این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  اگر تکان بخورم کف میکنم و اگر مرا بنوشید شارژ میشوید

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  اگر تکان بخورم کف میکنم و اگر مرا بنوشید شارژ میشوید را از این سایت دریافت کنید.

  عشای ربانی (نان و شراب)

  عشای ربانی (نان و شراب)

  ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

  عشای ربانی یکی از مسائل اساسی ایمان شعائر عبادی مسیحیت است. مسیحیان هنگامی‌ که در این مراسم شرکت می‌کنند باور دارند که مسیح با جسم خود نزد آنان حاضر می‌شود.

  فهرست مندرجات

  ۱ - توصیف اجمالی

  ۲ - عشای ربانی از دیدگاه مسحیت

  ۲.۱ - از شعائر مسیحیت

  ۲.۲ - حضور مسیح ۲.۳ - دو عنصر اساسی ۳ - پانویس ۴ - منبع

  ۱ - توصیف اجمالی

  [ویرایش]

  نان شراب به عنوان یکی از ارکان اجزای اصلی عمل عشای ربانی دارای مفهوم خاصی در مسیحیت می‌ باشد. به آیین عشای ربانی (high mass)، شام خداوند (lords supper)، شکستن نان، مجلس سپاسگزاری شراکت هم اطلاق شده است. این عمل نماد حلول تجسد الهی قلمداد می‌شود. در اناجیل روایت شده است که عیسی (علیه‌السّلام) در آخرین شب حیات خود که شب عید فِصح یهودیان بود به اتفاق شاگردان به سنت کتاب مقدس شام دسته جمعی (شام آخر) را صرف کردند.[۱]

  ۲ - عشای ربانی از دیدگاه مسحیت

  [ویرایش]

  ابتدا به اصل ماجرای عشای ربانی آنگونه که در کتاب مقدس آمده است سپس به تحلیل آن می‌ پردازیم: پس در روز او‌ّل عید فطیر شاگردان نزد عیسی آمده گفتند: “کجا می‌خواهی فصح را آماده کنیم تا بخوری؟ ” گفت: “به شهر نزد فلان کس رفته بدو گویید: ”استاد می‌گوید وقت من نزدیک شد فصح را در خانه تو با شاگردان خود صرف می‌نمایم. شاگردان چنانکه عیسی ایشان‌را امر فرمود کردند فصح را مهیا ساختند.

  چون وقت شام رسید با آن دوازده بنشست وقتی که ایشان غذا می‌خوردند او گفت: “هر آینه به شما می‌گویم که یکی از شما مرا تسلیم می‌کند! ” پس بغایت غمگین شده هر یک از ایشان به وی سخن آغاز کردند که “ای سرور آیا من آنم؟ ” او در جواب گفت: “آنکه دست با من در قاب فرو برد همان کس مرا تسلیم نماید! هر آینه پسر انسان به همانطور که درباره او مکتوب است رحلت می‌کند. لیکن وای برآنکسی که پسر انسان بدست او تسلیم شود! آن شخص را بهتر بودی که تولّد نیافتی! ” یهودا که تسلیم کننده وی بود به جواب گفت: “ای استاد آیا من آنم؟ ” به وی گفت: “تو خود گفتی! ” چون ایشان غذا می‌خوردند عیسی نان را گرفته برکت داد پاره کرده به شاگردان داد گفت: “بگیرید بخورید این است بدن من. ” پیاله را گرفته شکر نمود بدیشان داده گفت: “همه شما از این بنوشید. زیرا که این است خون من در عهد جدید که در راه بسیاری به جهت آمرزش گناهان ریخته می‌شود. اما به به شما می‌گویم که بعد از این از میوه مو دیگر نخواهم نوشید تا روزی که آنرا با شما در ملکوت پدر خود تازه آشامم. ”[۲]

  عیسی بدیشان گفت: “من نان حیات هستم. کسی که نزد من آید هرگز گرسنه نشود هر که به من ایمان آرد هرگز تشنه نگردد. لیکن به شما گفتم که مرا هم دیدید ایمان نیاوردید. هر آنچه پدر به من عطا کند به جانب من آید هر که به جانب من آید او را بیرون نخواهم نمود. زیرا از آسمان نزول کردم نه تا به اراده خود عمل کنم بلکه به اراده فرستنده خود اراده پدری که مرا فرستاد. این است که از آنچه به من عطا کرد چیزی تلف نکنم بلکه در روز بازپسین آنرا برخیزانم اراده فرستنده من این است که هر که پسر را دید بدو ایمان آورد حیات جاودانی داشته باشد من در روز بازپسین او را خواهم برخیزانید. ”

  پس یهودیان درباره او همهمه کردند. زیرا گفته بود: “من هستم آن نانی که از آسمان نازل شد گفتند: “آیا این عیسی پسر یوسف نیست که ما پدر و مادر او را می‌شناسیم؟ پس چگونه می‌گوید از آسمان نازل شدم؟ ”عیسی در جواب ایشان گفت: “با یکدیگر همهمه مکنید. کسی نمی‌تواند نزد من آید مگر آنکه پدری که مرا فرستاد او را جذب کند من در روز بازپسین او را خواهم برخیزانید. در انبیا مکتوب است که همه از یَهُوَه تعلیم خواهند یافت. پس هر که از پدر شنید تعلیم یافت نزد من می‌آید نه اینکه کسی پدر را دیده باشد جز آن کسی که از جانب خداست او پدر را دیده است. آمین آمین به شما می‌گویم هر که به من ایمان آرد حیات جاودانی دارد. من نان حیات هستم. پدران شما در بیابان من‌ّ را خوردند مردند. این نانی است که از آسمان نازل شد تا هر که از آن بخورد نمیرد. من هستم آن نان زنده که از آسمان نازل شد. اگر کسی از این نان بخورد تا به ابد زنده خواهد ماند نانی که من عطا می‌کنم جسم من است که آن‌را بجهت حیات جهان می‌بخشم. ”

  پس یهودیان با یکدیگر مخاصمه کرده می‌گفتند: “چگونه این شخص می‌تواند جسد خود را به ما دهد تا بخوریم؟ ”عیسی بدیشان گفت: “آمین آمین به شما می‌گویم اگر جسد پسر انسان را نخورید خون او را ننوشید در خود حیات ندارید هر که جسد مرا خورد خون مرا نوشید حیات جاودانی دارد من در روز آخر او را خواهم برخیزانید. زیرا که جسد من خوردنی حقیقی خون من آشامی‌دنی حقیقی است. پس هرکه جسد مرا می‌خور‌َد خون مرا می‌نوشد در من می‌ماند من در او. چنانکه پدرِ زنده مرا فرستاد من به پدر زنده هستم همچنین کسی که مرا بخور‌َد او نیز به من زنده می‌شود. این است نانی که از آسمان نازل شد نه همچنان که پدران شما من‌ّ را خوردند مردند بلکه هر که این نان را بخورد تا به ابد زنده ماند. ” این سخن را وقتیکه در کفرناحوم تعلیم می‌داد در کنیسه گفت.[۳]

  ۲.۱ - از شعائر مسیحیت

  عشای ربانی در دید فرد مسیحی، تنها «یکی از اسرار هفتگانه» نیست بلکه این عمل یکی از مسائل اساسی ایمان شعائر عبادی مسیحیت است. مسیحیان هنگامی‌ که در این مراسم شرکت می‌کنند باور دارند که مسیح با جسم خود نزد آنان حاضر می‌شود. همچنین باور دارند همان طور که عهد خدا با قوم یهود توسط خون قربانی‌ها بر کوه سینا استوار گردید به همان ترتیب عهد جدید بین خدا بشریت به وسیله خون عیسی مسیح محکم استوار شد.[۴]

  کلمه سرّ عبارت است از حادثه قابل مشاهده محسوسی که ضمن آن، خدا فیض نجات خود را عطا می‌ کند به دیگر سخن، نشانه پیدایی است برای عمل ناپیدایی که خدای متعال به آن می‌ پردازد. از دیدگاه مسیحیان، کلیسا یا جامعه مسیحیت در جهان، نشانه چیزی است که خدا به وسیله عیسای انسان محقق ساخته پیوسته آن را در راه انسانها محقق خواهد ساخت. کارهای غیر آشکار مسیح در زندگی کلیسایی به وسیله اسرار آشکار می‌شود. به دیگر سخن هنگامی‌ که یک مسیحی در مراسم مربوط به یکی از اسرار شرکت می‌کند ایمان دارد که با این عمل به ملاقات مسیح که از مرگ برخاسته فیض خدای نجات بخش را به وی بخشیده می‌رود.[۵]

  این شام دسته جمعی در اناجیل به دو شکل توجیه می‌گردد. در اناجیل همگون، عیسی به نشان همبستگی خویش با شاگردانش نانی را که در سفره بود پاره می‌کند به شاگردان می‌دهد می‌گوید: «این بدن من است که برای شما تسلیم می‌شود، این کار را به یادبود من انجام دهید.» به همین ترتیب بعد از شام پیاله‌ای از شراب را به آنان می‌دهد می‌گوید: «با خون خود که برای شما ریخته می‌شود پیمان تازه‌ای بستم این نشان آن است.» [۶][۷][۸][۹]

  منبع مطلب : fa.wikifeqh.ir

  چند معمای زیرکانه برای سنجش هوش و دقت خود

  این معماهای زیرکانه به شما کمک می کنند قدرت استدلال منطقی خود را بسنجید. جواب معماها در انتهای مطلب آمده است. معمای شماره ۱ وقتی یک ماشین به سمت راست می چرخد کدام چرخش حرکت نمی کند؟ معمای شماره ۲ من زنده نیستم اما ۵ تا انگشت دارم. من چه هستم؟ معمای شماره ۳ ما جان می گیریم و جان می بخشیم. انتخاب با شما است که تلخ باشیم یا شیرین. ما چه هستیم؟ معمای شماره ۴ اگر غذایم دهی حیاتم بخشی و اگر نوشیدنی ام دهی جانم گیری. من چه هستم؟ معمای شماره ۵ آن کیست که نشسته حرکت ...

  چند معمای زیرکانه برای سنجش هوش و دقت خود

  چند معمای زیرکانه برای سنجش هوش و دقت خود

  تیم روزیاتو شنبه، ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

  بدون نظر سرگرمی flytoday

  این معماهای زیرکانه به شما کمک می کنند قدرت استدلال منطقی خود را بسنجید. جواب معماها در انتهای مطلب آمده است.

  سفیر

  معمای شماره ۱

  فروشگاه اینترنتی جی جی مو

  وقتی یک ماشین به سمت راست می چرخد کدام چرخش حرکت نمی کند؟

  معمای شماره ۲

  من زنده نیستم اما ۵ تا انگشت دارم.

  من چه هستم؟

  معمای شماره ۳

  ما جان می گیریم و جان می بخشیم. انتخاب با شما است که تلخ باشیم یا شیرین.

  ما چه هستیم؟

  معمای شماره ۴

  اگر غذایم دهی حیاتم بخشی و اگر نوشیدنی ام دهی جانم گیری.

  من چه هستم؟

  معمای شماره ۵

  آن کیست که نشسته حرکت می کند؟

  معمای شماره ۶

  آن چیست که وقتی متولد می شود پرواز می کند، وقتی زنده است می نشیند و وقتی می میرد جاری می شود؟

  معمای شماره ۷

  آن چیست که هنگام خشک کردن خیس می شود؟

  معمای شماره ۸

  آن چیست که هر چه بیشتر از آن بردارید بزرگ تر می شود؟

  معمای شماره ۹

  همیشه جایی بین آسمان و زمینم، دورم و هر قدر سعی کنید به من نزدیک شوید دورتر می روم.

  من چه هستم؟

  معمای شماره ۱۰

  من فقط جایی وجود دارم که نور باشد، اما نور مستقیم مرا می کشد.

  من چه هستم؟

  معمای شماره ۱۱

  آن چیست که بدون آنکه از گوشه ای تکان بخورد دور دنیا را می گردد؟

  معمای شماره ۱۲

  هر شب وظیفه ام را تعیین می کنند و همیشه هم انجامش می دهم. اما هر بار که انجامش می دهم صدایم را می برند.

  من چه هستم؟

  معمای شماره ۱۳

  آن چیست که فقط زیاد می شود و هرگز کم نمی شود؟

  ..........جواب معمای شماره ۱

  چرخ زاپاس

  جواب معمای شماره ۲

  دستکش

  جواب معمای شماره ۳

  کلمات

  جواب معمای شماره ۴

  آتش

  جواب معمای شماره ۵

  بازیکن شطرنج

  جواب معمای شماره ۶

  دانه برف

  جواب معمای شماره ۷

  حوله

  جواب معمای شماره ۸

  گودال

  جواب معمای شماره ۹

  افق

  جواب معمای شماره ۱۰

  سایه

  جواب معمای شماره ۱۱

  تمبر

  جواب معمای شماره ۱۲

  ساعت زنگ دار

  جواب معمای شماره ۱۳

  سن ارز دیجیتال تتر موبایل استقلال

  برچسب‌ها

  معمامنبع: brightside

  منبع مطلب : rooziato.com

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 13 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید