این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  برای جداکردن اجزای نفت خام از چه روشی استفاده می شود

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای جداکردن اجزای نفت خام از چه روشی استفاده می شود را از سایت تکست لس دریافت کنید.

  نگاه کلی به جداسازی نفت

  روشهای مختلفی برای جداسازی مواد اجزای سازنده یک محلول وجود دارد که یکی از این روشها فرایند تقطیر می باشد.در روش تقطیر جدا کردن اجزاء یک مخلوط، از روی

  نگاه کلی به جداسازی نفت

  روشهای مختلفی برای جداسازی مواد اجزای سازنده یک محلول وجود دارد که یکی از این روشها فرایند تقطیر می باشد.در روش تقطیر جدا کردن اجزاء یک مخلوط، از روی اختلاف نقطه جوش آنها انجام می گیرد. تقطیر در عمل به دو روش انجام می گیرد: روش اول شامل تولید بخار از طریق جوشاندن یک مخلوط مایع، سپس میعان بخار، بدون اینکه هیچ مایعی مجدداً به محفظه تقطیر بازگردد. در نتیجه هیچ مایع برگشتی وجود ندارد. در روش دوم قسمتی از بخار مایع شده به دستگاه تقطیر باز می گردد و به صورتی که این مایع برگشتی در مجاورت بخاری که به طرف مبرد می رود قرار می گیرد. هر کدام از این روشها می توانند پیوسته یا ناپیوسته باشند.از جمله کاربردهای مهم تقطیر در پالایش نفت و جداسازی فیزیکی برشهای نفتی است که اساس آن، اختلاف در نقطه جوش هیدروکربنهای مختلف است. هرچه هیدروکربن سنگینتر باشد، نقطه جوش آن زیاد است و هرچه هیدروکربن سبکتر باشد، زودتر خارج می شود. اولین پالایشگاه تاسیس شده در جهان، در سال 1860 در ایالت پنسیلوانیای آمریکا بوده است.(نفت خام، از کوره های مبدل حرارتی عبور کرده، بعد از گرم شدن وارد برجهای تقطیر شده و تحت فشار و دما به دو صورت از برجها خارج می شود و محصولات بدست آمده خالص نیستند.)تقطیریکی از مهم‌ترین و متداول ترین روشهای جداسازی است و اساس آن بر توزیع اجزاء بین دو فاز بنیان گذاشته شده‌است . در واقع تقطیر یکی از متداولترین راهای جداسازی مواد از یکدیگر به علت تفاوت نقطه جوش می‌باشد.تقطیریک فرایند فیزیکی برای جداسازی اجسام بادمای جوش متفاوت است. برای پی بردن به این که فرایند تقطیر چگونه انجام می‌گیرد باید به رفتارمحلول‌ها هنگام جوشیدن ومتراکم شدن توجه کرد .محلول‌هایی بانسبت‌های متفاوت از دو ماده را می‌گذاریم تادردمای جوش با بخارخود به تعادل درآیند.سپس ترکیب فازمایع وفازبخار را اندازه می‌گیریم ونمودار تغییر درصد مولی هریک از فازمایع و فازبخار را در دماهای مختلف رسم می‌کنیم . مختصاتy هرنقطه برروی منحنی نمایانگر دمای جوش محلولی است که ترکیب درصدآن بامختصات x دراین نقطه داده می‌شود. درآزمایشگاه برای جداسازی مایعات فراراغلب ازدستگاه تقطیر جزء به جزء استفاده می‌شود.یک ستون تقطیر یاجداسازی شامل یک استوانه عمودی حاوی دسته ایی از بشقابک‌ها ٬ یاحلقه‌های فولادی زنگ نزن ٬ گلوله‌های شیشه ایی و یا تکه‌های سرامیک می‌باشد. که این مواد دارای سطح ویژه گسترده‌ای بوده و تماس خوبی را بین مایع ـ بخار در طول واحد تقطیر ممکن می‌سازند.دربالای ستون یک مبرد ودرپایین آن یک واحد تبخیر کننده به نام بازجوشان reboiler قراردارد.بالای ستون چون ازمنبع گرمایش دورتر است سردترازپایین ستون می‌باشد و ترکیب درصد مایع و بخار در حال تعادل دربالای ستون با ترکیب درصد مایع و بخار در حال تعادل درپایین ستون می‌باشد. بنابراین دربالای ستون درصد ماده ایی که دمای جوش کمتری دارد بیشتراست.با اجرای مراحل گوناگون تقطیر نفت خام به فراورده‌های سودمندی تفکیک می‌شود.وبرمبنای دمای جوش خود ازترازهای مختلف برج خارج می‌شود.انواع تقطیر• تقطیر ساده غیر مداوم : در این روش تقطیر ، مخلوط حرارت داده می شود تا بحال جوش درآید بخارهایی که تشکیل می شود غنی از جزء سبک مخلوط می باشد پس از عبور از کندانسورها (میعان کننده ها) تبدیل به مایع شده ، از سیستم تقطیر خارج می گردد. به تدریج که غلظت جزء سنگین مخلوط در مایع باقی مانده زیاد می شود ، نقطه جوش آن بتدریج بال می رود. به این ترتیب ، هر لحظه از عمل تقطیر ، ترکیب فاز بخار حاصل و مایع باقی مانده تغییر می کند.• تقطیر ساده مداوم : در این روش ، مخلوط اولیه (خوراک دستگاه) بطور مداوم با مقدار ثابت در واحد زمان ، در گرم کننده گرم می شود تا مقداری از آن بصورت بخار درآید ، و به محض ورود در ستون تقطیر ، جزء سبک مخلوط بخار از جزء سنگین جدا می شود و از بالای ستون تقطیر خارج می گردد و بعد از عبور از کندانسورها ، بصورت مایع در می آید جزء سنگین نیز از ته ستون تقطیر خارج می شود. قابل ذکر است که همیشه جزء سبک مقداری جزء سنگین و جزء سنگین نیز دارای مقداری از جزء سبک است. تقطیر مداوم امروزه بعلت اقتصادی بودن مداوم در تمام عملیات پالایش نفت از این روش استفاده می‌شود. در تقطیر مداوم برای یک نوع خوراک مشخص و برشهای تعیین شده شرایط عملیاتی ثابت بکار گرفته می‌شود. بعلت ثابت بودن شرایط عملیاتی در مقایسه با تقطیر نوبتی به مراقبت و نیروی انسانی کمتری احتیاج است. با استفاده از تقطیر مداوم در پالایشگاهها مواد زیر تولید می‌شود:گاز اتان و متان به‌عنوان سوخت پالایشگاه ، گاز پروپان و بوتان به‌عنوان گاز مایع و خوراک واحدهای پتروشیمی ، بنزین موتور و نفتهای سنگین به‌عنوان خوراک واحدهای تبدیل کاتالیستی برای تهیه بنزین با درجه آروماتیسیته بالاتر ، حلالها ، نفت سفید ، سوخت جت سبک و سنگین ، نفت گاز ، خوراک واحدهای هیدروکراکینگ و واحدهای روغن سازی ، نفت کوره و انواع آسفالتها• تقطیر تبخیر آنی(ناگهانی) : وقتی محلول چند جزئی مانند نفت خام را حرارت می دهیم ، اجزای تشکیل دهنده آن به ترتیب که سبکتر هستند ، زودتر بخار می شود. بر عکس وقتی بخواهیم این بخارها را سرد و دوباره تبدیل به مایع کنیم ، هر کدام که سبکتر باشد دیرتر مایع می گردد. با توجه به این خاصیت ، می توانیم نفت خام را به روش دیگری که به آن " تقطیر آنی " گویند ، تقطیر نماییم. در این روش ، نفت خام را چنان حرارت می دهیم که ناگهان همه اجزای آن تبدیل به بخار گردد و سپس آنها را سرد می کنیم تا مایع شود. در اینجا ، بخارها به ترتیب سنگینی ، مایع می شوند یعنی هرچه سنگین تر باشند ، زودتر مایع می گردند و بدین گونه ، اجزای نفت خام را با ترتیب مایع شدن از هم جدا می کنیم. در این نوع تقطیر ، خلوص محصولات چندان زیاد نیست.• تقطیر در خلاء : با توجه به اینکه نقطه جوش مواد سنگین نفتی نسبتا̋ بالاست و نیاز به دما و انرژی بیشتری دارد ، و از طرف دیگر ، مقاومت این مواد در مقابل حرارت بالا کمتر می باشد و زودتر تجزیه می گردند ، لذا برای جدا کردن آنها از خلاءنسبی استفاده می شود در این صورت مواد دمای پایین تر از نقطه جوش معمولی خود به جوش می آیند. در نتیجه ، تقطیر در خلاء ، دو فایده دارد: اول اینکه به انرژی و دمای کمتر نیاز است ، دوم اینکه مولکولها تجزیه نمی شوند. امروزه در بیشتر موارد در عمل تقطیر ، از خلاء استفاده می شود. یعنی اینکه: هم تقطیر جزء به جزء و هم تقطیر آنی را در خلاء انجام می دهند.

  منبع : chemistrychimi1.blogfa.com

  جدا سازی مواد نفت خام به چه روشی انجام می‌شود؟

  پرسش و پاسخ مقطع دوره اول متوسطه پایه هشتم رشته درس علوم تجربی

  جدا سازی مواد نفت خام به چه روشی انجام می‌شود؟

  Monireh Sa   5 مهر 15:16

  42 پرسش 217 پاسخ 1619 امتیاز

  علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه

  نفت خام رو با چه روشی جدا میکنند؟

  12 گزارش

  Get up NB   6 مهر 15:31

  0 پرسش 14 پاسخ 424 امتیاز

  سلام.توسط دستگاهی به نام برج تقطیر.در این دستگاه که طبقه طبقه است،ذرات تشکیل دهنده نفت خام بر اساس تفاوت در نقطه جوش از هم جدا میشن.اونی که در بالاترین طبقه قرار بگیره،سبک ترین قسمت از نفت خام هست.گاز مورد استفاده ما در خانه،از این قسمته.سنگین ترین قسمت نفت خام در پایین ترین قسمت برج تقطیر میمونه و قیر رو ازش می سازن.

  25

  گزارش پاسخ انتخاب شده

  هیمن ساعدی   21 آذر 14:42

  0 پرسش 2 پاسخ 27 امتیاز

  سلام ، باتوجه به علم شیمی اجزای نفت را توسط دستگاه تقطیر به واسطه تفوت در نقطه جوش از هم جدا میکنند تا نفت خام و مرغوبی به دست آید

  5 گزارش

  Aziz Sadeghi   15 آبان 17:02

  0 پرسش 2 پاسخ 22 امتیاز

  آفرین کاربر سارینا خوب و خلاصه توضیح دادی موافقم

  4 گزارش

  sarina karimi   23 مهر 13:26

  0 پرسش 1 پاسخ 21 امتیاز

  با کمک دستگاه برج تقطیر اجزای نفت خام رو توی پالایشگاه ها از هم جدا میکنن

  4 گزارش

  محمدحسین کوثری   20 مهر 12:52

  0 پرسش 1 پاسخ 21 امتیاز

  سلام خلاصه براساس دستگاه برج تقطیر ای کار انجام می شود.

  4 گزارش

  Moloud Ghazanfarpour   22 دی 8:42

  0 پرسش 8 پاسخ 303 امتیاز

  سلام

  با استفاده از دستگاه تقطیر اجزای نفت خام را از یکدیگر در پالایشگاه جدا می کنند

  2 گزارش

  فاطمه نصاری   22 آذر 14:57

  7 پرسش 14 پاسخ 87 امتیاز

  جداسازی اجزای نفت خام در برج تقطیر چگونه انجام میگیرد

  2 گزارش

  مبینا اسماعیلی پور   11 آذر 20:26

  0 پرسش 1 پاسخ 11 امتیاز

  سلام درپلایشگاه هااجزای نفت خام بر چه اساسی جداسازی می کنند

  2 گزارش

  محمد امین حاجی حسینی   7 آذر 15:03

  0 پرسش 1 پاسخ 11 امتیاز

  با دستگاه تقطیر جدا سازی میشود

  2 گزارش

  نیاز غلامعلی   6 مهر 22:45

  0 پرسش 2 پاسخ 27 امتیاز

  خلاصه ان براساس قیف جداکنندهکه اب بالای ان قرار میگیرد و نفت پایی

  2 گزارش

  امیر محمد فرقانی   1 بهمن 15:21

  0 پرسش 3 پاسخ 23 امتیاز

  برای جداسازی اجزای نفت،از دستگاه پیچیده و بزرگی به نام برج تقطیر استفاده ی شود.

  در برج تقطیر،نفت خام را تا حدود 400ْc گرم می کنند،در اثر گرما،هیدرو کربن ها تبخیر می شوند و در برج بالا میروند و در قسمت های مختلف برج از هم جدا می شوند.

  1 گزارش

  فاطمه نصاری   22 آذر 13:34

  7 پرسش 14 پاسخ 87 امتیاز

  سلام

  واکنشی که در ان اتن به پلی تندیل می شود چ نام دارد؟

  1 گزارش

  فاطمه نصاری   22 آذر 13:21

  7 پرسش 14 پاسخ 87 امتیاز

  سلام

  ساده ترین هیدروکربن چ نام دارد

  1 گزارش

  فاطمه نصاری   22 آذر 13:00

  7 پرسش 14 پاسخ 87 امتیاز

  ساده ترین هیدروژن چه نام دارد؟

  1 گزارش

  hanie Shavazi   22 دی 13:20

  0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

  1_در برج تقطیر نفت خام را گرما می دهند

  2_در اثر گرما هیدروکربن تبخیر شده و درون برج بالا می‌روند

  3_ملکول های بخار سرد شده و به صورت مایع از برج خارج می‌شوند

  0 گزارش

  Atyeh Billior   19 دی 12:50

  0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

  با استفاده از دستگاه تقطیر⁦(◕ᴗ◕✿)⁩

  0 گزارش

  zohre hasanzadh   7 دی 10:20

  0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

  چراظروف آهنی زودتراز ظروف مسی زنگ میزند

  0 گزارش

  امیر علی فریدونی   29 آبان 19:50

  0 پرسش 5 پاسخ 10 امتیاز

  نقطه جوش و استفاده از دستگاه تقطیر جواب میشه ممنون

  0 گزارش

  arashk afshar   30 بهمن 22:09

  16 پرسش 654 پاسخ 1141 امتیاز

  جداسازی مواد نفت خام از طریق قیف جداکننده انجام میشود

  -1 گزارش

  امیر محمد اسماعیلی اقدم   22 آبان 14:52

  1 پرسش 2 پاسخ 11 امتیاز

  خلاصه برای جداسازی نفت خام از این دستگاه تقطیر استفاده میشود

  -1 گزارش

  منبع : gama.ir

  جداسازی اجزای تشکیل دهنده نفت خام

  در این مطلب به بررسی نحوه جداسازی اجزای تشکیل دهنده نفت خام می‌پردازیم و انواع برش‌های نفتی حاصل از این فرآیند را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

  جداسازی اجزای تشکیل دهنده نفت خام | به زبان ساده

  آخرین به‌روزرسانی: ۲۱ دی ۱۳۹۹ زمان مطالعه: ۷ دقیقه

  شیمی، علوم پایه ۳۲۹۶۳ بازدید

  در مطالب پیشین مجله فرادرس با نفت خام و ترکیب‌های نفت خام آشنا شدیم. در این مطلب قصد داریم نحوه جداسازی اجزای تشکیل دهنده نفت خام را مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم در مراحل پالایش نفت خام، چه برش‌های نفتی به کمک روش تقطیر جداسازی می‌شوند. به طور معمول، جداسازی اجزای تشکیل دهنده نفت خام به کمک روش تقطیر جزء به جزء صورت می‌گیرد و هریک از برش‌های نفتی بر اساس نقطه جوش متفاوت با سایر هیدروکربن‌ها از یکدیگر جدا می‌شوند.

  فهرست مطالب این نوشته

  نفت خام چیست و چه اهمیتی دارد ؟

  شکل آزمایشگاهی جداسازی اجزای تشکیل دهنده نفت خام

  تقطیر جز به جز نفت خام

  دسته بندی برش های نفت خام

  نیروهای بین مولکولی و خواص فیزیکی

  معرفی فیلم آموزش شبیه سازی فرایندهای پالایشگاهی با Aspen HYSYS

  معرفی فیلم آموزش علوم تجربی پایه نهم – بخش شیمی

  کاربرد برش های نفت خام

  نفت خام چیست و چه اهمیتی دارد ؟

  نفت خام از جمله منابع بسیار مهم در دنیا به شمار می‌آید و منبع اصلی بسیار از تولیدات مهم در صنایع پتروشیمی از جمله سوخت‌ها، حلال‌ها، پلیمرها، روانکارها، صابون‌ها و مواد شوینده است. علاوه بر این، در تولید بسیاری از داروها نیز نقش مواد نفتی و نفت خام انکارناپذیر است.

  زمانی که نفت خام به کمک روش‌های مختلف به سطح زمین می‌رسد، مخلوطی از ترکیبات مختلفی را تشکیل می‌دهد که بیشتر آن‌ها از هیدروکربن‌ها یعنی مولکول‌هایی با هیدروژن و اکسیژن تشکیل شده‌اند. آلیفاتیک‌ها همچون آلکان‌ها و آلکن‌ها و ترکیبات آروماتیک از جمله این هیدروکربن‌ها به شمار می‌آیند و سایر ترکیبات نیز با گروه‌های عاملی مختلف در این مخلوط‌های پیچیده شرکت دارند. در مراحل پالایش، برای جداسازی اجزای تشکیل دهنده نفت خام از روش تقطیر جز به جز استفاده می‌شود که در ادامه، شکل آزمایشگاهی و شکل پالایشگاهی (برج تقطیر) تقطیر جز به جز را جهت جداسازی اجزای تشکیل دهنده نفت خام مورد بررسی قرار می‌دهیم.

  شکل آزمایشگاهی جداسازی اجزای تشکیل دهنده نفت خام

  همانطور که گفته شد،‌ مخلوط پیچیده هیدروکربنی نفت خام را به کمک تقطیر جز به جز به برش‌های مختلفی تقسیم و جداسازی می‌کنند. در تصویر زیر، شکل آزمایشگاهی جداسازی اجزای تشکیل دهنده نفت خام را مشاهده می‌کنید.

  با افزایش حرارت و بالا رفتن بخار نفت خام از ستون تقطیر،‌ ترکیبی با بالاترین نقطه جوش در ابتدا متراکم و به مایع تبدیل می‌شود و ترکیب با پایین‌ترین نقطه جوش در بالای ستون تقطیر باقی می‌ماند و در انتها وارد کندانسور و جمع‌آوری می‌شود. با این روش می‌توان برش‌هایی با نقطه جوش بالاتر و بازه نقطه جوش کم را تقطیر کرد.

  توجه داشته باشید که نفت خام را نمی‌توان به طور مستقیم مورد استفاده قرار داد و پیش از آن‌که در اختیار صنایع پتروشیمی قرار بگیرد باید با جداسازی اجزای تشکیل دهنده نفت خام آن‌را پالایش کرد. این فرآیند با تقطیر جز به جز نفت خام و تبدیل آن به برش‌های نفتی انجام می‌شود.

  البته بعد از جداسازی اجزای تشکیل دهنده نفت خام باید مراحل دیگری نیز در فرآوری آن طی شود تا در نهایت به محصولات مختلف با پایه نفتی تبدیل شوند.

  با توجه به اهمیت آشنایی با نحوه شبیه‌سازی نرم‌افزاری فرآیندهای پالایشگاهی، «فرادرس» اقدام به انتشار فیلم آموزش شبیه سازی فرایندهای پالایشگاهی با Aspen HYSYS کرده که لینک آن در ادامه آورده شده است.

  برای دیدن فیلم آموزش شبیه سازی فرایندهای پالایشگاهی با Aspen HYSYS + اینجا کلیک کنید.

  علاوه بر این، از جمله مباحث مورد بحث در علوم دوره دبیرستان، نحوه جداسازی اجزای تشکیل دهنده نفت خام است. به همین دلیل، «فرادرس» اقدام به انتشار فیلم آموزش علوم تجربی پایه نهم – بخش شیمی کرده که لینک آن در ادامه آورده شده است.

  برای دیدن فیلم آموزش علوم تجربی پایه نهم – بخش شیمی + اینجا کلیک کنید.

  برش نفت خام چیست ؟

  یک برش نفتی یا برش نفت خام به مخلوطی از هیدروکربن‌ها می‌گویند که مولکول‌های آن نسبت به یکدیگر شامل بازه نقطه جوش مشابه (نزدیک به هم) هستند که برای وقوع این شرایط، تعداد اتم‌های کربن در زنجیر هیدروکربنی باید با یکدیگر برابر باشند. در نتیجه، در هر برش نفتی، مولکول‌هایی با تعداد اتم کربن برابر و خواص فیزیکی مشابه خواهیم داشت.

  تقطیر جز به جز نفت خام

  در مرحله قبل، نحوه جداسازی اجزای تشکیل دهنده نفت خام را به شکل آزمایشگاهی بیان کردیم. در ادامه قصد داریم این فرآیند را به کمک برج تقطیر توضیح دهیم. چنین فرآیندی را با نام فرآیند پالایش نفت خام نیز می‌شناسند. بنزین، گازوئیل، نفت سفید و سایر محصولات به عنوان فرآورده‌های حاصل از پالایش و جداسازی اجزای تشکیل دهنده نفت خام شناخته می‌شوند.

  در مقیاس صنعتی نیز برش‌های مختلف نفتی به کمک تقطیر جز به جز از یکدیگر جدا می‌شوند. با گرم شدن نفت خام،‌ بخارهای آن وارد ستون تقطیر (برج تقطیر) می‌شوند. پایین این برج، بسیار داغ است و با گذر گاز (بخارها) به طرف بالا، ‌دمای آن کاهش پیدا می‌کند. در اثر این اتفاق، فرآورده‌های مختلفی در دماهای مختلف از ستون تخلیه می‌شوند. البته برخی مواد همچون قیر و آسفالت در انتها باقی می‌مانند که از پایین ستون جمع‌آوری خواهند شد.

  در این فرآیند، هرقدر طول زنجیره هیدروکربنی بیشتر باشد، نقطه جوش بالاتری خواهد داشت و نسبت به سایر ترکیبات، از بخش‌های پایینی برج خارج خواهد شد.

  دسته بندی برش های نفت خام

  روش‌های مختلفی برای دسته‌بندی برش‌های حاصل از جداسازی اجزای تشکیل دهنده نفت خام وجود دارد. یکی از روش‌های معمول این است که آن‌ها را به سه دسته برش‌های سبک، متوسط و سنگین تقسیم می‌کنند. بر این اساس، برش‌های سبک‌تر می‌توانند در بخش‌های بالایی برج تقطیر جداسازی شوند. در نهایت، این برش‌ها، خواص زیر را شامل می‌شوند:

  برش‌های تقطیری سبک: از جمله مهم‌ترین فرآورده‌های حاصل از جداسازی اجزای تشکیل دهنده نفت خام به شمار می‌آیند. چنین ترکیباتی، بازه نقطه جوش 70-200 درجه سانتی‌گراد دارند. هیدروکربن‌های پرکاربرد در این دسته بندی شامل بنزین، نفتا، نفت سفید، سوخت جت و پارافین هستند. چنین ترکیباتی بسیار فرار هستند و مولکول‌هایی کوچک با نقطه جوشی پایین دارند که به راحتی شعله‌ور می‌شوند.

  منبع : blog.faradars.org

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 14 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید