این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  برای به وجود آمدن کدام نیرو بایستی دو جسمی که به یکدیگر نیرو وارد میکنند با هم در تماس باشند

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای به وجود آمدن کدام نیرو بایستی دو جسمی که به یکدیگر نیرو وارد میکنند با هم در تماس باشند را از این سایت دریافت کنید.

  نمونه سوالات علوم ششم

  وبلاگ تخصصی دبستان بهشت آیین

  وبلاگ تخصصی دبستان بهشت آیین

  وبلاگ تخصصی دبستان بهشت آیین نمونه سوالات علوم ششم

  1. دو جسم چگونه به هم نیرو وارد می کنند ؟ در اثر تماس با یکدیگر به هم نیرو وارد می کنند . 2 . یا امکان دارد که دو جسم بدون تماس با هم به یکدیگر نیرو وارد کنند ؟ مثال بزنید . بله ، تأثیر دو قطب هم نام آهنربا به هم ــ نیروی جاذبه ی زمین بر اجسام

  3 . چرا اجسام به سمت زمین سقوط می کنند ؟ به علت نیرویی که از سمت زمین به آن ها وارد می شود .

  4 . نیروی گرانشی چیست ؟ نیرویی است که زمین به همه ی اجسام نزدیک خود وارد می کند و آن ها را به طرف خود می کشد .

  5 . وزن یا جرم را تعریف کنید . نیروی جاذبه ای که زمین به یک جسم وارد می کند ، وزن یا جرم جسم نامیده می شوددرعلوم هل دادن یا کشیدن معادل.....اعمال نیرو.....است اثرات نیرو بر اجسام را بنویسیدتغییر جهت حرکت-تغییر شکل جسم- حرکت جسم- توقف جسم-کند شدن یا تند شدن حرکتچه زمانی حرکت جسم تغییر می کند؟   وقتی به آن نیرویی وارد شودنیرو ناشی از اثر ....متقابل....بین دوجسم استحداقل چند جسم باید بر هم اثرکنند تا نیرو ظاهرشوددوجسمکک تا چند برابر جرم خودش را می تواند به حرکت در آورد بیش از یکصدهزار برابرمنظور از نیروی خالص چیست وقتی نیروها باهم ترکیب شوند و باعث به حرکت درآمدن جسم شوند نیروی خالص را در نظر می گیریمبرای حذف کامل اصطکاک بهترین کار چیست استفاده از اجسامی که د ر خلا حرکت کنند چون در آن جا هوایی وجود ندارد که سایشی به وجود آیدیک جسم ساکن بدون حرکت باقی می ماند و جسمی که در حرکت است به حرکت خود با همان سرعت ادامه می دهد مگر اینکه....نیروی خارجی خالصی........بر آن وارد شودتمایل یک جسم به ادامه حالت اولیه اش (حالت سکون یا حرکت با سرعت اولیه اش) را ....لختی...می گویندمنابع نیرو را نام ببریدگرانشی-الکتریکی- مغناطیسی-تلاش عضلانینیروی جاذبه ای که زمین به یک جسم وارد می کند.....وزن...نامیده می شودچه عاملی باعث می شود که وقتی شیر آب را باز می کنیم آب بلافاصله به سمت زمین جریان پیدا می کند   نیروی جاذبه ی زمینجرم یک جسم به مقدار..ماده ی تشکیل دهنده ی.........آن بستگی دارد و واحد اندازه گیری  آن........کیلوگرم .....استکدام جمله درست است؟الف) وزن امید 45 کیلوگرم استب)جرم امید 45کیلوگرم استRنیروی مغناطیسی چیست نیرویی که  یک آهنربا به آهنربای دیگر وارد می کندقطب های.هم نام....آهنربا باعث هل دادن و قطب های.غیر هم نام...باعث کشیدن آهنربا می شودنیروی الکتریکی را تعریف کنید    نیرویی که دو جسم باردار بر هم وارد می کنندچگونه می توان یک میله ی خودکار را دارای بار الکتریکی کنیم   با مالش میله به موی سر یا پارچه ی پشمیاصطکاک نیروی..خالص....و...شتاب...را کم می کندجهت اصطکاک هموار بر خلاف جهت ..حرکت...استنیروی گرانشی  چیست نیرویی که زمین به همه ی اجسام نزدیک خود وارد می کند و آنها را به طرف خود می کشدعلت چرخش زمین و سیارات دیگر به دور خورشید چیست به دلیل نیروی گرانشینیرویی که سبب کند شدن حرکت می شود ....نیروی اصطکاک........نامیده می شوداستفاده از چرخ در اتومبیل ها به منظوری انجام می گیرد به دلیل کاهش اصطکاکبرای کم کردن اصطکاک چه راههایی پیشنهاد می کنیداستفاده از چرخ- استفاده از بلبرینگ-استفاده از انواع روغن ها و روانسازهاهرچه سطح تماس چیزی با سطح زمین کمتر باشد میزان اصطکاک کمتر...خواهد بودنیروهای غیر تماسی را نام ببرید   نیروی مغناطیسی-نیروی الکتریکی-نیروی گرانشینیروهای تماسی کدام اند  اصطکاک-مقاومت هوا- کشیدن یا هل دادن با نیروی عضلانیمیزان مقاومت هوا بر روی اجسام در حال حرکت به چه عاملی بستگی دارد؟به سرعت آن جسمبرای اینکه جسمی بتواند به راحتی در هوا حرکت کند چگونه باید طراحی شود   به گونه ای که نیروی مقاومت هوا بر روی آن به کمترین مقدار ممکن برسدچه عاملی باعث می شود تا با فوت کردن بین دو بادکنک آن دو به هم نزدیک شوند؟  کم شدن فشار دربین دو بادکنکبه هواپیمای در حال حرکت چه نیروهایی وارد می شود؟  وزن(جاذبه ی زمین)-مقاومت هوا-نیروی بالابری-نیروی رانشنیروی بالابری در هواپیما چگونه ایجاد می شود؟  طراحی بالهای هواپیما به گونه ای است که هوای بالای بالها دارای سرعت بیشتری نسبت به هوای پایین بال می شود و همین امر باعث اختلاف فشار در دو سوی بال و ایجاد یک نیروی خالص به طرف بالا می شود و هواپیما را به طرف بالا حرکت می دهدچرا اجسام در حال حرکت پس از مدتی حرکتشان کند می شود؟ به خاطر وجود اصطکاکدر مسابقه ی اسکی یا اسکیت اصطکاک بیشتر باشد برنده می شویم یا کمتر؟کمتروقتی  اتومبیل درحال حرکت است نیروی اصطکاک برآن اثر می کند و باعث کاهش سرعت آن می شود آیا نیروی اصطکاک بر کشتی و هواپیمای درحال حرکت نیز اثر می کند؟ بر کشتی نیروی مقاومت آب دربرابر حرکت اثر می کند و بر هواپیمای در حال حرکت نیروی مقاومت هوا اثر می کند و این نیرو خلاف جهت حرکت آنهاست ولی نیروی اصطکاک نیست.6 . جرم اجسام با چه وسیله ای اندازه گیری می شود و واحد آن چیست ؟ با ترازو و واحد آن کیلو گرم است .7 . چرا زمین و سیاره ها به دور خورشید می چرخند ؟ در اثر نیروی گرانشی

  8 . نیروی مغناطیسی چیست ؟ نیرویی که یک آهنربا به آهنربای دیگر وارد می کند ، نیروی مغناطیسی نامیده می شود .

  9 . نیروی الکتریکی چیست ؟ نیرویی که بعد از مالش دو جسم به هم سبب جذب یا دفع آن ها می شود ، نیروی الکتریکی می گویند .

  10 . برای نیروی الکتریکی مثال بزنید . مالش دادن جداگانه ی دو بادکنک به پارچه ی پشمی ـــ مالش دو لوله ی پلاستیکی به موی سر ـــ مالش لوله یا شانه ی پلاستیکی به موی سر و نزدیک کردن آن ها به تکه های کوچک کاغ

  + نوشته شده در چهارشنبه بیست و سوم دی ۱۳۹۴ ساعت 21:34 توسط محبوبه خادم ارکانی  | نظرات

  منبع : khademarkani.blogfa.com

  سوالات متن درس 7 نیرو و ورزش 2 همراه  جواب و اموزش در ادامه  مطلب

  سوالات متن درس 7 نیرو و ورزش 2 همراه جواب و اموزش در ادامه مطلب

  سوالات متن درس 7 نیرو و ورزش 2 همراه  جواب و اموزش در ادامه  مطلب

  سوالات متن درس هفتم علوم تجربی (ورزش و نیرو 2) بخش اول

  1

  1. دو جسم چگونه به هم نیرو وارد می کنند ؟ در اثر تماس با یکدیگر به هم نیرو وارد می کنند .

  2 . یا امکان دارد که دو جسم بدون تماس با هم به یکدیگر نیرو وارد کنند ؟ مثال بزنید . بله ، تأثیر دو قطب هم نام آهنربا به هم ــ نیروی جاذبه ی زمین بر اجسام

  3 . چرا اجسام به سمت زمین سقوط می کنند ؟ به علت نیرویی که از سمت زمین به آن ها وارد می شود .

  4 . نیروی گرانشی چیست ؟ نیرویی است که زمین به همه ی اجسام نزدیک خود وارد می کند و آن ها را به طرف خود می کشد .

  5 . وزن یا جرم را تعریف کنید . نیروی جاذبه ای که زمین به یک جسم وارد می کند ، وزن یا جرم جسم نامیده می شود .

  6 . جرم اجسام با چه وسیله ای اندازه گیری می شود و واحد آن چیست ؟ با ترازو و واحد آن کیلو گرم است .

  7 . چرا زمین و سیاره ها به دور خورشید می چرخند ؟ در اثر نیروی گرانشی

  8 . نیروی مغناطیسی چیست ؟ نیرویی که یک آهنربا به آهنربای دیگر وارد می کند ، نیروی مغناطیسی نامیده می شود .

  9 . نیروی الکتریکی چیست ؟ نیرویی که بعد از مالش دو جسم به هم سبب جذب یا دفع آن ها می شود ، نیروی الکتریکی می گویند .

  10 . برای نیروی الکتریکی مثال بزنید . مالش دادن جداگانه ی دو بادکنک به پارچه ی پشمی ـــ مالش دو لوله ی پلاستیکی به موی سر ـــ مالش لوله یا شانه ی پلاستیکی به موی سر و نزدیک کردن آن ها به تکه های کوچک کاغذ

  + نوشته شده در دوشنبه نهم بهمن ۱۳۹۱ ساعت 18:44 توسط هدیه  | نظر بدهيد

  منبع : daneshamooz123.blogfa.com

  برای به وجود آمدن کدام نیرو بایستی دو جسمی که به یک دیگر نیرو وارد می کنند با هم در تماس باشند؟

  برای به وجود آمدن کدام نیرو بایستی دو جسمی که به یک دیگر نیرو وارد می کنند با هم در تماس باشند؟

  ثبت نام   ورود

  پربازدیدها: #نمونه_دولتی_نهم #مدرسه_یاب #آزمون‌ساز

  درس 7: ورزش و نیرو (2) علوم تجربی ششم دبستان درسنامه آموزشی این مبحث

  برای به وجود آمدن کدام نیرو بایستی دو جسمی که به یک دیگر نیرو وارد می کنند با هم در تماس باشند؟

  1 ) اصطکاک 2 ) گرانشی 3 ) الکتریکی 4 ) مغناطیسی گزارش خطا یک تست دیگه بزن یک آزمون کامل بده

  تحلیل ویدئویی تست

  1401/02/12 محمدباقر نصیری

  ویدیو دوره کامل آموزشی، علوم تجربی ششم دبستان

  مدرس: ساسان عظیمی

  مدت دوره: 10 ساعت (24 فایل)

  فارسی

  2235 تست 156,450 تومان

  ریاضی

  2383 تست 166,810 تومان

  علوم تجربی

  3613 تست 252,910 تومان

  هوش، خلاقیت و استعداد

  1975 تست 138,250 تومان

  مطالعات اجتماعی

  1852 تست 129,640 تومان

  هدیه‌های آسمانی

  944 تست 66,080 تومان

  کار و فناوری

  238 تست 16,660 تومان

  تفکر و پژوهش

  97 تست 6,790 تومان

  قرآن

  281 تست 19,670 تومان

  نمونه سوالات مرتبط

  آزمون آنلاین

  15 تست

  آزمون تستی درس سوم علوم تجربی ششم دبستان | کارخانه ی کاغذسازی

  تیم مدیریت گاما

  آزمون آنلاین

  18 تست

  امتحان علوم کلاس ششم دبستان عرفان، شهر جدید بینالود | درس 2 تا 5، آموزگار…

  تیم مدیریت گاما

  آزمون آنلاین

  30 تست

  آزمون مجازی شماره 2 نوبت دوم علوم تجربی ششم دبستان | خرداد 1399

  تیم مدیریت گاما

  رایـــــگان

  1 صفحه

  آزمونک علوم تجربی ششم دبستان + جواب | درس چهارم: سفر به اعماق زمین

  علی امیرفتحی گرجان

  7 صفحه

  آزمون تستی مفهومی علوم تجربی ششم دبستان نداء النبی | درس 5: زمین پویا

  لیلا نباتی

  2 صفحه

  طرح درس آموزش اسید و باز | علوم ششم ابتدائی

  صبا غفاری

  2 صفحه

  آزمون درس 9 و 10 علوم تجربی ششم دبستان سحر

  نازیلا حمزه لو

  2 صفحه

  آزمون هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی ششم دبستان منطقه 16 تهران | خرداد 95

  هماهنگ ششم ابتدائی

  2 صفحه

  آزمون تستی علوم تجربی ششم دروس 1 و 2 و 3 | زنگ علوم، سرگذشت دفتر من و کارخانه کاغذسازی

  کوروش پاریاد

  رایـــــگان

  4 صفحه

  امتحان نهایی نوبت دوم علوم تجربی ششم دبستان خرداد95| نوبت عصر ناحیه یک یزد

  حجت فرهادی

  7 صفحه

  کار در خانه علوم تجربی ششم دبستان شهید مختاری | درس 10: خیلی کوچک، خیلی بزرگ

  مجتبی خاموشی بناب

  5 صفحه

  آزمون تستی علوم تجربی ششم دبستان (40 پرسش چهارگزینه‌ای) | درس 9 تا 14

  فاطمه ترکاشوند

  1 صفحه

  نمونه سوال ارزشیابی مستمر علوم ششم دبستان | تا پایان ورزش و نیرو 1

  منبع : gama.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 1 ماه قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید