این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  با توجه به داستان بازرگان و پسران جدول را کامل کنید

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  با توجه به داستان بازرگان و پسران جدول را کامل کنید را از سایت تکست لس دریافت کنید.

  جواب گوش کن و بگو درس چهارم بازرگان و پسران صفحه 38 فارسی پنجم

  جواب گوش کن و بگو درس چهارم بازرگان و پسران صفحه 38 فارسی پنجم را از این سایت دریافت کنید.

  جواب گوش کن و بگو درس چهارم بازرگان و پسران صفحه 38 فارسی پنجم

  دسته بندی : نکس لود مطالب سایت

  مهدیه احمدی

  جواب سوال ۳ میشود :مرغ را گرفتند وپرهایش را کندند

  نویسنده

  3پرهای مرغ را کندند.

  نویسنده

  اگر جواب کنار سوال بود بهتر بود

  ناشناس

  ۳_پرهای مرغ را کندن

  نویسنده

  جواب صفحه ۳۸ فارسی پنجم

  جواب گوش کن و بگو صفحه ۳۸ کتاب ادبیات فارسی پایه پنجم دبستان ابتدایی جواب گوش کن و بگو درس چهارم بازرگان و پسران از سایت نکس لود دریافت کنید.

  جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

  مهدی : به قصّه‌ی «کرم شب تاب» که برای شما پخش یا خوانده می شود، با دقّت گوش دهید و بر اساس نمودار زیر، گفت‌و‌گو کنید، سپس به پرسش‌ها پاسخ دهید.

  عنوان / داستان ………………………………………………………………..

  شخصیت‌ها ………………………………………………………………..

  مکان یا فضای داستان ………………………………………………………………..

  زمان رخدادهای داستان ………………………………………………………………..

  پیام داستان ………………………………………………………………..

  نام کتابی که داستان از آن نقل شد ………………………………………………………………..

  پرسش‌ها

  1. چرا میمون‌ها روی کرم شب‌تاب، هیزم گذاشتند؟

  2. مرد مسافر به مرغی که روی درخت بود، چه گفت؟

  3. میمون ها در پاسخ مرغ چه کردند؟

  4. چرا نصیحت کردن فرد نادان مانند پنهان کردن شکر در زیر آب است؟

  5. امتحان کردن شمشیر بر سنگ، شبیه کدام‌یک از کارهای زیر است؟

  الف) آش را با جاش بردن.

  ب) دندان طمع را کندن.

  ج) آب در هاون کوبیدن.

  6. مضمون این داستان شبیه کدام‌یک از ضرب المثل‌های زیر است؟

  الف) موش توی سوراخ نمی رفت، جارو به دمش می بست.

  ب) شب دراز است و قلندر بیدار.

  ج) پند دادن به نادان مانند تخم افکندن، در شوره‌زار است.

  د) شیری یا روباه؟

  جواب : عنوان / نام داستان : حکایت بوزینگان و کرم شب تاب

  شخصیت ها : میمون ها، مرغ، مرد و کرم شب تاب

  مکان یا فضای داستان : کوه

  زمان رخدادهای داستان : شب

  پیام داستان : نصیحت کردن افراد نادان فایده ای ندارد

  نام کتابی که داستان از آن نقل شد : کلیله و دمنه

  1. چون آن ها گمان می کردند که کرم شب تاب آتش است.

  2. گفت نصیحت کردن این ها فایده ای ندارد و مانند پنهان کردن شکر در زیر آب و شمشیر زدن بر روی سنگ است.

  3. نمیدونم لطفا 3 رو شما بفرستید.

  4. چون هیچ سود و فایده ای ندارد و در آن ها تاثیری نمی کند.

  5. ج، آب در هاون کوبیدن.

  6. ج، پند دادن به نادان مانند تخم افکندن، در شوره زار است.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟

  بله خیر ناشناس 3 ماه قبل 1 جواب سوال ۴ یلدا کیانی 5 ماه قبل 3

  جواب سوال ۵ میشه گزینه ج جواب سوال۶ هم میشه ج

  ناشناس 6 ماه قبل 1 چرا مهدیه احمدی 6 ماه قبل 20

  جواب سوال ۳ میشود :مرغ را گرفتند وپرهایش را کندند

  1 ممنون 6 ماه قبل

  ممنون بابت جوابتونسپاس فراوان

  -1 نویسنده 6 ماه قبل نه 1 الینا 6 ماه قبل بیارقنلخلخبخل 0 نویسنده 6 ماه قبل نه این نیست رها 6 ماه قبل 1 ممنونم مررررسی👼 ناشناس 6 ماه قبل 1

  ۱عنوان (کرم شب تاب)۲شخصیت(میمون _کرم شب تاب _مرد مسافر)۳مکان یا فضا (کوه)۴

  فضولی😐 6 ماه قبل 0

  نصیحت کردن فرد نادان فایدع ندارع

  من 6 ماه قبل 1

  جواب ۳ : پر های مرغ را کندند خودم کلیله دمنه دارم از روش خوندم

  نویسنده 6 ماه قبل 0

  سوال سه:میمون ها در پاسخ مرغ چه کردند؟هیچ کاری نکردند و به رقصیدن خودشان ادامه دادند و در آخر یک میمون به مرغ یک مشت زد و بعد که مرغ خودش را رو کرم ها انداخت آن پر هایش را کندند و میخواستند آن را بپزند

  نویسنده 6 ماه قبل 1 بلهجوابکو نویسنده 6 ماه قبل 1

  جواب هارا ننوشتیدهمتا هستم

  نویسنده 6 ماه قبل 1 ااخ نویسنده 6 ماه قبل -1 تو۷بحادیط نویسنده 6 ماه قبل 0 تگلللللابل ستایش 6 ماه قبل 0

  پیام داستان میشه:نصیحت کردن افراد نادان فایده ای ندارد

  ناشناس 6 ماه قبل 0 گفت برو گم شو ناشناس 6 ماه قبل 0

  ۳ مرغ بیچاره را گرفتند و پر هایش را کندند

  یه آدم 6 ماه قبل -1

  جواب 3 از دستش عصبانی شدند وپر هایش را کندند

  نویسنده 6 ماه قبل 1

  چون هیچی ازسخنان نمی فهمد واگر شکر رادر زیر آب پنهان کنیم دیده نمیشود وبه هیچ دردی نمی خورد پس نصیحت فرد نادان به هیچ دردی نمی خورد

  نویسنده 6 ماه قبل 0 بله ۱ 6 ماه قبل 0 ج ناشناس 6 ماه قبل 0 میمون دارد مینویسد ناشناس 6 ماه قبل 0 چون ادم قاتی میکند خیلی عالی بود 6 ماه قبل 0 خیلی عالی بود نویسنده 6 ماه قبل 0

  سوال3:به حرف های مرغ توجهی نکردند و کار خود را ادامه دادند💛

  نویسنده 6 ماه قبل 0

  جواب سوال ۳میمون ها او را گرفتند پرهایش را کندند

  نویسنده 6 ماه قبل -1

  سلام شماره ۵ و۶ صفحه ی ۳۸ رو ننوشته

  نویسنده 6 ماه قبل 0 ااوو مهسا 6 ماه قبل 0

  من جواب ۲رومی خوبم بامتن کوتاه

  نویسنده 6 ماه قبل 0

  میمون ها در پاسخ چه کردن

  نویسنده 6 ماه قبل 0 یکر ناشناس 6 ماه قبل 0

  جواب سوال 3: مرغ را گرفتند و پر هایش را کندند

  نویسنده 6 ماه قبل 0 جواب سوال سه میشه نویسنده 6 ماه قبل 0 گی میدانم 0 ناشناس 6 ماه قبل گی میدانم نویسنده 6 ماه قبل 0 پرسش ها ناشناس 6 ماه قبل 0 خیلی خوب ناشناس 6 ماه قبل -1 جواب سوال ۶

  منبع : nexload.ir

  درسنامه آموزشی فارسی کلاس پنجم درس 4: بازرگان و پسران با پاسخ

  درست و نادرست (صفحهٔ 36 کتاب درسی) | درک مطلب (صفحهٔ 37 کتاب درسی) | دانش زبانی: خوب گوش دادن | گوش کن و بگو (صفحهٔ 38 کتاب درسی) | واژه نامه

  درسنامه آموزشی فارسی کلاس پنجم

  درس 4: بازرگان و پسران با پاسخ

  آخرین ویرایش 15 فروردین 1401

  گزارش خطا 75596 فارسی

  ستایش: ای همه هستی ز تو پیدا شده

  فصل 1: آفرینش درس 1: تماشاخانه درس 2: فضلِ خدا

  فصل 2: دانایی و هوشیاری

  درس 3: رازی و ساخت بیمارستان

  درس 4: بازرگان و پسران

  درس 5: چنار و کدوبُن

  فصل 3: ایرانِ من درس 6: سرود ملی درس 8: دفاع از میهن فصل 4: نام آوران

  درس 9: نام آوران دیروز، امروز، فردا

  درس 10: نامِ نیکو

  درس 11: نقشِ خردمندان

  درس 12: درس آزاد فصل 5: راه زندگی

  درس 13: روزی که باران می‌بارید

  درس 14: شجاعت درس 15: کاجستان فصل 6: عِلم و عَمل

  درس 16: وقتی بوعلی کودک بود

  درس 17: کار و تلاش نیایش

  پاورپوینت دوره کامل آموزشی، فارسی پنجم دبستان

  مدرس: سمیرا حسن زاده

  مدت دوره: 432 اسلاید (16 فایل)

  فارسی

  1807 تست 126,490 تومان

  علوم تجربی

  1883 تست 131,810 تومان

  ریاضی

  1970 تست 137,900 تومان

  هدیه‌های آسمانی

  556 تست 38,920 تومان

  مطالعات اجتماعی

  1158 تست 81,060 تومان

  قرآن

  114 تست 7,980 تومان

  بازرگانی بود که سرمایه‌ٔ فراوانی داشت. او مردی با تجربه بود و از حوادث روزگار، بسیار چیزها آموخته بود. سال‌ها گذشت و بازرگان، صاحب چند فرزند شد. زندگی خوب و آرامی داشت و به آینده‌ی فرزندان خود می‌اندیشید. فرزندان هم در کنار مادر و پدر، فضای گرم و پُرمهری داشتند.

  روزی پدر، فرزندان را گرد خود، جمع کرد و گفت: «امروز می‌خواهم به شما چیزی بگویم؛ دلم می‌خواهد خوب به آن گوش بدهید و در آینده از آن استفاده کنید».

  بعد سخنان خود را این گونه ادامه داد: «ای فرزندان، مردم، معمولاً برای رسیدن به این سه چیز تلاش می‌کنند: زندگیِ راحت، مقام بزرگ و پاداش نیک آخرت.

  امّا بچه‌های خوبم، انسان‌ها، زمانی به این سه چیز می‌رسند که چند ویژگی را در زندگی خود به کار گیرند:

  - اندوختن مال از راه پسندیده و تلاش برای مراقبت از آن

  - بخشش به دیگران

  - محافظت از خود در برابر بلاها.

  هرکه در این چند خصلت، کاهلی بورزد، به مقصد نرسد. هرکس از کار و تلاش روی برگرداند، نه اسباب آسایش زندگی خود را می‌تواند فراهم کند و نه می‌تواند از دیگران مراقبت نماید. اگر مالی به دست آورد و در نگه‌داری آن غفلت ورزد، زود تهی‌دست شود. همچنان که اگر از کوه اندک اندک بردارند، چیزی از آن بر جای نمی‌ماند.

  هرکه در اندوختن مال دنیا فقط برای خود تلاش کند، در ردیف چارپایان است؛ چون سگ گرسنه که به استخوانی، شاد شود و به پاره‌ای نان، خشنود گردد.

  همچنین ای فرزندان، بکوشید به کسب هنر و فضیلت، که انسان ثروتمند و با هنر، اگر چه گمنام باشد و دشمن بسیار داشته باشد، به سبب عقل و هنر خویش در میان مردم، شناخته می‌شود. چنان که فروغ آتش را هر چه تلاش کنند کم شود، باز هم شعله‌ور می‌گردد.

  شما هم ای فرزندان، به مقدار دانش و فهم خود، بکوشید خویش را به نیکویی بشناسانید. زیرا، دانه هنگامی که در پرده‌ٔ خاک نهان است، هیچ کس در پروردن آن تلاش نکند. چون سر از خاک بر آورد و روی زمین را آراست. معلوم گردد که چیست. در آن حال، بی‌شک آن را بپرورند و از آن بهره گیرند. پس اگر بی‌هنر و فضیلت باشید، از شما دوری جویند؛ چنان که موش، اگرچه با مردم هم خانه است، چون موذی است، او را از خانه بیرون اندازند و در هلاک آن کوشند».

  باز نویسی از «کِلیله و دِمنه» باب دوم: شیر و گاو، با کاهش

  درست و نادرست (صفحهٔ 36 کتاب درسی)

  1- اگر خود را نشناسانید، همانند دانه‌ای هستید که در خاک نهان است. درست

  2- هر که در اندوختن مال دنیا تلاش کند، به جایگاه بزرگی دست می‌یابد. نادرست

  3- هنرمند به سبب عقل خود در میان مردم شناخته می‌شود. درست

  4- زمانی که دانه در خاک نهان است، همه برای پرورش آن تلاش می‌کنند. نادرست

  درک مطلب (صفحهٔ 37 کتاب درسی)

  1- به نظر بازرگان، مردم در جست‌وجوی چه چیزهایی هستند؟ زندگی راحت، مقام بزرگ و پاداش نیک آخرت.

  2- اندک اندک از کوه برداشتن، شبیه چه کاری است؟ خرج کردن از ثروت و اندوخته شده بودن اینکه تلاشی برای حفظ یا افزایش آن کنند.

  3- کدام ویژگی‌ها را در زندگی به کار بگیریم تا به زندگی راحت و پاداش نیک آخرت برسیم؟ 1- اندوختن مال از راه پسندیده و تلاش برای مراقبت از آن  2- بخشش به دیگران  3- محافظت از خود در برابر بلاها

  4- بازرگان مثال دانه و خاک را برای تشویق فرزندان به چه کاری، مطرح کرد؟ شناساندن خویش به مردم به نیکویی و نیک‌نامی

  دانش زبانی: خوب گوش دادن

  یکی از راه‌های درست فهمیدن و درک سخن دیگران، خوب گوش دادن است. گوش دادن با شنیدن فرق دارد. هم اکنون که در کلاس نشسته‌اید؛ صداهایی از بیرون به گوشتان می‌آید؛ این «شنیدن» است.

  امّا از میان همه‌ی صداها فقط به صدای آموزگار عزیزتان، توجّه می‌کنید؛ این «گوش دادن» است. وقتی به صدایی گوش می‌دهید؛ یعنی با آگاهی و خواست خود به آن دقّت می‌کنید و آن را از میان دیگر صداها انتخاب می‌کنید؛ از آن چیزهایی می‌آموزید و اگر لازم شد به آن پاسخ می‌دهید.

  خوب گوش دادن، یک مهارت است و به تمرین زیادی نیاز دارد. ما بخشی از سواد و دانش خود را از راه «خوب گوش دادن» به دست می‌آوریم.

  منبع : gama.ir

  درس چهارم فارسی پنجم ابتدایی بازرگان و پسران

  درس چهارم فارسی پنجم ابتدایی بازرگان و پسران برای دانش آموزان کلاس پنجم ابتدایی از کتاب فارسی پنجم دبستان به منظور آموزش درس فارسی پنجم ابتدایی

  @[email protected]#=img=#

  پنجم ابتداییفارسی پنجم

  درس چهارم فارسی پنجم ابتدایی بازرگان و پسران

  By Admin Last updated مهر 12, 1398

  0Share

  عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :

  اهداف درس چهارم فارسی پنجم ابتدایی بازرگان و پسران

  1 آشنایی با ارزش علم و دانایی وکاربردهای آن در زندگی

  2 تقویت مهارت ساده نویسی در نوشتن بند

  3 معرّفی کتاب کلیله ودمنه به دانش آموزان

  4 افزایش قدرت درک متن

  5 آشنایی با آیند هنگری در زندگی

  6 آشنایی دقیق تر با لحن خواندن واژه در فعّالیت روان خوانی

  7 ایجاد نگرش مثبت نسبت به موضوع دانش آموزی و تفکّر

  8 تقویت مهارت خوب شنیدن

  9 تأکید برنقش خانواده و بنیان های آن

  10 آموزش کاربرد نشانه های ربط«هم» و «نیز» درجمله.

  فعالیت های درس چهارم فارسی پنجم ابتدایی بازرگان و پسران

  خوانش و درک متن

  به دانش آموزان فرصت بدهید تا ابتدا به صورت فردی و صامت خوانی یکبار از متن درس بخوانند.

  بعد از آن با رعایت صوت، لحن، آوا و تکیه گاه ها متن را برای دانش آموزان بخوانید و توجّه آنها را به نکات مهم خواندنی جلب کنید.

  مهارت گوش دادن

  نخست باید دانست که شنیدن با مهارت گوش دادن تفاوت دارد:

  زیرا در شنیدن فرد به طور ناخواسته جمله ها را می شنود و هیچ گونه توجّهی به آنها ندارد

  در حالی که هنگام گوش دادن، انسان به طور ارادی و با دقّت به سخنان گوینده توجّه کرده، می کوشد آنها را درک کند و به آنچه می شنود، اهمّیت دهد.

  بنابراین، دقّت و تمرکز حواس، دو عمل ضروری در گوش دادن است که آن را از شنیدن متمایز می کند.

  در حقیقت دو گوش انسان، دو درگاه و آستانهٔ دریافت و پذیرش سخنان و نواهای پیرامونی اند،

  چونان بستر دو رود هستند که به دریای ذهن و زبان آدمی مدد می رسانند و آن را زنده، زایا، گوارا و پرمایه نگه می دارند و بر شکوفایی و گسترش دامنهٔ فکر و خیال می افزایند.

  برای تقویت مهارت گوش دادن، باید به نکات زیر، توجّه کرد:

  دقّت و تمرکز در شنیده ها

  دقّت در لحن ها و تکیه های سخن دیگران(زیر و بم و کشش های آوایی)

  توانایی تحمّل سخن دیگران

  شناخت موسیقی کلمات برای ایجاد مکث ها و درنگ ها

  گوش دادن چون ذهن و زبان شنونده را فربه و فراخ دامن می سازد

  و توانایی درک و دریافت او را می پرورد، مهارتی ادراکی است.

  توانایی فرد در گوش دادن دقیق و منظّم به سخنان گوینده، مهارتی است که می توان از آن برای انتقال افکار و عقاید استفاده کرد.

  گوش کن و بگو

  در این فعّالیت با دو مهارت زبانی، رویارو هستیم. عنوان این قسمت خود گویای دو فعل و عمل زبانی« گوش دادن»و«گفتن» است.

  در حقیقت، دو مهارت با هم مورد آموزش و ارزشیابی قرار می گیرد.

  گوش دادن، پیش درآمد و مقدّمهٔ خوب سخن گفتن است و فنّ بیان و سواد شنیداری را پرورش می دهد.

  مرور آموخته ها

  از دانش آموزان بخواهید در گروه های خود، کتاب فارسی را بررسی و بازخوانی کنند و از نکاتی که آموخته اند، پرسش های مناسبی طرح کنند و از یکدیگر بپرسند و برای هم توضیح دهند. این کار،

  فی الواقع، گونه ای خودیادگیری مشترک است. البتّه، این گونه یادگیری به سبب نقش و حضور فعّال شخص در فرایند آموزش، اثرگذارتر و ماندگارتر است.

  فعّالیت های نوشتاری(نگارش)درس چهارم فارسی پنجم ابتدایی بازرگان و پسران

  دراین بخش، می توانید کتاب گلستان و بوستان سعدی را با خود به کلاس ببرید و پس از معرّفی آثار سعدی از دانش آموزان بخواهید حکایت کوتاهی را انتخاب کنند و بخوانند سپس آن را به زبان سادۀ امروزی در دو بند، بنویسند یا بازنویسی کنند.

  بهتر است پس از اتمام کار نوشتن، بچّه ها به نوبت مطالب خود را بخوانند و هم کلاسی ها به نقد آن بپردازند.

  درسنامه درس بازرگان و پسران پایه پنجم

  آرایه تشبیه

  وقتی کسی یا چیزی را به کسی یا چیز دیگری مثل و مانند می کنیم از آرایه تشبیه استفاده می کنیم .

  مثال : برق چون شمشیر بُران پاره می کرد ابرها را در این جا رعد و برق به شمشیر تشبیه شده است .

  تشبیه چهار رکن دارد :

  1 – مُشبه : کلمه ای که ما آن را تشبیه می کنیم ؛ مشبه نام دارد .2 – مشبه به : چیزی یا کسی که مشبه ٬ به آن شبیه شود ؛ مشبه به نام دارد .3 – ادات تشبیه : وسایل و ابزاری که مشبه را به مشبه به مربوط می کند مانند مثل، مانند ،چون ، چو، همچو، بسان و …4 – وجه شبه : ویژگی مشترک بین مشبه و مشبه به را می گویند .مثال : برق چون شمشیر بُران پاره می کرد ابرها را

  برق : مشبه* چون : ادات تشبیه* شمشیر : مشبه به * بُران : وجه شبه

  نکته اول : مشبه و مشبه به از ارکانِ اصلی تشبیه هستند و از جمله حذف نمی شوند .نکته دوم : ادات تشبیه و وجه شبه از ارکانِ فرعی تشبیه هستند و می توانند از جمله حذف شوند .نکته سوم : اگر مضاف و مضاف الیه به هم تشبیه شوند و بینِ آنها اشتراکی وجود داشته باشد اضافه تشبیه ی است .مثال : قدِ سرو قد : مشبه از نظر بلندی به سرو ( مشبه به ) تشبیه شده است .نکته چهارم : چون اگر به معنی وقتی که یا زمانی که باشد ادات تشبیه نیست حتما باید معنی مثل و مانند بدهد

  نکته نگارشی درس بازرگان و پسران پایه پنجم

  در سالِ گذشته با نشانه های ربط ( و / اما / ولی / سپس / بعد / زیرا و … ) آشنا شدید امسال با یکی از نشانه هایِ ربط ( نیز ) و ( هم ) آشنا می شوید .

  مثال :بازرگان زندگی خوب و آرامی داشت . فرزندان او (هم) در کنار پدر و مادر فضای گرم و پرمهری داشتند

  بازنویسی 

  در بازنویسی باید به اصلِ ساده نویسی و کوتاهی جمله ها توجه کنیم ،

  برای نوشتن حکایت ها به زبان فارسی ساده ی امروزی ، ابتدا آن را می خوانیم و درباره مفهومِ آن کمی می اندیشیم و از کلمه ها و عبارت های امروزی استفاده می کنیم تا مطالب قابل فهم و درک باشد .

  نوشته ی ما باید اجزایِ اصلی چیزی را که درباره ی آن می نویسیم در بَر بگیرد .

  در کار بازنویسی , نویسنده سعی می کند اول و آخرِ قصه عوض نشود

  و ترتیبِ ماجراهای قصه به هم نخورد و آن را گسترده نویسی ( شاخ و برگ بیشتر ) کند .

  منبع : dabesto.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  اخلاص 23 روز قبل
  1

  شخصیت های بازرگان و پسران؟

  مکان داستان

  زمان رخداد

  پیام داستان

  مهدی 4 ماه قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید