این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  از اجتماع تعدادی یاخته همکار و مشابه چه تشکیل می شود

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  از اجتماع تعدادی یاخته همکار و مشابه چه تشکیل می شود را از سایت تکست لس دریافت کنید.

  نمونه سوالات علوم + جواب ـــــــ فصل 11

  1-جانداران از نظر تعداد سلول به چند دسته تقسیم می شوند؟ جانداری مثل باکتری فقط از یک یاخته ساخته شده است در حالی که بعضی جانداران بیش از یک یاخته دارند.

  نمونه سوالات علوم + جواب ـــــــ فصل 11

  1-جانداران از نظر تعداد سلول به چند دسته تقسیم می شوند؟جانداری مثل باکتری فقط از یک یاخته ساخته شده است در حالی که بعضی جانداران بیش از یک یاخته دارند. در2-چند نوع از سلول (یاخته) های بدن را نام ببرید.یاخته های پوستی، ماهیچه ای، عصبی و خونی انواعی از یاخته های بدن ما هستند.3-سلول (یاخته) چیست؟واحد ساختار و عمل در موجودات زنده.4-غشای پلاسمایی (غشای یاخته) چیست؟پوششی همهٔ یاخته ها را احاطه می کند. این پوشش،غشای یاخته (غشای پلاسمایی) نامیده می شود.5-وظایف غشا در بدن را بنویسید.غشا ضمن محافظت از یاخته، ورود و خروج مواد را نیز تنظیم می کند.6-جمله ی غشا نفوذپذیری انتخابی دارد به چه معناست؟غشا نفوذپذیری انتخابی دارد؛ یعنی فقط به مواد مورد نیاز یاخته اجازه ورود می دهد و مواد زائد و ترشحی را از یاخته خارج می کند.7-غشای پلاسمایی از چه مولکول هایی ساخته شده است؟لیپید (چربی)ساخته شده است.همچنین انواعی از مولکول های پروتئین و کربوهیدرات (قند) نیز در این غشا وجود دارد.8-سیتوپلاسم (میان یاخته) چیست؟میان یاخته (سیتوپلاسم ) بخشی از یاخته است که در آن اندامک ها و مواد مورد نیاز بقا ی یاخته، مانند نمک ها، آنزیم ها و مواد دیگر در آن قرار دارند.9-اندامک چیست؟اندامک ها ساختارهایی درون یاخته اند که کارهای متفاوتی انجام می دهند.10-هسته چیست؟هسته بخشی از یاخته است که فعّالیت ها و ویژگی هایی مثل شکل و اندازهٔ یاخته را تنظیم می کند11-هسته در سلول های مختلف را بررسی کنید.هسته در گیاهان، جانوران، قارچ ها و آغازیان، پوششی دارد که آن را دربر می گیرد؛ اما در باکتری ها، مواد هسته ای در پوششی قرار ندارند و هستهٔ مشخصی را تشکیل نمی دهند.

  شکل بالا بسیار مهم است.نام اندامک ها و وظایف آنها را به صورت کامل فرا بگیرید.12-چگونه رنگ آمیزی باعث دیده شدن اندامک ها می شود؟رنگ ها به ترکیبات اصلی یاخته می چسبند و آنها را واضح تر می کنند؛ مثلاً آبی متیل رنگی است که به پروتئین های غشا و هسته می چسبد و آنها را به خوبی مشخص می کند.13-تفاوت سلول های گیاهی و جانوری را بنویسید.یاخته های گیاهی،دیوارهٔ یاخته ای و سبزدیسه (کلروپلاست) دارند در حالی که یاخته های جانوری این دو را ندارند.14-دیواره سلولی چه وظیفه ای در سلول های گیاهی دارد؟با وجود دیوارهٔ یاخته ای، شکل یاخته های گیاهی نیز منظم تر است.15-تفاوت جانداران تک سلولی و پرسلولی را بنویسید.جانداران تک یاخته ای فقط از یک یاخته تشکیل شده اند و همهٔ فعّالیت های حیاتی خود را با همان یک یاخته انجام می دهند. در حالی که جانداران پر یاخته ای تعداد زیادی یاخته دارند.16-پریاخته ای ساده چیست؟تعدادی یاخته در کنار هم قرار دارند. هر یاخته می تواند مستقل از یاخته های دیگر به فعّالیت حیاتی خود ادامه دهد. به چنین جاندارانی، پر یاخته ای ساده می گویند17-تناسب بین کار و شکل را در بافت پوششی توضیح دهید.مثلاً در بافت پوششی، بسته به نوع کار ،یاخته ها به شکل های متفاوتی دیده می شوند. یاخته های این نوع بافت در مح لهایی که وظیفهٔ محافظت را بر عهده دارند، مثل پوست، به هم فشرده و ضخیم هستند؛ اما در محل هایی که تبادل مواد را انجام می دهند، مثلاً در مویرگ ها یاخته ها نازک اند و منافذی بین آنها وجود دارد. یاخته های خونی برای آسانی حرکت در رگ ها شکل گرد دارند. یاخته های عصبی برای انتقال پیام عصبی دراز و کشیده اند

  18-وظیفه ی آوندها در گیاهان چیست؟

  آوند ها که دراز و لوله مانند هستند، انتقال مواد را برعهده دارند.

  19-بافت چیست؟در جانداران پر یاخته ای از اجتماع تعدادی از یاخته های همکار و مشابه، بافت تشکیل می شود.20-انواع بافت اصلی بدن را بنویسید.چهار نوع بافت اصلی به نام های پوششی، پیوندی، عصبی و ماهیچه ای21-عضو چیست؟وقتی بافت های مختلف در کنار هم قرار می گیرند، اندام یا عضو تشکیل می شود؛ مثل معده، کلیه و قلب.22-اندام چیست؟اندام ها یا اعضا در کنار هم دستگاه ها را به وجود می آورند؛ مثل دستگاه گردش خون و گوارش.

  + نوشته شده در ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ساعت توسط عرشیا نورمحمدی  | نظرات

  منبع : soalpaye7.blogfa.com

  درس یازدهم علوم هفتم : سلول و سازمان بندی آن :: آموزش دروس متوسطه اول

  هر ساختار زنده ای که در بدن موجودات زنده وجود دارد، از  یاخته ( سلول) تشکیل شده است.   هر عملی که توسط بخشی از بدن انجام می شود، یاخته های آن قسمت آن را انجام می دهند. به همین دلیل یاخته ...

  درس یازدهم علوم هفتم : سلول و سازمان بندی آن

  هر ساختار زنده ای که در بدن موجودات زنده وجود دارد، از  یاخته (سلول) تشکیل شده است.

  هر عملی که توسط بخشی از بدن انجام می شود، یاخته های آن قسمت آن را انجام می دهند.

  به همین دلیل یاخته را واحد ساختار و عمل در موجودات زنده می نامند.

  یاخته های پوستی، ماهیچه ای، عصبی و خونی انواعی از یاخته های بدن ما هستند.

  با همهٔ شباهت هایی که این یاخته ها با هم دارند؛ اما هریک از آنها ساختار منحصر به فردی دارند.

  اگرچه انواع مختلفی ازسلول وجود دارد؛ اما همهٔ آنها ویژگی های مشترکی دارند.

  غشای پلاسمایی:

  پوششی همهٔ سلو لها را احاطه می کند. این پوشش، غشای پلاسمایی نامیده می شود.

  غشا ضمن محافظت از یاخته ، ورود و خروج مواد را نیز کنترل می کند.

  غشا نفوذپذیری انتخابی دارد؛ یعنی فقط به مواد مورد نیاز یاخته اجازه ورود می دهد و مواد زائد و ترشحی را از سلول خارج می کند.

  غشای یاخته عمدتاً از لیپید (چربی)ساخته شده است.

  همچنین انواعی از مولکول های پروتئین و کربوهیدرات (قند) نیز در این غشا وجود دارد

  سیتوپلاسم:

  سیتوپلاسم بخشی از یاخته است که در آن اندامک ها و مواد مورد نیاز بقای سلول، مانند نمک ها، آنزیم ها و مواد دیگر در آن قرار دارند.

  اندامک ها ساختارهایی درون یاخته ی اند که برای انجام فعّالیت های مختلف به صورت مجزا به یاخته کمک می کنند.

  اگر چه همهٔ یاخته ها اندامک دارند؛ ولی اندامک های همه مشابه نیستند.

  هسته:  

  هسته بخشی از یاخته است که فعّالیت های یاخته و ویژگی هایی مثل شکل و اندازهٔ آن را نیزکنترل می کند.

  مثلاً تقسیم یاخته با کنترل هسته انجام می شود

  هسته در گیاهان، جانوران، قارچ ها و آغازیان، غشایی دارد که آن را دربر می گیرد؛

  اما در باکتری ها، مواد هسته ای در غشایی قرار ندارند و هستهٔ مشخصی را تشکیل نمی دهند

  مقایسۀ یاخته های گیاهی و جانوری:

  سلول های گیاهی و جانوری در عین شباهت با هم تفاوت هایی نیز دارند،

  مثلاً یاخته های گیاهی، دیوارهٔ یاخته و کلروپلاست دارند در حالی که یاخته های جانوری آنها را ندارند.

  شکل سلول های گیاهی نیز منظم تر است.

  حجم:

  یاخته های جانوری به طور کلی کوچک تر از یاخته های گیاهی هستند.

  طول سلول های جانوری از 10 تا 30 میکرومتر متغیر است، در حالی که طول یاخته های گیاهی بین 10 و 100 میکرومتر است.

  شکل:

  یاخته های جانوری اندازه های مختلفی دارند و بیشتر به اشکال گرد یا نامنظم تمایل دارند.

  اما یاخته های گیاهی در مقایسه با سلول های جانوری از نظر اندازه بیشتر شبیه یکدیگرند و از نظر شکل نیز معمولاً مستطیل شکل و یا به شکل مکعبند.

  ذخیره انرژی:

  یاخته های جانوری انرژی را به شکل گلیکوژن کربوهیدرات های پیچیده ذخیره می کنند. (گلیکوژن یک پلی ساکارید به شکل گلوکز است).

  یاخته های گیاهی انرژی را به صورت نشاسته ذخیره می کنند.

  پروتئین ها:

  از 20 اسید آمینه مورد نیاز برای تولید پروتئین ها، تنها 11 تای آنها را می توان به طور طبیعی در سلول های جانوری تولید کرد.

  بقیه که اسید آمینه های ضروری نیز نامیده می شوند باید از طریق رژیم غذایی به دست آورده شوند. اما گیاهان قادر به سنتز تمام 20 اسید آمینه هستند.

  واکوئل(کریچه):

  یک اندامک سلولی است که در شماری از انواع سلول ها یافت می شود.

  کریچه ها (واکوئل ها) پر از مایعند و بیشتردر سلول های گیاهی و قارچ ها یافت می شوند.

  دیواره سلولی:

  سلول های جانوری دیواره سلولی ندارند، اما غشای سلولی دارند.

  سلول های گیاهی دارای دیواره سلولی هستند که از سلولز تشکیل شده  است و همچنین به عنوان یک غشای سلولی هم عمل می کند.

  سلول های پروکاریوتی:

  سلول های یوکاریوتی جانوری و گیاهی با سلول های پروکاریوتی مانند باکتری ها متفاوتند.

  پروکاریوت ها معمولاً موجودات تک سلولی نامیده می شوند،

  در حالی که سلولهای گیاهی و جانوری به طور کلی چند سلولی هستند.

  سلول های یوکاریوتی پیچیده تر و بزرگ تر از سلول های پروکاریوتی هستند.

  سلول های جانوری و گیاهی حاوی بسیاری از اندامک هایی هستند که در سلول پروکاریوتی یافت نمی شوند.

  پروکاریوت ها هیچ هسته واقعی ندارند به طوری که DNA در داخل غشا موجود باشد،

  سازمان بندی سلول ها:

  جانداران تک سلولی فقط از یک سلول تشکیل شده اند و همهٔ فعّالیت های حیاتی خود را با همان یک سلول انجام می دهند.

  در حالی که جانداران پرسلولی تعداد زیادی سلول دارند.

  در این جاندار، تعدادی سلول در کنار هم قرار دارند

  در برخی از جانداران هر سلول می تواند مستقل از سلول های دیگر به فعّالیت حیاتی خود دو نوع کلنی ادامه دهد.

  به چنین جاندارانی، پرسلولی ساده یا کُلنی می گویند

  در پرسلولی هایی مثل گیاهان و جانوران تقسیم کار صورت گرفته است.

  در این موجودات سلو لها به شکلهای مختلفی وجود دارند و هر کدام کارهای ویژه ای را انجام می دهند. بین نوع کار و شکل سلول ها تناسب وجود دارد؛

  بعضی از بافت ها انواعی دارند؛ مثلاً بافت پیوندی شامل بافت های خونی، استخوانی، غضروفی، چربی و… است.

  در جانداران پرسلولی از اجتماع تعدادی از سلول های همکار و مشابه، بافت تشکیل می شود.

  در بدن ما چهار نوع بافت اصلی به نام های پوششی، پیوندی، عصبی و ماهیچه ای وجود دارد.

  وقتی بافت های مختلف در کنار هم قرار می گیرند؛ اندام یا عضو تشکیل می شود؛ مثل معده،  کلیه و قلب.

  منبع : amoozeshi789.blog.ir

  درسنامه آموزشی علوم تجربی کلاس هفتم فصل 11: سلول و سازمان بندی آن با پاسخ

  یاخته؛ کوچک‌ترین واحد زنده | فعّالیت (صفحهٔ 93 کتاب درسی) | فعّالیت (صفحهٔ 94 کتاب درسی) | شباهت یاخته‌ها | گفت‌و‌گو کنید (صفحهٔ 95 کتاب درسی) | اطلاعات جمع‌آوری کنید (صفحهٔ 95 کتاب درسی) | نگاهی به درون یاخته | فعّالیت (صفحهٔ 97 کتاب درسی) | رنگ‌آمیزی یاخته‌ها و مشاهدۀ اندامک‌ها | آزمایش کنید (صفحهٔ 97 کتاب درسی) | مقایسۀ یاخته‌های گیاهی و جانوری | فعّالیت (صفحهٔ 98 کتاب درسی) | سازمان‌بندی یاخته‌ها

  درسنامه آموزشی علوم تجربی کلاس هفتم

  فصل 11: سلول و سازمان بندی آن با پاسخ

  آخرین ویرایش 13 آبان 1396

  گزارش خطا 267562 علوم تجربی فصل 1: تجربه و تفکر

  فصل 2: اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن

  فصل 3: اتم‌ها، الفبای مواد

  فصل 4: مواد پیرامون ما

  فصل 5: از معدن تا خانه

  فصل 6: سفر آب روی زمین

  فصل 7: سفر آب درون زمین

  فصل 8: انرژی و تبدیل‌های آن

  فصل 9: منابع انرژی

  فصل 10: گرما و بهینه سازی مصرف انرژی

  فصل 11: یاخته و سازمان بندی آن

  فصل 12: سفره سلامت فصل 13: سفر غذا فصل 14: گردش مواد

  فصل 15: تبادل با محیط

  پاورپوینت دوره کامل آموزشی، علوم تجربی هفتم دوره اول متوسطه

  مدرس: نگین مرادی

  مدت دوره: 167 اسلاید (9 فایل)

  ریاضی

  2758 تست 193,060 تومان

  فارسی

  2218 تست 155,260 تومان

  علوم تجربی

  3603 تست 252,210 تومان

  پیام‌های آسمان

  721 تست 50,470 تومان

  مطالعات اجتماعی

  1712 تست 119,840 تومان

  کار و فناوری

  147 تست 10,290 تومان

  انگلیسی

  1738 تست 121,660 تومان

  عربی

  1129 تست 79,030 تومان

  قرآن

  514 تست 35,980 تومان

  چه شباهتی بین ساختار بدن شما و پیکر جاندارانی مانند گنجشک، درخت سیب یا باکتری وجود دارد؟ با همۀ تفاوتی که پیکر این جانداران با هم دارند؛ در یک ویژگی مشترک‌اند.همۀ آنها از یاخته (سلول) ساخته شده‌اند. جانداری مثل باکتری فقط از یک یاخته ساخته شده است در حالی که بعضی جانداران بیش از یک یاخته دارند. در این فصل با یاخته، اجزای آن و چگونگی فعّالیت یاخته‌ها در جانداران پر یاخته آشنا می‌شوید.

  یاخته؛ کوچک‌ترین واحد زنده

  با دقت به پوست دست خود نگاه کنید. آیا می‌توانید یاخته‌های پوست دستتان را ببینید؟ درسال گذشته انواعی از یاخته‌ها را با میکروسکوپ مشاهده کردید.

  فعّالیت (صفحهٔ 93 کتاب درسی)

  با میکروسکوپی که در مدرسه دارید، روپوست برگ بعضی گیاهان، پوست داخلی و خارجی پیاز را مشاهده، و شکل یاخته‌های آنها را رسم کنید.

  پوست پیاز

  روپوست برگ

  دیدید که در یک قطعۀ کوچک از هر نمونه تعداد زیادی یاخته وجود دارد. یاخته، واحد ساختار و عمل در موجودات زنده است. بدن ما از هزاران میلیارد یاخته ساخته شده است.

  شکل زیر انواعی از یاخته‌های سازندهٔ بدن ما را نشان می‌دهد.

  انواعی از یاخته‌ها

  یاخته‌های پوستی، ماهیچه‌ای، عصبی و خونی انواعی از یاخته‌های بدن ما هستند. با همۀ شباهت‌هایی که این یاخته‌ها با هم دارند، هریک از آنها ساختار منحصر به فردی دارند.

  از دورۀ ابتدایی می‌دانید هر یاخته در بدن شما ویژگی‌های یک موجود زنده را دارد. آیا این ویژگی‌ها را به خاطر می‌آورید؟

  هر ساختار زنده‌ای که در بدن موجودات زنده وجود دارد، از یاخته تشکیل شده است و هر عملی که توسط بخشی از بدن انجام می‌شود، یاخته‌های آن قسمت، آن را انجام می‌دهند. به همین دلیل یاخته را واحد ساختار و عمل در موجودات زنده می‌نامند.

  فعّالیت (صفحهٔ 94 کتاب درسی)

  به شکل‌های زیر نگاه کنید. دربارۀ شباهت‌های آنها در گروه خود گفت‌وگو کنید.

  همه‌ٔ این سلول‌ها دارای پوشش هستند همچنین همگی هسته دارند و در قسمت بین غشا و هسته‌ٔ همه آنها فضایی وجود دارد.

  شباهت یاخته‌ها

  اگرچه انواع مختلفی از یاخته وجود دارد، همۀ آنها ویژگی‌های مشترکی دارند.

  همان‌طور که در فعّالیت قبل دیدید، پوششی همۀ یاخته‌ها را احاطه می‌کند. این پوشش، غشای یاخته (غشای پلاسمایی) نامیده می‌شود. به نظر شما کار این غشا چیست؟ آیا هر ماده‌ای می‌تواند از آن عبور کند؟

  غشا ضمن محافظت از یاخته، ورود و خروج مواد را نیز تنظیم می‌کند. غشا نفوذپذیری انتخابی دارد؛ یعنی فقط به مواد مورد نیاز یاخته اجازه ورود می‌دهد و مواد زائد و ترشحی را از یاخته خارج می‌کند.

  همان‌طور که در شکل زیر می‌بینید، غشای یاخته عمدتاً از لیپید (چربی) ساخته شده است. همچنین انواعی از مولکول‌های پروتئین و کربوهیدرات (قند) نیز در این غشا وجود دارد.

  منبع : gama.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 14 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید