این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  اسمی پسرانه که اگر آن را برعکس بنویسید یک نوع خوراکی میشود

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  اسمی پسرانه که اگر آن را برعکس بنویسید یک نوع خوراکی میشود را از این سایت دریافت کنید.

  برای سرگرمی چند چیستان آوردم

  به نام خدا ۱ - اسم پسري است كه اگر برعكسش كني نام پسر ديگري مي شود؟ جواب (( امين- نيما )) 2- دو كشور در حال كه نه توپ دارند ونه تفنگ ؟جواب (( شطرنج )) 3-

  برای سرگرمی چند چیستان آوردم

  به نام خدا

  ۱- اسم پسري است كه اگر برعكسش كني نام پسر ديگري مي شود؟ جواب (( امين- نيما )) 2- دو كشور در حال كه نه توپ دارند ونه تفنگ ؟جواب  (( شطرنج )) 3- نام پسري است كه اگر برعكس كني نام يك غذا‌مي ‌شود؟  جواب (( بابك – كبا‌ب )) 4- شيرين ولي شيريني نيست .سنگين ولي سنگ نيست؟ جواب (( خواب )) 5- گرد ولي گرد‌ونيست.سبز ولي سبزي نيست؟ جواب (( گوجه سبز )) 6- نام رود خانه است كه اگر بر عكس كنيد خودش ميشود؟ جواب (( گنگ )) 7- نام ميوه است كه اگر بر عكسش كنيد نام يك فلزمي شود‌؟ جواب ((هويج وجيوه)) 8- آن چيست كه تا مي آيد مي شكند ؟ جواب (( سكوت )) 9- آن چيست كه سياه است ولي زاغ نيست پرنده است ولي كلاغ نيست ؟ جواب (( دود )) 10- آن چيست كه من يكي دارم وتو د‌وتا وشما سه تا ؟ جواب(( نقطه )) 11- به چهارمين روز هفته چا‌رشنبه گويند يا چهارشنبه ؟ جواب (( سه شنبه )) 12- آن چيست كه هر چي مي چينند بلند تر مي شود ؟ جواب (( ديوار )) 13- نام حيواني است كه اگرقسمت اولش را بر داريم لنگ مي شود ؟ جواب (( پلنگ )) 14- آن چيست كه از ته پر مي شود واز بالا خالي ؟  جواب (( تفنگ )) 15- آن چيست كه اندر شكمش خلق نهان است ؟ جواب (( زمين )) 16- كدام كلمه اي است كه قسمت اولش خانه عنكبوت وقسمت دومش جامد سرد است ؟ جواب (( تاريخ )) 17- آن چيست كه يك پا دارد و سه سر؟ جواب (( چراغ راهنمايي )) 18- خرطوم دارد ولي فيل نيست آشغال دارد ولي سطل زباله نيست ؟ جواب (( جارو برقي )) 19- آن چيست كه بالا مي رود يك رنگ دارد ولي پايين مي‌آيد دو رنگ ؟ جواب (( تخم مرغ )) 20- آن چيست كه در خانه دو تا است ولي در سركار هيچي؟ جواب (( نقطه )) 21- آن چيست كه شيرين است باب دهن آدم پير است ؟ جواب (( بستني )) 22- يكي از كارهاي مادر است كه قسمت اولش غذاي ايراني است ؟ جواب(( آشپزي )) 23- نام رنگي است كه اگر بر عكسش كنيم نام حيواني مي ‌شود ؟ جواب (( سرخ – خرس )) 24- نام ميوه اي است كه اگر در آخرش ي اضافه كنيم نام رنگي مي شود ؟ جواب(( نارنج – نارنجي )) 25- نام رنگي است كه اگر در آخرش ه اضافه كنيم نام دختري مي شود جواب(( بنفش – بنفشه )) 26- آن چيست كه يك پا دارد وهزاران سر مرده اش را ديده‌اند بر روي خر جواب (( درخت )) 27- نام كدام خوراكي است كه اگر قسمت اولش رابرداريم نام كشوري مي شود ؟جواب (( بيسكويت – كويت )) 28- نام دختري است كه درآسمان روز پيدا مي شود ؟ جواب(( خورشيد )) 29- آن چيست كه د‌و دست دارد در شكم آبي ودر زير پا آتش؟ جواب (( سما ور )) 30- آن چيست كه ريشه دارد درخت نيست سفيد است برف نيست ؟ جواب (( دندان )) 31- سه برادرند هرچه مي دوند به هم نمي رسند ؟ جواب (( پنكه سقفي )) 32- آن چيست كه اگر دست به چشمهايش بزني گاز مي ‌گيرد ؟ ‌جواب  (( قيچي )) 33- آن چيست كه اگر از ارتفاح بيافتد نمي شكند ولي با يك فشار كوچك مي شكند ؟ جواب (( تخمه )) 34- نام شهري است كه اگربه جا‌ي ه - چ بگذاريم نام وسيله‌ي مسافرتي مي شود ؟ جواب (( همدان – چمدان )) 35- نام كدام شهر است كه اگر قسمت اولش را برداريم ريز مي بينيم ؟  جواب (( تبريز )) 36- نه پا دارد ونه دست راه مي رود به حكم خدا ؟ جواب(( مار )) 37- كدام گلي است كه اگر آن را فشار دهيم مي خندد ؟ جواب(( گل ميموني )) 38- آن چيست كه اگر در آب بيافتد خيس نمي شود ؟ جواب(( سايه )) 39- نام كدام ماشيني است كه گنجشك آن را دوست دارد ؟ جواب(( جيپ )) 40- آن چيست كه هر چه آن را بكشي كوچك تر مي شود؟ جواب(( سيگار ))

  + نوشته شده در یکشنبه پنجم آذر ۱۳۹۱ ساعت 20:49 توسط سید نبی اله  | نظرات

  منبع : bahmanhoseni.blogfa.com

  معماهای زیبا وجالب بخوانید ولذت ببرید

  سفارش تبلیغ

  گوناگون

  آنچه می نویسم کشکولی است هرمطلب که به نظرم جالب بیاید وارد وبلاک می کنم ودوست دارم که دوستان که این وبلاگ مطالعه می کنند نظری اشکالی وپیشنهادی داشته باشند .

  معماهای زیبا وجالب بخوانید ولذت ببرید

  جمعه 90/4/24 , 1:34 ص • اخلاق پیامبرخدا ,   عبدالرحیم احسانی شهرستانی   یک نظر

  معماهای جالب و شیرین بخوانید ولذت ببرید 11 - کدام پاک کننده است که می تواند تمام نجاست هارا پاک کند ؟ 2 -  نام پسر است اگربرعکسش کنیم یک نوع غذای لذیذ می شود ؟3-      آن چیست که سنگین است ولی وزن ندارد ؟4-  آن چیست که  دربیابان سبز ودربازار سیا ولی ظرف مخصوص قرمزاست ؟5-    اخردنیا چیست ؟

  6 -  برنده است ولی ارّه نیست وریشه دارد ولی درخت نیست وسفید است ولی برف نیست می کشد ولی نه با ترازو ؟

  7- شخصی از پلکان جهل پله به زمین افتاد ولی آسیبی ندید آیا درنظر شما این امرممکن است ؟8- کدام مقدمات نماز که اگربرعکسش هم کنیم باز همان است ؟9 - کدام پیامبربود که یک نفرامت داشت وباهمان یک نفرامت اش عمل جنسی انجام میداد ؟10 - معلمی از شاگردش پرسید دریا زیاد است یا دریا چه شاگردگفت : دریاچه امّا معلم حرفش راقبول کرد؟ 11- آن چیست که از عسل شیرین ترو از زهرتلخ تراست ؟12 - آن چیست که وقت از دست رفت دیگه برنمیگردد ؟13 - آن چیست که وارد کردن اش واجب ولی خارج کردن اش حرام است ؟ حالا جواب هریک از معماهای فوق .1- ان پاک کننده که همه نجاسات پاک می کند استحاله است .2- نام که برعکسش کنیم غذای لذیذ می شو د آن بابک است .3- آنکه سنگین است ولی وزن ندارد خواب است .4 - فلفل است .5- حرف الف است که آخرکلمه دنیا الف می شود .6- دندان است که برنده است ولی ارّه نیست ریشه دارد ولی درخت نیست و سفید است ولی برف نیست و میکشد ولی انبور.7- نردبان چهل پله بوده ولی این شخص از پله اول اش افتاده .8- مقدمات نماز که برعکسش کنیم بازهمان است (وضو).9- آن پیامبرحضرت آدم علیه السلام بود که حضرت حوا زنش بود .10- دریا چه زیاد است از نگاه حرف چون دریا چه یک چه اضافه دارد .11- انچه از عسل شیرین و از زهرتلخ تراست آن زبان است .12- وقت ازدست رفت برنمی گردد آن عمر گرانمایه است .13- آن میت است  ، که دفن مرده واجب ولی نبش قبر و خروج آن حرام است مردان به چند امرمقدم برزنان استند اخلاق نیکوی پیامبرخدا +جوان +انصاف بده

  عبدالرحیم احسانی شهرستانی

  من ازچرخ برگرشهرستان دایکندی هستم وسال مهاجردرایران هستم

  صفحات پیوندهای روزانه وبلاگ خاطرات

  خاطرات جالب وشیرین وخواندنی

  تگ ها

  اخلاق پیامبرخدا ( 5 ) چرخ برگر شهرستان ( 1 ) چهره های ناعدالت ( 1 ) شارستان دایکندی ( 1 ) شاعرنامی میرامور اقای نظامی برگر شارستان دایکندی ( 1 ) ظلم وبی عدالتی ( 1 ) ظهورنزدیک است ( 1 ) کودک شهرستان دایکندی ( 1 ) کودکان شارستان ( 1 ) مهاجرت دردنیا ( 1 ) میرامور ( 1 ) نظامی شهرستانی ولایت دایکندی ( 1 ) نیمه شعبان ( 1 ) هرکه ظالمی درظاهرمقدس باشد . ( 1 )

  یادداشت ها

  مهاجرت دردنیا +ظلم وبی عدالتی +ظهورنزدیک است +چهره های ناعدالت

  شعرازنظامی شهرستان دایکندی +نیمه شعبان +شاعر میرامور نظامی

  شهرستان دایکندی +کودکان شهرستان دایکندی +میرامور شهرستان +برگرمی

  بایگانی خبرنامه بازدیدها امروز: 3 دیروز: 11 تاکنون: 37990 لوگوی دوستان

  منبع : abdorrahim.parsiblog.com

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 9 روز قبل
  0

  نام پسری که اگر بر عکسش کنیم نام یک خوراکی میشود

  مهدی 4 ماه قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید