این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  توضیح دهید چرا بهلول هرگز چیزی از هارون درخواست نمی کرد

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  توضیح دهید چرا بهلول هرگز چیزی از هارون درخواست نمی کرد را از سایت پشتوک دریافت کنید.

  چرا بهلول هرگز چیزی از هارون درخواست نمی‌کرد؟

  بهلول کیست؟

  هارون کیست؟

  به نظر شما، بهلول از این درخواست‌ها چه منظوری داشت؟

  خودتو امتحان کن؛ سوالات درس استعانت از خداوند

  چرا بهلول هرگز چیزی از هارون درخواست نمی کرد؟

  چرا خداوند همة دعاهای ما را مستجاب نمی کند؟ توضیح دهید.

  خداوند در جنگ بدر، مسلمانان را با چه شرایطی یاری کرد؟

  - توضیح دهید ما چگونه می توانیم خداوند را یاری دهیم؟

  جملات صحیح و غلط را با ص یا غ مشخص کنید:

  پاسخ صحیح در داخل پرانتز بگذارید:

  چه چیز مسلمانان را در جنگ بدر به وحشت انداخته بود؟

  چه کارهایی را می شناسید که در مشکلات، یاری بیشتر خداوند را به دنبال دارد؟

  شکست احتمالی مسلمانان در جنگ بدر، چه نتیجه ای می توانست داشته باشد؟

  نتیجه نهایی جنگ بدر چه شد؟

  آیه "فانّی قریبٌ اُجیبُ دعوه الّداع اِذا دَعان" پیرامون نقش ......... می باشد.

  آیه " اِن تَصبروُا وَ تتَّقوا وَ یَاتوکُم مِن فَورِهِم هذا" در ارتباط با کدام گزینه است؟

  "اِیّاکَ نَعبُدُ وَ اِیّاکَ نَستَعین" یعنی چه؟

  این کار آنقدر ارزشمند است که، خداوند آن را یاری خودش دانسته است. 

  اوّلین درخواست بهلول از هارون الرّشید چه بود؟

  منبع مطلب : article.tebyan.net

  مدیر محترم سایت article.tebyan.net لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  پیام آسمانی هفتم

  سؤالات کتاب :

  1 – توضیح دهید ، چرا بهلول هرگز چیزی از هارون درخواست نمی کرد ؟

  الف ) می دانست هارون توانایی برآورده کردن خواسته های او را ندارد .

  ب )  خداوند را در برآورده کردن حاجات خود از هارون توانا تر می دید .

  2 –  چرا خداوند همة دعاهای ما را مستجاب نمی کند ؟ توضیح دهید .

  گاهی اوقات از خداوند چیزهایی را درخواست می کنیم که به مصلحتمان نیست . خداوند بهتر از هر کس دیگری از سود و زیان ما آگاه است و به جای خواستة ما ، چیزی را که مفید تر و مناسب تر است به ما می دهد .

  3 – خداوند در جنگ بدر ،  مسلمانان را با چه شرایطی یاری کرد ؟

  الف ) تعداد مسلمانان اندک بود                                     ب ) اوّلین نبرد مسلمانان بود ،

  ج ) تعداد مشرکان دو برابر مسلمانان بود                 د ) مشرکان دارای سلاح و اسب بیشتری بودند .

  خداوند فرمود : اگر صبر کنید و پرهیزکار باشید ، هنگامی که دشمنان با جوش و خروش بر شما بتازند ، پروردگارتان شما را یاری خواهد کرد ، با پنج هزار نفر از فرشتگانش که نشانه هایی با خود دارند .

  4 – توضیح دهید ما چگونه می توانیم خداوند را یاری دهیم  ؟

  منظور از یاری خداوند ، یاری دین اوست .

  الف ) با صبر و ایستادگی در برابر مشکلات و سختی ها .

  ب )  با عمل به دستورات خداوند در انجام واجبات و ترک محرمات .

  ج ) با جهاد در راه خدا و دفاع از دین ، با جان و مال.

  نمونه سؤالات متن درس 2 :

  1 – پیامبر اکرم (ص) در رابطه با دعای بندگان ، چه می فرمایند ؟

  می فرمایند : هیچ مسلمانی خداوند را نمی خواند مگر این که دعایش :

  1 ) یا در همین دنیا مستجاب می شود .             

  2 ) یا خداوند آن را در روز قیامت برای او ذخیره می کند .

  3 ) و یا در برابر آن دعا بخشی از گناهانش را می بخشد .

  1 – جملات صحیح و غلط را با ص یا غ مشخص کنید :

   الف) ما برای پشت سر گذاشتن مشکلات خود ، نیازمند کمک دیگران نیستیم . ( غ )

  ب)دعای هیچ یک از بندگان ، از خدا پنهان نمی ماند  . ( ص )

  ج) ما مسلمانان در شبانه روز دست کم هفده مرتبه در نماز ، سوره ی حمد را می خوانیم . ( غ )

  د ) خداوند درخواست و دعای هیچ کس را بی پاسخ نمی گذارد . ( ص )

  2 – جملات زیر را با کلماتی مناسب تکمیل کنید :

  الف) ساده ترین راه ها برای جلب یاری خداوند دعا کردن است .

  ب) نماز  بهترین حالتی است که در آن دعا مستجاب می شود .

  ج) انسان در حال نماز توجّه بیشتری به خدا دارد و خداوند نیز با لطف و رحمت بیشتری با او رفتار می کند .

  د) صبر و پرهیزکاری مسلمانان موجب شد که خداوند در جنگ بدر آنان را  با فرشتگان یاری کند .

  ه ) مسلمانان با صبر و تقوا در واقع دین خداوند را یاری کردند و خداوند نیز آنان را یاری کرد .

  3 – زیر پاسخ صحیح در داخل پرانتز خط بکشید :

  الف  ) ما ........  تمام نیاز های زندگی خود را به تنهایی برطرف کنیم . ( می توانیم – نمی توانیم )

  ب ) ما برای حل مشکلات خود ، نیازمند کمک دیگران ......  . ( هستیم – نیستیم )

  ج ) خداوند بدون آن که ......  به دیگران داشته باشد ، می تواند به همه یاری برساند . ( توجّهی – نیازی )

  4 –  چه چیز مسلمانان را در جنگ بدر به وحشت انداخته بود ؟

  الف) تعداد مسلمانان اندک بود .             

  ب) اوّلین جنگ مسلمانان بود .                    

  ج) تعداد مشرکان بیشتر بود .                      

  د) سلاح و اسب مشرکان بیشتربود .                                                 

  5 – چه کارهایی را می شناسید که در مشکلات ، یاری بیشتر خداوند را به دنبال دارد ؟

  الف) دعا کردن                 ب) صبر داشتن                   ج) تقوا و پرهیزکاری                   د) توکّل به خدا

  6 – شکست احتمالی مسلمانان در جنگ بدر  ، چه نتیجه ای می توانست داشته باشد ؟

  جنگ بدر ، برای مسلمانان  نبرد مرگ و زندگی بود . ممکن بود اسلام برای همیشه نابود شود و دیگر اسمی از آن باقی نماند .

  7 – نتیجه نهایی جنگ بدر چه شد ؟

  پس از وعدة یاری خداوند ، مسلمانان با تمام توان به میدان جنگ رفتند و شکست سنگینی را بر مشرکان وارد کردند که موجب تقویت روحیه مسلمانان و گرایش بیشتر مردم به اسلام شد .

  8 – جملات زیر را با پاسخ کوتاه تکمیل کنید :

  الف ) اگر خداوند را یاری کنیم  ، خداوند نیز ما را یاری می کند و قدم هایمان را استوار می گرداند .

  ب  ) منظور خداوند از یاریش ، توسط ما بندگان ،  یاری دین اوست .

  ج ) ما باعمل به دستورات خداوند موجب ثبات و پایداری دین اسلام می شویم .

  9 -  آیه « فانّی قریبٌ اُجیبُ دعوه الّداع اِذا دَعان » پیرامون نقش ......... می باشد .

  الف) دعای بندگان                                    ب) نماز و روزه             

  ج) نزدیکی مرگ                                      د) صبر و توکّل

  10 – آیه « ... اِن تَصبروُا وَ تتَّقوا وَ یَاتوکُم مِن فَورِهِم هذا ... »در ارتباط با کدام گزینه است ؟

  الف) پذیرفته شدن دعای بندگان صالح                           ب) دوری از کارهای بد با استعانت از خدا

  ج) اهمّیت صبر و تقوا در یاری خداوند                             د) پیروزی مسلمانان بر کافران و مشرکان

  11 – « اِیّاکَ نَعبُدُ وَ اِیّاکَ نَستَعین »  یعنی چه ؟

  الف) تنها  از او یاری می جویم و او را می پرستم.                                   

  ب) تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم .

  ج) تنها تو را می پرستم و از تو یاری می جویم .                                                             

  د) تنها خدا را می پرستم و تنها از او یاری می جوییم .

  12 -  این کار آنقدر ارزشمند است که ،  خداوند آن را یاری خودش دانسته است . 

  الف ) جهاد                ب ) یاری دین خدا                ج ) انجام واجبات                   د ) ترک محرمات

  13 – اوّلین درخواست بهلول از هارون الرّشید چه بود ؟

  الف ) دور کردن پشه ها و مگس ها                                 ب ) دور کردن بیماری ها از او   

  ج ) بخشیدن گناهانش توسط هارون                                  د) اجازة ترک کردن قصر

  منبع مطلب : jr110.blogfa.com

  مدیر محترم سایت jr110.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  پاسخ سؤالات و پرسش های پیام های آسمان هفتم ( درس 2)

  استعانت از خداوند

   

  پرسش های متن درس

  ۱ - استعانت به چه معناست ؟

   طلب یاری از خداوند

  ۲ - راه های بهرهمندی از یاری خداوند را بیان کنید .

   الف : دعا

  ب : صبر و تقوی

  ۳ - تقوا یعنی چه ؟

  تقوا یعنی اینکه انسان در هنگام مواجه شدن با گناهان از آنها دوری کند .

  ۴ - صبر و تقوی چگونه می تواند یاری خداوند را برای ما جلب نماید ؟

  اگر ما انسان ها بتوانیم در برابر مشکلات و سختی ها ، صبر کنیم و بتوانیم در هر موقعیتی ، از گناهان دوری کنیم . خداوند بیش از پیش یاری خود را نصیب ما خواهد کرد .

   

  خودت را امتحان کن

   

  ۱ - توضیح دهید چرا بهلول هرگز چیزی را از هارون در خواست نمی کرد ؟

   زیرا بهلول می دانست که قدرت هارون محدود است و او توانایی انجام خیلی از کار ها را ندارد بنا براین از او در خواستی نمی کرد .

  ۲ - چرا خداوند همه دعاهای ما را مستجاب نمی کند ؟ توضیح دهید .

  بدلیل آن که گاهی اوقات از خداوند چیزهایی درخواست می کنیم که به مصلحت ما نیست . خداوند که بهتر از هر کس دیگری از سود و زیان ما آگاه است ، به جای خواسته ی ما چیزی را که مفیدتر و مناسب تر است به ما می دهد .

  ۳ - خداوند در جنگ بدر مسلمانان را با چه شرایطی یاری کرد ؟

  فرمود اگر صبر کنید و تقوی پیشه نمایید، هنگامی که دشمنان با جوش و خروش بر شما بتازند پروردگارتان شما را یاری خواهد کرد، با ۵۰۰۰ هزار فرشته که نشانه هایی با خود دارند.

  ۴ - توضیح دهید ما چگونه می توانیم خداوند را یاری دهیم ؟

  الف : با جهاد در راه خدا و دفاع از دین با جان و اموالمان 

   ب : با عمل به دستورات خداوند در انجام دادن آن چیزی که بر ما واجب کرده 

   ج : دوری از چیزهایی که بر ما حرام کرده است . 

   

  فعالیت کلاسی

   

   

  فعالیت اول :

  به نظر شما ، بهلول از این درخواست ها چه منظوری داشت ؟

  می خواست به هارون بفهماند که قدرت ادعایی تو آن قدر ناتوان است که نمی تواند خواسته های کوچک من را برآورد سازد و قدرت تو در برابر قدرت خداوند هیچ است . پس انسان ، خواسته های خود را باید از خدا که بر انجام دادن تمام کار ها تواناست در خواست کند .

  فعالیت دوم :

  به نظر شما چه کار های دیگری موجب جلب یاری خداوند می شود ؟ به کمک معلم خود موارد دیگری را نام ببرید .

  کمک به دیگران

  امر به معروف

  نهی از منکر

  جهاد در راه خدا

  ترک کردن گناهان

  انجام دستورات الهی

   

   

  پیشنهاد

   

  سوره فیل را بخوانید و شباهت های آن و ماجرای طبس را در کلاس برای دوستانتان بیان کنید .

  در داستان اصحاب فیل می بینیم که خداوند برای محافظت از خانه کعبه در برابر سپاه ابرهه ، پرندگانی را به نام ابابیل بر سر آن ها فروفرستادکه بر روی آن ها سنگ های ریزی افکندندو آن ها را تار و مار نمودند، در ماجرای طبس نیز خداوند با طوفان شن دشمنان اسلام را شکست داد .

  پایان

  منبع مطلب : dinishahin.blogfa.com

  مدیر محترم سایت dinishahin.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای پاسخ کلیک کنید