این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  تعبير خواب جمع كردن گردو از زمين

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  تعبير خواب جمع كردن گردو از زمين را از سایت پشتوک دریافت کنید.

  تعبیر خواب گردو

  تعبیر خواب گردو

  معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن گردو در خواب آورده اند .داشتن گردو در خواب به معنای منفعت است .داشتن,
  گردو با پوست در خواب به معنای مال حرام است. ابن سیرین درباره تعبیر خواب گردو می گوید گردو در خواب ,
  به معنای به دست آوردن مال به مشقت است .برای دانستن تعبیر کامل گردو در ادامه با پرشین وی همراه باشید.

  تعبیر خواب گردو به روایت معبران بزرگ

  جابر مغربی می‌گوید:

  اگر در خواب ببینی گردو داری، یـعـنـی از مردی خسیس سود و منفعت به دست می‌آوری، ولی اگر ببینی,
  تعداد فراوانی گردو داری، تعبیرش خصومت و دشمنی می‌باشد.

  اگر خواب ببینی از مغز گردو روغن می‌گیری، یـعـنـی از شخص خسیسی مال و اموال به دست می‌آوری.

  تعبیر خواب گردو به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

  تعبیر گردوی با پوست و گردوی بدون پوست یعنی مغز گردو متفاوت است و این تفاوت کلی است. گردو با ,
  پوست مالی است حرام که آگاهانه از آن استفاده می شود. همان طور که پوست گردو ,
  دست مصرف کننده اش را رنگین و سیاه می کند,

  در خوابهای ما گردوی پوست دار لذت یا مالی است حرام که مصرف کننده اش با کید و نیرنگ و آلودگی,
  دست و دامن ، آن را به چنگ می آورد و می برد و می خورد و گناهش بر گردن بیننده خواب می ماند.

  اگر در خواب ببینید که مقداری گردو با پوست دارید مالی حرام با شرحی که داده شد به چنگ می آورید.
  اگر گردوی مورد بحث را دور بریزید و مصرف نکنید با آگاهی و تقوا از ارتکاب به گناه و جرم ,
  خویشتن داری می کنید.

  اگر خواب ببینید گردو را پوست می کنید که مغز آن را بخورید گناهی مرتکب می شوید که نه لذت آن دوام دارد ,
  نه مالی که بدست می آورید کام بخش است . اگر ببینید گردو را از درخت می چینید تعبیرهمان است .

  تعبیر دیدن مغر گردو در خواب

  اما دیدن مغز گردو نعمت و روزی حلال است بخصوص اگر سفید و پاک و بدون لکه و کرم خوردگی باشد.
  مغز گردو در خواب هر چه تمیز ترو پاک کرده تر باشد پولی که به چنگ بیننده خواب ,
  می افتد حلال تر و لذت بخش تر است .

  بیشتر بدانید حضرت دانیال (ع) درباره تعبیر خواب گردو می‌فرمایند:

  تعبیر درخت گردو مرد «عجمی» است که نسبت به اهل و عیال و زن و فرزند خودش بخشنده و سخاوتمند ,
  می‌باشد. اگر ببینی روی درخت گردو رفته‌ای، یـعـنـی با مرد بزرگ و سرشناس عجمی رابطه برقرار می‌کنی.

  ابن سیرین درباره تعبیر خواب گردو می‌گوید:

  تعبیر گردو در خواب به معنای  مال و اموالی است که با سختی به دست می‌آید (دفع بلا و گرفتاری).

  اگر خواب ببینی گردو بازی می‌کنی، یـعـنـی با کسی دشمنی و خصومت می‌کنی.

  آنلی بیتون درباره دیدن گردو در خواب می گوید:

  ۱ـ خوردن گردو در خواب ، نشانه آن است که یکی از باارزش ترین نقشه هایتان عملی می شود .

  ۲ـ اگر گردوها را لابلای برگهای درختان ببینید ، علامت آن است که زندگی ای لبریز از صلح و صفا خواهید ,
  داشت و عمری طولانی در انتظار شما خواهد بود .

  ۳ـ دیدن گردوهای پوک در خواب ، نشانه آن است که در حرفه و شغل خود شکست خواهید خورد .

  ۴ـ اگر خواب ببینید به سختی می توانید گردوها را بشکنید ، نشانه آن است که بعد از پشت سر گذاشتن ,
  مشکلات و صرف هزینه های بسیار به توفیق و پیروزی خواهید رسید .

  تعبیر شکستن گردو در خواب

  ۵ـ اگر خواب ببینید گردویی که می شکنید ، مغزی خراب دارد ، علامت آن است که امیدها و آرزوهای شما ,
  به تلخی و تأسف مبدل می گردد .

  ۶ـ اگر خواب ببینید از پای درختان گردو جمع می کنید ، نشانه آن است که مورد لطف و محبت معشوق,
  خود قرار خواهید گرفت و دست به کارهایی موفقیت آمیز خواهید زد.

  تعبیرستان , خواندنی ها

  منبع مطلب : persianv.com

  مدیر محترم سایت persianv.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  تعبیر خواب گردو : 27 نشانه و تفسیر دیدن گردو در خواب

  تعبیر خواب گردو : 27 نشانه و تفسیر دیدن گردو در خواب

  خواب گردو نشانه چیست ؟

  تعبیر خواب گردو ( تعبیر خواب مغز گردو ، تعبیر خواب درخت گردو ، تعبیر خواب خوردن گردو ، تعبیر خواب شکستن گردو ، و .. ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم

  تعبیر خواب گردو

  1- تعبیر خواب گردو خوش شانسی، شادی و خوشبختی است.

  کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید
  2- تعبیر دیدن گردو در خوابتان این است که شما به وظیفه ای که در دست دارید اما زمان خود را هدر می دهید.
  3- تعبیر دیگر خواب گردو ، خوشی و فراوانی است

  منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
  4- تعبیر خواب گردو با پوست مالی است حرام که آگاهانه از آن استفاده می شود . همان طور که پوست گردو دست مصرف کننده اش را رنگین و سیاه می کند در خوابهای ما گردوی پوست دار لذت یا مالی است حرام که مصرف کننده اش با نیرنگ و آلودگیِ دست و دامن ، آن را به چنگ می آورد و می برد و می خورد و گناهش بر گردن بیننده خواب می ماند .
  5- اگر در خواب ببینید که مقداری گردو با پوست دارید مالی حرام با شرحی که داده شد به چنگ می آورید . اگر گردوی مورد بحث را دور بریزید و مصرف نکنید با آگاهی و تقوا از ارتکاب به گناه و جرم خویشتن داری می کنید .
  6- اگر در خواب ببینید گردو را پوست می کنید که مغز آن را بخورید گناهی مرتکب می شوید که نه لذت آن دوام دارد نه مالی که بدست می آورید کام بخش است .

  تعبیر خواب مغز گردو

  منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
  7- تعبیر خواب مغز گردو نعمت و روزی حلال است بخصوص اگر سفید و پاک و بدون لکه و کرم خوردگی باشد .
  8- مغز گردو در خواب هر چه تمیز ترو پاک کرده تر باشد پولی که به چنگ بیننده خواب می افتد حلال تر و لذت بخش تر است .

  تعبیر خواب درخت گردو

  9- تعبیر خواب کاشتن یا مراقبت کردن از درخت گردو نشان دهنده انرژی های مثبت اطراف شماست. سعی کنید از آن ها به نحو احسنت استفاده کنید تا به ثروت و شادی برسید.

  آنلی بیتون می‌گوید :
  10- تعبیر دیدن درخت گردو در خواب ، علامت رفتن به سفرهایی دلپذیر و کسب سعادت در زندگی است .

  آنلی بیتون می‌گوید :
  11- اگر در خواب تان گردوها را لابلای برگهای درختان ببینید ، تعبیرش آن است که زندگی ای لبریز از صلح و صفا خواهید داشت و عمری طولانی در انتظار شما خواهد بود .
  12ـ اگر خواب ببینید از پای درختان گردو جمع می کنید ، تعبیرش آن است که مورد لطف و محبت معشوق خود قرار خواهید گرفت و دست به کارهایی موفقیت آمیز خواهید زد .

  تعبیر خواب خوردن گردو

  13- تعبیر خوردن گردو در خواب نشان دهنده آرامش و شادی و فراموش کردن مشکلات زندگی است.
  14- تعبیر خواب خوردن گردو به این معنی است که تغییرات محیط می تواند در روحیه شما تاثیر خوبی داشته باشد.

  آنلی بیتون می‌گوید :
  15- تعبیر خوردن گردو در خواب ، علامت آن است که یکی از باارزش ترین نقشه هایتان عملی می شود .

  تعبیر خواب پختن غذا با گردو

  16-اگر در خواب دیدید که با گردو آشپزی می کردید یا در غذا گردو می ریختید تعبیرش این است که باید در سرمایه گذاری های خود خلاق باشید و با عقل و منطق و استراتژی های خاص خود پیش بروید.

  تعبیر خواب شکستن گردو

  17- تعبیر خواب شکستن گردو نشان دهنده ایده های جدید برای رسیدن به ثروت است.

  تعبیر خواب ناتوانی در شکستن گردو

  18- اگر در خواب تان نتوانستید گردوها را بشکنید و یا آن را باز کنید تعبیرش این است که از زندگی نا امید شده اید و پروژه های کاری خود را رها می کنید.

  کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید
  19- تعبیر خواب دیدن اینکه شما گردو را می شکنید، پیش بینی می کند که انتظارات و توقعاتتان خراب می شود (در هم می شکند)

  آنلی بیتون می‌گوید :
  20- اگر خواب ببینید به سختی می توانید گردوها را بشکنید ، تعبیرش آن است که بعد از پشت سر گذاشتن مشکلات و صرف هزینه های بسیار به توفیق و پیروزی خواهید رسید .
  21ـ اگر خواب ببینید گردویی که می شکنید ، مغزی خراب دارد ، تعبیر این خواب آن است که امیدها و آرزوهای شما به تلخی و تأسف مبدل می گردد .

  تعبیر خواب گردوهای پوک و بدون مغز

  22- تعبیر خواب دیدن پوسته های گردو، بدون مغز این است که ثروت خود را از دست داده اید. ممکن است هزینه های زیادی را به این دلیل متحمل شده باشید.

  آنلی بیتون می‌گوید :
  23ـ تعبیر دیدن گردوهای پوک و بی مغز در خواب ، علامت آن است که در حرفه و شغل خود شکست خواهید خورد .

  تعبیر خواب ترک خوردن پوست گردو

  24- تعبیر خواب ترک خوردن پوست گردو نشان دهنده تلاش های کم و بی انگیزگی شما برای کسب موفقیت است.

  تعبیر خواب گردوی بزرگ

  25- تعبیر خواب دیدن گردوهای بزرگ نشان دهنده سرمایه گذاری های بزرگ شما برای رسیدن به اهدافتان است.

  تعبیر خواب گردو دادن به کسی

  26- تعبیر خواب دادن گردو به کسی نشان دهنده مبادلات و معاملات زندگی است که سود مالی بسیای را به دنبال دارد.

  تعبیر خواب سبد گردو

  27- تعبیر خواب سبد گردو نشان دهنده تولید فراوان و سود مالی زیاد است. این خواب نوید خوشبختی ها در آینده است.

  ترجمه : معصومه راهی

  تعبیرهای مرتبط:

  تعبیر خواب بادام : ۳۵ نشانه و مفهوم دیدن بادام در خواب

  منبع مطلب : www.delgarm.com

  مدیر محترم سایت www.delgarm.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  تعبير خواب جمع كردن گردو

  با تعبیر خواب گردو، تعبیر خواب گردو شکستن، تعبیر خواب گردو با اگر خواب ببینید از پای درختان گردو جمع می‌کنید، نشانه آن است که مورد 

  6ـ اگر خواب ببينيد از پاي درختان گردو جمع مي كنيد ، نشانة آن است كه مورد لطف و محبت معشوق خود قرار خواهيد گرفت و دست به كارهايي موفقيت آميز 

  تعبیر خواب گردو چیست , مفهوم دیدن خواب گردو , دیدن گردو در خواب نشانه چیست ۶ـ اگر خواب ببینید از پای درختان گردو جمع می کنید ، نشانة آن است که مورد لطف و 

  تعبير گردوي با پوست و گردوي بدون پوست يعني مغز گردو متفاوت است و اين ۶ـ اگر خواب ببينيد از پاي درختان گردو جمع مي كنيد ، نشانة آن است كه مورد لطف و محبت 

  منوچهر مطیعی تهرانی گوید : تعبیر گردوی با پوست و گردوی بدون پوست یعنی مغز گردو متفاوت است و این تفاوت کلی است. گردو با پوست مالی است حرام که آگاهانه از 

  Home; تعبير خواب جمع كردن گردو. Browsing Tag. تعبير خواب جمع كردن گردو. ۰٫ تعبیر خواب کندن گردو از درخت | تعبیر دیدن ، شکستن یا خوردن گردو در خواب.

  تعبیر خواب گردو، گردو چیدن از درخت، گردوی خوردن، گردو با پوست و بدون پوست، مغز گردو و . زیبایی هر روز تعداد زیادی زیتون میخورن منم تو دلم گفتم وقتی گردو ها رو جمع کردم میرم زیتون بچینم. بعد ی سفره بزرگ پهن کردن و آبگوشت میخوردیم.

  تعبیر خواب شکستن گردویی که مغز خراب دارد تبدیل شدن امید به یاس است. تعبیر خواب جمع کردن گردو از زیر پای درخت، مورد لطف معشوق قرار گرفتن است 

  تعبیر خواب گردو تعبیر دیدن گردو در خواب تعبیر گردو منوچهر ۶ـ اگر خواب ببينيد از پاي درختان گردو جمع مي كنيد ، نشانة آن است كه مورد لطف 

  ابن سیرین می‌گوید: تعبیر گردو، مال و اموالی است که با سختی به دست می‌آید (دفع . و انگار میدونستم با اویزون کردن این نخ ها بختم باز میشه و ازدواج میکنم و یکدفعه 

  منبع مطلب : tabir-khab.com

  مدیر محترم سایت tabir-khab.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 22 روز قبل
  0

  خوشبختی و خوش شانسی در انتظار شماست

  داود 1 ماه قبل
  0

  من در خواب دیدم درخت گردویی که جایی بود درخت را کنده و برده اند من از گردوهایی که زمین ریخته و خاک آلود شده بودند جمع میکردم بعد خودم را داخل میوه فروشی شیکی دیدم که گردوهای تمیزی لابلای میوه ها بود و من آنها را بر میداشتم

  پریسا 4 ماه قبل
  0

  پریسا هستم خواب دیدم همراه مادرم به مکانی دور وناشناخته رفته بودم زمین را بایک چوب می کندیم زیر خاک پر گردو باپوست خشک بود من همش گردو جمع می کردم تعبیر چیست؟

  1
  ز 4 ماه قبل

  منم یه همچین خوابی دیدم چه میشه تعبیرش

  ناشناس 5 ماه قبل
  1

  گردو

  امیر حسین 6 ماه قبل
  1

  جمع کردن گردو در خواب از زمین به معنای رزق حلال است که با مشقت به دست میآید

  سمیه.م 8 ماه قبل
  1

  سلام من درخواب دیدم درباغ پر از درخت گردو بودم وگردوها رو لابه لای درختان میدیدمو از روی زمین گردو جمع میکردم ودر دامن خود می ریختم

  سمیه.م 8 ماه قبل
  -1

  سلام من خواب دیدم که ازپای درختان گردو زیادی که بودن از زمین گردو جمع میکردم ودر دامن خودمی ریختم جمع آوری میکردم....سمیه.م

  افسانه 9 ماه قبل
  0

  سلام من در خواب دیدم پدرم رفته بالای درخت گردو میریزه من وخواهرم جمع میکنیم من بزرگترهای وجمع میکنیم خواهرم کوچکترها وجمع میکنیه

  پروین 10 ماه قبل
  0

  کسی خواب دیده درخت گردوی بزرگ پر بر جلو خانه دارند

  با پوست ومن هم از زیر این درخت گردو جمع میکردم

  تعبیر چیست؟

  زهرا 12 ماه قبل
  1

  زهراهستم خواب دیدم گردو جمع میکنم میریزم تودامنم هی جمع میکردم زیادتر میشد تعبیرش چیه

  1
  حسین 9 ماه قبل

  هنوز زنده ای؟

  زینب 1 سال قبل
  0

  گردو جمع کردن

  برای پاسخ کلیک کنید