این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  در بازی والیبال به پاس با قوس و ارتفاع زیاد چه میگویند

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  در بازی والیبال به پاس با قوس و ارتفاع زیاد چه میگویند را از سایت پشتوک دریافت کنید.

  sport

  ��Ґ��


  �������� ���� �������

  ��� ( ACE ) : ������ �� ���� ����� ��� ����� ������ ��� �� ��� Ȑ���� �� ���� ���� ��� � �� ������ �� ��� ����.

  ������ ( AERIALS ): ���� ��� ���� ���� ��� ��� �� ����.

  ����: �� ��� ���� ���� �� �� �� ��� � ����� ��� ���� �� ���.

  �����: �� �� ������� �� ����� �� ��ϡ ����� �� ��� � �� �� ���� ���� �� �� �� ���� ����� �� ����� ����� ���� �� ���.

  ���� ����: ����� �� ��� �� ���� ����� �� �� ���� ��� ����� �� �����.

  �� ����: ��� ��� ����� ��� � ۳ ��� �� �� ����� ����.

  ����� ����: ������ ��� �� ��� ���� �� �� ������ ���� ��� ����� �� �� ������� �� ���.

  ����� ��� ����: ����� ��� �� ���� ( �� �� ��� ) � �� ������ ���� �� ����.

  ����� ��� �� ����� ��� ���� : ������ �� ���� ������ ��� ��� �� ���.

  ��� ���� �� ���: ���� �� ���� ����� �� ����� �� �� ������� �� ��� �� �� ���� ����� � ���� �� ���.

  �������� ����� ���: �� �� �� �� ������ ����� ۱�۶�۵ �� �� ����� ��� ���� �������.

  ���� �����: ��������� �� �� ���� ���� ��� ���� ��� �� �� �� ���� ���� ���� �� ���� �� ����.

  �� ������ ���� ( BASE � LINE ) : �� ����� ��� �� ۹ ��� �� �� ����� ����. ����� �� ����� �� ���� ���� ��� ��� �� ���� Ȑ����.

  ���� ( COVER ): ��� ����� �� ����� �� �� ���� �� �� ���� ��� �� ���� ������� ���. ��� ��� ��� �� �������� ��� ���� ����� ���� ���� �� ������� ������ ���� ���� ������� �� �������� ��� ���� ����� ����� �� ���� �����.

  �� ����: ��� �� ��� �� ���� ����ϡ ���� �� ����� ��� �����ҡ ��� ��� ����ӡ ����� ��� ���� ���� ���� �� ���� ���� �������.

  ��� ����: ( DEEPSET ): ���� �� �� ��� ����� ����� ����.

  ������ ������: �� �� �� �������� ��� �� ���� �� ������.

  ���� ( KILL ): ��� �� �� ���� �� ���� ��� ����� ��� ��� � ���� ���� �� �ѐ������ �� ������.

  ��� ��� (LOBPASS) : ��� �� ��� � ������ ���� �� ����.

  ��: �� ��� ���� �� ��� �� �� ��� ���� ���� ���� ����. ǐ� �� �� ���� ��� ����� ���� ��� ��� ���� � ���� ����� ���� �� ���.

  ���� ���: ���� �� ��� ����� ��� ��� �� ���� �� ����� �� ��� ����� ����� ����.

  �� �����: ǐ� �� �� ���� ����� ��� �� �� ���� ����� ���� ������ ��� ��� ������ � �� ���� ����� ��� �� ��� ����� ���� �� ���.

  ���� ( RALLY ): �� ���� ���� ����� �� ���� �� �� �� ����� �� ���.

  ���� ( ROTATION): ���� �� ����� ��� �� � ��� ���� ����� �� ���� �� �� �� �������� �� �� ����� �� ��� ����� ��� ���� ��� ��� �� ��� ����.

  ���� ���� �� ( SCOOP ): ���� ���� �� �� ��� �� ����� ���.

  ���� ���� ��� ( SCREEN ): �� ��� ��� ������ �� ���� ��� ����� ����� ���� ������ �� ��� ��� ��� ����� �� ���� ����� ��� ����� �� ����.

  �� ( SET ): �� ���� ۲۵ �� ۱۶ ������� �� ��� ���� ���� �� ������ �� ����.

  ����� ( SPIKE ): ��� �� �� ���� �� ����� ��� ��� �� ��� ���� ��� ����� ������. �������� ����� �� ��� �� �� ����� �� �� ������ ����� �����. ��� �������� ����� ��� ���� ���� �� ���� ����� ���� ����� ��� ��� �� �� ��� ���� ����� ����� ��� �������� �� �� ����� �� ��� ���� ����.

  ���� ��� ( TIME OUT ): ����� �� �� ���� ����� �� �� ����� �� ���� � ���� �� �������� ��� ���� �� ���. �� ���� ��� ���� �� ��� �� �� ��� ���� �� ���� � �� ���� �� ������ ������ ۳۰ ����� ����. ���� ��� ����� �� ����� ����� ��� �� �� ����� ����.

  ���� ( VOLLEY ): ����� ����� ���� ��� �� �� ��� �� ��� �� ������� �� �� ��� ������

  *************************

  منبع مطلب : www2.tavanir.org.ir

  مدیر محترم سایت www2.tavanir.org.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  اصطلاحات والیبال با ترجمه انگلیسی

  مجله ورزشی

  مجله ورزشی

  اصطلاحات بازی والیبال

  اسپک: ضربه محکمی که از ارتفاع بالای تور به سمت میدان حریف زده میشود.

  ساعد: محارتی برای دریافت توپ های کم ارتفاع (پایین تر از کمر).

  پنجه: مهارتی برای ارسال توپ هایی با سرعت کم و ارتفاع زیاد.

  پاسور: بازیکنی که توپ را برای مهاجمان خودی ارسال میکند.

  ارسال کننده: بازی کنی که توپ را در شرایط مختلف به جهات مختلف هدایت میکند.

  دریافت کننده: بازیکنی که توپ را دریافت میکند.

  سرویس: به جریان افتادن توپ از منطقه مجاز به منظور شروع بازی.

  دفاع روی تور: سد کردن توپ مهاجم حریف توسط دستها در بالای تور .

  سرویس موجی: سرویسی بدون پیچ که محل فرود امدن ان قابل پیش بینی نیست.

  منبع مطلب : sportmaganize.blogsky.com

  مدیر محترم سایت sportmaganize.blogsky.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای پاسخ کلیک کنید