این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  ایران در سال 2020 در پزشکی رتبه چندم را درجهان داشت؟

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  ایران در سال 2020 در پزشکی رتبه چندم را درجهان داشت؟ را از این سایت دریافت کنید.

  جدیدترین رتبه‌بندی دانشگاه‌های برتر ایران در جهان براساس نتایج لایدن ۲۰۲۱

  رئیس مؤسسه استنادی علوم (ISC) و پایش علم و فناوری گفت: در رتبه‌بندی سال جاری نظام ر تبه بندی لایدن، ۳۶ دانشگاه از ایران در جمع ۱۲۲۵ دانشگاه برتر جهان قرار گرفتند.

  ۱۶ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۱:۱۱

  جدیدترین رتبه‌بندی دانشگاه‌های برتر ایران در جهان براساس نتایج لایدن ۲۰۲۱

  رئیس مؤسسه استنادی علوم (ISC) و پایش علم و فناوری گفت: در رتبه‌بندی سال جاری نظام ر تبه بندی لایدن، ۳۶ دانشگاه از ایران در جمع ۱۲۲۵ دانشگاه برتر جهان قرار گرفتند.

  به گزارش ایمنا و به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری محمد جواد دهقانی با بیان اینکه لایدن یکی از نظام‌های معتبر ارزیابی دانشگاهی است که هر ساله دانشگاه‌های برتر دنیا را بر اساس شاخص‌های معتبر علم‌سنجی مورد ارزیابی و رتبه‌بندی قرار می‌دهد، اظهار داشت: در سال ۲۰۲۱، دانشگاه‌های دنیا در ۲۰ شاخص در قالب ۴ معیار کلی مرجعیت علمی، دیپلماسی علمی، دسترسی آزاد به انتشارات و تنوع جنسیتی در لایدن مورد رتبه‌بندی قرار گرفتند. این ارزیابی‌ها از تولیدات علمی دانشگاه‌ها در سال‌های ۲۰۱۶ الی ۲۰۱۹ از پایگاه اطلاعاتی Web of Science استفاده کرده است.

  رئیس مؤسسه استنادی علوم (ISC) و پایش علم و فناوری، افزود: معیار مرجعیت علمی (تأثیر علمی) از شاخص‌هایی چون مقالات ۱ درصد برتر، مقالات ۵ درصد برتر، مقالات ۱۰ درصد برتر و مقالات ۵۰ درصد برتر بهره گرفته است. در معیار دیپلماسی علمی از شاخص‌هایی چون همکاری علمی، همکاری بین‌المللی، همکاری صنعتی، همکاری علمی با فاصله جغرافیایی کمتر از ۱۰۰ کیلومتر و همکاری علمی با فاصله جغرافیایی بیشتر از ۵۰۰۰ کیلومتر استفاده کرده است. معیار دسترسی آزاد به انتشارات نیز از شاخص‌های انتشارات دسترسی آزاد، تعداد انتشارات دسترسی آزاد طلایی، انتشارات دسترسی آزاد هیبرید، انتشارات دسترسی آزاد برنز، انتشارت دسترسی آزاد سبز تشکیل می‌شود.

  وی افزود: معیار تنوع جنسیتی نیز شامل شاخص‌های همکاری با نویسندگانی که جنسیت آنها مشخص نیست، نویسندگان مرد (به نسبت کل نویسندگان)، نویسندگان زن (به نسبت کل نویسندگان)، نویسندگان مرد (به نسبت تمام نویسندگان مرد و زن)، نویسندگان زن (به نسبت تمام نویسندگان مرد و زن) می‌باشد. جدول زیر معیارها و شاخص‌های رتبه‌بندی لایدن نشان داده شده است.

  معیارها و شاخص‌های کلی نظام رتبه بندی لایدن

  تنوع جنسیتی

  دسترسی آزاد به انتشارات

  دیپلماسی علمی

  مرجعیت علمی (تأثیر علمی)

  همکاری با نویسندگانی که جنسیت آنها مشخص نیست

  انتشارات دسترسی آزاد

  همکاری علمی مقالات یک درصد برتر

  نسبت نویسندگان مرد به کل

  تعداد انتشارات دسترسی آزاد طلایی

  همکاری بین‌المللی مقالات ۵ درصد برتر

  نسبت نویسندگان زن به کل

  انتشارات دسترسی آزاد هیبرید

  همکاری صنعتی مقالات ۱۰ درصد برتر

  نسبت نویسندگان مرد به کل

  انتشارات دسترسی آزاد برنز

  همکاری علمی با فاصله جغرافیایی کمتر از ۱۰۰ کیلومتر

  مقالات ۵۰ درصد برتر

  نسبت نویسندگان زن به کل

  انتشارت دسترسی آزاد سبز

  همکاری علمی با فاصله جغرافیایی بیشتر از ۵۰۰۰ کیلومتر

  وی ادامه داد: نظام رتبه بندی لایدن بر خلاف سایر نظام‌های رتبه بندی موجود در سطح دنیا، برای دانشگاه‌های حاضر در نظام خود رتبه‌ای واحد محاسبه نمی‌کند بلکه دانشگاه‌ها در کلیه معیارها و شاخص‌های موجود در نظام لایدن مورد رتبه بندی قرار می‌گیرند. از این رو، یکی از ویژگی‌های رتبه بندی لایدن این است که لایدن به دانشگاه‌های حاضر در رتبه بندی خود، رتبه کل که برگرفته از تأثیر کلیه شاخص‌ها و وزن‌های مرتبط با آنها است، اختصاص نمی‌دهد بلکه، لایدن برای کلیه دانشگاه‌ها در این شاخص‌ها نمرات و رتبه‌ها را جداگانه محاسبه و منتشر می‌کند.

  حضور دانشگاه‌های ایران در رتبه بندی لایدن

  رییس موسسه استنادی علوم ( ISC ) و پایش علم و فناوری گفت: تعداد دانشگاه‌های حاضر از ایران در رتبه بندی لایدن تا سال ۲۰۲۰ هر ساله افزایش پیدا کرده است، اما در سال ۲۰۲۱ بدون تغییر نسبت به سال پیش ۳۶ باقی مانده است. نمودار زیر رشد عملکرد تعداد دانشگاه‌های کشور در رتبه‌بندی لایدن را نمایش می‌دهد.

  دهقانی گفت: در سال ۲۰۲۱، دانشگاه‌های تهران، علوم پزشکی تهران، صنعتی امیرکبیر، تربیت مدرس، صنعتی شریف، علم و صنعت ایران، اصفهان، فردوسی مشهد، شیراز، علوم پزشکی شهید بهشتی، تبریز، شهید بهشتی، علوم پزشکی تبریز، آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، علوم پزشکی مشهد، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، علوم پزشکی شیراز، گیلان، کاشان، اصفهان، علوم پزشکی ایران، سمنان، علوم پزشکی اصفهان، شهید باهنر کرمان، ارومیه، رازی، پیام نور، بوعلی سینا، صنعتی نوشیروانی بابل، شاهرود، صنعتی مالک اشتر، شهید چمران اهواز، صنعتی سهند، زنجان، مازندران و دانشگاه یزد در رتبه بندی لایدن حضور دارند. درمجموع در رتبه بندی ۲۰۲۱ لایدن، اغلب دانشگاه‌های کشور ارتقای جایگاه نسبت به سال ۲۰۲۰ داشته اند.

  معیار مرجعیت علمی

  وی ادامه داد: در معیار مرجعیت علمی، دانشگاه تهران که دانشگاه رتبه اول کشور است، از رتبه ۱۴۰ در سال ۲۰۲۰ به رتبه ۱۳۴ در سال ۲۰۲۱ رسیده است. سایر دانشگاه‌ها از جمله علوم پزشکی تهران، تربیت مدرس، علم و صنعت، فردوسی مشهد، شیراز، علوم پزشکی شهید بهشتی، تبریز، دانشگاه شهید بهشتی، علوم پزشکی تبریز، علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی شیراز، گیلان، کاشان، اصفهان، علوم پزشکی ایران، سمنان و … ارتقا جایگاه نسبت به سال ۲۰۲۰ داشته اند. جدول زیر عملکرد دانشگاه‌های کشور را در معیار مرجعیت علمی نشان می‌دهد.

  رتبه جهانی دانشگاه‌های کشور در معیار مرجعیت علمی (رتبه بندی لایدن)

  ردیف نام دانشگاه ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱۶ ۲۰۱۵ ۱ دانشگاه تهران ۱۳۴ ۱۴۰ ۱۵۶ ۱۷۹ ۱۹۵ ۲۲۸ ۵۶۵ ۲

  دانشگاه علوم پزشکی تهران

  ۲۶۳ ۲۸۰ ۲۹۴ ۳۱۶ ۳۲۲ ۳۴۳ ۷۳۵ ۳

  دانشگاه صنعتی امیرکبیر

  ۲۸۹ ۲۶۸ ۲۶۴ ۲۷۳ ۲۹۲ ۳۲۵ ۴۴۲ ۴ دانشگاه تربیت مدرس ۳۳۳ ۳۴۶ ۳۷۴ ۴۰۶ ۴۰۸ ۴۱۲ ۵۸۷ ۵ دانشگاه صنعتی شریف ۳۷۱

  منبع : www.imna.ir

  نتایج رتبه بندی بین المللی تایمز ۲۰۲۰ اعلام شد / رشد چشمگیر حضور دانشگاه های کشور رتبه اول ایران از نظر تعداد دانشگاهها در میان کشورهای اسلامی

  پایگاه رتبه بندی تایمز یکی از معتبرترین نظام های رتبه بندی بین المللی است که دانشگاه های جهان را رتبه بندی می کند. در حالی...

  نتایج رتبه بندی بین المللی تایمز ۲۰۲۰ اعلام شد / رشد چشمگیر حضور دانشگاه های کشور رتبه اول ایران از نظر تعداد دانشگاهها در میان کشورهای اسلامی

  ۲۱ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۰:۱۱ کد : ۱۲۴۶ اخبار برگزیده اخبار و رویداد ها

  تعداد بازدید:۶۳۴۱۰

  پایگاه رتبه بندی تایمز یکی از معتبرترین نظام های رتبه بندی بین المللی است که دانشگاه های جهان را رتبه بندی می کند. در حالی که در سال  2012  تا 2014 از ایران تنها  یک دانشگاه و در سال 2015 دو دانشگاه صنعتی شریف و صنعتی اصفهان در این رتبه بندی حضور داشتند در سال 2016 تعداد دانشگاهها به 8 مورد و در سال 2017 به 13 دانشگاه و در 2018 و 2019 این تعداد  به ترتیب به  18 و 29 دانشگاه افزایش یافته است. در رتبه بندی اخیر در سال 2020 با ورود 11 دانشگاه جدید شاهد حضور40 دانشگاه از جمهوری اسلامی ایران در جمع 1396 دانشگاه برتر جهان  از 92 کشور بوده و این موضوع نوید بخش حرکت هر چه بیشتر دانشگاه­های توانمند ایران در رتبه بندی­های معتبر بین المللی است. دانشگاههای یاسوج، بین المللی امام خمینی، علوم پزشکی تبریز، علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه کردستان، بوعلی سینا، سمنان، شاهد، شهید چمران اهواز، شهر کرد و دانشگاه علوم پزشکی شیراز برای اولین بار در رتبه بندی تایمز حضوریافته اند. بر این اساس در رتبه بندی تایمز در سال 2020، دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل، با قرار گرفتن در  بازه رتبه­ای 351-400  و دانشگاه یاسوج با قرار گرفتن در بازه رتبه ای401-500 به عنوان دانشگاه های اول و دوم ایران در این رتبه بندی معرفی شده اند. رتبه دانشگاه­های ایران در جدول نشان داده شده است. لازم به ذکر است که دانشگاههایی که رتبه بندی آنها در بازه یکسان هستند همگی هم رتبه بوده و ترتیب اسامی ذکر شده در این گزارش مطابق با سامانه رتبه بندی تایمز و بر اساس حروف الفبا ( به لاتین ) است. بنابراین دانشگاه های امیر کبیر، صنعتی شریف، کاشان، علوم پزشکی مشهد و علوم پزشکی تهران در رتبه سوم قرار گرفته و سایر دانشگاهها نیز در بازه های یکسان هم رتبه هستند.

  در رتبه بندی تایمز در سال 2020 در مقایسه با سال 2019  همزمان با افزایش تعداد دانشگاههای کشور ارتقای جایگاه  100 پله ای  برخی دانشگاه های کشور از جمله دانشگاه صنعتی شریف دانشگاههای علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی شهید بهشتی و علوم پزشکی مشهد بوده است.

  روش شناسی رتبه بندی تایمز

  پایگاه رتبه بندی تایمز یکی از نظام های معتبر بین المللی است که از سال 2004 مراکز آموزش عالی را در سرتاسر جهان مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار داده است.  این رتبه بندی از 13 شاخص به شرح جدول زیر در قالب 5 معیار کلی آموزش با وزن 30 درصد، پژوهش با وزن 30 درصد، استنادات با وزن 30 درصد، وجهه بین المللی با وزن 7.5 درصد و ارتباط با صنعت با وزن 2.5 درصد بهره گرفته است.

  محاسبات رتبه بندی تایمز توسط شرکت خدمات حرفه ای پرایس واتر هاوس کوپرز (PWC) انجام شده است. محاسبات شاخص ها و نمرات توسط 3 منبع اطلاعاتی صورت گرفته است که این منابع عبارت هستند از:

  داده های ارسالی از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی که به صورت خود اظهاری جمع آوری می گردند

  داده های حاصل از نظرسنجی شهرت توسط متخصصین آموزش عالی

  اطلاعات تولیدات علمی موسسات آموزش عالی نمایه شده در پایگاه استنادی اسکوپوس.

  داده های رتبه بندی سال 2020 بیش از 25000 نشریه علمی را که توسط پایگاه اسکوپوس الزویر نمایه می شود را در برمی گیرد.تولیدات علمی دوره  5 ساله 2014-2018 و استنادات دوره شش ساله 2014-2019 را شامل می شود.

  جایگاه دانشگاههای جهان در رتبه بندی تایمز 2020

  در رتبه بندی تایمز 2020، دانشگاه برتر جهان  از 92 کشور رتبه بندی شده اند که دانشگاه های کشورهای برونئی ، کوبا ، مالت ، مونته نگرو ، پورتوریکو و ویتنام برای اولین بار در این رتبه بندی حضور داشته اند.

  کشور چین با دو دانشگاه Tsinghua University و دانشگاه پکن که به ترتیب در رتبه های 23 و 24 قرار دارند  بهترین رتبه های  دانشگاه­های آسیا را از آن خود کرده است.

  در رتبه بندی تایمز 2020، سه دانشگاه آکسفورد، دانشگاه صنعتی کالیفرنیا، و دانشگاه کمبریج ( از انگلیس)  به ترتیب در رتبه­های اول تا سوم قرار دارند. دانشگاههای استنفورد،  MIT ،پرینستون، هاروارد،  ییل، شیکاگو و کالج لندن به ترتیب دررتبه های 4 الی 10 دنیا قرار گرفته اند. در بین 10 دانشگاه برتر جهان 3 دانشگاه از کشور انگلستان و 7 دانشگاه از ایالات متحده بوده اند.

  کشور آمریکا با 172 دانشگاه، انگلیس با 100 دانشگاه، چین 81 دانشگاه،  آلمان 48 دانشگاه، فرانسه 38 دانشگاه، استرالیا 35 دانشگاه و کانادا 30 دانشگاه در این رتبه بندی داشته اند.

  بهترین رتبه بین المللی دانشگاههای برتر دنیا درکشورهای انگلیس برابر با رتبه 1، آمریکا رتبه 2، سوئیس رتبه 13، کانادا رتبه 18،   چین رتبه 23   ، سنگاپور رتبه 25 ،  آلمان و استرالیا  رتبه 32 ، هونگ کنگ رتبه 35، سوئد رتبه 41،  فرانسه و بلژیک رتبه 45،  هلند رتبه 59، کره جنوبی رتبه 64،  فنلاند رتبه 96، دانمارک رتبه 101، نروژ رتبه 131، اتریش رتبه 134، اسپانیا رتبه 143،  ایتالیا رتبه 149، روسیه رتبه 189  بوده است.

  جایگاه دانشگاه­های کشورهای اسلامی در رتبه بندی تایمز 2020

  در رتبه بندی سال 2020 تایمز از نظر تعداد دانشگاهها، جمهوری اسلامی ایران با 40 دانشگاه بیشترین تعداد حضور را داشته است.  سایر کشورهای اسلامی کشورترکیه با 34 دانشگاه، مصر با 20 دانشگاه، پاکستان 14،  مالزی 13 دانشگاه، الجزایر  8  دانشگاه، عربستان سعودی 7 دانشگاه ، اندونزی با 6 دانشگاه، اردن با 5 دانشگاه، مراکش و امارات متحده عربی هرکدام 4 دانشگاه،  لبنان 3 دانشگاه، عراق و قزاقستان هرکدام 2 دانشگاه و سایر کشورهای عمان،  نپال ، تانزانیا، جامائیکا، قطر و کویت با یک دانشگاه  قرار گرفته اند.

  درمیان دانشگاههای برتر کشورهای اسلامی، عربستان صعودی دربازه 250-201 ، مالزی و امارات متحد عربی در بازه 350-301 ، ایران و اردن در بازه 400-351،  ترکیه دربازه   500-401 بهترین رتبه جهانی را کسب نموده اند.  در مجموع از میان کشورهای اسلامی تنها 12 دانشگاه رتبه زیر 500 داشته اند. این در حالی است که طبق برنامه ده ساله علم، نوآوری و فنآوری کشورهای اسلامی عضو OIC (مصوب 2017  در قزاقستان )  لازم است تا 2026 تعداد 50 دانشگاه  از کشورهای اسلامی  در میان 500 دانشگاه برتر دنیا قرار گیرند.  به همین دلیل باید تلاش های جدی همراه با تهیه برنامه راهبری و نقشه راه مناسب  توسط دانشگاههای این کشورها صورت گرفته تا علاوه بر افزایش تعداد دانشگاهها رتبه و جایگاه مناسب را در سطح بین المللی کسب نمایند.

  منبع : isc.ac

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 13 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید