این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  انگلستان پس از ناکامی در اجرای قرارداد 1919 تصمیم گرفت چگونه اهداف خود را در ایران پیگیری کند

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  انگلستان پس از ناکامی در اجرای قرارداد 1919 تصمیم گرفت چگونه اهداف خود را در ایران پیگیری کند را از این سایت دریافت کنید.

  مجموعه سوال و جواب كتاب مطالعات اجتماعي نهم

  1- چرا در اواخر جنگ جهاني اول حكومت روسيه نيروهايش را از ايران بيرون برد ؟ زيرا بر اثر وقوع انقلابي عظيم حكومت روسيه سرنگون شد .

  مجموعه سوال و جواب كتاب مطالعات اجتماعي نهم - متوسطه اول .درس14

  1- چرا در اواخر جنگ جهاني اول حكومت روسيه نيروهايش را از ايران بيرون برد ؟ زيرا بر اثر وقوع انقلابي عظيم حكومت روسيه

  سرنگون شد . پس از آن نام اين كشور به اتحاد جماهير شوروي تغيير يافت .

  2- قرارداد 1919 بين كدام كشورها منعقد شد و مفاد آن چه بود ؟ اين قرارداد بين ايران و انگلستان بسته شد . براساس اين

  قرارداد اداره امور نظامي و مالي ايران در اختيار كارشناسان (مستشاران) نظامي و مالي انگلستان قرار مي گرفت .

  3- چه كساني با قرارداد 1919 به مخالفت برخاستند؟ آيت االله مدرس و شيخ محمد خياباني .

  4- به نظر شما دليل مخالفت گسترده با قرارداد 1919چه بود؟ جلوگيري از سلطه ي همه جانبه ي انگلستان بر ايران .

  5- علت كودتاي 1299چه بود؟ انگلستان پس از ناكامي در اجراي قرارداد 1919 ، درصدد برآمد كه از طريق كودتا اهداف خود را در ايران

  پيگيري كند.

  6- چه عواملي به رضاخان در دستيابي به قدرت كمك كرد؟ حمايت انگليسي ها از رضاخان – نارضايتي مردم از اوضاع كشور

  (ناامني) – بي كفايتي احمدشاه – رهبران و احزاب سياسي غرب گرا كه در مجلس چهارم و پنجم قدرت گرفته بودند

  7- كودتاي 1299 چگونه انجام شد ؟ توضيح دهيد ؟ انگليسي ها يكي از فرماندهان نيروي قزاق به نام رضا خان را به عنوان مهره ي

  نظامي و سيدضياالدين طباطبايي را به عنوان مهره ي سياسي كودتا برگزيد . طباطبايي از سياستمداران طرفدار انگلستان بود . در سوم اسفند

  1299 نيروهاي تحت فرمان رضاخان مراكز مهم پايتخت را اشغال كردند و احمدشاه مجبور شد سيدضياء را به نخست وزيري و رضاخان را به

  فرماندهي كل قوا منصوب كند .

  8 - رضاخان براي نشان دادن شايستگي و برتري خود نسبت به احمدشاه چه كارهايي انجام داد ؟ او با جديت تمام به نوسازي

  تشكيلات نظامي پرداخت و ارتش نويني را پايه گذاري و با استفاده از آن ، نافرماني و آشوب هاي داخلي را فرو نشاند و نظم و امنيت را تا

  حدودي برقراركرد . از اين رو طرفدارانش با تبليغات فراوان او را شايسته تر از احمدشاه قاجار براي حكومت معرفي مي كردند .

  9- سياست مذهبي رضاخان را توضيح دهيد (قبل از رسيدن به قدرت نسبت به دين چه روشي داشت) ؟ رضاخان براي جلب

  نظر مردم ، خود را فردي مذهبي و پايبند به احكام و ارزش هاي ديني نشان مي داد. به همين دليل ، در مراسم و مجالس مذهبي حضور مي يافت

  و با علما ديدار و مشورت مي كرد .

  مجموعه سوال و جواب كتاب مطالعات اجتماعي نهم - متوسطه اول – تهيه كننده : عليرضا اسماعيلي درس 14 ( ايران در دوران حكومت پهلوي)

  5

  10- چه عواملي به رضاخان در دستيابي به قدرت كمك كرد ؟ رضاخان با استفاده از موقعيت خود به عنوان وزير جنگ و نخست وزير ،

  طرفداران خود را وارد مجلس شوراي ملي كرد . در سال 1304 ش مجلس شوراي ملي با وجود مخالفت جدي تعداد كمي از نمايندگان ، مانند

  آيت االله مدرس و دكتر مصدق ، احمد شاه قاجار را از قدرت بركنار كرد و حكومت موقت را به رضاخان سپرد .

  11- شيوه ي حكومت رضاخان چگونه بود؟ در دوران حكومت او ، هيئت وزيران و نمايندگام مجلس شوراي ملي اختيار و استقلال چنداني

  نداشتند و تابع دستورات شاه بودند . حكومت رضاشاه به احزاب و روزنامه هاي مستقل اجازه ي فعاليت نمي داد و با زور و خشونت ، فضاي

  خفقان ، ترس و سركوب را بر جامعه حاكم كرد . در چنين شرايطي ، مخالفان سرنوشتي جز تبعيد ، زندان ، شكنجه و اعدام نداشتند .

  2 1- برخي از اقدامات رضاشاه را در دوره حكومتش بيان كنيد ؟ 1- نوسازي تشكيلات نظامي كه از كودتاي 1299 آغاز شده بود با

  قوت ادامه يافت 2- مدارس و مراكز آموزشي جديد در شهرهاي مختلف كشور گسترش پيدا كردند 3- نخستين دانشگاه ايران ( دانشگاه

  تهران) بنيان نهاده شد . 4- راه هاي شوسه توسعه يافتند و راه آهن سراسري كه خليج فارس را به درياي مازندران متصل مي كرد احداث شد

  5- موسسات و مراكز صنعتي متعددي در ايران به وجود آمدند .

  3 1- اقدامات رضاشاه براي تضعيف ارزش هاي اسلامي و تخريب فرهنگ ايران چه بود؟ مجبور كردن مردم به اين بود كه لباس

  يكساني به تن كنند و كلاه لبه داري (مشهور به كلاه پهلوي) بر سر بگذارند . پس از آن محدوديت هايي براي برگزاري مراسم مذهبي از جمله

  عزاداري امام حسين(ع) به وجود آمد و زمزمه ي برداشتن (كشف) حجاب مطرح شد .

  4 1- قيام خونين مردم مشهد در مسجد گوهرشاد را شرح دهيد؟ مردم مشهد در اعتراض به كارهاي رضاشاه قيام كردند و در مسجد

  گوهرشاد گردهم آمدند . نيروهاي نظامي براي سركوب اين قيام ، مردم را در كنار حرم حضرت امام رضا(ع) به گلوله بستند و عده اي را شهيد

  و مجروح كردند .

  5 1- جنگ جهاني دوم چگونه آغاز شد ؟ با هجوم برق آساي آلمان به لهستان جنگ جهاني دوم آغاز شد .

  6 1- دولت هاي محور و متفقين در جنگ جهاني دوم شامل كدام كشورها بودند؟ كشورهاي ايتاليا و ژاپن به المان پيوستند و

  دولت هاي محور را تشكيل دادند . در جبهه ي مقابل ، انگلستان ، فرانسه ، شوروي و آمريكا قراداشتند كه متفقين خوانده مي شدند .

  7 1- در جنگ جهاني دوم دولت ايران چه موضعي گرفت؟ دولت ايران اعلام بي طرفي كرد . اما در شهريور 1320 ، متفقين حضور شماري

  از آلمان ها را در ايران بهانه قرار دادند و كشور ما را به اشغال خود درآوردند.

  8 1- هدف اصلي نيروهاي متفقين از اشغال ايران چه بود ؟ هدف اصلي آنها از اين اقدام ، استفاده از موقعيت و منابع و امكانات ايران به

  سود خويش بود .

  9 1- متفقين پس از اشغال ايران چه كردند ؟ رضاشاه را مجبور كردند كه به نفع پسرش ، محمد رضا از قدرت كناره گيري كند و سپس

  او را از كشور تبعيد كردند .

  20- آثار زيانبار (پيامدهاي سياسي ، اقتصادي و اجتماعي) جنگ جهاني دوم براي ايران چه بود ؟ جنگ جهاني دوم همچون جنگ

  جهاني اول ، به اقتصاد و جامعه ي ايران خسارت و آسيب زيادي وارد كرد . مردم ايران طي آن سال ها با كمبود و گراني شديد مواد غذايي ،

  مخصوصاً نان ، روبرو بودند و عدهي زيادي بر اثر گرسنگي و سوء تغذيه جان سپردند .

  21- ايران در نخستين سال هاي سلطنت محمد رضا شاه از لحاظ سياسي چه وضعيتي داشت؟ محمد رضا اين امكان را نداشت

  كه همچون پدرش با استبداد و ديكتاتوري حكومت كند . بنابراين براي نمايندگان مجلس شوراي ملي و هيئت وزيران فرصتي به وجود آمد كه

  در اداره ي امور كشور نقش موثري داشته باشند . همچنين احزاب سياسي و مطبوعات دوباره فعاليت خود را آغاز كردند .

  منبع : masoudiabo.blogfa.com

  قرارداد ۱۹۱۹

  قرارداد ۱۹۱۹

  از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

  در بی‌طرفی این مقاله اختلاف‌نظر وجود دارد. گفتگوی مربوطه ممکن است در صفحهٔ بحث یافت شود. لطفاً تا پایان حل مناقشه این برچسب را برندارید.

  قرارداد ۱۹۱۹ قراردادی است که در سال ۱۲۹۸ خورشیدی (۱۹۱۹ میلادی) میان دولت‌های وقت بریتانیا و ایران پس از هفت ماه مذاکرۀ پنهانی دولت بریتانیا با وثوق‌الدوله و پرداخت چهارصد هزار تومان رشوه بسته‌شد؛ بر اساس این قرارداد تقریبا تمامی امور کشوری و لشکری ایران، زیر نظر مستشاران انگلیسی و با مجوز آنان صورت می‌گرفت. به دلیل مخالفت‌های داخلی و اعتراض‌های ایرانیان و مخالفت‌‍‌های خارجی و مغایرت آن با قانون اساسی مشروطه، این قرارداد هرگز به اجرا درنیامد.[۱]

  پیشینه[ویرایش]

  از زمانی که ناپلئون بناپارت ایدۀ فتح هندوستان با کمک الکساندر یکم (تزار روسیه) را در سر می‌پروراند، بریتانیا نگران آن بود که روسیه از طریق ایران و افغانستان به خاک هند دسترسی پیدا کند. قرارداد سن‌پترزبورگ (مورخ ۱۹۰۷) ایران را به دو منطقۀ نفوذ روسیه (شمال ایران) و منطق نفوذ بریتانیا (جنوب ایران) تقسیم کرده‌بود. بعدها طبق مفاد «قرارداد سرّی قسطنطنیه» در ۱۸ مارس ۱۹۱۵، قسطنطنیه به روسیه واگذار شد و در مقابل بریتانیا اجازه یافت ایران را به منطقه نفوذ خود اضافه‌کند.[۲]

  در ۱۹۱۷، روسیه و بریتانیا سلطه و نفوذی همه‌جانبه بر ایران داشتند؛ اما انقلاب روسیه باعث شد تمامی برنامه‌ریزی‌های دیپلماتیک، سیاسی و نظامی به هم بریزد. در ژوئیۀ ۱۹۱۷، دولت کرنسکی به فرماندۀ روسی، ژنرال باراتوف، دستور داد که نیروهای خود را از ایران خارج کند.[۳] دولت بلشویکی ولادیمیر لنین یک قدم جلوتر گذاشت و هرگونه قصد و ادعایی نسبت به ایران را رد کرد. در فوریه ۱۹۱۸، تروتسکی رسما اعلام کرد که تمامی معاهدات و حق امتیازهایی که تا آن زمان از سوی روسیه بر ایران تحمیل شده باطل و بلااثر است.[۴] اما دولت بریتانیا هیچ قصدی مبنی بر همراهی با روس‌ها و الغای قراردادهای ۱۹۰۷ و ۱۹۱۵ نشان نداد.[۵] لرد کرزن، وزیر امور خارجه وقت بریتانیا، در مجلس اعیان اعلام کرد که این مسئله پس از پایان جنگ جهانی اول مورد بررسی قرار خواهدگرفت.[۶]

  با سقوط امپراتوری تزاری روسیه و امپراتوری عثمانی، بریتانیا نه‌تنها کنترل ایران، بلکه کنترل اغلب مناطق پیرامون ایران را نیز در دست گرفت و تنها تهدید بالقوه برای سلطه بریتانیا در این منطقه، انقلاب بلشویکی بود. وزارت خارجه بریتانیا هراس داشت که در صورت حمله بلشویک‌ها به ایران، هندوستان و منطقه بین‌النهرین هم به خطر بیفتد.[۷] کرزن در پی آن بود که از مدیترانه تا پامیر، زنجیره‌ای از کشورهای تحت نفوذ بریتانیا را ایجاد کند تا ارتباط حیاتی آنها تا مرزهای هندوستان و فراتر از آن برقرار بماند.[۸] کرزن، ایران را مهم‌ترین تکه این زنجیره و در عین حال مملکتی ضعیف و ناتوان می‌دید و بر همین اساس بریتانیا تصمیم گرفت ارتش ایران را تقویت کرده و نظم جدیدی در راستای منافع بریتانیا در این کشور برقرار سازد[۵] و برای جلوگیری از نفوذ کمونیسم، ایران را به‌عنوان کشوری حائل درآورد. در ۱۹۱۸، احمدشاه تحت فشار شدید وزیر مختار انگلیس در تهران، نجف‌قلی‌خان صمصام‌السلطنه را از نخست‌وزیری برکنار کرد و میرزاحسن‌خان وثوق‌الدوله را که طرفدار انگلیس‌ها بود به جای او گمارد. مدت کوتاهی پس از تشکیل کابینه وثوق‌الدوله، انگلیس سِر پرسی کاکس را به‌عنوان وزیر مختار خود به تهران فرستاد. کاکس علیرغم شناختی که از خاورمیانه داشت، از عمق احساسات ملی‌گرایانه در ایران ناآگاه بود.[۹]

  دولت جدید وثوق‌الدوله با مشکلات فراوانی روبرو بود: خزانه مملکت خالی بود، سربازان انگلیسی در سرتاسر کشور پرسه می‌زدند، شورشیان مسلح شهرها را غارت و در جاده‌ها اقدام به راهزنی می‌کردند و بلشویک‌ها نیز در مرزهای شمالی ایران کمین کرده بودند. در این شرایط بود که انگلیس برای انعقاد قرارداد مودت و اتحاد به ایران نزدیک‌شد.[۵]

  مذاکرات قرارداد[ویرایش]

  گفتگوهای مربوط به بستن قرارداد، در سرتاسر تابستان ۱۲۹۸ خورشیدی (برابر ماه‌های ژوئن، ژوئیه و اوت ۱۹۱۹)، بر اساس مواد تنظیم شده از لندن، با وزیرمختار بریتانیا و مشاوران سیاسی وی در ییلاق پس قلعه تهران، در‌جریان بود. افراد ایرانی حاضر در این جلسات علاوه بر شخص احمدشاه قاجار عبارت بودند از: میرزا حسن‌ خان وثوق‌الدوله (نخست‌وزیر)، صارم‌الدوله اکبر میرزا قاجار (وزیر دارایی، پسر شاهزاده سلطان مسعود میرزا ظلّ‌السلطان)، نصرت‌الدوله فیروز میرزا قاجار (وزیر دادگستری، پسر ارشد شاهزاده عبدالحسین میرزا فرمان‌فرما) و میرزا علی‌ خان منصورالملک (رئیس ادارهٔ بریتانیا در وزارت امور خارجه)؛ اما شخص وزیر امور خارجه (علی‌قلی خان انصاری مشاورالممالک) که باید در تمام گفتگوهای مربوط به سیاست خارجی کشور شرکت می‌داشت، از همان آغاز کار به این جلسات دعوت نشده بود؛ در عوض روزنامه‌نگاری به نام سید ضیاءالدین طباطبایی (رئیس کابینه سیاه در کودتای ۱۲۹۹) که مدیر روزنامه رعد و رابط اصلی بین سفارت بریتانیا و نخست‌وزیر بود، در تمام مراحل مذاکرات و در تمامی جلسات محرمانه شرکت داشت.

  در طی این روزها جسته و گریخته اخباری در روزنامه‌های رعد و ایران درباره مذاکرات منتشر می‌شد؛ که برای مردم چندان مهم نبود، ولی پس از اعلام بستن قرارداد، که مشخص شد تمامی مذاکرات مربوط به آن در ییلاق پس‌قلعه صورت می‌گرفته‌ است، اهمیت این‌گونه خبرهای کوچک به ناگاه روشن شد.[] روزنامه‌خوانان تهران که این اخبار کوتاه را در روزنامه‌های رعد و ایران می‌خواندند، تصور می‌کردند که این آقایان در گرمای تابستان برای استراحت و استفاده از هوای خنک پس‌قلعه، به‌طور موقت به حومهٔ پایتخت رفته‌اند، غافل از اینکه در پشت پردهٔ این رفت‌وآمدها، گفتگوهایی بسیار مهم در جریان است.[۱۰]

  انعقاد قرارداد و مفاد آن[ویرایش]

  در ۱۷ مرداد ۱۲۹۸ خورشیدی برابر با ۹ اوت ۱۹۱۹ میلادی، قرارداد میان دولت‌های ایران و بریتانیا با امضای وثوق‌الدوله و سِر پِرسی کاکس بسته شد.

  امضاکنندگان و معدود موافقان قرارداد با توجیه نجات کشور از نابودی با توسل به دولتی قدرتمند، قرارداد را به‌صورت محرمانه به امضا رساندند.

  این قرارداد شامل دو قسمت است که هرکدام جداگانه به امضا رسید. پیمان نخست که عنوان رسمی آن «قرارداد نظامی و سیاسی میان ایران و بریتانیا» است از یک دیباچه و شش ماده تشکیل می‌شود و قرارداد دوم دارای چهار ماده است. ماده اول قرارداد اصلی (قرارداد سیاسی و نظامی) به‌طور رسمی اعلام می‌دارد که «دولت بریتانیای کبیر به صریح‌ترین بیانی که ممکن است، قولی را که در گذشته به کَرّات به دولت ایران داده‌ است بار دیگر به موجب این قرارداد تأیید کرده و برعهده می‌گیرد که استقلال و تمامیت ارضی ایران را محترم بشمارد».[۱۱]

  منبع : fa.wikipedia.org

  درسنامه آموزشی مطالعات اجتماعی کلاس نهم درس 14: ایران در دوران حکومت پهلوی با پاسخ

  زمینه‌های تغییر حکومت از قاجاریه به پهلوی | فعالیت (صفحهٔ 90 کتاب درسی) | فعالیت (صفحهٔ 91 کتاب درسی) | شیوۀ حکومت و اقدامات رضاشاه | آثار جنگ جهانی دوم (1945-1939 م/ 1324-1318 ش) بر ایران | فعالیت (صفحهٔ 94 کتاب درسی) | نهضت ملی شدن نفت | کودتای 28 مرداد 1332 و بازگشت استبداد (دیکتاتوری) | فعالیت (صفحهٔ 95 کتاب درسی) | به کار ببندیم (صفحهٔ 96 کتاب درسی) | قرارداد 1919 | کودتای 1299 | انتقال حکومت از قاجاریه به پهلوی | استبداد | سرکوب آزادی خواهان | ایجاد ارتش منظم | احداث خط آهن سراسری | تضعیف ارزش‌های اسلامی و تخریب فرهنگ ایرانی

  درسنامه آموزشی مطالعات اجتماعی کلاس نهم

  درس 14: ایران در دوران حکومت پهلوی با پاسخ

  آخرین ویرایش 20 تیر 1400

  گزارش خطا 237883 مطالعات اجتماعی

  فصل 1: سیارهٔ ما، زمین

  درس 1: زمین، مهد زیبای انسان‌ها

  درس 2: حرکات زمین

  فصل 2: سنگ کره، آب‌کره، هواکره

  درس 3: چهره زمین

  درس 4: آب فراوان، هوای پاک

  فصل 3: زیست کره، تنوع شگفت‌‌انگیز

  درس 5: پراکندگی زیست بوم‌های جهان

  درس 6: زیست بوم‌ها در خطرند

  فصل 4: ساکنان سیارهٔ زمین

  درس 7: جمعیت جهان

  درس 8: بی‌عدالتی و نابرابری در جهان

  فصل 5: عصر یکپارچگی و شکوفایی

  درس 9: ایرانی متحد و یکپارچه

  درس 10: اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی

  فصل 6: ایران از عهد نادرشاه تا ناصرالدین شاه

  درس 11: تلاش برای حفظ استقلال و اتحاد سیاسی ایران

  درس 12: در جست‌و‌جوی پیشرفت و رهایی از سلطه خارجی

  فصل 7: ایران در عصر مشروطه

  درس 13: نهضت مشروطه

  درس 14: ایران در دوران حکومت پهلوی

  فصل 8: سقوط حکومت شاهنشاهی و شکل گیری نظام جمهوری اسلامی

  درس 15: انقلاب اسلامی ایران

  درس 16: ایران در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی

  فصل 9: فرهنگ و هویت درس 17: فرهنگ درس 18: هویت

  فصل 10: خانواده و جامعه

  درس 19: ارزش‌ها و کارکردهای خانواده

  درس 20: آرامش در خانواده

  فصل 11: حکومت و مردم

  درس 21: نهاد حکومت

  درس 22: حقوق و تکالیف شهروندی

  فصل 12: بهره‌وری

  درس 23: بهره‌وری چیست؟

  درس 24: اقتصاد و بهره‌وری

  ویدیو دوره کامل آموزشی، مطالعات اجتماعی نهم دوره اول متوسطه

  مدرس: هادی کرمی

  مدت دوره: 5 ساعت (18 فایل)

  پیام‌های آسمان

  1685 تست 117,950 تومان

  عربی

  1616 تست 113,120 تومان

  آمادگی دفاعی

  214 تست 14,980 تومان

  فارسی

  3105 تست 217,350 تومان

  ریاضی

  3883 تست 271,810 تومان

  علوم تجربی

  4465 تست 312,550 تومان

  انگلیسی

  2296 تست 160,720 تومان

  مطالعات اجتماعی

  2472 تست 173,040 تومان

  قرآن

  569 تست 39,830 تومان

  کار و فناوری

  232 تست 16,240 تومان

  استعداد تحلیلی

  286 تست 20,020 تومان

  هنگامی که جنگ جهانی اوّل پایان یافت، کشور ما درگیر انبوهی از مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بود. این مشکلات به علاوهٔ برنامه‌ها و سیاست‌های انگلستان در ایران، زمینه را برای انتقال حکومت از قاجاریه به پهلوی فراهم آورد.

  زمینه‌های تغییر حکومت از قاجاریه به پهلوی

  قرارداد 1919

  در اواخر جنگ جهانی اوّل، حکومت تزاری روسیه بر اثر وقوع انقلابی عظیم سرنگون شد. پس از آن، نام این کشور به اتحاد جماهیر شوروی تغییر یافت. دولت جدید شوروی نیروهایش را از ایران فرا خواند و سرگرم مسائل داخلی خود شد. انگلستان با استفاده از این موقعیت، کوشید نفوذ و سلطهٔ خود را در کشور ما تثبیت کند. از این‌رو، با وثوق‌الدوله، نخست وزیر ایران، قراردادی بست که به «قرارداد 1919» معروف شد. بر اساس این قرارداد، ادارهٔ امور نظامی و مالی ایران در اختیار کارشناسان (مستشاران) نظامی و مالی انگلستان قرار می‌گرفت. این قرارداد در ایران با مخالفت گسترده‌ای روبه‌رو شد و بسیاری از شخصیت‌های مبارز و آزادی‌خواه مانند آیت‌اللّٰه مدرس و شیخ محمد خیابانی با آن به مخالفت برخاستند و حتّی احمد شاه قاجار نیز از تأیید آن خودداری کرد.

  فعالیت (صفحهٔ 90 کتاب درسی)

  1- دلیل مخالفت گستردهٔ آزادی خواهان با قرارداد 1919 چه بود؟ زیرا بر اساس این قرار داد انگلستان از همه جوانب بر ایران مسلط شده و به نوعی ایران تحت استعمار انگلیس قرار می‌گرفت.

  کودتای 1299

  انگلستان پس از ناکامی در اجرای قرارداد 1919، درصدد برآمد که از طریق کودتا اهداف استعماری خود را در ایران پیگیری نماید. انگیسی‌ها یکی از فرماندهان نیروی قزّاق به نام رضاخان (رضا میرپنج) را به عنوان مهرهٔ نظامی و سید ضیاء الدین طباطبایی را به عنوان مهرهٔ سیاسی کودتا برگزیدند. طباطبایی از سیاستمداران طرف‌دار انگلستان بود.

  در سوم اسفند 1299 نیروهای تحت فرمان رضاخان مراکز مهم پایتخت را اشغال کردند و احمدشاه مجبور شد سید ضیاء را به نخست وزیری و رضاخان را به فرماندهی کل قوا منصوب کند. رضاخان دارای روحیه استبدادی بود و این ویژگی، به او برای ثمر نشاندن اهداف انگلیسی‌ها کمک می‌کرد.

  منبع : gama.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 1 ماه قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید