این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  جواب صفحه 52ریاضی هفتم

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  جواب صفحه 52ریاضی هفتم را از این سایت دریافت کنید.

  جواب صفحه 52 ریاضی هفتم

  در این نوشته با جواب صفحه 52 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

  دقیقه مطالعه

  در این نوشته با جواب صفحه 52 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

  جواب صفحه 52 ریاضی هفتم

  1- با انجام تبدیلات متوالی روی یک مثلث، قسمتی از صفحه را پوشانده‌ایم. مثلث‌هایی را که از انتقال مثلث رنگی به دست آمده اند، رنگ کنید.

  هریک از مثلث‌های سفید را می‌توان با دوران ١٨٠ درجهٔ یکی از مثلث‌های رنگی به دست آورد.

  زاویه‌های مساوی در همهٔ مثلث‌ها را با شماره گذاری آنها مشخص کنید. آیا همهٔ این مثلث‌ها با هم مساویند؟ بله

  2- با انجام تبدیلات متوالی روی یک چهارضلعی قسمتی از صفحه را پوشانده‌ایم.

  چهارضلعی‌هایی را که از انتقال چهارضلعی رنگی به دست آمده‌اند، رنگ کنید. با چه تبدیلی می‌توان چهارضلعی‌های سفید را به دست آورد؟ دوران

  ضلع‌ها و زاویه‌های مساوی را با علامت گذاری مشخص کنید.

  آیا همهٔ این چهارضلعی‌ها با هم مساوی‌‌اند؟ بله

  تمرین

  1- در شکل مقابل ضلع‌های دو چهارضلعی، دو به دو با هم برابرند.

  الف) با علامت گذاری مناسب تساوی ضلع‌ها را نمایش دهید.

  ب) آیا این دو چهارضلعی با هم مساوی‌اند؟

  خیر

  2- می‌خواهیم شکل B را طوری رسم کنیم که بتوانیم با دو تبدیل متوالی، شکل A را بر شکل C منطبق کنیم. شکل B را رسم کنید و روی هر پیکانه نوع تبدیل انجام شده را بنویسید.

  جواب صفحه 52 ریاضی هفتم

  3- به کمک کاغذ پوستی شکل‌های مساوی را پیدا کنید و تساوی شکل‌ها را به زبان ریاضی بنویسید.

  جواب صفحه 52 ریاضی هفتم

  4- با انجام تبدیلات متوالی روی یک هشت ضلعی و مربع، قسمتی از صفحه را پر کرده‌ایم.به چند طریق می‌توان تنها با یک تبدیل هشت ضلعی رنگی را بر شکل C منطبق کرد؟

  5- شکل زیر قسمتی از کاشی کاری یک بنای قدیمی را نشان می‌دهد.

  دوران انتقال تقارن

  الف) چگونه می‌توان با دو تبدیل متوالی A را بر شکل B منطبق کرد؟

  ب) با ادامهٔ الگوی ایجاد شده، صفحه را پر کنید.

  انتقال و دوران 90 درجه

  جواب صفحه 52 ریاضی هفتم

  منبع مطلب : haladars.ir

  گام به گام فصل4 ریاضی هفتم

  گام به گام فصل4 ریاضی هفتم شامل جواب تمام صفحه ها و سوالات فصل4 ریاضی هفتم

  گام به گام فصل4 ریاضی هفتم

  حل تمرین فصل درس مورد نظر خود را انتخاب کنید

  پاسخ فعالیت صفحه 42 ریاضی هفتم

  مبحث روابط بین پاره خط ها گام به گام ریاضی هفتم - حل تمرین ها فعالیت ها و کاردرکلاس

  پاسخ فعالیت صفحه 43 ریاضی هفتم

  مبحث روابط بین زاویه ها گام به گام ریاضی هفتم - حل تمرین ها فعالیت ها و کاردرکلاس

  حل تمرین های ترکیبی ریاضی هفتم

  جمع بندی فصل گام به گام ریاضی هفتم - حل تمرین ها فعالیت ها و کاردرکلاس های فصل

  جواب کاردرکلاس صفحه 43 ریاضی هفتم

  گام به گام ریاضی هفتم - حل تمرین ها فعالیت هایو کاردرکلاسهای فصل 4 ریاضی هف

  پاسخ فعالیت صفحه 45 ریاضی هفتم

  گام به گام ریاضی هفتم - حل تمرین ها فعالیت های و کاردرکلاسهای فصل 4 ریاضی ه

  جواب کاردرکلاس صفحه 44 ریاضی هفتم

  گام به گام ریاضی هفتم - حل تمرین ها فعالیت های و کاردرکلاسهای فصل 4 ریاضی ه

  حل تمرین صفحه 44 ریاضی هفتم

  گام به گام ریاضی هفتم - حل تمرین ها فعالیت های و کاردرکلاسهای فصل 4 ریاضی ه

  جواب کاردرکلاس صفحه 45 ریاضی هفتم

  گام به گام فصل4 ریاضی هفتم

  پاسخ فعالیت صفحه 46 ریاضی هفتم

  گام به گام ریاضی هفتم - فصل

  حل تمرین صفحه 47 ریاضی هفتم

  گام به گام فصل 4 ریاضی هفتم

  جواب کاردرکلاس صفحه 48 ریاضی هفتم

  گام به گام فصل 4 ریاضی هفتم

  پاسخ فعالیت صفحه 48 ریاضی هفتم

  گام به گام فصل 4ریاضی هفتم

  حل تمرین صفحه 49 ریاضی هفتم

  گام به گام فصل4 ریاضی هفتم

  پاسخ فعالیت صفحه 51 ریاضی هفتم

  گام به گام ریاضی هفتم - فصل 4

  جواب کاردرکلاس صفحه 51 ریاضی هفتم

  گام به گام ریاضی هفتم - فصل 4

  پاسخ فعالیت صفحه 52 ریاضی هفتم

  گام به گام ریاضی هفتم - فصل 4

  حل تمرین صفحه 52 ریاضی هفتم

  گام به گام ریاضی هفتم فصل4

  حل تمرین های ترکیبی فصل 4 ریاضی هفتم

  گام به گام ریاضی هفتم - فصل4

  دیگر محتواهای این درس

  ویدئو ریاضی هفتم جزوه ریاضی هفتم

  نمونه سوال ریاضی هفتم

  آزمون انلاین ریاضی هفتم

  منبع مطلب : paadars.com

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 1 ماه قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید