این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  جرم جسمی 80 گرم و حجم آن 32 سانتی متر مکعب است چگالی آن چند گرم بر سانتی متر مکعب است علوم هفتم

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  جرم جسمی 80 گرم و حجم آن 32 سانتی متر مکعب است چگالی آن چند گرم بر سانتی متر مکعب است علوم هفتم را از سایت نکس اسکرین دریافت کنید.

  نمونه سوال علوم

  سوالات علوم تجربی سال هفتم مدرسه نمونه دولتی البرز اندیشه

  نمونه سوال علوم

  1- کمیت چیست؟

  1- هرچیزی که قابل اندازه گیری باشد .                     2- هرچیزی که قابل کم وزیاد شدن باشد.

  3- هر چیزی که دارای یک یکا یا واحد باشد .   4-  هرچیزی که قابل اندازه گیری باشد و دارای یک یکا یا واحد باشد .

  2- کدام یک از مواد زیر در آب نامحلول  است؟

  1- نفت ، نمک خوراکی        2- گچ ، نمک خوراکی     3- گوگرد ، نفت       4- جوهر نمک ، نمک خوراکی

  2- اینکه یک ماده در آب فرو برود یا روی آن شناور بماند به کدام کمیت بستگی دارد؟

  1- وزن                         2- جرم                      3- حجم                    4- جرم حجمی

  3- فناوری چیست؟

  1- تبدیل فناوری به علم است.                    2- تبدیل علم به فناوری است.

  3- تبدیل عمل به علم                             4- تبدیل علم به عمل است

  4- با توجه به شکل مقابل کدام گزینه غلط است؟

  1- جرم دو جسم برابر است.                             2- وزن دو جسم برابر است

  3- چگالی جسم A از  B بیشتر است.                 4- چگالی جسم  B از A  بیشتر است.

  5- وسیله اندازه گیری کدام یک از کمیت­های زیر را که در جلوی آن نوشته شده است درست است؟

  1- طول – ترازو         2- وزن – ترازو             3- جرم – ترازو                 4- حجم - ترازو

  6- یکای کدام یک از کمیت های زیر را که جلوی آن نوشته شده درست نیست؟

  1- وزن – کیلوگرم               2- جرم – کیلوگرم           3- حجم – لیتر          4- حجم - سانتی متر مکعب

  7- کدام یک از موارد زیر غلط است؟

  1- 20گرم = 020/0 کیلوگرم        2- 18گرم = 18/0/نیوتن

  3- 4/1 نیوتن = 1400 گرم       4- 1 لیتر = 1000 سی سی

  10cm

  8- کدام یک از گزینه های زیر حجم جسم مقابل را درست نشان نمی دهد؟

  1- 100 سی سی                 2- 1000سی سی          3- 1 لیتر           4- 1000سانتی متر مکعب

  9- مقدار نیروی جاذبه وارد از طرف زمین بر یک کیلوگرم از جسم های مقابل چگونه است؟ (سرب ، طلا ، جیوه ، هوا)

  1- سرب< طلا< جیوه < هوا                                 2- سرب > طلا > جیوه > هوا

  3 cm 2 cm 3-  سرب = طلا= جیوه = هوا                            4-  سرب = طلا > جیوه = هوا

  10- اگر جرم جسم مقابل 192/0 کیلو گرم باشد ، چگالی آن چند گرم بر سانتی متر مکعب است؟

  1- 8/0                         2- 8                      3- 80                 4- 800

  11- دقت اندازه گیری به چه چیزهایی بستگی دارد؟

  1- دقت شخص        2- دقت وسیله اندازه گیری       3- دقت در نوشتن نتیجه اندازه گیری    4- موارد 1 و2

  12- چگالی آلومینیوم  7/2  گرم بر سانتی متر مکعب است .یک مترمکعب آلومینیوم چقدر جرم دراد؟

  1- 7/2 تن               2- 27کیلوگرم                       3- 2700کیلوگرم                4- 270کیلوگرم

  13- جرم یک انار 170 گرم است ،جرم این انار در کره ماه جقدر است؟

  1- 7/1 گرم          2- 17 گرم                   3- 170گرم                          4- 1700گرم

  14 – وزن یک جسم روی زمین 100 نیوتن است، وزن این جسم در کره ی ماه چند نیوتن است؟

  1- 17                2- 170                                  3- 1700                       4- 1000

  15- کدام یک از تعاریف زیر غلط است؟

  1- حجم مقدار فضایی است که یک جسم اشغال می کند .

  2- وزن مقدار نیرویی است از طرف زمین بر جرم جسم وارد می شود.

  3- وزن جسم همواره مقدار ثابتی است وهیچگاه تغییر نمی کند.

  4- نسبت جرم به حجم یک جسم چگالی آن جسم است.

  16- وقتی گفته می شود چگالی آب   1 گرم بر سانتی متر مکعب است معنی این جمله چیست؟

  1- یعنی هر گرم آب 1 سانتی متر مکعب حجم دارد.        2- یعنی هر  سانتی متر مکعب آب یک گرم جرم دارد.

  3- یعنی هر متر مکعب آب 1000 کیلو گرم جرم دارد       4- همه موارد 1،2 و3 صحیح می باشند.

  17- کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

  1- میلی = 01/0        2- سانتی = 001/0           3- کیلو = 100                 4- دسی = 1/0

  18- کدام یک از گزینه های زیر غلط است ؟

  1- استاندارد در واقع میزان ، معیار و شاخصی برای سنجش واندازه گیری است.

  2- اندازه گیری یک مرحله مهم برای حمع آوری اطلاعات است.

  3- تولید سوخت هسته ای واستفاده از آن نمونه ای از تبدیل علم به فناوری است .

  4- اولین مرحله یک روش علمی آزمایش فرضیه ها می باشد.

  19- کدام وسیله برای اندازه گیری حجم مایعات مناسب تر است؟

  1- بشر                       2- ارلن مایر              3- استوانه مدرج                            4- بالن

  20- با استفاده از کدام یک از موارد زیر می توان پی به خالص یا ناخالص بودن ماده برد؟

  1- حجم                     2- جرم                    3- وزن                            4- چگالی

  21-  اگردستگاه مقابل را از هوای گرم به هوای سرد ببریم، بعداز مدتی چه روی خواهد داد؟

  الف- حجــــم گاز درون مخــزن کــم می شودومایع درون لوله ازنقطه A بالاتـر می رود.

  ب-  حجـم گاز درون مخزن زیاد می شود ومایع درون لوله از نقطهA  پایین تر می رود .

  ج- حجـــم گاز درون مخـــزن ومایع درون لــولــه هیچ تغییری نمی کنند.

  د- حجم گاز درون مخزن کم می شود ومایع درون لوله از نقطه A پایین تر می آید.

  22- کدام یک از ویژگی های زیر درمورد مولکول های موجود درآب یک لیوان ومولکول های یک قالب یخ یکسان است؟

  الف- شکل مولکــول ها                         ب- فاصله­ی بین مولکول های مجاور

  ج- انرژی مولکــول ها                          د- نوع حـــرکت مـولـکـــول ها

  23- وقتی از ماده ای گرما بگیریم،حجم آن........... یافته، می

  - کدام یک از موارد زیر جزو ویژگی های فلزات نیست؟

  1- رسانایی        2- چکش خواری        3- سطح تیره         4- سطح براق

  25- کدام یک از مواد زیر به ترتیب سختی  مرتب شده اند؟

  1- شیشه <گچ< چاقو< کوارتز             2- کوارتز>شیشه>چاقو>گچ

  3- کوارتز>گچ>شیشه>چاقو                4- چاقو>کوارتز>شیشه>گچ

  26- ویژگی کدام یک از مواد زیر که درجلوی آنها  نوشته شده است درست است؟

  1- آلومینیوم = سبکی واستحکام                       2- شیشه = انعطاف پذیری

  منبع : www.oloumriyazilox.blogfa.com

  جرم جسمی ۸۰ گرم و حجم آن ۳۲ سانتی متر مکعب است. چگالی آن؟

  پرسش و پاسخ مقطع دوره اول متوسطه پایه هفتم رشته درس علوم تجربی

  جرم جسمی ۸۰ گرم و حجم آن ۳۲ سانتی متر مکعب است. چگالی آن؟

  سارا محمودی   9 مرداد 11:55

  1 پرسش 0 پاسخ 7 امتیاز

  علوم تجربی هفتم دوره اول متوسطه

  جرم جسمی ۸۰گرم و حجم ان ۳۲ سانتی متر مکعب است چگالی ان چند گرم بر سانتی متر مکعب است ؟

  1 گزارش

  Sobhan daemi   10 مرداد 13:26

  0 پرسش 92 پاسخ 592 امتیاز

  سلام چگالی= حجم ÷ جرم

  واحد های چگالی

  عبارت از گرم بر سانتی متر مکعب

  و کیلوگرم بر متر مکعب

  حالا این سوال رو حل میکنیم

  2.5=32÷80‌

  چگالی = 2.5 ک در آب هم فرو میرود

  چگالی آب = 1

  امیدوارم یاد گرفته باشید.

  7 گزارش

  شیهمئ نشناشنه   27 مهر 10:23

  0 پرسش 1 پاسخ 11 امتیاز

  جرم جسمی 30گرم وحجم ان 10سانتی مترمکعب است

  2 گزارش

  مجتبی مجتبی   21 دی 18:49

  0 پرسش 40 پاسخ 175 امتیاز

  حجم جسم÷جرم جسم =فرمول چگالی

  گرم بر سانتی متر مکعب 2.5=32÷80

  1 گزارش

  Soha Hassaninejad   27 آذر 8:32

  0 پرسش 1 پاسخ 6 امتیاز

  اگر جرم جعبه‌ای 560گرم باشد و حجم آن 8سانتی متر مکعب باشد چگالی آن چقدر است؟

  1 گزارش

  عرشیا اردکانی   18 آبان 9:13

  0 پرسش 2 پاسخ 7 امتیاز

  چگالی یک قطعه چوب 0/8گرم برسانتی مترمکعب است.500گرم ازاین مادهچندسانتی مترمکعب جرم دارد

  1 گزارش

  سودا اسمعیل فرد   20 اردیبهشت 20:00

  0 پرسش 3 پاسخ 23 امتیاز

  .صفت و موصال ف رو مثال بزنید??

  0 گزارش

  메타는 원한다 메타는 직업을 원한다   22 دی 22:31

  0 پرسش 5 پاسخ 10 امتیاز

  باید جرم را تقسیم بر حجم کنیم یعنی

  جرم÷حجم 80÷32=2/5 چگالی=2/5 توی اب هم فرو میره چگالی ابشم یک هست 0 گزارش

  سام محب زاده   18 دی 12:46

  0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

  جسمی به چگالی 2 گرم بر سانتی متر مکعب و حجم466

  گرم چه است 0 گزارش

  هستی ریاحی   5 دی 8:47

  0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

  جرم جسمی 80 گرم و حجم آن 32 سانتی متر مکعب است چگالی آن چند گرم بر سانتی متر مکعب است

  0 گزارش

  Narin Moradian   26 مهر 9:40

  1 پرسش 1 پاسخ 8 امتیاز

  جرم جسمی 200گرم و حجم آن 100 سانتی متر مکعب است چگالی آن ؟

  0 گزارش

  Mahya Hasani   28 مهر 13:43

  0 پرسش 1 پاسخ 0 امتیاز

  اگر جرم جسمی بر اساس گرم وحجم آن براساس میلی لیتر ارائه شود آن گاه یکای چگالی_______می شود

  میشه جواب سوالمو بدید؟؟؟

  -1 گزارش

  Maneskin nn   10 مرداد 12:37

  0 پرسش 204 پاسخ 1619 امتیاز

  سلام وقت بخیر

  چگالی از فرمول جرم/حجم به دست میاد پس:

  2.5=80/32 موفق باشید -1 گزارش

  منبع : gama.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 1 ماه قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید