این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  حل صفحه ی 52 ریاضی ششم

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  حل صفحه ی 52 ریاضی ششم را از این سایت دریافت کنید.

  آموزش فعالیت صفحه 52 ریاضی ششم دبستان

  ویدیو آموزش فعالیت صفحه 52 ریاضی ششم دبستان از کانال آموزش دروس مدرسه آموزش فعالیت صفحه 52 ریاضی ششم دبستان, آموزش, فعالیت, صفحه, ریاضی, دبستان

  1 7:35

  آموزش فعالیت صفحه 38 ریاضی ششم

  2 6:46

  اموزش فعالیت صفحه 37 ریاضی ششم

  3 4:17

  اموزش کار در کلاس صفحه 34 ریاضی ششم

  4 1:09

  آموزش حل کاردرکلاس صفحه 33 ریاضی ششم

  5 6:41

  آموزش تقسیم کردن کسر ها در ریاضی ششم

  6 7:10

  آموزش حل تمرین صفحه 30 ریاضی ششم

  7 3:42

  آموزش فعالیت صفحه 29 ریاضی ششم

  8 4:58

  آموزش کاردرکلاس صفحه 29 ریاضی ششم

  9 8:09

  آموزش حل فعالیت صفحه 28 ریاضی ششم

  10 11:07

  آموزش حل تمرین صفحه 27 ریاضی ششم

  11 13:07

  آموزش کاردرکلاس صفحه 26 ریاضی ششم

  12 7:54

  آموزش فعالیت صفحه 25 ریاضی ششم دبستان

  13 7:04

  آموزش فعالیت صفحه 24 ریاضی ششم

  14 9:59

  فیلم تدریس فصل دوم ریاضی ششم

  15 22:16

  آموزش کاوشگری صفحه 14 علوم تجربی ششم

  16 13:13

  آموزش فصل دوم علوم ششم دبستان

  17 20:06

  فیلم آموزش تدریس فضل دوم علوم تجربی ششم

  18 5:57

  فیلم جواب گفتگو کنید های صفحه 24 علوم تجربی ششم

  19 8:07

  فیلم جواب آزمایش کنید های صفحه 24 علوم ششم

  20 20:04

  فیلم آموزش اسید و بازها در علوم تجربی ششم دبستان

  21 16:48

  فیلم آموزش ویژگی عمومی فلزات علوم‌ ششم

  22 15:31

  فیلم تدریس علوم ششم فصل سوم

  23 15:41

  فیلم تدریس علوم ششم صفحه 20

  24 13:38

  آموزش علوم ششم ابتدایی - لایه های زمین از نظر فیزیکی

  25 8:38

  آموزش علوم ششم ابتدایی - لایه‌های درونی زمین

  26 13:58

  آموزش علوم ششم - سفر به اعماق زمین

  27 10:56

  آموزش امواج لرزه ای علوم ششم

  28 10:06

  آموزش اعداد اعشاری و فعالیت صفحه 48 ریاضی ششم دبستان

  29 9:46

  آموزش فعالیت صفحه 49 ریاضی ششم دبستان

  30 3:29

  آموزش حل کاردرکلاس صفحه 50 ریاضی ششم دبستان

  31 12:18

  آموزش تمرین های صفحه 51 ریاضی ششم دبستان

  6:28

  آموزش فعالیت صفحه 52 ریاضی ششم دبستان

  33 11:51

  آموزش فعالیت صفحه 54 ریاضی ششم دبستان

  34 10:05

  آموزش کار در کلاس صفحه 55 ریاضی ششم

  35 22:14

  آموزش تمرین های صفحه 55 ریاضی ششم

  36 12:40

  آموزش تقسیم عدد بر اعشاری ریاضی ششم

  37 6:09

  آموزش کار در کلاس صفحه 57 ریاضی ششم

  38 6:09

  آموزش فعالیت صفحه 58 ریاضی ششم

  39 4:48

  آموزش کاردرکلاس صفحه 59 ریاضی ششم

  40 16:44

  آموزش جواب تمرین های صفحه 59 ریاضی ششم

  41 24:02

  آموزش تمرین صفحه 60 ریاضی ششم

  42 15:58

  آموزش تمرین صفحه 47 ریاضی ششم

  43 5:19

  آموزش فصل کسر ها در ریاضی ششم

  44 8:05

  آموزش کاردرکلاس صفحه 45 ریاضی ششم

  45 16:10

  آموزش درسنامه فصل‌ سوم‌ ریاضی ششم

  منبع مطلب : www.dalfak.com

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 1 ماه قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید