این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  جرم و حجم جسمی به ترتیب 30 گرم و 15 سانتی متر مکعب است،چگالی این جسم کدامیک از گزینه های زیر است؟

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  جرم و حجم جسمی به ترتیب 30 گرم و 15 سانتی متر مکعب است،چگالی این جسم کدامیک از گزینه های زیر است؟ را از سایت نکس اسکرین دریافت کنید.

  نمونه سوال علوم

  سوالات علوم تجربی سال هفتم مدرسه نمونه دولتی البرز اندیشه

  نمونه سوال علوم

  1- کمیت چیست؟

  1- هرچیزی که قابل اندازه گیری باشد .                     2- هرچیزی که قابل کم وزیاد شدن باشد.

  3- هر چیزی که دارای یک یکا یا واحد باشد .   4-  هرچیزی که قابل اندازه گیری باشد و دارای یک یکا یا واحد باشد .

  2- کدام یک از مواد زیر در آب نامحلول  است؟

  1- نفت ، نمک خوراکی        2- گچ ، نمک خوراکی     3- گوگرد ، نفت       4- جوهر نمک ، نمک خوراکی

  2- اینکه یک ماده در آب فرو برود یا روی آن شناور بماند به کدام کمیت بستگی دارد؟

  1- وزن                         2- جرم                      3- حجم                    4- جرم حجمی

  3- فناوری چیست؟

  1- تبدیل فناوری به علم است.                    2- تبدیل علم به فناوری است.

  3- تبدیل عمل به علم                             4- تبدیل علم به عمل است

  4- با توجه به شکل مقابل کدام گزینه غلط است؟

  1- جرم دو جسم برابر است.                             2- وزن دو جسم برابر است

  3- چگالی جسم A از  B بیشتر است.                 4- چگالی جسم  B از A  بیشتر است.

  5- وسیله اندازه گیری کدام یک از کمیت­های زیر را که در جلوی آن نوشته شده است درست است؟

  1- طول – ترازو         2- وزن – ترازو             3- جرم – ترازو                 4- حجم - ترازو

  6- یکای کدام یک از کمیت های زیر را که جلوی آن نوشته شده درست نیست؟

  1- وزن – کیلوگرم               2- جرم – کیلوگرم           3- حجم – لیتر          4- حجم - سانتی متر مکعب

  7- کدام یک از موارد زیر غلط است؟

  1- 20گرم = 020/0 کیلوگرم        2- 18گرم = 18/0/نیوتن

  3- 4/1 نیوتن = 1400 گرم       4- 1 لیتر = 1000 سی سی

  10cm

  8- کدام یک از گزینه های زیر حجم جسم مقابل را درست نشان نمی دهد؟

  1- 100 سی سی                 2- 1000سی سی          3- 1 لیتر           4- 1000سانتی متر مکعب

  9- مقدار نیروی جاذبه وارد از طرف زمین بر یک کیلوگرم از جسم های مقابل چگونه است؟ (سرب ، طلا ، جیوه ، هوا)

  1- سرب< طلا< جیوه < هوا                                 2- سرب > طلا > جیوه > هوا

  3 cm 2 cm 3-  سرب = طلا= جیوه = هوا                            4-  سرب = طلا > جیوه = هوا

  10- اگر جرم جسم مقابل 192/0 کیلو گرم باشد ، چگالی آن چند گرم بر سانتی متر مکعب است؟

  1- 8/0                         2- 8                      3- 80                 4- 800

  11- دقت اندازه گیری به چه چیزهایی بستگی دارد؟

  1- دقت شخص        2- دقت وسیله اندازه گیری       3- دقت در نوشتن نتیجه اندازه گیری    4- موارد 1 و2

  12- چگالی آلومینیوم  7/2  گرم بر سانتی متر مکعب است .یک مترمکعب آلومینیوم چقدر جرم دراد؟

  1- 7/2 تن               2- 27کیلوگرم                       3- 2700کیلوگرم                4- 270کیلوگرم

  13- جرم یک انار 170 گرم است ،جرم این انار در کره ماه جقدر است؟

  1- 7/1 گرم          2- 17 گرم                   3- 170گرم                          4- 1700گرم

  14 – وزن یک جسم روی زمین 100 نیوتن است، وزن این جسم در کره ی ماه چند نیوتن است؟

  1- 17                2- 170                                  3- 1700                       4- 1000

  15- کدام یک از تعاریف زیر غلط است؟

  1- حجم مقدار فضایی است که یک جسم اشغال می کند .

  2- وزن مقدار نیرویی است از طرف زمین بر جرم جسم وارد می شود.

  3- وزن جسم همواره مقدار ثابتی است وهیچگاه تغییر نمی کند.

  4- نسبت جرم به حجم یک جسم چگالی آن جسم است.

  16- وقتی گفته می شود چگالی آب   1 گرم بر سانتی متر مکعب است معنی این جمله چیست؟

  1- یعنی هر گرم آب 1 سانتی متر مکعب حجم دارد.        2- یعنی هر  سانتی متر مکعب آب یک گرم جرم دارد.

  3- یعنی هر متر مکعب آب 1000 کیلو گرم جرم دارد       4- همه موارد 1،2 و3 صحیح می باشند.

  17- کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

  1- میلی = 01/0        2- سانتی = 001/0           3- کیلو = 100                 4- دسی = 1/0

  18- کدام یک از گزینه های زیر غلط است ؟

  1- استاندارد در واقع میزان ، معیار و شاخصی برای سنجش واندازه گیری است.

  2- اندازه گیری یک مرحله مهم برای حمع آوری اطلاعات است.

  3- تولید سوخت هسته ای واستفاده از آن نمونه ای از تبدیل علم به فناوری است .

  4- اولین مرحله یک روش علمی آزمایش فرضیه ها می باشد.

  19- کدام وسیله برای اندازه گیری حجم مایعات مناسب تر است؟

  1- بشر                       2- ارلن مایر              3- استوانه مدرج                            4- بالن

  20- با استفاده از کدام یک از موارد زیر می توان پی به خالص یا ناخالص بودن ماده برد؟

  1- حجم                     2- جرم                    3- وزن                            4- چگالی

  21-  اگردستگاه مقابل را از هوای گرم به هوای سرد ببریم، بعداز مدتی چه روی خواهد داد؟

  الف- حجــــم گاز درون مخــزن کــم می شودومایع درون لوله ازنقطه A بالاتـر می رود.

  ب-  حجـم گاز درون مخزن زیاد می شود ومایع درون لوله از نقطهA  پایین تر می رود .

  ج- حجـــم گاز درون مخـــزن ومایع درون لــولــه هیچ تغییری نمی کنند.

  د- حجم گاز درون مخزن کم می شود ومایع درون لوله از نقطه A پایین تر می آید.

  22- کدام یک از ویژگی های زیر درمورد مولکول های موجود درآب یک لیوان ومولکول های یک قالب یخ یکسان است؟

  الف- شکل مولکــول ها                         ب- فاصله­ی بین مولکول های مجاور

  ج- انرژی مولکــول ها                          د- نوع حـــرکت مـولـکـــول ها

  23- وقتی از ماده ای گرما بگیریم،حجم آن........... یافته، می

  - کدام یک از موارد زیر جزو ویژگی های فلزات نیست؟

  1- رسانایی        2- چکش خواری        3- سطح تیره         4- سطح براق

  25- کدام یک از مواد زیر به ترتیب سختی  مرتب شده اند؟

  1- شیشه <گچ< چاقو< کوارتز             2- کوارتز>شیشه>چاقو>گچ

  3- کوارتز>گچ>شیشه>چاقو                4- چاقو>کوارتز>شیشه>گچ

  26- ویژگی کدام یک از مواد زیر که درجلوی آنها  نوشته شده است درست است؟

  1- آلومینیوم = سبکی واستحکام                       2- شیشه = انعطاف پذیری

  منبع : www.oloumriyazilox.blogfa.com

  دانش آموزی جسمي به جرم 30 گرم را داخل استوانه مدرجی كه 40 سانتی مترمكعب آب دارد قرار می‌دهد. اگر افزايش حجم آب 10 سانتی‌متر مكعب باشد، با توجه به اطلاعات داده شده…

  دانش آموزی جسمي به جرم 30 گرم را داخل استوانه مدرجی كه 40 سانتی مترمكعب آب دارد قرار می‌دهد. اگر افزايش حجم آب 10 سانتی‌متر مكعب باشد، با توجه به اطلاعات داده شده چگالی جسم چقدر است؟ و اين جسم در آب چگونه قرار می‌گيرد؟

  🏆🏆 مسابقه استعدادیابی گاما تلنت 🏆🏆

  ثبت نام   ورود

  پربازدیدها: #درآمدزایی#آزمون‌ساز#جبرانی_شهریور

  فصل 2: اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن علوم تجربی هفتم دوره اول متوسطه درسنامه آموزشی این مبحث

  دانش آموزی جسمي به جرم 30 گرم را داخل استوانه مدرجی كه 40 سانتی مترمكعب آب دارد قرار می‌دهد. اگر افزايش حجم آب 10 سانتی‌متر مكعب باشد، با توجه به اطلاعات داده شده چگالی جسم چقدر است؟ و اين جسم در آب چگونه قرار می‌گيرد؟

  1 )

  3 گرم برسانتی متر مكعب - در آب فرو می‌رود

  2 )

  1 گرم برسانتی‌متر مكعب - در آب شناور می‌ماند

  3 ) 3 4 34

  گرم برسانتی متر مكعب – روی آب قرار می‌گيرد

  4 ) 4 3 43

  گرم برسانتی‌متر مكعب – در آب فرو می‌رود

  گزارش خطا یک تست دیگه بزن یک آزمون کامل بده

  تحلیل ویدئویی تست

  1401/02/5 ابوالقاسم کریمی

  ویدیو دوره کامل آموزشی، علوم تجربی هفتم دوره اول متوسطه

  مدرس: کریم مرادی

  مدت دوره: 6 ساعت (19 فایل)

  ریاضی

  2759 تست 193,130 تومان

  فارسی

  2218 تست 155,260 تومان

  علوم تجربی

  3603 تست 252,210 تومان

  پیام‌های آسمان

  721 تست 50,470 تومان

  مطالعات اجتماعی

  1712 تست 119,840 تومان

  کار و فناوری

  147 تست 10,290 تومان

  انگلیسی

  1738 تست 121,660 تومان

  عربی

  1129 تست 79,030 تومان

  قرآن

  514 تست 35,980 تومان

  نمونه سوالات مرتبط

  آزمون آنلاین

  15 تست

  آزمون مستمر علوم هفتم از فصل 1 تا 4

  تیم مدیریت گاما

  آزمون آنلاین

  18 تست

  آزمون آنلاین علوم پایه هفتم | فصل ۱ تا ۶

  تیم مدیریت گاما

  آزمون آنلاین

  15 تست

  آزمون مجازی علوم هفتم | فصل 3: اتم ها الفبای مواد

  تیم مدیریت گاما

  3 صفحه

  آزمون پایانی فصل 6 علوم تجربی هفتم مدرسه البرز شهریار

  حمید علیرضالو

  4 صفحه

  آزمون پایانی فصل 10 علوم تجربی هفتم مدرسه البرز شهریار

  حمید علیرضالو

  2 صفحه

  آزمون نوبت اول علوم تجربی هفتم دبیرستان علامه امینی بناب | دی 95

  محمد محسنی

  3 صفحه

  برگۀ کار و تمرین علوم تجربی هفتم مدرسه ابوذر + جواب | فصل سیزدهم: سفر غذا

  امیر امیری

  رایـــــگان

  2 صفحه

  ارزشیابی مستمر علوم تجربی پایه هفتم مدرسه جواد الائمه | فصل 8 تا 11

  عبدالحمید بزله

  2 صفحه

  نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم تجربی هفتم دوره اول متوسطه

  مهدی شامی

  2 صفحه

  آزمون نوبت دوم علوم تجربی هفتم مدرسه نوید نهراب | خرداد 1398

  آیت کریمی

  8 صفحه

  آزمون هماهنگ نوبت دوم علوم هفتم | قائم شهر ـ خرداد 1397 شیفت صبح + عصر

  اصغر امیرفتحی

  4 صفحه

  سؤالات ارزشیابی هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی هفتم مدارس سمپاد مازندران | خرداد 94

  منبع : gama.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 1 ماه قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید