این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  به ذره ای که تعداد الکترون هایش با تعداد پروتون هایش برابر نباشد چه می گویند علوم هشتم

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  به ذره ای که تعداد الکترون هایش با تعداد پروتون هایش برابر نباشد چه می گویند علوم هشتم را از سایت تکست لس دریافت کنید.

  پروتون

  پروتون

  از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

  برای دیگر کاربردها پروتون (ابهام‌زدایی) را ببینید.

  پروتون

  ساختار کوارکی پروتون

  آمار فرمیون

  نیروهای بنیادی نیروی ضعیف٬نیروی قوی٬نیروی جاذبه٬نیروی الکترومغناطیس

  نماد p+ پادذره پاد پروتون

  کشف ارنست رادرفورد، طبق داده‌های موزلی (۱۹۱۹)

  جرم ۱٫۶۷۲ ۶۲۱ ۷1(29) × ۱۰−۲۷ kg

  ۹۳۸٫۲۷۲ ۰۲9(80) MeV/c۲

  ۱٫۰۰۷ ۲۷۶ ۴۶۶ ۸8(13) u

  بار الکتریکی ۱٫۶۰۲ ۱۷۶ ۵3(14) × ۱۰−۱۹ C

  اسپین ½

  پروتون (به انگلیسی: Proton) ذره‌ای زیراتمی با نماد

  {\displaystyle {\ce {p}}}

  یا

  {\displaystyle {\text{p}}^{+}}

  است که جرمش ۱۸۳۷ برابر جرم الکترون و اندکی کمتر از جرم نوترون است. به پروتون و نوترون که هر کدام جرمی حدود یک یکای جرم اتمی (amu) دارند نوکلئون (ذرات درون هستهٔ اتم‌ها) هم می‌گویند. بار پروتون مثبت و اندازه‌اش با اندازهٔ بار الکترون (1e+) یعنی ۱۹-۱۰× ۱٫۶۰۲۲ کولن دقیقاً برابر است.

  در هستهٔ هر اتم، یک یا چند پروتون وجود دارد. شمار پروتون‌ها در هسته، عدد اتمی نام دارد که با نماد Z نمایش داده می‌شود و ویژگیِ تعیین‌کنندهٔ نوع هر عنصر شیمیایی‌ست به این معنی که تعداد پروتون‌های هستهٔ اتم‌های هر عنصر شیمیایی یکتاست: هر عنصر شیمیایی عدد اتمی منحصر به خودش را دارد.

  واژهٔ پروتون که در زبان یونانی به معنای است، نامی‌ست که بار اول ارنست رادرفورد آن را در سال ۱۹۲۰ به هستهٔ هیدروژن داد. وی سال‌ها پیش از این نام گذاری دریافته بود که هستهٔ هیدروژن را (که می‌دانستند سبک‌ترین هسته است) می‌توان با برخورد اتمی از هستهٔ نیتروژن بیرون کشید. از این رو به نظر می‌رسید پروتون باید ذره‌ای بنیادی و عنصر سازندهٔ هستهٔ نیتروژن و دیگر هسته‌های سنگین‌تر (از هیدروژن) باشد.

  با آن‌که ابتدا گمان می‌رفت پروتون ذرهٔ بنیادیست، امروز در طبقه‌بندیِ مدل استاندارد فیزیک ذرات، پروتون مانند نوکلئونِ دیگر، یعنی نوترون، یکی از هادرون‌ها و ذره‌ای مرکب از سه کوارک ظرفیتی‌ست: دو کوارک بالا که بار الکتریکی هر کدام (۲e/۳)+ و یک کوارک پایین که بار الکتریکیش ۳/e - است.[۱][۲] سهم جرم سکون کوارک‌ها در جرم پروتون تنها ۱٪ است.[۳] بقیهٔ جرم پروتون برخاسته از انرژی بستگیِ کرومودینامیکِ کوانتومی شامل انرژی جنبشی کوارک‌ها و انرژی میدان‌های گلوئون‌هایی‌ست که کوارک‌ها را به هم پیوند می‌دهد. از آنجا که پروتون ذرهٔ بنیادی نیست، اندارهٔ فیزیکی دارد که می‌توان اندازه گرفت: جذر میانگین مربعی شعاع پروتون بین ۰٫۸۴ و ۰٫۸۷ فرمی (هر فرمی برابر ۱۵-۱۰ متر) است.[۴] در سال ۲۰۱۹ دو بررسی مستقل با روش‌های متفاوت شعاع پروتون را اندازه گرفتند و به مقدار ۰٫۸۳۳ فرمی رسیدند، عدم قطعیت این اندازه‌گیری‌ها ۰٫۰۱۰± فرمی است.

  در دماهای کم پروتون آزاد و الکترون پیوند می‌سازند اما خصلت پروتون تغییر نمی‌کند. پروتونی که به سرعت از ماده عبور می‌کند در اثر برهم‌کنش با هسته‌ها و الکترون‌های ماده کُند می‌شود و بالاخره ابر الکترون‌های یکی از اتم‌ها آن را جذب می‌کند. نتیجه، اتم پروتون‌دار و در واقع ترکیب شیمیایی آن اتم با هیدروژن است. در خلأ هر جا که الکترون آزاد باشد، پروتونی که به اندازه کافی کند باشد می‌تواند یک الکترون جذب کند و اتم خنثای هیدروژن بسازد که از دیدگاه شیمیایی رادیکال آزاد است. این اتم‌های «هیدروژن آزاد» در انرژی کم تمایل به واکنش شیمیایی با انواع دیگر اتم‌ها را دارند. واکنش اتم‌های آزاد هیدروژن با یکدیگر به ساخت مولکول طبیعی هیدروژن (

  {\displaystyle {\ce {H2}}}

  ) منجر می‌شود که که فراوان‌ترین جزء ابرهای مولکولی در فضای بین ستارگان است.

  شرح[ویرایش]

  پروتون، فرمیونی با اسپین ½- است که از سه کوارک ظرفیت ساخته شده[۵] و دارای توزیع بار الکتریکی مثبتی است که با آهنگ نمایی کم می‌شود. شعاع پروتون حدوداً ۰/۸ فمتومتر است.[۶] همین کوارک‌های ظرفیت هستند که پروتون را به یک باریون که خود یک زیر ذره هادرونی ست تبدیل می‌کنند. دو کوارک بالا و یک کوارک پایین با نیرویی به‌غایت محکم به میانجی‌گری گلوئون به هم متصل هستند. امروزه بر این باوریم که پروتون از سه کوارک ظرفیت (بالا بالا پایین)، گلوئون‌ها و جفت‌هایی ظرفیتی از کوارک دریایی تشکیل شده‌اند.

  پروتون و نوترون ذرات درون هسته‌ای هستند و می‌توانند توسط نیروی هسته‌ای به یکدیگر متصل شوند و هسته اتم را شکل دهند. هسته فراوان‌ترین ایزوتوپ هیدروژن تنها از یک پروتون تشکیل شده‌است. دو ایزوتوپ دیگر هیدروژن یعنی دوتریوم و تریتیوم به ترتیب دارای یک و دو نوترون هستند که به پروتون متصل شده‌اند. هسته سایر اتم‌ها از بیش از یک پروتون و تعداد متفاوتی نوترون شکل گرفته‌است.

  تاریخچه[ویرایش]

  مدت زیادی نیاز بود تا مفهوم ذره هیدروژن-مانند به عنوان سازنده سایر اتم‌ها توسعه یابد. نخست، ویلیام پروت در ۱۸۱۵ بر پایه تفسیر ساده‌انگارانه‌ای از مقادیر وزن اتمی، چنین فرض کرد که همه اتم‌ها از اتم‌های هیدروژن که او آن‌ها را پروتیل می‌نامید، تشکیل شده‌اند. پس از آن که مقدارهای دقیق‌تری اندازه‌گیری شدند، این فرضیه رد شد.[۷]

  در ۱۸۸۶، اویگن گلدشتاین با کشف پرتوهای آندی نشان داد که این پرتوها مربوط به ذره‌هایی با بار مثبت هستند که از گازها تولید می‌شوند. البته از آن‌جایی که این ذرات منتشر شده از گازهای مختلف، دارای نسبت بار به جرم متفاوتی بودند، شناسایی آن‌ها بر خلاف الکترون با بار الکتریکی منفی، به عنوان یک ذره امکان‌پذیر نبود. اما در ۱۸۹۸ ویلهلم وین یون هیدروژن را به عنوان ذره ای که بیشینه نسبت بار به جرم در گازهای یونیزه را داراست کشف نمود.

  پس از کشف هسته اتم توسط ارنست رادرفورد در ۱۹۱۱، آنتونیوس فن‌در بروک اظهار کرد که مکان هر عنصر در جدول تناوبی، متناظر با بار هسته آن است. هنری موزلی در ۱۹۱۳ این مطلب را با به‌کارگیری طیف پرتو ایکس به صورت تجربی تأیید کرد.[۸]

  رادرفورد در ۱۹۱۷ ثابت کرد که هسته هیدروژن در هسته‌های دیگر نیز وجود دارد. معمولاً این نتیجه را به عنوان کشف پروتون در نظر می‌گیرند.[۹] رادرفورد آزمایشی انجام داد که در آن، ذرات آلفا را به هوا (که بیشتر آن نیتروژن است) شلیک نمود و آشکارگرها اثراتی از هیدروژن را به عنوان یک محصول واکنش نشان دادند. رادرفورد پس از آن که آزمایش را با نیتروژن خالص تکرار کرد و مشاهده کرد که اثرات بیشتر شده‌اند، چنین نتیجه گرفت که این ذره‌های هیدروژن تنها می‌توانند از نیتروژن آمده باشند و بنابراین نیتروژن باید محتوی هسته هیدروژن باشد. در این آزمایش یک هسته هیدروژن جدا شد و نیتروژن به اکسیژن-۱۷ تبدیل شد. این رخداد، نخستین واکنش هسته‌ای گزارش شده‌است:

  منبع : fa.wikipedia.org

  به اتمی که تعداد الکترون و پروتون آن با هم برابر نباشد ............ می‌گویند.

  به اتمی که تعداد الکترون و پروتون آن با هم برابر نباشد ............ می‌گویند.

  🏆🏆 مسابقه استعدادیابی گاما تلنت 🏆🏆

  ثبت نام   ورود

  پربازدیدها: #درآمدزایی#مدرسه_یاب#آزمون‌ساز

  فصل 3: از درون اتم چه خبر علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه درسنامه آموزشی این مبحث

  به اتمی که تعداد الکترون و پروتون آن با هم برابر نباشد ............ می‌گویند.

  1 ) یون 2 ) هم مکان 3 ) ایزوتوپ 4 ) پرتوزا گزارش خطا یک تست دیگه بزن یک آزمون کامل بده

  تحلیل ویدئویی تست

  تحلیل ویدئویی برای این تست ثبت نشده است!

  ویدیو دوره کامل آموزشی، علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه

  مدرس: کریم مرادی

  مدت دوره: 5 ساعت (16 فایل)

  ریاضی

  2706 تست 189,420 تومان

  عربی

  1230 تست 86,100 تومان

  علوم تجربی

  3858 تست 270,060 تومان

  فارسی

  1949 تست 136,430 تومان

  پیام‌های آسمان

  759 تست 53,130 تومان

  مطالعات اجتماعی

  2148 تست 150,360 تومان

  کار و فناوری

  184 تست 12,880 تومان

  تفکر و سبک زندگی

  149 تست 10,430 تومان

  انگلیسی

  1621 تست 113,470 تومان

  قرآن

  485 تست 33,950 تومان

  نمونه سوالات مرتبط

  آزمون آنلاین

  25 تست

  سوالات تستی سطح متوسط آمادگی آزمون پیشرفت تحصیلی و آزمون های آزمایشی علوم…

  تیم مدیریت گاما

  آزمون آنلاین

  15 تست

  آزمون تستی علوم تجربی پایه هشتم | فصل 1 تا 3 | دبیرستان شایستگان اهواز

  تیم مدیریت گاما

  آزمون آنلاین

  15 تست

  آزمون تستی علوم تجربی پایه هشتم | فصل 4: تنظیم عصبی | مدرسه شهید بهشتی…

  تیم مدیریت گاما

  3 صفحه

  آزمون نوبت دوم علوم تجربی هشتم مدرسه حاج احمد علی فراهانی | خرداد 1397

  حاتم رشیدی

  4 صفحه

  سوالات و کلید مرحله اول المپیاد علوم تجربی پایه هشتم استان خراسان رضوی | بهمن 1398

  مسابقه علمی هشتم

  5 صفحه

  سوالات امتحان نوبت دوم علوم تجربی هشتم مدرسه امامت آغ بلاغ | خرداد 1397

  مهدی حسنی

  3 صفحه

  امتحان نوبت دوم علوم تجربی پایۀ هشتم دبیرستان پسرانۀ ام البنین | خرداد 96

  محمد محسنی

  2 صفحه

  ارزشیابی مستمر علوم تجربی هشتم فصلهای 4 و 5 با پاسخ

  رضا مسعودی

  6 صفحه

  تمرین های نوروزی علوم تجربی هشتم مدرسه کوثر کهک | فصل 1 تا 12

  س ف نجم الهدی

  2 صفحه

  ارزشیابی علوم هشتم مدرسه جواد الائمه | فصل 3 و 4

  عبدالحمید بزله

  3 صفحه

  امتحان میانترم علوم تجربی هشتم مدرسه پردیس نوین | فصل 1 تا 6

  سامان دارابی

  4 صفحه

  آزمون تستی علوم تجربی هشتم با پاسخ (آذر ماه) | دبیرستان غیردولتی کوشا

  مجید ذاکری

  رایـــــگان

  منبع : gama.ir

  عدد اتمی، عدد جرمی و ایزوتوپ — به زبان ساده (+ دانلود فیلم آموزش رایگان) – فرادرس

  عدد اتمی، عدد جرمی و ایزوتوپ مشخصه‌هایی از یک عنصر هستند که مشخصات هر عنصر و فراوانی آن‌ها را در طبیعت مشخص می‌کنند. در جدول تناوبی عناصر

  عدد اتمی، عدد جرمی و ایزوتوپ — به زبان ساده (+ دانلود فیلم آموزش رایگان)

  آخرین به‌روزرسانی: ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ زمان مطالعه: ۲۲ دقیقه

  شیمی، علوم پایه ۲۵۸۵۶۹ بازدید

  اگر با جدول تناوبی عناصر آشنا باشید، خواهید دانست که این جدول ویژگی تمامی عناصر سازنده دنیای اطرافمان را به خوبی توضیح داده است. عناصری که در ستون اول این جدول قرار گرفته‌اند، شدیدا با آب واکنش می‌دهند. یا این‌که ستون آخر جدول، گاز‌هایی هستند که به سختی با دیگر عناصر واکنش می‌دهند. اما جالب است بدانید که هریک از این عناصر نیز به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شوند. در حقیقت برای هر عنصر مفهومی تحت عنوان ایزوتوپ تعریف می‌شود. در ادامه این مفهوم را به تفصیل توضیح خواهیم داد.

  فهرست مطالب این نوشته

  ایزوتوپ پایداری

  نماد استفاده شده برای اتم

  جرم اتمی میانگین

  فیلم‌ های آموزش عدد اتمی، عدد جرمی و ایزوتوپ — به زبان ساده (+ دانلود فیلم آموزش رایگان)

  محتوای این مطلب جهت یادگیری بهتر و سریع‌تر آن، در انتهای متن به صورت ویدیویی نیز ارائه شده است.

  برای مشاهده ویدیوها کلیک کنید.

  هم‌چنین ساختار هر اتم، با استفاده از دو عدد اصلی تحت عنوان عدد اتمی و عدد جرمی توصیف می‌شود که در ادامه این مفاهیم نیز توضیح داده خواهند شد.

  ایزوتوپ

  یک اتم از هسته‌ای با چگالی بالا و الکترون‌های اطرافش تشکیل شده است. این تصویری است که مدل اتمی بور برای اولین بار، آن را ترسیم کرده است. هسته‌ اتم نیز از دو جزء اصلی نوترون و پروتون تشکیل شده است.

  تصویری از اتم که امروزه در ذهن بشر شکل گرفته، مدل اتمی است که نیلز بور، فیزیکدان دانمارکی در سال ۱۹۱۳ ارائه داد.

  پروتون و نوترون را می‌توان دو مولفه‌ی مشابه از یک اتم دانست. در حقیقت تنها یک ویژگی است که این دو اِلِمان را از یکدیگر مجزا می‌کند. این ویژگی بار الکتریکی آن‌ها است. پروتون ذره‌ای با بار مثبت و نوترون ذره‌ای خنثی محسوب می‌شود. این تفاوت در بار الکتریکی باعث می‌شود تا پروتون میدان‌ مغناطیسی و میدان الکتریکی را حس کند، ولی نوترون واکنشی نسبت به آن‌ها نداشته باشد.

  الکترون نیز که جرمی بسیار کم‌تر از پروتون و نوترون دارد، دارای باری برابر با پروتون ولی با اندازه‌ی منفی است. بنابراین اتمی که اندازه‌ الکترون‌ها و نوترون‌ها در آن برابر باشد، بارش نیز خنثی خواهد بود. توجه داشته باشید که این تعداد الکترون‌های یک اتم است که رفتار شیمیایی یک عنصر خاص را تعیین می‌کند.

  ایزوتوپ‌های یک عنصر دارای تعدادی برابر از پروتون بوده و تنها تعداد نوترون‌های آن‌ها با یکدیگر متفاوت است. به‌منظور بیان کردن ایزوتوپ‌ها کنار یکدیگر در ابتدا نام عنصر عنوان شده و پس از آن جرم اتمی آن را بیان می‌کنند. برای نمونه ایزوتوپ‌های کربن را در نظر بگیرید. تاکنون ۳ ایزوتوپ از کربن در طبیعت یافت شده است. کربنِ ۱۲، ۱۳ و ۱۴ ایزوتوپ‌های کربن هستند. اعداد بیان شده در جلوی نام کربن،‌ بیان کننده جرم هریک از آن‌ها است. هر ۳ این کربن‌ها دارای تعدادی برابر از پروتون بوده ولی تعداد نوترون‌های آن‌ها متفاوت است. تعداد نوترون‌های آن‌ها به ترتیب برابر با ۶، ۷ و ۸ است.

  از دیدگاه شیمیایی ویژگی هر ۳ ایزوتوپ کربن مشابه است، چرا که تعداد الکترون‌ در آن‌‌ها یکسان است. بنابراین ایزوتوپ‌های یک عنصر از نظر شیمیایی رفتاری یکسان دارند. جالب است بدانید برخی از عناصر با تغییر کامل به عنصری دیگر، این قانون را زیر پا می‌گذارند.

  لازم به ذکر است درصورتیکه نیاز به مطالعه مطلب جامع و کاملی در خصوص ایزوتوپ دارید، می‌توانید مطلب «ایزوتوپ چیست؟ — به زبان ساده» را مطالعه کنید.

  پایداری

  قابلیت تغییر ماهیت در اتم‌ها منجر می‌شود تا ایزوتوپ‌ها را با ناپایداری مواجه کند. این مفهومی است که کشف آن، جایزه نوبل را در سال ۱۹۲۱ برای «فردریک سودی» (Frederick Soddy) به ارمغان آورد.

  برخی از ایزوتوپ‌ها همچون کربنِ ۱۲،‌ همواره وجود دارند و تنها در شرایطی خاص تغییر ماهیت می‌دهند. این در حالی است که کربن ۱۴ حالتی ناپایدار داشته و به ایزوتوپی پایدار از عنصری دیگر تبدیل می‌شود.

  برای نمونه کربن ۱۴ با تغییر در تعداد پروتون‌هایش به نیتروژن ۱۴ تبدیل می‌شود. در این فرآیند که تحت عنوان «فروپاشی بتا» (Beta Decay) شناخته می‌شود، هسته‌ی اتم امواجی از جنس الکترون و آنتی‌ نوترون ساطع کرده و تعداد پروتون‌هایش افزایش می‌یابد. با افزایش یک پروتون در هسته، اتم تغییر ماهیت داده و به ایزوتوپی پایدار از عنصر نیتروژن تبدیل می‌شود. در شکل زیر شماتیکی از فرآیند فروپاشی بتا نشان داده شده است.

  هم‌چنین رابطه توصیف کننده‌ی فرآیند فروپاشی بتا در ادامه ارائه شده است.

  فیلم‌های آموزشی مرتبط

  آموزش علوم تجربی – پایه هشتم – بخش شیمی

  شروع یادگیری

  آموزش هندسه پایه دهم – هندسه ۱

  شروع یادگیری

  آموزش شیمی ۳ – پایه دوازدهم

  شروع یادگیری

  آموزش علوم تجربی پایه نهم – بخش شیمی

  شروع یادگیری

  آموزش علوم تجربی پایه هشتم – بخش فیزیک

  شروع یادگیری

  آموزش علوم تجربی – پایه هشتم – بخش شیمی

  شروع یادگیری

  آموزش هندسه پایه دهم – هندسه ۱

  شروع یادگیری

  آموزش شیمی ۳ – پایه دوازدهم

  شروع یادگیری

  آموزش علوم تجربی پایه نهم – بخش شیمی

  شروع یادگیری

  آموزش علوم تجربی پایه هشتم – بخش فیزیک

  شروع یادگیری

  آموزش علوم تجربی – پایه هشتم – بخش شیمی

  شروع یادگیری

  عوامل زیادی در فروپاشی هسته‌ی یک اتم وجود دارد. یکی از مهم‌ترینِ آن‌ها، نسبت تعداد پروتون‌ها به تعداد نوترون‌ها در هسته‌ اتم است. اگر یک هسته‌ اتم، دارای تعداد زیادی نوترون باشد (تعریف این‌که منظور از تعداد زیاد چقدر است، وابسته به جرم هسته بوده و نمی‌توان مرز مشخصی را تعریف کرد)، احتمال فروپاشی آن به سمت تبدیل شدن به ایزوتوپی پایدار، زیاد خواهد بود.

  در حالتی که تعداد پروتون‌های هسته نیز زیاد باشد، فرآیند فروپاشی می‌تواند رخ دهد. فروپاشی عاملی است که منجر به رادیوالکتیو شدن برخی از ایزوتوپ‌های یک عنصر می‌شود.

  منبع : blog.faradars.org

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 19 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید