این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  بزرگترین خطی که دایره را به دوقسمت مساوی تقسیم میکند

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  بزرگترین خطی که دایره را به دوقسمت مساوی تقسیم میکند را از این سایت دریافت کنید.

  مروری بر ریاضی پنجم ابتدایی

  باسمه تعالي Ø اندازه طول كلاس را با متر اندازه مي گيريم . Ø اندازه فاصله دو شهر را با كيلومتر اندازه گيري ميکنيم .

  مروری بر ریاضی پنجم ابتدایی

  باسمه تعالي

  Ø     اندازه طول كلاس را با متر اندازه مي گيريم .

  Ø     اندازه فاصله دو شهر را با كيلومتر اندازه گيري ميکنيم .                                                

  Ø     در مستطيل به ضلع بزرگ (درازا يعني طول) مي گوييم .                  

  Ø     در مستطيل به ضلع كوچك (درازا يعني عرض) مي گوييم .         

  Ø     هرجين برابر با 6 دست

  Ø     هر دو جين برابر 12 است

  Ø     از لوله شدن يك مقوا  استوانه درست مي كنيم.                                             

  Ø     به خطي كه شكل را به دو قسمت تقسيم مي كند خط تقارن مي گوييم .           

  Ø     نيم خطي كه زاويه را به دو قسمت مساوي تقسيم مي كند نيم ساز مي گوييم.

  Ø     حاصل ضرب هر عدد در يك برابر است با همان عدد ( 4 = 1× 4)

  Ø     حاصل ضرب يك در هر عدد  برابر است با همان عدد ( 6 = 1× 6)

  Ø     حاصل ضرب هر عدد در صفر برابراست با صفر ( 0 = 0× 6)

  Ø     به جواب هر تقسيم خارج قسمت آن تقسيم مي گوييم.

  Ø     خارج قسمت تقسيم هر عدد كه بر يك برابر است با همان عدد( 6 = 1÷ 6)

  Ø     خارج قسمت هر عدد بر خود عدد برابر است با يك ( 1 = 6÷۶                                       

  Ø     حاصل تقسيم صفر بر هر عددي برابر است با صفر ( 0 = 4× 0)

  Ø     وقتي دو پاره خط يكديگر را در يك نقطه قطع كنند به آن نقطه تقاطع يا نقطه مشترك مي گويند .

  Ø     به دو خطي كه هرچه قدر آن را ادامه بدهيم به هم نرسند (يكديگر را قطع نكنند) دو خط موازي مي گويند .

  Ø     يك كيلومتر =1000متر          1متر =100سانتي متر          1 سانتي متر=10ميلي متر                                         هر هكتار =10000متر مربع             1 كيلوگرم=1000گرم        5/0كيلوگرم=500گرم

  Ø     به اعدادي كه بر دو 2 قابل قسمت نباشد فرد و به اعدادي كه بر 2 قابل قسمت باشند زوج مي گوييم.

  ·        6-4-2(زوج)            7-5-3(فرد)         

  Ø     اگر يك تقسيم باقي مانده داشته باشد مي گوييم عدد اول  بر عدد دوم قابل تقسيم نيست.

  Ø     هر 15 دقيقه يك ربع ساعت است

  Ø     هر 30دقيقه نيم ساعت است

  Ø    به   :  نصف  Ø     به

  :  ثلث   

  Ø    به     : ربع                     

  Ø  به    :  خمس

  Ø     مكعب مستطيل از 6 مستطيل تشكيل شده است 

  Ø     مكعب از 6 مربع تشكيل شده است.

  Ø     شكل هندسي كه ضلع ندارد دايره است

  Ø     شكل هندسي  كه سه قطر مساوي دارد مثلث  متساوي الاضلاع است.

  Ø     هار ضلعي  ها 2 قطر و پنج ضلعي ها 5 قطر دارند.

  Ø999و 1 مي شود1000

  Ø     9999و 1 مي شود10000

  Ø     يك كيلوگرم=1000گرم   نيم كيلوگرم=500گرم

  Ø     براي اندازه گرفتن جرم يك جسم از وزنه 1 كيلو گرمي استفاده مي شود .

  Ø     براي اندازه گرفتن جرم يك جسم  كوچك از وزنه ي گرمي استفاده مي شود .

  Ø     بزرگترين عدد يك رقمي 9 است.

  Ø     بزرگترين عدد دو رقمي 99 است.

  Ø     بزرگترين عدد سه رقمي 999 است.

  Ø     بزرگترين عدد چها رقمي 9999 است.

  Ø     بزرگترين عدد پنج رقمي 99999 است.

  Ø     كوچكترين عدد دو رقمي 10 است.

  Ø     كوچكترين عدد سه رقمي 100 است.

  Ø     كوچكترين عدد چهار رقمي 1000 است.

  Ø     كوچكترين عدد پنج رقمي 10000 است.

  Ø     به قسمتي از خط راست كه ابتدا و انتها دارد و دو طرف باز است خط راست مي گويند

  .Ø به قسمتي از خط راست كه دوطرف آن بسته است. پاره خط مي گويند               

  Ø     به قسمتي از خط راست كه ابتدا دارد، ولي انتها ندارد. نيم خط مي گويند

  Ø     يك ساعت =60دقيقه

  Ø     يك ساعت= 3600 ثانيه

  Ø     يك دقيقه = 60ثانيه

  Ø     فاصله هر دو عدد در ساعت 5 دقيقه است.

  Ø     به مثلثي كه دو ضلع مساوي داشته باشد ‹‹متساوي الساقين›› مي گويند .

  Ø     به مثلثي كه سه ضلع مساوي داشته باشد‹‹ متوازي الاضلاع›› گفته مي شود.

  Ø     به مثلثي كه اصلاً ضلع مساوي نداشته باشد ‹‹مختلف اضلاع›› مي گويند

  Ø     اندازه گيري دور هر شكل را  محيط آن شكل گفته مي شود.

  Ø     اندازه گيري سطح هر شكل را مساحت آن شكل مي گويند.

  Ø     بين چند ضلعي ها مثلث متوازي الاضلاع ، مربع ، لوزي ضلع هاي هم اندازه دارند

  Ø     براي رسم كردن گوشه راست ، از گونيا استفاده مي كنيم.

  Ø     بهترين وسيله براي رسم قرينه هر شكل گونيا است.

  Ø      سه ضلعي 3 گوشه ، چهار ضلعي ها 4 گوشه ، پنج ضلعي ها 5 گوشه دارند.

  منبع : 5edu.blogfa.com

  به خطی که شکل را به دو نیمه‌ی کاملاً مثل هم تقسیم می‌کند، چه می‌گویند؟

  به خطی که شکل را به دو نیمه‌ی کاملاً مثل هم تقسیم می‌کند، چه می‌گویند؟

  برندگان مرحله اول چالش معلم شو 🎁

  ثبت نام   ورود

  پربازدیدها: #تیزهوشان_ششم #تیزهوشان_نهم #مدرسه_یاب #آزمون‌ساز

  ** فصل 3: اشکال هندسی ریاضی دوم دبستان

  به خطی که شکل را به دو نیمه‌ی کاملاً مثل هم تقسیم می‌کند، چه می‌گویند؟

  1 ) ضلع 2 ) تقارن 3 ) عمودی 4 ) افقی گزارش خطا یک تست دیگه بزن یک آزمون کامل بده

  تحلیل ویدئویی تست

  1400/10/14 محمدباقر نصیری

  ویدیو دوره کامل آموزشی، ریاضی دوم دبستان

  مدرس: رباب شقاقی

  مدت دوره: 7 ساعت (45 فایل)

  فارسی

  1158 تست 81,060 تومان

  ریاضی

  1038 تست 72,660 تومان

  علوم تجربی

  839 تست 58,730 تومان

  هدیه‌های آسمانی

  418 تست 29,260 تومان

  نمونه سوالات مرتبط

  آزمون آنلاین

  30 تست

  آزمون نوبت اول ریاضی کلاس دوم دبستان | فصل 1 تا 4 (شماره 3)

  تیم مدیریت گاما

  آزمون آنلاین

  20 تست

  آزمون تستی ریاضی دوم دبستان | فصل 3: اشکال هندسی

  تیم مدیریت گاما

  آزمون آنلاین

  22 تست

  آزمون ریاضی پایه دوم ابتدائی | فصل 1: عدد و رقم

  تیم مدیریت گاما

  2 صفحه

  آزمون فصل 2 ریاضی کلاس دوم دبستان غیرانتفاعی فروغ نو | جمع و تفریق اعداد دو رقمی

  زهرا سریری بناب

  1 صفحه

  کاربرگ حدس و آزمایش ریاضی دوم دبستان

  پریچهر السادات غفاری

  2 صفحه

  آزمون مداد کاغذی ریاضی پایه دوم دبستان بنی هاشم | فصل اول: عدد و رقم

  امور خیریه

  1 صفحه

  آزمونک فصل عدد و رقم ریاضی دوم دبستان فاطمه الزهرا کرج

  سمانه شفیعی

  2 صفحه

  ارزشیابی ریاضی دوم دبستان ابن سینا | فصل 8: آمار و نمودار

  جعفر غلامرضایی

  3 صفحه

  نکات آموزشی و روش تدریس ریاضی دوم دبستان | فصل 2: جمع و تفریق اعداد دو رقمی | مبحث…

  احمدرضا محمدزمانی

  3 صفحه

  آزمون مدادکاغذی ریاضی پایه دوم دبستان شهید میاحی | فصل اول: عدد و رقم

  مهدی خضیراوی

  رایـــــگان

  2 صفحه

  آزمونک فصل 3 ریاضی دوم دبستان ابن سینا | اشکال هندسی

  جعفر غلامرضایی

  رایـــــگان

  5 صفحه

  آزمونک های ریاضی دوم دبستان | فصل 1و2

  امور خیریه

  3 صفحه

  آزمون مدادکاغذی فصل 2 ریاضی دوم دبستان الغدیر

  امور خیریه

  محتواهای آموزشی مرتبط

  فایل های پاورپوینت، ویدئو، صوتی، متنی و ...

  ویدیوی آموزشی هدیه‌های آسمانی دوم دبستان | درس 4: مهربان‌تر از مادر

  چک لیست (فهرست وارسی) علوم تجربی دوم ابتدایی نوبت اول (مهر، آبان، آذر و دی)

  فیلم آموزشی فارسی کلاس دوم ابتدائی | درس 12: فردوسی

  موارد بیشتر ارسال فایل

  پرسش و پاسخ های مرتبط

  سوال کنید یا به سوالات دیگران پاسخ دهید ...

  در داخل کیسه 5 مهره ی قرمز و 5 مهره ی آبی انداخته ایم. اگر از داخل کیسه بدون نگاه کردن یک مهره بیرون بیاوریم ، شانس کدام رنگ بیشتر است؟چرا؟

  شباهت‌های مربع و پنج ضلعی چیست؟‌‌‌‌‌‌‌‌‌

  مجموع زاویه های خارجی چهار ضلعی چه میشود؟

  موارد بیشتر ارسال پرسش درسنامه های مرتبط

  درسنامه آموزشی هدیه‌های آسمانی کلاس دوم | درس 11: نماز بخوانیم

  درسنامه آموزشی فارسی کلاس دوم | درس 10: هنرمند

  درسنامه آموزشی هدیه‌های آسمانی کلاس دوم | درس 15: بچه‌ها سلام!

  موارد بیشتر

  آزمون های آنلاین مرتبط

  آزمون نوبت اول ریاضی کلاس دوم دبستان | فصل 1 تا 4 (شماره 3)

  آزمون تستی ریاضی دوم دبستان | فصل 3: اشکال هندسی

  آزمون ریاضی پایه دوم ابتدائی | فصل 1: عدد و رقم

  منبع : gama.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 10 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید