این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  در ارتباط غذایی بین کروکودیل و پرنده کدام جانور سود می برد و کدام جانور زیان می بیند

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  در ارتباط غذایی بین کروکودیل و پرنده کدام جانور سود می برد و کدام جانور زیان می بیند را از این سایت دریافت کنید.

  سوالات درس دوازدهم علوم تجربی ششم دبستان (جنگل برای کیست؟)

  Edalatifar -

  سوالات درس دوازدهم علوم تجربی ششم دبستان (جنگل برای کیست؟)

  هر زنجیره غذایی با یک ................. آغاز می شود .     ( تولیدکننده ، گیاه سبز )به ارتباط غذایی بین چند جاندار ................ می گویند. (زنجیره ی غذایی)رابطه ی بین گرگ های یک جنگل از نوع .............. است. (رقابتی)شیر ایرانی به دلیل ............ و ............ از بین رفته است. (از بین رفتن زیستگاه-شکار بی رویه توسط انسان)اگر زیستگاهی از بین برود موجودات سازگارتر شانس زنده ماندن ............ دارند. (بیش تری)............... را تجزیه کننده می نامند زیرا بقایای موجودات زنده را تجزیه می کنند. (قارچ ها)رابطه غذایی که بین آن ها هر دو سود کنند ................... نامیده می شود. (دوستی یا همیاری)نوعی قارچ که روی میوه ها رشد می کند ، ................. نام دارد . ( کپک)به مجموع چند زنجیره ی غذایی یک ............... می گویند . ( شبکه ی غذایی )دومین حلقه ی یک زنجیره ی غذایی ، یک جانور .............. است. (گیاه خوار)آخرین حلقه در یک زنجیره ی غذایی ، همیشه یک.............. است. (تجزیه کننده)به محیطی که به دست انسان به وجود آمده است ، محیط .................. می گویند. ( مصنوعی )مصرف کننده ی دوم همیشه یک جانور ................. است.  (گوشت خوار)دریاچه ی پشت سد یک زیستگاه ........... است.  (مصنوعی)قارچ ها چه جاندارانی هستند؟قارچ ها گروهی از جاندارن اند که بقایای موجودات زنده را تجزیه می کنند و سبب می شوند که مواد تشکیل دهنده ی آن ها دوباره به طبیعت برگردد.کروکودیل ها انگل های درون دهان خود را چگونه از بین می برند؟بعضی وقت ها که کروکودیل ها بدون حرکت و با دهان باز استراحت می کندد ، پرنده ی کوچکی وارد دهان کروکودیل می شود و انگل های درون دهان کروکودیل را می خورند.چند جانور و گیاهی را که در گذشته وجود داشته اند اما در حال حاضر وجود ندارند ، نام ببرید؟جانوران : دانیاسورگیاهان : درختان بسیار تنومندبه نظر شما چه عواملی سبب از بین رفتن نسل یک نوع جاندار می شود؟وقتی شرایط زندگی جاندار تغییر می کند (مانند تغییر شدید آب و هوا-زیستگاه-طوفان یا سیل) جانداران نمی توانند با آن شرایط سازگار شوند و این اوضاع جدید باعث نابودی آن ها می گردد.مثالی برای نابودی برخی جانوران در کشورمان را بیان کنید؟شیر ایرانی کم تر از یک قرن پیش در بخش هایی از ایران وجود داشت ، اما به دلایلی مانند شکار شدن به دست انسان و از دست دادن زیستگاهش از بین رفت.با قطع بی رویه ی درختان ، با گذشت زمان چه تغییری در جنگل های کره ی زمین ایجاد می شود؟جنگل جز منابع طبیعی و محیط زیست جانوران مختلف است. قطع درختان جنگل باعث نابودی جانوران و محیط زیست می شود.رابطه ی غذایی بین مورچه و شته چگونه است؟به صورت همیاری زندگی می کنند و هر دو موجود از یک دیگر سود می برند. مورچه ها ، شته ها را به بخش های جوان گیاه می رسانند. شته از شیره ی گیاه به وسیله ی خرطوم خود تغذیه می کند و مورچه ، شهد خارج شده از بدن شته را مصرف می کند.رابطه ی غذایی کرکس و شیرها چگونه است؟به صورت هم سفرگی است. کرکس ها ته مانده ی شکار شیرها را می خورند. ( کرکس ها مردارخوار هستند.)رابطه غذایی انگلی چگونه است؟در زندگی انگلی ، موجود انگل ، از میزبان به عنوان منبع غذایی استفاده می کند. مانند پشه ها که نیش خود را درون بدن حیوان دیگری فرو می برند و خون آن را می مکند.آیا زنبور عسل یک تولید کننده محسوب می شود؟ چرا؟خیر- زیرا موجوداتی تولید کننده هستند که فتوسنتز کنند یا بتوانند مواد معدنی را به مواد آلی تبدیل کنند.سه راه آلوده شدن محیط زیست را بنویسید؟قطع کردن بی رویه ی درختان ورود فاضلاب ها به داخل آب ها سوختن سوخت ها و ایجاد آلودگی هوابه نظر شما باکتری ها و انسان می توانند چه رابطه های غذایی با هم داشته باشند؟باکتری های بیماری زا و انسان = انگلیباکتری ویتامین ساز موجود در روده ی انسان = همیاریباکتری هایی که مدفوع یا جنازه ی انسان را تجزیه می کنند = تجزیه کنندهتفاوت زندگی صیادی با انگلی چیست؟در زندگی صیادی موجودی که صید می شود کشته می شود ، در حالی که در زندگی انگلی بدن میزبان باید زنده باشد.خاک گیاهی چیست ؟* خاکی است که از بقایای گیاهان ساخته می شود و قارچ ها در تشکیل آن نقش دارند. قارچ ها چگونه به بهبود و تقویت خاک کمک می کنند؟*  از طریق تجزیه ی بقایای گیاهان و جانوران وبرگرداندن مواد تشکیل دهنده ی آن ها به خاکبه درختانی مانند موز که فقط در مناطق گرمسیری رشد می کنند ، چه می گویند؟*  درختان بومیمفاهیم زیر را تعریف کنید.* زنجیره ی غذایی :به رابطه ی غذایی بین یک تولیدکننده و چند مصرف کننده ، زنجیره ی غذایی می گویند.* شبکه ی غذایی:به مجموع چند زنجیره ی غذایی ، یک شبکه ی غذایی می گویند.* درخت بومی :به درخت هایی می گویند که به طور طبیعی در یک منطقه رشد می کنند.* تجزیه کننده : به جاندارانی که بقایای موجودات زنده را تجزیه می کنند ، تجزیه کننده می گویند.دو زنجیره ی غذایی بنویسد.*  1. گندم ، مرغ ، انسان      2. بلوط ، سنجاب ، روباه

  منبع : mohammadedalatifar.blogfa.com

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 16 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید