این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  از کدام قسمت های بدن جانوران فسیل بهتری تشکیل می شود

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  از کدام قسمت های بدن جانوران فسیل بهتری تشکیل می شود را از سایت تکست لس دریافت کنید.

  علوم( تستی وتشریحی، همراه پاسخ تامه )

  کلاس درس ما

  کلاس درس ما

  کلاس درس ما علوم( تستی وتشریحی، همراه پاسخ تامه )

  1- شروع تاریخچه زمین کدام مورد است؟

  تک سلولی ها          بی مهرگان               گیاهان                  مهره داران

  2- زندگی در دریاها با کدام موجودات آغاز شد؟

  بی مهرگان         گیاهان                      ماهی ها                 تک سلولی ها

  3- از کدام جانوران زیر فسیل بهتری ساخته می شود؟

  خرگوش                  ماهی                      کرم                     کبوتر

  4- در سنگ های رسوبی لایه های بالایی.....

  قدیمی ترند          ضخامت بیشتری دارند              نازک ترند             جدیدترند

  5-کدام یک از سنگ های زیر در موقع تشکیل بقایای جانداران را از تاثیر عوامل تجزیه کننده دور نگه می دارند؟

  آذرین درونی       آذرین بیرونی                     دگرگونی                   رسوبی

  6- چند درصد ازسطح زمین را خشکی ها تشکیل می دهند؟

  حدود 30درصد       حدود 70 درصد               50درصد                 5درصد

  7- کدام یک از سنگ ها از سنگ های رسوبی است؟

  مرمر                 آهک                     گرانیت                        گنس

  8-رسوبات مربوط به سنگ های رسوبی چگونه در دربا ته نشین می شوند؟

  به صورت مایل    به صورت عمودی        به صورت موازی          به هر صورت ممکن

  9-بیشترین تفاوت سنگ های رسوبی با سایر سنگها در چیست؟

  داشتن بلورهای ریز         داشتن کانی                اندازه آنها               لایه لایه بودن

  10- امکان پیدا شدن فسیل در کدامیک از سنگ های زیر است؟

  آذرین درونی        آذرین بیرونی                    مرمر             آهک

  11-با بررسی کدام نوع از سنگ ها می توان به محل دریاها و بیابان ها در گذشته پی برد؟

  رسوبی             آذرین                       دگرگونی                  سنگ مرمر

  12- کدام گزینه درست است؟

  در سنگ های رسوبی لایه های زیرین جدیدترند

  فسیل ها معمولا در خشکی به وجود آمده اند

  از گیاهان فسیل درست نمی شود

  بیشتر فسیل ها مربوط به جانداران آبزی اند

  13-کدام یک نمی تواند از موارد استفاده فسیل باشد ؟

  نوع آب و هوای گذشته زمین               تغییر در ظاهر بدن موجودات زنده

  شوری یا شیرینی آب                      تعداد موجودات زنده ی یک منطقه در گذشته

  14-کدام گزینه درست است؟

  سنگ هایی که در دو نقطه متفاوت فسیل یکسان دارند در یک زمان در گذشته درست شده اند

  در خشکی فسیل های بیشتری دیده می شود

  آثار بدن جانوران را نمی توان فسیل دانست

  در سنگ های آذرین فسیل کمتری یافت می شود

  15-اثراتی را که از شاخه و برگ  گیاهان بر روی ذغال سنگ  باقی می ماند چه می نامند؟

  سنگ معدن          سنگواره                        زغال                   کربن

  16- محل تشکیل سنگ های رسوبی اغلب کجاست؟

  کوه ها     رودخانه ها              بستر دریاها              موارد ب و ج درست است

  1- کتاب تاریخ زمین چیست؟

  سنگ های رسوبی.

  2-زمین شناسان با مطالعه سنگ های رسوبی چه اطلا عاتی در مورد زمین به دست می آورند؟

  آب وهوای گذشته زمین  ــ محل دریاها و خشکی ها -  نوع جانوران و گیاهانی که در گذشته زندگی می کردند.

  3- فسیل یا سنگواره چیست؟

  به آثاری که از جانداران بسیار قدیمی  بر روی سنگ ها باقی می ماندفسیل یا سنگواره می گویند.

  4-بیشتر فسیل ها مربوط به چه چیز هایی است؟

  بیشتر استخوان ودندان جانوران و یا اثری از جانداران مختلف مثل  رد پا  .

  5-به نظر شما چرا از همه قسمت های جانوران فسیل تشکیل نمی شود؟

  چون قسمت های دیگر بدن جانوران در مدت کوتاهی تجزیه می شوند .

  6-چرا ازبدن جانوران ساکن خشکی کمتر فسیل تشکیل می شود؟

  چون در خشکی جسد جانور پس از مرگ بلافاصله تجزیه می شود در حالیکه در دریا جاندار پس از مرگ به ته دریا می افتد و رسوبات روی آن را می پو شاند و جسد جانور را دور از عوامل تجزیه قرار می دهند.

  7- دانشمندان با مطا لعه فسیل ها چه اطلا عاتی به دست می آورند؟

  اطلا عاتی در باره گذشته زمین و تغییرات آن و جا ندارانی ( گیاهان و جانوران) که در گذشته زندگی می کردند.

  8-اگر در بالای کوهی فسیل پیدا شود نشانه چیست؟

  در گذشته آن محل دریا بوده است.

  9-یک گروه تحقیق فسیل برگ درخت خرما را پیدا کرده اند با توجه به این فسیل  چه اطلا عاتی می توان به دست آورد؟

  درخت خرما نشا ن می دهد آب و هوای منطقه خشک و زمین آن دارای آب زیر زمینی است.

  10- از بدن کبوتر فسیل درست می شود یا خیر ؟ چرا؟

  خیر- کبوتر جانور مخصوص خشکی است  چون بدن آن زود تجزیه می شود

  11- ترتیب پیدایش جانوران را بر روی کره زمین نام ببرید.

  1تک سلولی ها    2بی مهرگان   3-ماهی ها     4- گیاهان

  5- خزندگان   6-پرندگان   7-پستانداران

  12-اولین موجوداتی که در زمین ظاهر شدند چه بودند؟

  تک سلولی ها

  13- اولین مهره دارانی که در زمین پیدا شدند جه بود؟

  ماهی ها

  14- « دایناسورها »چگونه جانورانی بودند؟

  «دایناسور» یا« سوسمارترسناک » خزندگانی عظیم جثه بودند که طول بعضی از آنها به 30 متر می رسید که در حدود 65 میلیون سال قبل از بین رفتند.

  15- چرا همه ی فسیل های  یک منطقه را نباید جمع کرد؟

  برای این که دانشمندان ، پژوهشگران، و دانش آموزان نسل های آینده هم بتوانند از این فسیل ها استفاده کنند

  16- خشکی ها ازچه زمانی شروع به تقسیم شدن کردند؟

  در حدود 200 میلیون سال قبل

  17- چگونگی تغییر خشکی ها و دریا ها را بنویسید؟

  ابتدا خشکی تقریبا ازوسط یک شکا ف برداشت سپس بین این شکاف دریایی به وجود آمدو چندین سال بعد دو خشکی هر یک به قطعات کوچکتری تقسیم شدندو خشکی های امروزی بوجود آمدند.

  18-چرا سنگ های رسوبی محل مناسبی برای تشکیل فسیل هاست؟

  چون رسوبات می توانند بقایای جانداران را از تاثیرات عوامل تجزیه کننده دور نگه دارند.

  19فسیل بیشتر در چه سنگ هایی دیده می شوند؟

  در سنگ های رسوبی به ویژه سنگ های آهکی و رسی.

  20-تفاوت رنگ لایه ها ی زمین به خاطر چیست؟

  به خاطر متفاوت بودن جنس مواد رسوب شده است.

  21- ضخامت لایه های زمین به چه عواملی بستگی دارد؟

  منبع : myschool-a.blogfa.com

  سوالات فصل چهارم علوم تجربی : برگی از تاریخ زمین

  کلاس پنجم ما - در این وبلاگ به کارهای دانش آموزان کلاس پنجم ما پرداخته می شود

  کلاس پنجم ما

  در این وبلاگ به کارهای دانش آموزان کلاس پنجم ما پرداخته می شود

  سوالات فصل چهارم علوم تجربی : برگی از تاریخ زمین

  با یاد و نام خدا

  سوالات فصل چهارم : برگی از تاریخ زمین

  =============

  1- اگر در محلی فسیل ماهی پیدا شود نشانه ی چیست؟ نشان می دهد که آن محل در گذشته در آن محل دریا بوده است.

  2- فسیل چیست؟ به آثار و بقایایی که از گیاهان و جانوران بسیار قدیمی در سنگ ها باقی مانده است، فسیل می گویند.

  3- فسیل از چه تشکیل شده است؟ فسیل یا قسمتی از بدن موجودات زنده مانند استخوان، دندان و صدفها است و یا از اثری از بدن جانداران مانند ردّ پای آنها تشکیل شده است.

  4- چرا از همه ی قسمت های بدن جانوران فسیل درست نمی شود؟ بعضی از قسمت های بدن جانوران نرم است و خوراک جانوران دیگر می شود و یا می پوسد.

  5- در کجاها فسیل بیشتری درست شده است؟ در دریاهای کم عمق و گرم.

  6- چرا در دریاهای کم عمق و گرم فسیل بیشتری درست شده است؟ به علت عمق کم آب، جسد موجود زودتر به ته آب می رسد وروی آن را گل و لای می پوشاند. در این مناطق نور خورشید سبب رشد گیاهان شده و جانوران زیادی را جذب می کند.

  7- اگر به ترتیب قرار گرفتن لایه ها توجه کنیم، کدام لایه ی سنگ های رسوبی قدیمی ترند؟ لایه های زیرین، زیرا زودتر تشکیل شده اند..

  8- برای تشکیل بعضی از فسیل ها چه مقدار زمان لازم است؟ میلیون ها سال.

  9- فسیل چگونه تشکیل می شود؟ وقتی جانوری می میرد جسدش در ته دریا قرار می گیرد. بخشهای نرم بدن جانور تجزیه یا توسط جانداران دیگر خورده شده اما قسمتهای سخت باقی می ماند. روی قسمتهای باقیمانده توسط گل و لای یا رسوبات پوشیده می شود.لایه های بالایی روی لایه های پایینی فشار آورده و اثری از اسکلت جانور روی لایه های رسوبی باقی می ماند که توسط املاح معدنی موجود در آب دریا که مانند سیمان محکم است، پر می شود و فسیل جانور در بین سنگها به وجود می آید. فسیل گیاهان نیز مانند جانوران تشکیل می شود.

  10- علاوه بر دریاها در کجاها فسیل تشکیل می شود؟ در یخچالهای طبیعی، غارها، معادن نمک، زیر خاکسترهای آتش فشانی و در شیره ( صمغ ) درختان.

  11- سنگ های رسوبی چگونه تشکیل شده اند؟ گل و خاک رودها وارد آب دریا ها شده، ته نشین شده، و بر اثر فشار لایه های بالاتر و در طی سالیان دراز به سنگ های رسوبی تبدیل شده اند.

  12- چرا بعضی از لایه های سنگ های رسوبی از بعضی از دیگر نازک تر هستند؟ چون در زمان تشکیل شدن لایه، خاک و گل کمتری در کف دریا ته نشین شده است و یا از رسوبات  دانه ریز مانند خاک رس درست شده اند.

  13- چرا در بین رسوبات دانه ریز مانند خاک رس، فسیل بهتری تشکیل می شود؟چون در بین این رسوبات طرح بهتر و کاملتری از بدن جانداران ساخته می شود.

  14- حشرات از دیگر جانوران بیشترهستند. چرا از حشرات فسیل کمتری یافت می شود؟ زیرا بدن حشرات اسکلت استخوانی ندارد و بدنشان زود تجزیه شده واز بین می رود.

  15- در کجاها فسیل هایی از حشرات باقی مانده است؟ در شیره ( صمغ ) درختان.

  16- دایناسور چه معنایی دارد؟ سوسمار ترسناک.

  17- دایناسور ها در حدود چند میلیون سال قبل از میان رفتند؟ 65 میلیون سال قبل.

  18- از ردپای جانوران چه اطلاعاتی به دست می آوریم؟ نوع جانور یعنی پرنده بوده یا پستاندار یا ...، محل زندگی آن، نوع غذایش که گوشتخوار بوده یا گیاهخوار، بزرگی و کوچکی جثه ی حیوان، نحوه ی حرکت کردن آن، وزن جانور و .....

  19- اگر در محلی فسیل برگ درخت خرما پیدا شود، نشانه ی چیست؟ آن محل قبلا آب و هوای گرمسیری داشته است.

  20- اگر در محلی فسیل صدف پیدا شود، نشانه ی چیست؟ آن محل قبلا دریای کم عمق و گرم بوده است.

  21- اگر در محلی فسیل سرخس پیدا شود، نشانه ی چیست؟ آن محل قبلا ناحیه ی گرم و مرطوب بوده است.

  22- به چه چیزی کتاب تاریخ زمین می گویند؟ سنگ های رسوبی.

  23- زمین شناسان درباره گذشته زمین از چه راه هایی اطلاعات زیادی به دست می آورند؟ با استفاده از آثاری که در سنگ ها وجود دارد.

  24- چرا زمین شناسان لایه های رسوبی را مطالعه می کنند؟ زیرا لایه های رسوبی در دریاها تشکیل می شوند و بیشترین تعداد فسیلها نیز از جاندارانی درست می شود که در دریاها زندگی می کرده اند.

  25- زمین شناسان با مطالعه ی فسیل ها چه اطلاعاتی به دست می آورند؟ اطلاعاتی درباره ی تغییرات آب و هوا، شکل و وضعیت خشکی ها و دریاهای زمین، محل دریا ها، نوع گیاهان و جانورانی که زمانی روی زمین زندگی می کرده و امروزه از بین رفته اند و نوع غذایشان، به دست می آورند.

  توجه : تنها به این سوالات اکتفا نکنید و حتما کتاب درسی خود را نیز به دقت بخوانید.

  درس علوم تحربی فسیل رسوبی دایناسور سنگ رسوبی ابتدایی پایه ی پتجم

  آموزگار

  دوشنبه 8 آذر 1395 ساعت 18:55

  نظرات 0 + ارسال نظر

  امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.

  منبع : kelase5-95.blogsky.com

  از کدام قسمت های بدن جانوران ، فسیل بهتری تشکیل می شود؟

  از کدام قسمت های بدن جانوران ، فسیل بهتری تشکیل می شود؟

  🏆🏆 مسابقه استعدادیابی گاما تلنت 🏆🏆

  ثبت نام   ورود

  پربازدیدها: #درآمدزایی#مدرسه_یاب#آزمون‌ساز

  درس 4: برگی از تاریخ زمین علوم تجربی پنجم دبستان درسنامه آموزشی این مبحث

  از کدام قسمت های بدن جانوران ، فسیل بهتری تشکیل می شود؟

  1 ) دندان و گوشت 2 ) استخوان و پوست 3 ) گوشت و استخوان 4 ) استخوان و دندان گزارش خطا یک تست دیگه بزن یک آزمون کامل بده

  تحلیل ویدئویی تست

  تحلیل ویدئویی برای این تست ثبت نشده است!

  پاورپوینت دوره کامل آموزشی، علوم تجربی پنجم دبستان

  مدرس: فهیمه رشیدی

  مدت دوره: 84 اسلاید (7 فایل)

  فارسی

  1807 تست 126,490 تومان

  علوم تجربی

  1883 تست 131,810 تومان

  ریاضی

  1970 تست 137,900 تومان

  هدیه‌های آسمانی

  556 تست 38,920 تومان

  مطالعات اجتماعی

  1158 تست 81,060 تومان

  قرآن

  114 تست 7,980 تومان

  نمونه سوالات مرتبط

  آزمون آنلاین

  22 تست

  آزمون چهار گزینه ای درس 3 علوم پایه پنجم ابتدایی

  تیم مدیریت گاما

  آزمون آنلاین

  20 تست

  آزمون آنلاین علوم ‌تجربی کلاس پنجم ابتدائی | دروس ۱ تا ۸

  تیم مدیریت گاما

  آزمون آنلاین

  15 تست

  آزمون تستی درس 3 علوم تجربی پنجم دبستان | رنگین کمان

  تیم مدیریت گاما

  2 صفحه

  ارزشیابی مستمر علوم تجربی پنجم دبستان | درس 1 و 2

  محمدرضا عفراوی

  12 صفحه

  مجموعه کاربرگ های درس 1 تا 9 علوم تجربی پنجم دبستان

  علوم ابتدائی

  3 صفحه

  سوالات آزمون نوبت دوم علوم تجربی پنجم دبستان | اردیبهشت 1400

  mahdiyeh sarkouhi

  4 صفحه

  ارزشیابی مستمر علوم تجربی پنجم دبستان حکمت | درس 10 تا 12

  امین فرخ زاده

  رایـــــگان

  2 صفحه

  ارزشیابی علوم تجربی پنجم دبستان شهید تاج محمد شیر محمدلی | درس 1 تا 3

  علی تازیک

  2 صفحه

  آزمونک علوم تجربی پنجم دبستان نور معلم بناب | درس 8: کارها آسان می شود(1)

  مریم سریری

  3 صفحه

  آزمونک علوم تجربی پنجم دبستان | درس 12: از ریشه تا برگ

  شیوا زمانی

  2 صفحه

  آزمون عملکردی علوم تجربی پنجم دبستان | درس 2: ماده تغییر می‌کند + پاسخ

  شهریار امیرفتحی گرجان

  3 صفحه

  آزمون نوبت دوم علوم تجربی پنجم دبستان نور معلم | اردیبهشت 1400

  مریم سریری

  1 صفحه

  ارزشیابی مستمر تستی علوم تجربی پنجم دبستان | درس 1 و 2

  فرج الله شاکری

  محتواهای آموزشی مرتبط

  فایل های پاورپوینت، ویدئو، صوتی، متنی و ...

  فایل صوتی کتاب درسی قرآن پنجم دبستان | درس 6: آیه‌ی 176 سوره‌ی نسا و آیات 1 تا 5 سوره‌ی مائده

  حل نمونه سوال امتحانی نوبت اول درس نگارش | سری3

  تدریس آنلاین صفحه 111 تا 112 فارسی پنجم | فصل 5 | درس 15: کاجستان

  موارد بیشتر ارسال فایل

  پرسش و پاسخ های مرتبط

  سوال کنید یا به سوالات دیگران پاسخ دهید ...

  آیا وجود مرکز تقارن برای یک شکل، به معنی وجود محور تقارن برای آن شکل است؟

  آیا یک شکل می تواند بی نهایت محور تقارن داشته باشد؟

  فرق محور تقارن و مرکز تقارن چیست؟

  موارد بیشتر ارسال پرسش درسنامه های مرتبط

  منبع : gama.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 8 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید