این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  به پدیده ای میگویند که به دلیل انعکاس امواج صوتی موجب بازگشت و پیچیدن صدا میشود در جدول

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  به پدیده ای میگویند که به دلیل انعکاس امواج صوتی موجب بازگشت و پیچیدن صدا میشود در جدول را از این سایت دریافت کنید.

  صدا انعكاس صوت است

  درس شوارق - استاد حشمت پور

  92/11/19

  بسم الله الرحمن الرحیم

  موضوع : صدا انعكاس صوت است

  صدا انعكاس صوت است وقتي كه صوت به طرف كوه مي رود شنيده مي شود وقت كه به كوه برخورد كند و برگردد بار ديگر شنيده مي شود به اين صوت برگشت انعكاس صوت واصطلاحا صدا گفته مي شود.

  چگونگي بوجود آمدن صدا : وقت كه موج كه حادث شود و حركت كند هوايي واسط فشرده مي شود وبا خوردن به كوه، هواي فشرده شده پخش مي شود و هواي متموج را پس مي زند، اين هوا منعطف مي شود يعني مي پيچد و برمي گردد وسامع مي شنود.

  سوال: آيا َهمان موج كه مولد صوت است برمي گردد توليد صوت مي كند يا اينكه موج ديگر مولد است ؟

  جواب: اينكه صدا چگونه توليد مي شود سه احتمال است، يكي اينكه همان موج كه صوت را ايجاد كرد برگردد صدا را هم توليد كند، ديگر اينكه هواي فشرده اي كه بين كوه وبين قرع قلع واسطه است با برخورد به كوه بر گردد به گوش سامع برسد وصدا را بوجود بياورد وسوم آنكه وقت هواي فشرده شده به كوه مي خورد موج ديگري ايجاد كند كه اين موج هنگام رسيدن به گوش سامع شنيده شود وصدا بوجود بيايد.

  از سه احتمال بالا احتمال اول حق ومطابق با واقع است؛ چرا كه هواي متموج وقت كه به گوش سامع مي رسد وصدا را بوجود مي آورد همان شكل را دارد كه صوت داشت يعني همان چيزي را كه هنگام ايجاد صوت شنيديم هنگام باز گشت صوت هم مي شنويم، منتها گاهي كمي بلند تر، درحاليكه اگر بگوييم هواي متوسط فشرده برگردد، اين هوا يا بگوش نمي رسد وقت كه به مانع مثلا كوه خورد پخش مي شود ويا اگر بگوش برسد به آن آسيب مي زند؛ چرا كه با فشار به كوه مي خورد و با فشرده گي ونيروي زياد بر مي گردد كه گوش تحمل آنرا ندارد. هواي متموج جديد هم نمي تواند صوت را بجود بياورد؛ چرا كه شكل صوت را كه هنگام توليد شنيده شد نمي تواند داشته باشد.

  خلاصه: صدا بازگشت موج اول است نه بازگشت موج ديگر.

  صدا داشتن صوت : همه اي صوت ها صدا دارد البته به شرطي كه برخورد داشته باشد برخورد شديد و الا همه ي صوت ها بنحوي برخورد دارد، اگر صوت در جاي هموار مثلا دشت بوجود بيايد، هواي متموج كه صوت را بوجود آورده است دايره گوچك وضخيم دارد ووقت كه به هواي ديگر بخورد دايره اي برزگ تر ونازك تر را بوجود مي آيد واين دواير پشت سرهم بزرگ ونازك تر مي شود وچون به مانع برنمي خورد بر نمي گردد ولذا صدا شنيده نمي شود، اما اگر به مانع قوي مثل كوه يا ديوار برخورد كند بر مي گردد وشنيده مي شود. پس تموج هواي كه در دشت بوجود مي آيد پخش مي شود وبرنمي گردد ولي تموج كه در فضاي نسبتا بسته بوجود بيايد به مانع برخور مي كند وبر مي گردد وصداي توليد مي شود، چنانكه نور خورشيد كه به ديوار مي خورد منعكس مي شود ولي انعكاس شديد نيست ولي وقت كه آب يا جسم صيقلي ديگر مي رسد انعكاس شديد دارد وما مي بينيم.

  سوال : باتوجه به بيان با لا اگر صوت به مانع برخورد نمايد صدا شنيده مي شود، درحاليكه گاهي درفضاي بسته صوت توليد مي شود ولي صداي شنيده نمي شود، مثلا در اتاق كوچك تموج هواي كه صوت را بوجود آورده به ديوار برخورد مي كند، اما صداي توليد نمي كند، يعني منعكس نمي شود كه صدا بوجود بيايد. آيا درچنين موارد صدا وجود ندارد؟

  جواب : اينكه در بعض جاها مانع است و صوت هم به آن برخورد مي كند ولي صدا شنيده نمي شود، بخاطر اين است كه فاصله اي توليد صوت ومانع با سامع كم است، به همين جهت با اينكه صدا وجود دارد ولي سامع آنرا نمي شود بلكه همان صوت را بلندتر مي شود، بعبارت ديگر وقت كه صوت بوجود مي آيد هواي متموج در همان زمان به ديوار مثلا برخورد مي كند وبا صوت مخلوط مي شود، و صوت بلندتر شنيده مي شود.

  تكرار صدا : درجاي كه معنكس كننده صوت سخت و صاف باشد انعكاس تكرار مي شود و لذا يك صوت چند تا انعكاس دارد وصدا پشت سرهم شنيده مي شود؛ مثل اتاق كه فرش ندارد ويا حمام در چنين جاهاي هواي متموج كه صورت را بوجود آورده است به موانع متعدد برخورد مي كند واز چند جهت منعكس مي شود، ويا پشت سرهم هواي متموج به مانع سخت وصيقلي برخور مي كند وچند صدا شنيده مي شود .

  توجه داريم كه وقت اتاق فرش داشته باشد صدا انعكاس زياد ندارد بخاطر كه همواي متموج كه به فرش مي رسد در همان جا پخش مي شود يا در منافذ آن نفوذ مي كند وبر نمي گردد ولذا صدا تكرار نمي شود، اما وقت كه اتاق فرش نداشته باشد تموج هوا به سطح هاي مختلف برخورد مي كند وصدا تكرار مي شود.

  متن : ثم قال و قد بقى علينا ان ننظر ( فكر كنيم ) هل الصداء هو صوت يحدث بتموج الهواء الّذي هو المتموج الثانى او هو لازم لتموج الهواء الاوّل المنعطف ( برگشته بعد از پيچيدن ) النابى ( ارتفاع يافته ) بنوا ؟ فيشبه ( بنظر مي رسد ) ان يكون هو تموج الهواء المنعطف النابى ( برگشته اي بلند ) و لذلك ( چون صدا گرفته شده از همان موج اول است ) يكون على صفته و هيئته و ان لا يكون القرع الكائن من هذا الهواء ( هواي متموج اول ) يولد صوتا من تموج هوائنا بى يعتد به فان قرع مثل هذا الهواء قرع ليس بالشديد و لو كان شديدا بحيث يحدث صوتا لاضر بالسمع.

  و يشبه ان يكون لكلّ صوت صداء و لكن لا يسمع كما ان لكل ضوء عكسا ( انعكاس دارد ).

  و يشبه ان يكون السبب فى ان لا يسمع الصداء فى البيوت و المنازل فى اكثر الامر ( دربشتر موارد )، ان المسافة اذا كانت قريبة من المصوّت و من عاكس الصّوت لم يسمعا فى زمانين متباينين بل يسمعا معا كما يسمع صوت القرع معه و ان كان ( صوت ) بعده ( قرع ) بالحقيقة و اما اذا كان العاكس بعيدا فرق الزمان بين الصّوتين تفريقا محسوسا، و ان كان ( عاكس ) صلبا املس ( صاف ) فهو ( صوت ) لتواتر الانعكاس منه ( عاكس ) بسبب قوّة البنوّ يبقى زمانا كثيرا كما فى الحمامات‌.

  منبع مطلب : www.eshia.ir

  امواج چیست ؟ — به زبان ساده – فرادرس

  امواج در زندگی روزمره در همه ابعاد نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کنند. در این مبحث به سوال امواج چیست به زبان ساده پاسخ داده شده است.

  علوم پایه، فیزیک ۱۷۴۳ بازدید

  هنگامی که در مورد کلمه موج می‌اندیشید ممکن است امواج دریا به ذهنتان خطور کند. با کمی دقت به اطرافتان امواج زیادی را مشاهده می‌کنید. ولی آیا واقعا با مفهوم امواج چیست آشنا هستند. به عنوان مثال، صوت نوعی موج است که از میان ماده حرکت می‌کند و پس از به ارتعاش درآوردن پرده گوش، فرد صدا را می‌شنود. نور نیز نوعی موج است که از فوتون‌ها تشکیل شده است. هنگامی که سنگی را داخل نهر آبی می‌اندازید تشکیل امواج را داخل نهر می‌بینید. حتی از امواج برای پختن سریع غذا استفاده می‌کنید. در این مطلب به زبان ساده به مبحث امواج چیست با بیان جزییات مانند انواع موج، موج‌های طولی و عرضی، تداخل امواج و معادله موج می‌پردازیم.

  فهرست مطالب این نوشته

  امواج چیست ؟

  موج انرژی را منتقل می‌کند

  موج و انواع آن خواص امواج چیست ؟

  معادله موج سینوسی یک بعدی در امواج چیست ؟

  رفتار مرزی امواج چیست ؟

  رفتار امواج در محیط‌های با ابعاد بالاتر

  تداخل امواج چیست ؟ اثر دوپلر امواج ایستاده

  معرفی فیلم آموزش امواج و ارتعاشات

  مثال دیگری از امواج ایستاده

  جمع‌بندی

  امواج چیست ؟

  امواج همه‌جا هستند. ولی باید بدانیم به چه پدیده‌ای و با چه ویژگی‌هایی موج می‌گویند. به انتقال اختلال از مکانی به مکان دیگر در محیط، موج گفته می‌شود. این انتقال اختلال بدون انتقال ماده، انرژی را از نقطه اول (منبع) به نقطه دیگر منتقل می‌کند. هر نقطه در محیطِ انتقال‌دهنده موج به طور موقت جابجا می‌شود و سپس به موقعیت تعادلی اصلی‌ خود بازمی‌گردد.

  به عنوان مثال فنری را در نظر بگیرید که در حالت طبیعی خود قرار دارد. به این حالت طبیعی، موقعیت تعادلی گفته می‌شود که در آن حقله‌های فنر به فاصله مساوی از یکدیگر قرار گرفته‌اند. به منظور ایجاد موج در فنر، اولین حلقه از موقعیت تعادلی خود به سمت بالا، پایین، چپ یا راست جابجا می‌شود. حلقه پس از جایجایی از موقعیت تعادلی، به این مکان باز‌می‌گردد. این جابجاییِ اولین حلقه از موقعیت تعادلی و بازگشت آن به این نقطه باعث ایجاد اختلال در فنر می‌شود. سپس اختلال ایجاد شده در سراسر فنر حرکت می‌کند.

  موج چیست ؟

  اگر به اولین حلقه فنر ارتعاش رفت و برگشتی بدهیم، به گسترش اختلال ایجاد شده در فنر، پالس فنر می‌گوییم. پالس، اختلالی است که در محیط از مکانی به مکان دیگر حرکت می‌کند. هنگامی‌ که اولین حلقه فنر به طور متناوب و پیوسته به عقب و جلو ارتعاش کند، اختلال تکرار شونده‌ای در سراسر فنر برای مدت زمان مشخصی حرکت می‌کند. در نتیجه به جابجایی اختلال تکرار شونده و متناوب از نقطه‌ای به نقطه دیگری در محیط موج گفته می‌شود.

  در توضیحات بالا به جابجایی اختلال در محیط اشاره کردیم. برای درک پرسش امواج چیست باید با مفاهیمی مانند محیط و برهم‌کنش ذره با ذره آشنا شوید.

  محیط چیست ؟

  محیط ماده‌ای است که موج را منتقل می‌کند. برای مثال در رابطه با فنر، محیط انتقال‌دهنده موج، حلقه‌های فنر است. برای موج آب در اقیانوس، محیط انتقال‌دهنده موج، آب اقیانوس است.

  برهم‌کنش ذره با ذره

  به منظور درک عمیق طبیعت امواج و پاسخ به سوال امواج چیست باید محیط انتقال‌دهنده موج را به صورت مجموعه‌ای از ذرات در حال برهم‌کنش در نظر بگیریم. برهم‌کنش ذره‌ای از محیط با ذره کناری باعث انتقال اختلال می‌شود. برای فنر، برهم‌کنش ذرات در محیطِ حلقه‌های فنر هستند. در حالت امواج صوت در هوا، این ذرات، مولکول‌های هوا خواهند بود.

  انتقال موج در فنر را در نظر بگیرید. حلقه اول پس از مختل شدن سبب فشردن یا کشیدن حلقه دوم می‌شود. این فشار یا کشش در حلقه دوم آن‌ را از موقعیت تعادلی جابجا می‌کند. حلقه دوم پس از جابجایی موجب کشیدن یا فشردن حلقه سوم می‌شود و آن‌ را نیز از موقعیت تعادلی جابجا می‌کند. این روند به صورت متوالی ادامه می‌یابد. در نتیجه، اختلال در محیط منتقل می‌شود.

  محیط انتقال‌دهنده موج را به صورت ذرات متصل شده توسط فنرها در نظر می‌گیریم. به هنگام حرکت یک ذره، فنری که آن را به ذره کناری وصل کرده است نیروی کششی به همسایه کناری وارد می‌کند. این همسایه شروع به حرکت می‌کند و به طور مشابه فنر متصل به آن نیرویی به همسایه کناری وارد خواهد کرد.

  موج انرژی را منتقل می‌کند

  به هنگام وجود موج در محیط ذرات محیط به طور موقت از مکان تعادلی جابجا می‌شوند. به هنگام جابجایی ذرات، همواره نیرویی آن‌ها را به مکان اولیه‌شان بازمی‌گرداند. به این دلیل، امواج شامل حرکت اختلال هستند و در آن‌ها ماده‌ای منتقل نمی‌شود. از این ‌‌روِ، در حالی‌که ذرات محیط منتقل کننده موج در محدوده نقطه ثابتی ارتعاش می‌کنند الگوی اختلال (موج) از مکانی به مکان دیگر منتقل می‌شود.

  امواج پدیده انتقال انرژی هستند. وقتی اختلال در محیط از ذره‌ای به ذره دیگر حرکت می‌کند انرژی از یک طرف محیط به طرف دیگر منتقل می‌شود. هنگام ایجاد اختلال در فنر، به اولین حلقه آن انرژی زیادی وارد‌ می‌شود. این حلقه انرژی دریافتی را به حلقه دوم منتقل می‌کند. حلقه اول پس از بازگشت به مکان اولیه‌اش، دارای مقدار انرژی یکسان قبل از جابجایی است. حلقه دوم پس از دریافت انرژی، آن‌ را به حلقه سوم منتقل می‌کند. روند انتقال انرژی به صورت برهم‌کنش هر حلقه با حلقه همسایه‌ ادامه می‌یابد. در این‌ حالت،‌ انرژی از انتهای فنر به انتهای دیگر منتقل می‌شود.

  موج و انواع آن

  امواج در حالت‌ها و شکل‌های مختلفی وجود دارند. یک راه برای دسته‌بندی امواج، جهت حرکت ذرات محیط نسبت به جهت انتقال موج است. بر این‌ اساس، امواج به سه دسته کلی زیر تقسیم می‌شوند.

  امواج عرضی امواج طولی امواج سطحی

  امواج عرضی چیست ؟

  در موج عرضی ذرات محیط در امتداد عمود بر جهت حرکت موج منتقل می‌شوند. امواح سطح آب یا امواج الکترومغناطیسی (مانند نور و امواج رادیویی)‌ امواج عرضی هستند. تصویر زیر انتشار موج عرضی را از چپ به راست نشان می‌دهد. ذرات به سادگی به بالا و پایین در محدوده موقعیت تعادلی نوسان می‌کنند.

  امواج طولی چیست ؟

  در موج طولی جابجایی «ذرات» (Particles) موازی با جهت انتشار «موج» (wave) است. تصویر زیر انتشار موج را در لوله نشان می‌دهد. ذرات به همراه موج به پایین لوله حرکت نمی‌کنند. بلکه هما‌گونه که مشاهده می‌شود آن‌ها به جلو و عقب در محدوده نقطه تعادلی خود نوسان می‌کنند.

  امواج منتقل شده در محیط جامد می‌توانند به دو صورت امواج طولی یا امواج عرضی باشند. در حالی‌که امواج منتقل شونده در سیالات (مانند گاز یا مایع) اغلب به صورت امواج طولی هستند.

  منبع مطلب : blog.faradars.org

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 23 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید