این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  استعلام پروانه کسب با شناسه صنفی

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  استعلام پروانه کسب با شناسه صنفی را از سایت پشتوک دریافت کنید.

  شناسایی واحد های صنفی کشور با کد ملی - شناسه صنفی - کد پستی - ( 1 ) قانون نظام صنفی-قوانین اصناف، اتحادیه ها ،اتاق های اصناف ، kamal1331

  شناسایی واحد های صنفی کشور با کد ملی - شناسه صنفی - کد پستی - ( 1 ) قانون نظام صنفی-قوانین اصناف، اتحادیه ها ،اتاق های اصناف ، kamal1331

  شناسایی واحد های صنفی کشور با کد ملی - شناسه صنفی - کد پستی


  لیست واحد های صنفی کشور

  شناسایی واحد صنفی با وارد کردن شناسه صنفی ده رقمی

  شناسایی واحد صنفی با استعلام کد پستی

  منبع مطلب : kamal1331.blogsky.com

  مدیر محترم سایت kamal1331.blogsky.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  استعلام پروانه کسب ؛ انواع واحد صنفی

  استعلام پروانه کسب ؛ انواع واحد صنفی

  در قانون تجارت ایران و قوانین واحد های صنفی تعاریف و شرایط و حقوق مختلفی برای واحد های صنفی و افراد در نظر گرفته شده است که در اصل با اخذ پروانه کسب و یا جواز کسب اجازه فعالیت در آن صنف به افراد داده می شود. برای اطلاع از تعاریف نظام صنفی کشور و همچنین استعلام واحد صنفی دارای پروانه کسب می توانید این مطلب را مطالعه کنید. با هلپرو همراه باشید.

  تعاریف نظام صنفی کشور

  نظام صنفی چیست؟ قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، وظایف، اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین می کند.

  هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت های صنفی اعم ازتولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کال، محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف کننده عرضه دارد، فرد صنفی شناخته می شود.

  هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیارباشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی شناخته می شود.

  آن گروه از افراد صنفی که طبیعت فعالیت آنان از یک نوعباشد، تشکیل یک صنف را می دهند. صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آنهابه چهار گروه تولیدی، خدمات فنی، توزیعی یا خدماتی تقسیم می شوند.

  مجوزی است که طبق مقررات این قانون به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می شود.

  گواهینامه ای است که بر داشتن مهارت انجام دادن کارهای تخصصی یا فنی دلالت دارد و به وسیله مراجع ذی صلح صادر می شود.

  مجمع امور صنفی:

  مجمعی است که از نمایندگان منتخب اعضای هیأت مدیرهاتحادیه های صنفی هر شهرستان برای انجام دادن وظایف و مسؤولیت های مقرر در این قانون تشکیل می شود.

  شورائی است که از نمایندگان هیأت رئیسه مجامع امور صنفی شهرستانهای کشور با هدف تقویت مبانی نظام صنفی در تهران تشکیل می گردد.

  کمیسیونی است که به منظور برقراری ارتباط وایجاد هماهنگی بین اتحادیه ها و مجامع امور صنفی با سازمانها و دستگاههای دولتی درراستای وظایف و اختیارات آنها و همچنین نظارت بر اتحادیه ها و مجامع امور صنفی هرشهرستان تشکیل می شود.

  هیأتی است که به منظور تعیین برنامه ریزی، هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت بر کلیهاتحادیه ها، مجامع امور صنفی، شورای اصناف کشور و کمیسیونهای نظارت تشکیل می گرددو بالترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است.

  لیست واحد های صنفی کشور

  شناسایی واحد صنفی با وارد کردن شناسه صنفی ده رقمی

  برخی تخلفات و جریمه های اصناف

  گران فروشی:

  عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به بهایی بیش از نرخ های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذی ربط، عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار گردد. جریمه گران فروشی، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:

  الف – جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل مبلغ گران فروشی، درصورتی که جریمه نقدی کمتر از پنجاه هزار (۵۰٫۰۰۰) ریال باشد، جریمه نقدی معادل پنجاه هزار (۵۰٫۰۰۰) ریال خواهد بود.
  ب – چنانچه کل مبلغ جریمه های نقدی پس از سومین مرتبه تخلف به بیش از دو میلیون (۲٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت ده روز نصب خواهد شد.
  ج – درصورتی که کل مبلغ جریمه های نقدی پس از چهارمین مرتبه تخلف به بیش از بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سردرمحل کسب به عنوان متخلف صنفی نصب و محل کسب به مدت سه ماه تعطیل خواهد شد.

   کم فروشی:

  عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت در محل  دارای پروانه کسب کمتر از میزان یا معیار مقرر شده. جریمه کم فروشی با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:

  الف – جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل دو برابرمبلغ کم فروشی. درصورتی که جریمه نقدی کمتر از مبلغ یکصد هزار (۱۰۰٫۰۰۰) ریال باشد، جریمه نقدی معادل یکصد هزار (۱۰۰٫۰۰۰) ریال خواهد بود.
  ب – چنانچه کل مبلغ جریمه های نقدی پس از سومین مرتبه تخلف به بیش از دو میلیون (۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی بهمدت ده روز نصب خواهد شد.
  ج – درصورتی که کل مبلغ جریمه های نقدی پس از چهارمین مرتبه تخلف به بیش از بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال برسد، پارچه یا تابلو برسردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی نصب و محل کسب به مدت چهار ماه تعطیل خواهد شد.

  تقلب:

  عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمتی در محل دارای پروانه کسب که ازلحاظ کیفیت یا کمیت منطبق با مشخصات کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی نباشد. جریمه تقلب، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
  الف – مرتبه اول – جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل چهاربرابرمابه التفاوت ارزش کال یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالی عرضه یا فروخته شده یاخدمت ارائه داده شده، درصورتی که جریمه نقدی از مبلغ یکصد هزار(۰۰۰ ۱۰۰) ریال کمتر باشد، جریمه نقدی معادل یکصد هزار (۱۰۰٫۰۰۰) ریال خواهد بود.

  ب – مرتبه دوم – جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی به میزان هشت برابرمابه التفاوت ارزش کال یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالی عرضه یا فروخته شده یاخدمت ارائه داده شده، درصورتی که جریمه نقدی از مبلغ دویست هزار (۲۰۰٫۰۰۰) ریال کمتر باشد، جریمه نقدی معادل دویست هزار (۲۰۰٫۰۰۰) ریال خواهد بود.ج – مرتبه سوم – جبران خسارت وارد شده به خریدار، جریمه نقدی معادل دوازده برابرمابه التفاوت ارزش کال یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالی عرضه یا فروخته شده یاخدمت ارائه داده شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی وتعطیل محل کسب به مدت شش ماه، درصورتی که جریمه نقدی از مبلغ یک میلیون (۱٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال کمتر باشد، جریمه نقدی معادل یک میلیون (۱٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال خواهد بود.

  احتکار :

  عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مراجعذی صلح و امتناع از عرضه آن به قصد گران فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلم ضرورت عرضه از طرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی ذی ربط. جریمه احتکار، با عنایت به دفعات تکرار درطول هر سال به شرح زیر است:

  الف – مرتبه اول – الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل پنجاه درصد ۵۰% قیمت روز کالاهای احتکار شده.
  ب – مرتبه دوم – الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل دوبرابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسببه عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.
  ج – مرتبه سوم – الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل دارای پروانه کسب به مدت یک ماه.

  عرضه خارج از شبکه :

  عبارت است از عرضه کالا یا ارائه خدمت برخلف ضوابط و شبکه های تعیین شده از طرف وزارت بازرگانی یا دستگاه اجرائی ذی ربط. جریمه عرضه خارج از شبکه، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:

  الف – مرتبه اول – الزام به عرضه کال یا ارائه خدمت، در شبکه و جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.
  ب – مرتبه دوم – الزام به عرضه کال یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.
  ج – مرتبه سوم – الزام به عرضه کال یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف دارای پروانه کسب به مدت یک ماه.

  عرضه و فروش کالای قاچاق:

  حمل و نقل، نگهداری، عرضه و فروش کالای قاچاق توسط واحدهای صنفی ممنوع است و متخلف با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر جریمه می گردد:
  الف – مرتبه اول – جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز کالای قاچاق و ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت.
  ب – مرتبه دوم – جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالای قاچاق، ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو برسردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.

  ج – مرتبه سوم – جریمه نقدی معادل ده برابر قیمت روز کالای قاچاق عرضه شده در فروشگاه دارای پروانه کسب، ضبط کالی قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه.
  د – چنانچه در قوانین دیگر برای عرضه و فروش کالای قاچاق مجازات شدیدتری پیش بینی شده باشد متخلف به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.

  عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع:

  عبارت است از عدم ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذرموجه ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا یا خدمت وارداتی در فروشگاه دارای پروانه کسب یا دراختیار گرفتن تولید داخلی برای آن دسته از کالاها و خدماتی که توسط مراجع قانونی ذی ربط مشمول قیمت گذاری می گردند.

  تبصره – تشخیص موجه بودن عذر با وزارت بازرگانی است. جریمه عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع، با عنایت به دفعات تکرار در طول هرسال تخلف، به شرح زیر است:

  الف – مرتبه اول – جریمه نقدی معادل نصف قیمت رسمی کالا یا خدمت عرضه شده در فروشگاه دارای پروانه کسب.
  ب – مرتبه دوم – جریمه نقدی معادل دوبرابر قیمت رسمی کالا یا خدمت عرضه شده در فروشگاه دارای پروانه کسب.
  ج – مرتبه سوم – جریمه نقدی معادل چهار برابر قیمت رسمی کال یا خدمت و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه.

  فروش اجباری:

  عبارت است از فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر در فروشگاه دارای پروانه کسب. جریمه فروش اجباری به شرح زیر است:
  الف – برای فروش اجباری کالا، الزام فروشنده به پس گرفتن کال و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت فروش کالای تحمیلی عرضه شده در فروشگاه دارای پروانه کسب.
  ب – برای فروش اجباری خدمت، جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل پنج برابر مبلغ خدمت اجباری عرضه شده در فروشگاه دارای پروانه کسب.

  عدم درج قیمت:

  عبارت است از نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا فروشگاه دارای پروانه کسب، استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی که برای مراجعه کنندگان قابل رؤیت نباشد. جریمه عدم درج قیمت در هر بار تخلف دویست هزار (۲۰۰٫۰۰۰) ریال است.

  عدم صدور صورتحساب:

  عبارت است از خودداری فروشگاه دارای پروانه کسب از صدور صورتحسابی که باویژگی های مندرج در ماده (۱۵) این قانون منطبق باشد. جریمه عدم صدور صورتحساب درهر بار تخلف دویست هزار ریال (۲۰۰٫۰۰۰) ریال است.

  این فرآیند را یاد بگیرید: چطور به کم فروشی شکایت کنم؟

   

  منبع مطلب : helpro.ir

  مدیر محترم سایت helpro.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناصرصابری 3 ماه قبل
  0

  استعلام جوازکسب ازطریق شناسه صنفی

  ناشناس 11 ماه قبل
  0

  اصغر قاسم زاد

  دوات 2 سال قبل
  -1

  با سلام از کجا و چطوری میتونیم استعلام ی پروانه کسبی و بگیریم که بدونیم واقعا طرف مغازه دار هست البته عکس پروانه کسب شو‌و مشخصات شو داریم ولی اینکه حقیقت داشته باشه یا نه از کجا باید بدونیم

  بطفا اگه سایتی هست راهنمایی کنید

  محسن 2 سال قبل
  0

  خوبی شما

  مهدی 2 سال قبل
  1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای پاسخ کلیک کنید