این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  خداوند در جنگ احد مسلمانان را با چه شرایطی یاری کرد

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  خداوند در جنگ احد مسلمانان را با چه شرایطی یاری کرد را از سایت پشتوک دریافت کنید.

  سوالات درس دوم دینی(استعانت از خداوند)

  1-راه های بهره مندی از یاری خداوند را نام ببرید.

  صبر و تقوا و یاری دادن خداوند.

  2-راه های بهره مندی از یاری خداوند صبر و تقوا را توضیح دهید.

  یکی از راه هایی که می توان یاری خداوند را جلب کرد صبر کردن و تقوا داشتن است . اگر ما بتوانیم در برابر مشکلات و سختی ها صبر کنیم و در هر موقعیتی از گناهان دوری کنیم خداوند بیش از پیش یاری خود را نصیب ما خواهد کرد.

  3-تقوا یعنی چه؟

  تقوا یعنی انسان در هنگام مواجه شدن با گناهان از آنها دوری کند.

  4-خداوند در جنگ احد مسلمانان را با چه شرایطی یاری کرد؟

  صبر و ایستادگی در برابر مشکلات و توبه و پشیمانی مسلمانان از اشتباه و غفلت خود در جنگ احد آنان را شایسته این پیروزی کرد.

  5-توضیح دهید ما چگونه می توانیم خداوند را یاری دهیم؟

  ما با جهاد در راه خدا-دفاع از دین با جان و اموالمان و با عمل به دستورات خداوند در انجام واجبات و ترک محرمات.

  6-منظور خداوند از یاری او چیست؟

  یاری دین اوست.

  7- یکی از مهم ترین و ساده ترین راه های جلب یاری خداوند چیست؟

  یکی از مهمترین و ساده ترین راه ها برای جلب یاری خداوند دعا کردن است.

  8-چرا خداوند همه ی دعا های ما را مستجاب نمی کند؟توضیح دهید.

  البته گاهی اوقات از خداوند چیز هایی درخواست می کنیم که به مصلحتمان نیست. خداوند که بهتر از هر کس دیگری از سود و زیان ما آگاه است به جای خواسته ی ما چیزی را که مفیدتر است و مناسب تر است به ما می دهد.

  9-رسول خدا درمورد دعا چه می فرماید؟

  ((هیچ مسلمانی خداوند را نمی خواند مگر اینکه دعایش یا در همین دنیا مستجاب می شود یا خداوند آن را برایش در روز قیامت ذخیره می کند و یا در برابر آن دعا بخشی از گناهانش را می آمرزد.

  10یکی از بهترین حالت هایی که دعا در آن مستجاب می شود چیست؟

  یکی از بهترین حالت هایی که دعا در آن مستجاب می شود هنگام نماز است.

  منبع مطلب : aylashok95.blogfa.com

  مدیر محترم سایت aylashok95.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  سوالات درس 2 پیام هفتم با جواب

  سوالات درس 2 پیام هفتم با جواب

  سوالات تشریحی پیام هفتم درس دوم

  سوالات پیام هفتم

  درس دوم «استعانت از خدا»

  خودت را امتحان کن

  1-توضیح دهید چرا بهلول هرگز چیزی از هارون درخواست نمی کرد؟
  چون او را در برآورده ساختم حاجاتش برحق نمی دانست.

  2-چرا خداوند همه دعاهای ما را مستجاب نمی کند؟توضیح دهید.
  چون گاهی چیزهایی از خداوند درخواست می کنیم که به مصلحتمان نیست و او که بهتر از هر کس از سود و زیان ما آگاه است به جای آن چیزی
  که مفیدتر است به ما می دهد.

  3-خداوند در جنگ احد مسلمانان را با چه شرایطی یاری کرد؟
  با صبر و ایستادگی در برابر مشکلات و سختی ها و تصمیم آنها بر ترک گناه.

  4-توضیح دهید ما چگونه می توانیم خداوند را یاری دهیم.
  با جهاد در راه خدا ، دفاع از دین با جان و اموالمان و با عمل به دستورات خداوند در انجام واجبات وترک محرمات ، درواقع خداوند را یاری کرده ایم
  و موجب ثبات و پایداری دین او شده ایم.

  سؤالات متن

  1-با توجه به آیه «ایاک نعبد وایاک نستعین»می فهمیم که خداوند:
  الف-روزی رسان است ب- گناهان را می بخشد
  ج- یاری گر است د- بزرگ است.

  2 -معنای آیه ی « وقَالَ ربکُم ادعونی أَستَجِب لَکُم « را بنویسید.
  و پروردگارتان گفت : مرا بخوانید تا [دعای] شما را بپذیرم.

  3-چرا ما انسانها تنها از خدا یاری می جوییم؟
  ما چون نمی توانیم تمام نیازهای زندگی خود را به تنهایی برطرف نماییم به کمک دیگران نیازمندیم و از طرفی دیگران هم به ما نیاز مندند و تنها خدا
  هست که بدون اینکه نیازی به دیگران داشته باشد می تواند به همه ما یاری برساند.

  4 -راه های بهره مندی از یاری خداوند را نام ببرید؟1 -صبر و تقوا 2 -یاری دادن خداوند 3 -دعا
  5 -یکی از مهم ترین و ساده ترین راه ها برای جلب یاری خداوند چیست؟دعا کردن

  6 -چگونه خداوند مهربان پاسخ بندگانش را می دهد؟(با توجه سخن قرآن)
  ای پیامبر هرگاه بندگانم از تو در باره من سؤال کنند بگو من نزدیکم و دعای کسی که مرا بخواند پاسخ می دهم.

  7 -بر اساس آیه186سوره بقره آیا دعای بندگان از خداوند پنهان می ماند؟توضیح دهید.
  خیر ،خداوند درخواست هیچ کس را بی پاسخ نمی گذارد.

  8 -رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در باره دعای بندگان از خدا چه می فرماید؟
  خداوند دعای بندگانش را یا در همین دنیا مستجاب می کند یا برایش ذخیره آخرت می گرداند و یا بخشی از گناهانش را می آمرزد.

  9 -یکی از بهترین نمونه های دعا چیست و چگونه است؟
  دعا در هنگام نماز است . نمازگزار در نمازش با خدا سخن می گوید و به خداوند توجه بیشتری می کند و خداوند نیز در مقابل با لطف و رحمت
  بیشتری با او رفتار می کند.

  10 -تقوا یعنی چه ؟
  یعنی اینکه انسان در هنگام مواجه شدن با گناهان از آنها دوری کند.

  11 -خداوند در جنگ احد ، مسلمانان را توسط چه کسانی یاری کرد؟
  با پنج هزار نفر از فرشتگانی که نشانه هایی با خود داشتند.

  12 -در قرآن در باره یاری خداوند از مؤمنان چه آمده است؟(بر اساس آیه 7سوره محمد)
  مؤمنان اگر خداوند را یاری کنند او نیز آنها را یاری می کند و قدم هایشان را استوار می گرداند

   اگر سوالات بالا را دوست نداشتید : 

  ۱-مفهوم آیه » ایّاکَ نَعْبُدُ وَ اِیّاکَ نَسْتَعین «چیست؟
  پرستش و استعانت از خداوند.

  ۲ -مفهوم ایه »بَلی‌ إِنْ تَصْبرُوا وَ تَتَّقُوا «
   وجود یاری خداوند در صورت داشتن صبرو تقوا

  ۳ -مفهوم ایه » یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرکُم وَیُثَبّت أَقدامَکُم «
   یاری خدا وثبات وپایداری در دین

  ۴ -جمالت زیر را تکمیل کنید
  الف(یکی از بهترین حالت هایی که دران دعا مستجاب می شود هنگام نماز است
  ب(اگر خداوند را یاری کنیم خداوند نیز ما را یاری می کند و قدم هایمان را استوار می
  گرداند
  ج{یکی از مهمترین و ساده ترین راه ها برای جلب یاری خدا دعا کردن است
  د(صبر یعنی: شکیبایی در برابر مشکلات و سختی ها و تقوا یعنی: در موقعیتی از گناهان
  دوری کردن
  ه(منظور خداوند از یاری اش توسط ما بندگان یاری دین اوست

  ۵ -جمالت صحیح و غلط را مشخص کنید


  الف(ما می‌توانیم تمام نیاز های خود را به تنهایی برطرف کنیم. غ
  ب(دعای هیچ یک از بندگان، از خدا پنهان نمی ماند. ص
  ج(خداوند درخواست و دعای هیچ کس را بی پاسخ نمی گذارد. ص
  د(ما برای پشت سر گذاشتن مشکلات خود نیازمند کمک دیگران نیستیم. غ

  6 -رسول خدا درباره استجابت دعای بندگان چه می فرماید؟
    هیچ مسلمانی خداوند را نمی خواند مگر این که دعایش یا در همین دنیا مستجاب می شود یا خداوند آن را برایش در روز قیامت ذخیره می کند و یا در برابر ان دعا بخشی از گناهانش را می امرزد

  7 -راه های بهره مندی از یاری خداوند را نام ببرید.

   1-صبر و تقوا2-یاری دادن خداوند3-دعا

  8 -چرا نماز بهترین زمان برای دعا کردن است؟زیرا در این حالت نماز گزار با خداوند سخن
   می گوید و از او یاری می طلبد. انسان به خداوند بیشتری دارد،خداوند نیز با لطف و رحمت با او
  رفتار می کند.

  منبع مطلب : hamgamdars.com

  مدیر محترم سایت hamgamdars.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ثنا 8 ماه قبل
  0

  لطفن بقیه هم بزارید

  ناشناس 8 ماه قبل
  0

  لطفن بقیههم بزارید

  ناشناس 11 ماه قبل
  0

  چی

  ناشناس 1 سال قبل
  -1

  اگه میشه همین جوری ادامه بدین و از درس اول سوالا بزارین تا آخر کتاب بنظرم بهتر خوهد بود

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  عالی

  ناشناس 2 سال قبل
  -1

  خیلی خوب

  برای پاسخ کلیک کنید