این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  در حیرتم از مرام این مردم پست شاعر

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  در حیرتم از مرام این مردم پست شاعر را از سایت پشتوک دریافت کنید.

  در حیرتم از مرام این مردم پست

  کشت ما را غم بی همنفسی

  تا که رفتیم همه یار شدند،

  خفته ایم و همه بیدار شدند

  قدر آئینه بدانیم چو هست

  نه در آن وقت که افتاد و شکست

  در حیرتم از مرام این مردم پست

  این طایفه ی زنده کش مرده پرست

  تا هست به ذلت بکشندش به جفا

  تا رفت به عزت ببرندش سر دست

  آه میترسم شبی رسوا شوم،

  بدتر از رسواییم تنها شوم

  آه ازآن تیر و از آن روی و کمند،

  پیش رویم خنده پشتم پوزخند

  منبع مطلب : baner57.blogfa.com

  مدیر محترم سایت baner57.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  در حیــرتم از مــرام ایــن مــردم پـست....

  در حیــرتم از مــرام ایــن مــردم پـست

  ایــن طــایفــه زنــده کــش و مــرده پــرست

  تا هســت بــه ذلــت بــکشندش بــه جـفا

  گــر مــرد بــه عــزت ببــرندش ســر دســت

  عجـــبم آمـــده زیــن مــردم پســـت

  مـــردم زنــده کــش و مــرده پــرست

  مــردمــی چــون اجــل و عــزرائیــل

  مــی دهــند بــاده ی خــون دســت به دســت

  ســـر بــریــدن شــده قــانــون بقــا

  خنـــجری نیــست ، هـــمه پـــنــبه بــه دســت

  گـــرز رســـتم شــده اســباب فـــریــب

  تیـــر آرش بـــر ســـیه خــاک نشـــست

  عشــق و ســودا ســخن مجــنون نیســت

  گوئــیا بــر دل او خـــار شـــکست

  مــی و ســاقی هـــمه در وهــم و خیــال

  روح انســـان ز دم خــون شـــده مــست

  عــاشـــقان مجــرم و محــکوم بــه دار

  روی دل بــار غمــی ســخت نشـــست

  نــالــه کــم کــن کــه بــه جــایــی نــرسد

  آه کنــعان بــه گلـــو نــالــه شــکست .

  (سیمین بهبهانی)

  منبع مطلب : www.tarafdari.com

  مدیر محترم سایت www.tarafdari.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 9 ماه قبل
  0

  شاعر کارو است

  رها 10 ماه قبل
  -1

  فکر میکنم شاعرش اقبال لاهوری باشه نه سیمین بهبهانی

  رها 10 ماه قبل
  1

  فکر میکنم شاعرش اقبال لاهوری باشه نه سیمین بهبهانی

  میکاه 1 سال قبل
  2

  معنی شعر در حیرتم از مرام این مردم پست

  این طائفه زنده کش و مرده پرست..../

  باالله علی بود وعلی بود و علی!

  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای پاسخ کلیک کنید