این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  بهترین کسانی که میتوانند برای رسیدن به خوشبختی در دنیا ما را راهنمایی کنند چه کسانی هستند

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  بهترین کسانی که میتوانند برای رسیدن به خوشبختی در دنیا ما را راهنمایی کنند چه کسانی هستند را از سایت پشتوک دریافت کنید.

  درس1(هدیه های اسمان)

  1

  2

  3

  نتیجه ی دوست داشتن خداوند و اطاعت از اوچیست ؟ ج ص 6 : رسیدن به بهشت زیبای خداوند

  درس دوم

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  درس سوم

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  ج: انجام واجبات و ترک گناهان

  9

  10

  11

  درس نهم

  1-نمونه ای از فداکاری امامان برای نجات انسان ها رابیان کنید؟

  2- خداوند در سوره مبارکه شوری آیه 23 خطاب به پیامبر چه می فرماید؟

  3-از بهترین راه های قدردانی از زحمات پیامبران وامامان.....................................و..............................................می باشد؟

  4-اکنون که پیامبران وامامان از دنیا رفته اند چگونه می توانیم با آنها مهربان باشیم ؟

  5-آیا بزرگان دین ما به زیارت دوستان خود می رفتند ؟

  7-آیا دعا کردن به تنهایی برای حل مشکلات ما کافی است؟

  8-چند نمونه از فایده های زیارت را بیان کنید؟

  9-مهم ترین وارزشمند ترین فایده ی زیارت عبارت است از................................................................

  10-با توجّه به سخن امام صادق( علیه السلام)ما چه زمانی به پاداش الهی دست می یابیم ؟

  11-آداب زیارت به چه کار هایی گفته می شود ؟

  12 - از آداب زیارت که در اسلام  بر آن تأکید زیادی شده است .................................می باشد؟

  13-  شیوه صحیح غسل کردن را توضیح دهید؟

  14-  تمام غسل های واجب ومستحب به یک صورت انجام می شودو هیچ تفاوتی ندارند .          صحیح 5                    غلط5

  15- برای اینکه مطمئن شویم در غسل هر دو طرف بدنمان کاملأ شسته شده است یا نه چه باید انجام دهیم ؟

  درس دهم

  1-فرج یعنی چه؟

  2-پیامبر اکرم (صلی الله علیه واله ) می فرماید بهترین کار های امت من ...........................................است؟

  3-ویژگی های زمان امام زمان( عجل الله تعالی فرجه الشریف )عبارتند از.؟

  4با توّجه به سخن امام رضا (علیه السلام) وظایف منتظران واقعی رابیان کنید؟

  5- چرا امام زمان  (علیه السلام) آن پیرمرد را برای دوستی برگزید؟

  6- اعمال ......................ما باعث شادی امام زمان( عجل الله تعالی فرجه الشریف) و اعمال .......................ماباعث رنجش ایشان می شود؟

  درس یازدهم

  - فقط انسان های ثروتمند می توانند سخاوتمند باشند                 صحیح                  غلط

  2- از بهترین وساده ترین راه های نیکی به دیگران ........................است ؟

  3- ساده ترین نمونه سخاوت .................است؟

  4- با توّجه به سخن پیامبراکرم  انسان بخیل وانسان سخاوتمند چگونه اند ؟

  5- صدقه دادن چه سودی برای انسان صدقه دهنده دارد؟

  6- تو ضیح دهید که آیا سخاوت و بخل تنها در مسائل مادی است ؟

  7- امام رضا (علیه السلام) درباره ی سخاوت چه می فرمایند ؟

  8- با توّجه به آیه 67 سوره مبارکه فرقان مؤ منان واقعی چه کسانی هستند ؟

  9- ------------------و --------------با عث باطل شدن صدقه می شوند ؟

  10- چه چیز هایی را نباید به دیگران ببخشیم ؟

  11- چگونه به مقام نیکوکاری می رسیم ؟

  12- با توّجه به این شعر سعدی    (کرم کن چنان کِت برآید زدست                  جهانبان در خیر بر کس نبست)

  الف) فقط انسان های ثروتمند می توانند سخاوتمند باشند .

  ب ) همه ی انسانها با توّجه به انچه دارند می توانند سخاوتمند باشند.

  ج)  سخاوت وبخل تنها در مسائل مادی نیست  .

  د)   ب وج

  درس دوازدهم

  1-هر قدر هدف های ما در زندگی بزرگتر وارزشمندتر باشد دستیابی به آن آسان تر است .       صحیح                  غلط

  2-  می توانیم با تکرار کار های خوب عادت های خوب در خودمان به وجود آوریم .               صحیح                    غلط

   3-دانش آموز صبور ------------------------------------------

  4- دانش آموز کم طاقت------------------------------

  5-با توجّه به سخن امامباقر(علیه السلام)  کسی می تواند وارد بهشت شود که --------------------------------

  6- از عادت های بدی که باعث می شود انسان به اهدافش در زندگی نرسد ----------------و----------------- می باشند.

  7- اگر می خواهیم در زندگی سعادتمند باشیم باید :

  1 -

  2  -

  8- سرگر می ها در زندگی چند دسته اند ؟

  9- فرد کم طاقتی که روزه می گیرد وهمین که تشنگی وگرسنگی بر او فشار می آورد دستور خدا را زیر پا می گذاردچه سر انجامی دارد؟

  درس سیزدهم

  -امام باقر علیه السلام در پاسخ مرد که از اوپرسیداگر شما در این حال(کار کردن) بمیریدچه خواهد شدچه فرمودند؟

  2-در دین اسلام از عبادت های بزرگ شمرده می شود؟-----------------------

  3-رسول خدا (صلی الله علیه واله ) در باره ی کسب وکار حلال چه می فرمایند ؟

  4- کار کردن چه فوایدی برای ما وجامعه دارد ؟

  5- چند نمونه از مشکلات بی کاری را بنویسید ؟

  6- آیا از پولی که از راه حرام بدست می آید می توان صدقه داد؟

  7- وارد شدن مال حرام چه اثراتی بر زندگی افراد دارد؟(با توجه به احادیثی که در درس آمده است سه مورد بنویسید)

  8- به جز شغل های حرامی که در درس به آن اشاره شده است شما نیز سه مورد مثال بزنید؟

  9- انسان در هر شغلی ممکن است به خاطر کوتاهی وبی توجهی در انجام وظایفش گرفتار مال حرام شود؟       صحیح                  غلط

  درس چهار دهم

  1-حقّ الناس یعنی :

  2- حقّ الله یعنی :

  3- حقّ النفس یعنی :

  4- آیا حقّ الناس فقط در حقوق مالی مردم است ؟

  5- چند نمونه از اموال عمومی را نام ببرید که همه مردم حق دارند از آنها بهرمند شوند ؟

  6- با توجه به سخن پیامبر(صلی الله علیه واله ) چه کسی از رحمت خداوند به دور است؟

  7- چند مثال بزنید که بی توجهی به حقوق عمومی را نسان بدهد؟

  8- سه نمونه از حقوقی را که معلم بر شما دارد را بنویسید؟

  9- سه نمونه از حقوقی راکه هم کلاسی هایتان بر شما دارندبیان کنید؟

  10-در آخرت که ما پولی نداریم تا حقی اگر بر گردن ما است بپردازیم چگونه این کار انجام می شود؟

  11- برای این که وارد بهشت الهی شویم باید حقوق چه کسانی را رعایت کنیم؟

  درس پانزدهم

  1-       در فرهنگ اسلامی به چه گروهی باطل می گویند؟

  2- جهاد در فرهنگ اسلامی یعنی :

  3- حدود ---------- آیه از آیات قران کریم به جهاد در راه خدا اختصاص دارند؟

  4- کلمه جهاد در زبان عربی به معنای ----------و----------- است.

  5- توضیح دهید که چگونه کسی که با دستور خداوند به جهاد با دشمنان بر می خیزدهمیشه پیروز است؟

  6- خداوند از مؤمنان -----------و-------- را خریداری میکند وبهشت رابه آنها هدیه می کند.

  7- دو نمونه از جهاد دفاعی در صدر اسلام را نام ببرید؟

  8- جهاد دفاعی را توضیح دهید؟

  9- در جهاد دفاعی فقط جوانان با ید به دفاع از کشور برخیزند.                   صحیح                        غلط

  10- نمونه ای از دسیسه های دشمنان بر ضد اسلام را بنویسید؟

  11- دشمنان ------------ را باعث یبداری واتحاد مردم در برابر ظالمان وغارتگران می دانند؟

  12- جهاد با سرکشان نمونه از جهاد -------- است ؟

  13- جنگ حضرت علی با خوارج نهروان نوعی جهاد ----------است ؟

  14- مراحل جنگ با سرکشان را توضیح دهید؟

  15- مسلمانان به دستور چه کسی به جهاد ومقابله با سرکشان می پردازند؟

  16- قران کریم چه کسانی را هواداران شیطان می نامد ؟

  17- توضیح دهید که آیا اسلام عقاید خود را به زور به ملت ها  تحمیل می کند ؟

  18- جنگ ایران ورم از جمله جهاد --------- بودند ؟

  19جهاد در راه خدا وظیفه ----------و ----------است؟

  20- ملتها چگونه نمی توانند در برابر دشمنان خود  ایستادگی ؟

  21- دو فایده ی آمادگی ونظامی رابنویسید؟

  22- پیامبر اکرم انجام چه ورزش هایی را سفارش نمودند ؟

  23- با توجه به سخن پیامبر چه کسانی به واسطه ی یک تیر وارد بهشت می شوند ؟

  شانزدهم

  1-       درس توضیح آیا همه ی مردم خودشان را ازگناهان و کارهای زشت دور نگه می دارند؟

  2-چرا خداوند مسلمانان رابهترین امت نامیدند ؟

  3با توجه به سخن حضرت علی( علیه السلام) چرا خداوند (هر دوگروه ) خردمندان وبی خردان راعذاب کرد؟ 

  4- هدف از نهی از منکر چیست ؟

  5- سه شیوه نهی از منکر راتوضیح دهید؟

  6- همه ی کار های نیک در مقابله با--------------مانند یک قطره در برابر دریای پهناور وعمیق است؟

  7- امر به معروف یعنی :------------ ------------ نهی ازمنکر یعنی : --------------------------.

  منبع مطلب : bahar-danesh6.blogfa.com

  مدیر محترم سایت bahar-danesh6.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  پیام آسمانی هفتم

   درس پنجم             دین گنج بی پایان

  سؤالات کتاب :

  1 – آیا انسان می تواند بدون استفاده از دستورات خداوند همه ی نیازها و خطرهای راه سعادت را پیش بینی کند ؟ توضیح دهید .

  خیر – انسان راه رسیدن به سعادت خود را نمی داند و نیازهای واقعی خود را نیز به درستی نمی شناسد ، بنا بر این نیازمند است از راهنمایی های خداوند و پیامبرانش که راه سعادت و خوشبختی او را می شناسند ، استفاده کند .

  2 -  توضیح دهید که راهنمایی های پیامبران چگونه باعث خوشبختی و سعادت انسان در دنیا و آخرت می شود ؟

  پیامبران راه را می شناسند و از خطرات آن آگاهند .

  اگر راهنمایی های آنان نباشد ما به تنهایی نمی توانیم راهِ درستِ خوشبختی را بشناسیم .

  3 – به نظر شما اگر مسلمانان نسبت به راهنمایی های دین خود بی توجّه باشند ، چه سرنوشتی در انتظار  آنها خواهد بود ؟

  آیا  وضعیت آنها  با مردم کشورهای بی دین تفاوتی خواهد داشت ؟

  در این صورت شیطان و سربازانش بر مقدّرات کشور و دین آنان مسلّط شده و آنان را به ذلّت و گمراهی می کشانند .

   و نیز راه سعادت و خوشبختی آنها مسدود می گردد .

  در این صورت وضعیّت آنان با مردم کشورهای بی دین تفاوتی نخواهد داشت .

  نمونه سؤالات متن درس 5 :

  1 -  جملات زیر را با کلماتی مناسب تکمیل کنید :

  الف) دین بازدارنده از بدی ها و دعوت کننده به سوی خوبی هاست .

  ب) هیچ یک از دستورات دین بی دلیل و بی فایده نیست .

  ج ) در پر جمعیت ترین کشورهای دنیا ، هنوز هم عدة زیادی از مردم به پرستش حیوانات  و بت های بی جان مشغولند .

  د ) در بعضی از کشورهای اروپایی ، بیش از نیمی از مردم به سگ هایشان بیش از خانواده شان علاقه دارند .

  2 - جملات زیر را با پاسخ کوتاه کامل کنید :

  الف ) تا زمانی که شیطان و سربازانش برای نابودی دین نقشه می کشند ما نیز موظف هستیم که...

   با هوشیاری از آن دفاع کنیم .

  ب ) اگر ما از علّت دستورات دینی بی اطّلاع باشیم ، عمل کردن به آنها...

   باز هم برایمان سود مند خواهد بود .

  ج) ارزش دین آنجاست که ، اگر پیامبران راهِ درستِ خوشبختی را بیان نمی کردند ما هرگز...

   نمی توانستیم خودمان این راه را پیدا کنیم .

  د ) کسانی که به راهنمایی های دین اعتقاد دارند ، همواره...

   به درستی راه خود نیز اطمینان دارند .

  3 – چند مورد از اوضاع جزیره العرب را در زمان جاهلیّت بیان کنید .

  الف) صدای برخورد شمشیرها و ناله های مادران داغدار هرگز قطع نمی شد .

  ب) دختران معصوم به جرم دختر بودن ، بی رحمانه زنده به گور می شدند .

  ج) خیانت به دیگران افتخار و کشتار دیگران نشانه ی قدرت بود .

  د) خوراک مردم گوشت بد بوی مردار بود و همنشین آنها مارها و سوسمارها بودند .

   4 –  الف )چه شباهت هایی بین رفتار مردم در زمان جاهلیّت و حکومت های غربی کنونی وجود دارد ؟

  الف) حقوق انسان ها محترم شمرده نمی شود و جان انسان ها ارزشی ندارد .

  ب) چیزهای نجس و نامطلوب خورده می شود .                      

  ج) به مردم ضعیف ظلم می شود .

  ب ) علّت این شباهت ها چیست ؟

  علّت همه ی این شباهت ها ، کم رنگ شدن نقش دین به عنوان برنامه زندگی در هر دو زمان است .

  5 – حضرت علی (ع) در توصیف وضعیت زمان جاهلیت ، به چه مواردی اشاره دارند ؟

  الف) شما بدترین روش زندگی را داشتید و در بدترین خانه ها زندگی می کردید .

  ب) آشامیدنی هایتان آلوده و غذاهایتان ناگوار بود .

  ج) فساد و گناهان شما را فرا گرفته بود و خون یکدیگر را می ریختید .

  د) پیوند خویشاوندی را با بستگان خود از بین می بردید .

  6 –  مهم ترین  اثرات دین اسلام در تغییر وضعیت مردم زمان جاهلیت چه بود ؟

  الف) مجسمه های سنگی و چوبی دیگر عبادت نمی شدند .

  ب) دیگر کسی به خاطر رنگ پوستش تحقیر نمی شد .

  ج) دیگر کسی دختران را زنده به گور نمی کرد .

  7 – خداوند در قران کریم پیرامون اثرات دین بر زندگی مردم زمان پیامبر اکرم (ص) چه می فرماید ؟

  می فرماید : نعمت خداوند را بر خود یاد کنید ، آنگاه که دشمن یکدیگر بودید و او دل هایتان را با هم مهربان ساخت و به لطف او برادر شدید . شما بر لبه ی پرتگاهی از آتش بودید ، پس شما را از آن رهانید .

  8 – جملات صحیح و غلط را با ص یا غ مشخص کنید :

  الف) اگر ما از علّت دستورات دین بی خبر باشیم ، عمل کردن به آنها برایمان سودمند نخواهد بود . ( غ )

  ب) دین تنها راه رسیدن به سعادت دنیا و آخرت است . ( ص )

  9 – چرا با وجود پیشرفت های زیاد علمی مردم باز هم نمی توانند خود را از وضعیت تاسف باری که در آن قرار دارند نجات دهند ؟

  چون تنها به تجربه و دانش محدود و ناچیز خود تکیه می کنند .

  10 – خداوند در آیه « اَرسَلنا فیکُم رَسوُلاً مِنکُم یَتلوُا عَلَیکمُ ایاتُنا و ..... » ، علّت رسالت پیامبران و وجود دین را چه مواردی عنوان می فرماید ؟

  الف) بازگو کردن آیات خدا                  ب) پاک ساختن مردم از بدی ها     

  ج)آموختن کتاب و حکمت                        د) آموختن آنچه نمی دانند                                                 

  11 – چرا در ماه رمضان آمار جرم ها ، نسبت به ماه های دیگر کاهش می یابد ؟

  چون مردم  در این ماه به مسائل دینی اهمیّت بیشتری می دهند و کمتر دچار وسوسه ی شیطان می شوند .

  12 – وظیفه ی ما نسبت به دین چیست ؟

  محافظت از دین با جان و مال و ...   در مقابل خطراتی که آن را تهدید می کند .

  13 – تا چه زمانی باید از دین محافظت کنیم ؟

  تا وقتی که شیطان و سربازانش برای نابودی دین نقشه می کشند .

  14 - « اَرسَلنا فیکُم رَسوُلاً مِنکُم » یعنی چه ؟

  الف)ما پیامبران را برای راهنمایی شما فرستادیم .                       

  ب) پیامبرانی را در میان شما فرستادیم .

  ج)در بین شما پیامبرانی از خودتان فرستادیم .                             

  د) رسولانی را فرستادیم ، در بین شما

  15 – تنها راه رسیدن به سعادت دنیا و آخرت .... است

  الف) علم                             ب) تقوا                             ج) دین                               د) نماز

  منبع مطلب : jr110.blogfa.com

  مدیر محترم سایت jr110.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای پاسخ کلیک کنید