این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  بزرگترین عدد سه رقمی که صدگانش چهار برابر یکانش باشد

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  بزرگترین عدد سه رقمی که صدگانش چهار برابر یکانش باشد را از سایت تکست لس دریافت کنید.

  ریاضی مشترک چهارم وپنجم

  1- کوچکترین عدد دو رقمی فرد 000000000 است. الف ) 10 ب ) 11 ج ) 13 د ) 12 2- بزرگترین عدد دور رقمی غیر تکراری 00000000000 است .

  ریاضی مشترک چهارم وپنجم

  1-  کوچکترین عدد دو رقمی  فرد 000000000  است.

  الف ) 10               ب )   11                 ج )  13                  د ) 12

  2-  بزرگترین عدد دور رقمی غیر تکراری 00000000000 است .

  الف ) 99               ب )   89                 ج )  88                  د ) 98

  3- کوچکترین عدد سه رقمی غیر تکراری 00000000000 است .

  الف )       100      ب )   112             ج )  102               د )  123

  4-  25 یکی و 7 ده تایی می شود 0000000000000.

  الف )  725           ب )  95               ج ) 85                   د ) 275

  5-  24 یکی و 4 ده تایی و 6 صدتایی می شود 00000000000.

  الف )  6624          ب )  464               ج )   664                 د ) 6604

  6-     ۱۸ یکی و 25 ده تایی و 6 صدتایی می شود 0000000000.

  الف )  6258          ب )  8518               ج )   8618                 د ) 868

  7-  جدول   یکی   ده   صد   چه عددی را نشان می دهد ؟

  14    27  5

  الف )  5914          ب )  7714               ج )   784                 د ) 7724

  8 – در عدد 398 بیشترین ارزش مکانی را عدد 000000 دارد.

  الف )  8           ب )   9              ج )   3

  9- بین دو عدد 98 و 96 چه عددی قرار دارد ؟

  الف )  95          ب ) 99               ج )  97                 د ) 94

  10 – بزرگترین عدد دو رقمی زوج کوچکتر از 80 کدام است ؟

  الف )  82         ب ) 81               ج )  79                 د ) 78

  11 – بین 0 تا 10 چند عدد فرد قرار دارد ؟

  الف )  7  تا         ب ) 6 تا                ج )  5 تا                  د ) 4 تا

  12-  بین 0 تا 10 چند عدد زوج وجود دارد ؟

  الف )  4  تا         ب ) 5 تا                ج )  6 تا                  د ) 10 تا

  13 -  بین تمام اعداد یک رقمی چند عدد فرد قرار دارد ؟

  الف )  8  تا         ب ) 6 تا                ج )  7 تا                  د ) 5 تا

  14 - سومین عدد فرد بعد از 21 چه عددی است ؟

  الف )  23         ب ) 25                ج )  27                  د ) 29

  15 – ماقبل عددی 125 می باشد سومین عدد بعد از آن چه عددی است ؟

  الف )  129         ب ) 128                ج )  127                  د ) 126

  16- 7 یکی و 7 صدتایی می شود 000000000000.

  الف )  77         ب ) 770               ج )  707                  د ) هیچکدام

  17-  9 ده تایی و 9 صدتایی می شود 00000000000.

  الف )  99         ب )  909                ج )  990

  18-بزرگترین عدد سه رقمی غیر تکراری کدام است ؟

  الف )  987         ب ) 999                ج )  978                  د ) 986

  19- کوچترین عدد زوج سه رقمی که تمام رقم هایش زوج و غیر تکراری باشد .

  الف )  120         ب ) 202                ج )  246                  د ) 204

  20-  25 یکی و 8 ده تایی و 6 صد تایی می شود 000000000000.

  الف )  685         ب ) 705                ج )  805                  د ) 658

  21- در جای خالی جدول کدام عدد را باید نوشت ؟

  یکان    دهگان    صدگان             یکان    دهگان      صدگان

  29                   5                   9             6             7

  الف )   34          ب ) 36                ج )  16                  د ) 24

  22- در جای خالی کدام عدد را باید نوشت ؟

  یکان    دهگان    صدگان                یکان     دهگان    صدگان

  15                                   5          6            8

  الف )  5 و 5         ب )  15 و 5              ج )   15 و 7      د )  5 و 7

  23-مجموع کوچکترین عدد سه رقمی غیر تکراری با بزرگترین عدد دو رقمی چند است ؟

  الف )  301         ب ) 290                ج )  201                  د ) 210

  24-  5 ده تایی و 18 یکی و 2 صدتایی می شود 00000000000.

  الف )  528         ب ) 625                ج )  285                 د ) 268

  25- با توجه به جدول سمت چپ جدول سمت راست را کامل کنید.

  یکان    دهگان    صدگان                 یکان    دهگان    صدگان

  15                      3                       5         7            4

  الف )  8         ب ) 17                ج )  16                 د ) 7

  26-  بزرگترین عدد سه رقمی که یک رقم آن 6 باشد کدام است ؟

  الف )  699       ب )  969              ج )   996                د ) 986

  27- دهگان عددی بزرگترین عدد یک رقمی و صدگان آن 4 تا کمتر از دهگانش است اگر یکانش صفر باشد آن عدد چند است ؟

  الف ) 490         ب ) 950                ج )  590                  د ) 480

  28-   صدگان عددی بزرگترین عدد یک رقمی یکانش کوچکترین عدد یک رقمی و دهگان آن 5 تا کمتر از صدگانش می باشد . آن عدد چند است ؟

  الف )  409       ب ) 490                ج )  994                  د ) 940

  29- هر عدد زوج بین دو عدد 000000000 قرار دارد.

  الف )  زوج         ب ) فرد                ج )  زوج و فرد          د ) هیچکدام

  30-  اگر به عدد 473 ده تا اضافه کنیم کدام عدد آن تغییر می کند ؟

  الف )  3         ب ) 7                ج )  4                  د ) 4 و 7

  1-    هر مکعب از 00000000 درست شده است.

  الف )   4 مربع        ب )  9 مربع      ج )   6 مربع      د )  6 مستطیل

  2-    هر مکعب مستطیل از 00000000000 تشکیل شده است.

  الف )   6 مربع        ب )  4 مستطیل       ج )   6 مستطیل    د )  4 مربع

  3-    کوچکترین عدد چهار رقمی غیر تکراری 000000000 است.

  الف )   1000        ب )  1321      ج )   1032      د )  1023

  4-  10 تا ده تایی و 7 صدتایی می شود 00000000.

  الف )   510       ب )  710      ج )   170      د )  800

  5-    باقیمانده ی تفریقی 105 و عدد اول آن 600 می باشد . عدد دوم چند تا از باقیمانده بیشتر است.

  الف )   705      ب )  890      ج )   945      د )  390

  6-     باقیمانده ی تفریق کوچکترین عدد دو رقمی از کوچکترین عدد سه رقمی کدام یک از عددهای زیر است؟

  منبع : shirzadi1337.blogfa.com

  چند عدد سه رقمی داریم ک یکان کمتر از دهگان باشد

  در کل $(9)(10)(10)=900$ عدد 3 رقمی داریم و $(9)(10)(1)=90 $ عدد سه رقمی داریم که یکان و دهگان آن برابر باشند پس $900-90=810$ عدد سه رقمی با یکان و دهگان متفا...

  چند عدد سه رقمی داریم ک یکان کمتر از دهگان باشد

  دارای دیدگاه تیر ۲۲, ۱۳۹۶ توسط alineysi (724 امتیاز)

  ویرایش شده تیر ۲۲, ۱۳۹۶ توسط fardina

  دارای دیدگاه تیر ۲۲, ۱۳۹۶ توسط fardina (17,198 امتیاز)

  1 پاسخ

  منبع : math.irancircle.com

  عددی چهار رقمی است که یکان آن 1 است و دهگان آن، 2 برابر یکانش، صدگانش دو برابر دهگان و هزارگانش دو برابر صدگان است. این عدد کدام است؟

  عددی چهار رقمی است که یکان آن 1 است و دهگان آن، 2 برابر یکانش، صدگانش دو برابر دهگان و هزارگانش دو برابر صدگان است. این عدد کدام است؟

  🏆🏆 مسابقه استعدادیابی گاما تلنت 🏆🏆

  ثبت نام   ورود

  پربازدیدها: #درآمدزایی#مدرسه_یاب#آزمون‌ساز

  ** فصل 2: عددهای چهار رقمی ریاضی سوم دبستان

  عددی چهار رقمی است که یکان آن 1 است و دهگان آن، 2 برابر یکانش، صدگانش دو برابر دهگان و هزارگانش دو برابر صدگان است. این عدد کدام است؟

  1 ) 6421 2 ) 8421 3 ) 8431 4 ) 9631 گزارش خطا یک تست دیگه بزن یک آزمون کامل بده

  تحلیل ویدئویی تست

  1401/04/25 فرشته سادات سجادی 1400/08/24 زهرا شیخ الاسلامی 1400/08/11 مریم یعقوب زاده

  پاورپوینت دوره کامل آموزشی، ریاضی سوم دبستان

  مدرس: عادله ریاضی

  مدت دوره: 709 اسلاید (39 فایل)

  ریاضی

  1454 تست 101,780 تومان

  علوم تجربی

  893 تست 62,510 تومان

  فارسی

  1141 تست 79,870 تومان

  هدیه‌های آسمانی

  298 تست 20,860 تومان

  مطالعات اجتماعی

  251 تست 17,570 تومان

  قرآن

  64 تست 4,480 تومان

  نمونه سوالات مرتبط

  آزمون آنلاین

  10 تست

  آزمون آنلاین پایانی فصل 2 ریاضی سوم ابتدائی (خواندن ساعت و استفاده از…

  تیم مدیریت گاما

  آزمون آنلاین

  20 تست

  آزمون چهارگزینه‌ای فصل 3 ریاضی سوم ابتدائی | عددهای کسری

  تیم مدیریت گاما

  آزمون آنلاین

  20 تست

  کاربرگ مجازی ریاضی کلاس سوم ابتدائی | فصل 3 (درس 1: کسر)

  تیم مدیریت گاما

  رایـــــگان

  2 صفحه

  آزمون عملکردی ریاضی سوم دبستان امام مجتبی (ع) | فصل پنجم: محيط و مساحت

  مهدیه یوسفی

  3 صفحه

  ارزشیابی ریاضی سوم دبستان امام حسن مجتبی رفسنجان | فصل 5: محیط و مساحت

  زهره امیری ابراهیم آبادی

  1 صفحه

  آزمون ریاضی سوم دبستان شهید محبوب پایه | فصل پنجم: محیط و مساحت

  عباس سنچولی

  1 صفحه

  آزمونک ریاضی سوم دبستان | فصل سوم: عددهای کسری

  مهدیه یوسفی

  40 صفحه

  کاربرگ‌های شاد تکلیف در خانه ریاضی سوم دبستان | درس 3: ضرب

  مائده گلی

  2 صفحه

  ارزشیابی فصل 4 و 5 ریاضی سوم ابتدائی

  ریاضی ابتدائی

  رایـــــگان

  2 صفحه

  کاربرگ ضرب ریاضی سوم دبستان امامیه باقر آباد

  قاسم یزدانی

  4 صفحه

  آزمون نوبت دوم ریاضی پایه سوم دبستان ام البنین | اردیبهشت1397

  ریاضی ابتدائی

  رایـــــگان

  3 صفحه

  آزمون نوبت دوم ریاضی پایه سوم ابتدایی دبستان تربیت | خرداد 95

  حمید دبیری

  2 صفحه

  آزمونک ریاضی سوم دبستان | فصل چهارم: ضرب و تقسیم

  شهریار امیرفتحی گرجان

  محتواهای آموزشی مرتبط

  فایل های پاورپوینت، ویدئو، صوتی، متنی و ...

  پاورپوینت آموزش مجازی مطالعات اجتماعی سوم دبستان | درس 17: از خانه محافظت کنیم

  آموزش آسان صفحه‌ی 67 | ضرب عددهای یک رقمی

  فیلم تدریس فارسی سوم دبستان | درس 15: دریا

  موارد بیشتر ارسال فایل

  پرسش و پاسخ های مرتبط

  سوال کنید یا به سوالات دیگران پاسخ دهید ...

  منظور از این که می گویند مواد جامد شکل ثابتی دارند ولی گازها و مایعات شکل ثابتی ندارند چیست؟

  تغییر حالت ماده از جامد به گاز و از گاز به جامد چه نامیده می شود؟

  منبع : gama.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 12 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید