این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  درچه مراسمی پرچم جمهوری اسلامی ایران را بالا می برند

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  درچه مراسمی پرچم جمهوری اسلامی ایران را بالا می برند را از این سایت دریافت کنید.

  بخش هشتم : پرچم رسمي جمهوري اسلامي ايران(تشریفات)

  الف: مشخصات پرچم شكل پرچم: طبق اصل هجدهم قانون اساسي پرچم رسمي جمهوري اسلامي ايران از رنگ هاي سبز، سفيد، سرخ، با علامت مخصوص جمهوري اسلامي ايران و شعار

  بخش هشتم : پرچم رسمي جمهوري اسلامي ايران(تشریفات)

  الف: مشخصات پرچم

  شكل پرچم: طبق اصل هجدهم قانون اساسي پرچم رسمي جمهوري اسلامي ايران از رنگ هاي سبز، سفيد، سرخ، با علامت مخصوص جمهوري اسلامي ايران و شعار الله اكبر تشكيل شده است.

  ترتيب قرار گرفتن رنگ ها: رنگ سبز در بالا، رنگ سفيد در وسط و رنگ سرخ در پايين قرار دارد.

  جايگاه علامت مخصوص جمهوري اسلامي ايران: علامت مخصوص به رنگ سرخ در وسط پرچم و بر روي رنگ سفيد قرار دارد.

  جايگاه شعار الله اكبر: شعار الله اكبر يازده بار در حاشيه رنگ سبز و سفيد و يازده بار در حاشيه رنگ سفيد و سرخ با خط بنایی تكرار شده است.

  جنس و بافت: پارچه پرچم بايد از نخ پنبه‌اي خالص سفيد و مرسريزه شده و يا مخلوط پنبه و پلي استر و ويسكوز و يا ابريشم و پشم تهيه شده باشد، ولي پارچه نبايد از ويسكوز خالص باشد و بافت پارچه مورد استفاده پرچم مي‌بايست ساده و از نوع تاري و پودي باشد.

  اندازه هاي پرچم: پرچم جمهوري اسلامي ايران داراي دوازده اندازه است كه طول و عرض آن به نسبت 4 به 7 مي باشد كه با توجه به محل نصب، در اندازه هاي مختلف تهيه مي‌شود.

  رنگ ميله پرچم: رنگ ميله پرچم نقره اي و سر چوبي كه بر روي ميله نصب مي شود ساده است.

  قطر پرچم: كليه پرچم ها يك لا مي‌باشد، به جز پرچم روميزي و پرچمي كه بر روي وسائل نقليه نصب مي‌شود كه مي‌تواند دولا باشد

  وضعيت پرچم و شكل ظاهري آن: پرچم هميشه بايد تميز و اتو كرده و رنگ هاي آن مشخص و فاقد هر نوع عيب و نقص باشد.

  : آيين برافراشتن و پايين آوردن پرچم

  پرچم رسمي همه روزه مي‌بايست با احترامات خاص قبل از شروع كار اداري در اماكن دولتي برافراشته و قبل از غروب آفتاب پايين آورده شود.

  مأموريت هاي ديپلماتيك و كنسولي جمهوري اسلامي ايران در خارج مكلف هستند طبق بند يك نسبت به برافراشتن و پايين آوردن پرچم اقدام نمايند.

  محل اقامت سفير و سركنسول از قاعده پايين آوردن پرچم معاف است.

  ميله پرچم هايي كه در حياط نصب مي شود از لوله هاي فلزي تهيه مي‌شود.

  الصاق پرچم بصورت هاي غير افراشته و يا اضافه نمودن خطوط و اشكال اضافي بر روي پرچم اكيداً ممنوع است.

  استفاده از پرچم به صورت غير استاندارد جايز نيست.

  پ: موارد استفاده از پرچم رسمي

  اماكن دولتي و وابسته به دولت.

  مجموعه ها و ميادين ورزشي صرفاً در مسابقات رسمي.

  نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج.

  تزئين خيابان ها و ميادين به هنگام جشن هاي ملي و سفر رؤساي كشورهاي خارجي.

  افتتاح طرح هاي مهم دولتي.

  محل برگزاري كنفرانس‌ هائي كه با حضور رئيس كشور برگزار مي شود و يا كنفرانس‌هاي بين‌المللي.

  در تشييع جنازه رسمي.

  ت: آیین استفاده از پرچم در اعياد ملي و مذهبي

  در اعياد رسمي، ملي و مذهبي مي توان پرچم جمهوري اسلامي ايران را در محل هاي مناسب نصب نمود.

  فهرست اعياد رسمي و ملي و مذهبي در تقويم رسمي كشور مشخص شده است.

  هنگام مسافرت رئيس كشور پرچم رسمي بر فراز ساختمان محل اقامت وي برافراشته خواهد شد.

  ث: آیین نيمه افراشته نمودن پرچم

  در عزاداري هاي رسمي كه فهرست آن مشخص شده است پرچم جمهوري اسلامي ايران به حالت نيمه افراشته در خواهد آمد.

  هنگام اعلام عزاي عمومي در يك كشور خارجي نمايندگي هاي ديپلماتيك و كنسولي جمهوري اسلامي ايران طبق عرف محل پرچم را به صورت نيمه افراشته در مي آورند.

  در صورت فوت رئيس مأموريت ديپلماتيك و يا كنسولي جمهوري اسلامي ايران پرچم هاي نمايندگي به مدت يك روز نيمه افراشته مي شود.

  براي نيمه افراشته كردن پرچم، ابتدا مي‌بايست پرچم را به طور كامل و افراشته نمود و سپس به اندازه يک چهارم ارتفاع ميله پرچم آن را پایين آورد.

  ج: نصب پرچم بر روي وسائل نقليه

  در داخل كشور صرفاً اتومبيل حامل رئيس جمهوري مي تواند از پرچم استفاده كند، مقامات ديگر در صورت همراهي ميهمانان خارجي مي توانند از پرچم رسمي استفاده نمايند.

  پرچم اتومبيل مي بايست بر روي گلگير سمت راست راننده نصب شود.

  به هنگام همراهي يك سفير خارجي به منظور تقديم استوار نامه به رئيس جمهوري اسلامي ايران پرچم جمهوري اسلامي ايران بر روي اتومبيل حامل وي نصب مي شود.

  چ: موارد استفاده از پرچم اتومبيل در نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج

  در مواردي كه اتومبيل رئيس نمايندگي حامل يك مقام رسمي جمهوري اسلامي ايران در سطح وزير باشد.

  در مواقع شركت رئيس نمايندگي در ضيافت ها و جشن هاي ملي كشور پذيرنده، مأموريت هاي ديپلماتيك و كنسولي و با سازمان هاي بين‌المللي.

  در جشن 22 بهمن و يا 12 فروردين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي و روز جمهوري اسلامي ايران.

  به هنگام عزيمت و يا بازگشت سفير جمهوري اسلامي ايران از مراسم تقديم استوار نامه به رئيس كشور طبق عرف معمول.

  در مواقع ملاقات هاي رسمي با مقامات عاليه كشور پذيرنده.

  در مواقع ملاقات با رؤساي مأموريت هاي سياسي و كنسولي در كشور پذيرنده.

  ح: آیین استفاده از پرچم جمهوري اسلامي ايران و پرچم هيأت هاي ميهمان جمهوري اسلامي ايران

  در صورتي كه رئيس يك كشور خارجي ميهمان جمهوري اسلامي ايران باشد پرچم آن كشور همواره در مراسم رسمي بر پرچم جمهوري اسلامي ايران مقدم است.

  در صورت برگزاري كنفرانس هاي بين‌المللي در ايران تقدم الفبایی لاتين مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

  خ: آیين استفاده از پرچم در نمايندگي هاي  جمهوري اسلامي ايران در خارج

  رؤساي نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران موظف هستند در محل كار خود از يك پرچم كوچك روميزي و يا يك پرچم بزرگ ايستاده استفاده نمايند.

  در صورت حضور رئيس كشور پذيرنده در محل نمايندگي پرچم رئيس كشور داراي تقدم است.

  در صورتي كه مقرر باشد چند پرچم بر فراز دفتر نمايندگي و يا محل اقامت رئيس نمايندگي قرار گيرد پرچم جمهوري اسلامي ايران داراي تقدم است.

  تنها رؤساي نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران مي توانند در دفتر كار، محل اقامت و يا اتومبيل خود از پرچم رسمي استفاده نمايند.

  د: تقدم پرچم

  به طور اصولي پرچم همواره داراي تقدم سمت راست جايگاه است.

  در اماكن نظامي طبق آیین نامه هاي مربوطه از پرچم رسمي و ساير پرچم ها استفاده مي‌شود.

  نکاتی که در استفاده از پرچم باید مورد لحاظ قرار گیرد

  پرچم جمهوري اسلامي ايران همواره مي بايست به صورت برافراشته مورد استفاده قرار گيرد.

  منبع : tashrifatdiplomatic.blogfa.com

  در چه مراسمی پرچم جمهوری اسلامی ایران را بالا می برند صفحه 92 کتاب مطاعات اجتماعی چهارم دبستان

  home اخبار ورزشی در چه مراسمی پرچم جمهوری اسلامی ایران را بالا می برند صفحه ۹۲ کتاب مطاعات اجتماعی چهارم دبستان

  در چه مراسمی پرچم جمهوری اسلامی ایران را بالا می برند صفحه ۹۲ کتاب مطاعات اجتماعی چهارم دبستان 

  By admin   Posted in اخبار ورزشی

  Posted on فروردین ۲۸, ۱۳۹۸

  در چه مراسمی پرچم جمهوری اسلامی ایران را بالا می برند صفحه ۹۲ کتاب مطاعات اجتماعی چهارم دبستان درسنامه آموزشی مطالعات اجتماعی کلاس چهارم درس ۲۲ روزهای مهم از ایرانفراز بصورت مستقیم میبینید.

  درسنامه آموزشی مطالعات اجتماعی کلاس چهارم درس ۲۰ نشانه‌های

  با سلام خدمت شما دوستان عزیز در کتاب مطالعات اجتماعی پایه و کلاس چهارم دبستان پرسیده شده است که در چه مراسمی پرچم جمهوری اسلامی ایران را بالا می برند در اغلب مسابقات ورزشی که ایران پیروز می شود و مدال طلا را کسب می‌کنند پرچم ایران به اهتزاز در می آید و سرود جمهوری اسلامی ایران در آن خوانده می شود اگر شما عزیزان اطلاعات دیگری دارید در نظرات پایین همین صفحه برای ما بفرستید.

  برای دریافت “در چه مراسمی پرچم جمهوری اسلامی ایران را بالا می برند صفحه ۹۲ کتاب مطاعات اجتماعی چهارم دبستان ” لطفا نظری در نظرات پایین سایت برای ما بفرستید یا از دکمه صورتی

  ارسال نظر استفاده کنید. منبع:نکس لود

  گرداوری شده : ایران فراز

  منبع : iranfaraze.ir

  درچه مراسمي پرچم جمهوري اسلامي ايران را بالا مي برند

  نتایج جستجو برای :

  درچه مراسمي پرچم جمهوري اسلامي ايران را بالا مي برند

  سردار جلالي: تهديدات آمريکا عليه جمهوري اسلامي ايران دائم و ثابت بوده و خواهد بود

  سردار جلالي: افرادي که درپي ديپلماسي مک دونالد و حذف استکبارستيزي‌اند پايه‌هاي نفوذ را محکم مي‌کنندفارس/ رئيس سازمان پدافند غيرعامل گفت: دشمن بسته‌هاي مختلفي از بهانه را در کيف خود دارد، بنابراين حل مسئله هسته‌اي فقط حل يکي از بهانه‌هاي دشمن بود و آنان سراغ بهانه‌هاي ديگر مي‌روند.سردار غلامرضا جلالي رئيس سازمان پدافند غيرعامل امروز (جمعه)

  رسانه انگليسي: توافق، برنامه هسته اي ايران را به شدت محدود مي کند

  رسانه انگليسي: توافق، برنامه هسته اي ايران را به شدت محدود مي کندجام نيوز/ خبرگزاري دولت انگليس (BBC) در خبري به اظهارات علي اکبر صالحي رئيس سازمان انرژي اتمي جمهوري اسلامي درخصوص آغاز مقدمات اجراي برجام و جمع آوري سانتريفيوژها پرداخت و ضمن ابراز شادي درباره اين مسئله مدعي شد که اين توافق برنامه هسته اي ايران را به شدت محدود مي کند.بي بي

  اسپوتنيک مدعي شد: هواپيماهاي ايراني مبارزان عراقي داوطلب را به سوريه مي برند

  اسپوتنيک مدعي شد: هواپيماهاي ايراني مبارزان عراقي داوطلب را به سوريه مي برند ميزان/اسپوتنيک مدعي شده است هواپيماهاي ايراني مبارزان عراقي داوطلب را به سوريه مي برند.اسپوتنيک به نقل ازيک حساب اينستاگرام مدعي شده است نيروي هوايي ايران شيعيان عراقي داوطلب براي جنگ را به سوريه مي فرستد.تصوير مورد ادعا يک هواپيماي ترابري هرکولس c-130 را

  عده‌ای در سطوح بالای مملکت ثروت‌های کلان مملکت را به اندونزی، امارات، ترکیه و اروپا می‌برند / انقلابی نیستند و انقلابیون را افراطی می‌نامند / نورچشمی‌های برخی مقامات بالا ابزار نفوذند

  امام جمعه موقت تهران گفت: اقدام و عملی در زمینه اقتصادمقاومتی تاکنون نشده است باید در این باره انقلابی باشیم. پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : امام جمعه موقت تهران گفت: اقدام و عملی در زمینه اقتصادمقاومتی تاکنون نشده است باید در این باره انقلابی باشیم.به گزارش «انتخاب»، آیت‌الله احمد جنتی امام جمعه موقت تهران امروز در خط

  ویدیو مرتبط

  دوره مدیریت برند آموزش برند تدریس برند بهزاد حسین عباسی درس 4

  مهارت زندگی/ سه عادت روزانه که رضایت شما را بالا می برند

  روزنامه اصولگرا: اگر گشت های پلیس در حریم خصوصی مردم دخالت کنند، اضxvاب جامعه را بالا می برند

  برخوردهای انتظامی در کاهش آسیب‌های اجتماعی نه تنها موثر نبوده بلکه باعث شدت آسیب نیز شده است . پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : روزنامه اصولگرای  رسالت در باره گشت نامحسوس پلیس نوشت: برخوردهای انتظامی در کاهش آسیب‌های اجتماعی نه تنها موثر نبوده بلکه باعث شدت آسیب نیز شده است در حالی که باید اطلاعات صحیح، به موقع و شفاف به مردم داد

  سینما زنده است، پرچم مرگ آن را بالا نبرید

  ۴ عادت روزانه که رضایت شما را بالا می برند

  کارتان را خوب انجام دهید، تا ترفیع بگیرید و بابت پیشرفت خود خوشحال شوید. این، فرمول عامه ی مردم برای رضایتمندی است. همیشه به ما یاد داده اند که کار کردن به موفقیتی بزرگ ختم خواهد شد و در نهایت رضایت و خوشحالی به همراه خواهد آورد. از طرف دیگر نیز اینطور گفته می شود که خوشحال بودن و رضایت داشتن باعث می شود خوب کار کنیم و به موفقیت های بزرگ برسیم.

  آلمان قطار گردشگري ايران‌ - ازبکستان را راه‌اندازي مي‌کند

  پول نيوز/ قرار است براي جلب توريست‌ها از واگن هاي مخصوص و تزئين شده به سبک شرق باستان و بهترين معماري محلي با بهره برداري از مينياتورهاي معروف استفاده شود.در تزئين واگن ها از پارچه هاي ازبکي معروف در اروپا مانند ادرس، ابريشم و قالي هاي طبيعي بهره برداري مي شود. بر اساس اين گزارش، نمايندگان طرف آلماني در ايران گفت وگوها را انجام دادند و مو

  خرما و کشمش هم قند خون را بالا می‌برند

  یک متخصص تغذیه گفت: با این‌که مصرف خرما، کشمش و توت خشک، جایگزین مناسبی برای قند و شکر در افراد مبتلا به دیابت است ولی به این معنا نیست که این مواد خوراکی موجب بالا رفتن قند خون نمی‌شوند و یا به هر مقدار قابل مصرف هستند. دکتر "رضا امانی" در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، منطقه خوزستان، با اشاره به شیوه کنترل قند خو

  تغذیه/ ماکارونی و برنج کلسترول را بالا می برند

  منبع : www.koupeh.com

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 13 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید