این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  در کدام زمان ماه نور بیشتری را به سطح زمین می تاباند

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  در کدام زمان ماه نور بیشتری را به سطح زمین می تاباند را از این سایت دریافت کنید.

  علوم چهارم دبستان5

  بخش 10 - زمین و همسایه های آن زمین حرکت می کند: شاید شما تصور کنید که خورشید هر روز در آسمان جابه جا می شود.

  علوم چهارم دبستان5

  بخش 10 - زمین و همسایه های آن

  زمین حرکت می کند:

  شاید شما تصور کنید که خورشید هر روز در آسمان جابه جا می شود. اما چنین نیست. زمین به دور خورشید حرکت می کند و هر شبانه روز یک دور به دور خود می چرخد. زمین هم به دور خود می گردد هم به دور خورشید. زمین مانند توپ است و خورشید در هنگام روز یک طرف آن را روشن می کند و در هنگام شب نیز طرف تاریک آن است.

  نزدیک ترین همسایه زمین:

  در هنگام شب در آسمان چه می بینید؟ ماه و تعداد زیادی ستاره. ماه بیش از هر چیز دیگر به ما نزدیک است و به همین دلیل، بزرگ به نظر می رسد. ماه با دوربین های قوی و بزرگ به نام تلسکوپ مشاهده می شود. سطح ماه از سنگ و غبار نرم پوشیده شده و به دلیل نبودن آب و هوا، هیچ موجود زنده ای در آن وجود ندارد. در روی ماه کوه های بلند، دشت های وسیع و گودالهای دایره شکلی وجود دارد. ماه نور خود را از خورشید می گیرد و از خود نور ندارد و مانند آینه نور خورشید را به زمین منعکس می کند که به آن مهتاب می گویند.

  سفر به منظومه شمسی:

  خورشید و 9 سیاره ای که به دور آن در گردش هستند منظومه شمسی نامیده می شوند. شمس یعنی خورشید و منظومه یعنی سیاراتی که به نظم در آسمان به دور خورشید می گردند همه سیاره ها هم به دور خود می چرخند و هم به دور خورشید.

  عطارد:

  عطارد نزدیک ترین سیاره به خورشید است و سیاره کوچکی است که هر 88 روز یک بار به دور خورشید می گردد. به علت داغی عطارد، هیچ موجود زنده ای نمی تواند روی آن زندگی کند.

  زهره:

  زهره یا ناهید دومین سیاره منظومه شمسی است که صبح و عصر در نزدیکی محل طلوع و غروب خورشید دیده می شود و مانند زمین، کوه و دشت دارد و باز هم به دلیل نزدیکی به خورشید آب و موجود زنده ندارد.

  زمین:

  زمین سومین سیاره است که از دور به شکل کره سفید و زیبابی به نظر می رسد که قسمت های به رنگ آب، اقیانوس ها و قسمت های سفید رنگ ابرها هستند. زمین به دلیل داشتن شرایط جوی مناسب دارای گیاهان، انسان ها و موجودات زنده است.

  مریخ:

  پس از زمین، مریخ قرار دارد. مریخ خاک قرمز رنگی دارد. در مریخ آب هست؛ ولی آب ها یخ زده اند و هر دو سال یک بار به دور خورشید می گردد.

  مشتری:

  سیاره بعدی مشتری است که از جنس گاز است. مشتری بزرگ ترین سیاره منظومه شمسی است. این سیاره آنقدر بزرگ است که 1400 کره به اندازه زمین در آن جای می گیرد.

  زحل:

  زحل سیاره بسیار زیبایی است که در اطراف آن، حلقه های روشن زیادی وجود دارد. زحل هر 29 سال یک بار به دور خورشید باز می گردد.

  اورانوس، نپتون و پلوتون:

  این سه سیاره به دلیل دوری از خورشید بسیار سردند. پلوتو دورترین سیاره به خورشید است.

  پرسش های بخش 10

  جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

  1- سیاره مشتری 1400 برابر سیاره زمین است.

  2- سیاره زحل در هر 29 سال، یک بار به دور خورشید می گردد.

  3- سیاره مریخ در هر 2 سال، یک بار به دور خورشید می گردد.

  4- جنس سیاره زحل از گاز است.

  5- داغ ترین سیاره منظومه شمسی، سیاره عطارد است.

  6- همیشه طرفی از زمین که رو به خورشید است روز می باشد.

  7- زمین در هر شبانه روز یک بار به دور خود می چرخد.

  سوالات تشریحی:

  1- شب و روز چگونه پدید می آیند؟

  از گردش زمین به دور خودش.

  2- نزدیک ترین همسایه کره زمین در فضا چیست؟

  ماه 3- تلسکوپ چیست؟

  وسیله ای است که با آن چیزهای خیلی دور را می بینیم.

  4- یک بار گردش ماه به دور زمین چقدر طول می کشد؟

  4 هفته

  5- چرا ماه را به شکل های مختلف می بینیم؟

  در گردش ماه به دور زمین همیشه تمام قسمت های ماه از خورشید نور نمی گیرد و مقدار نوری که ماه به زمین می تاباند مطابق با طرز قرار گرفتن ماه نسبت به زمین است.

  6- منظومه شمسی چیست؟

  خورشید و 9 سیاره ای که به دور آن می گردند منظومه شمسی نام دارند.

  7- کدام سیاره، خاک قرمز رنگی دارد؟

  مریخ

  8- کدام سیاره ها دارای گازهای منجمد هستند؟

  مشتری، زحل، اورانوس، پنتون

  9- به نظر شما چرا سیاره ها هر چه دورتر هستند، زمان گردش آنها به دور خورشید بیشتر طول می کشد؟

  چون آنها در مسیر خود دایره های بزرگ تری را طی می کنند.

  بخش 10 - زمین و همسایه های آن

  زمین حرکت می کند:

  شاید شما تصور کنید که خورشید هر روز در آسمان جابه جا می شود. اما چنین نیست. زمین به دور خورشید حرکت می کند و هر شبانه روز یک دور به دور خود می چرخد. زمین هم به دور خود می گردد هم به دور خورشید. زمین مانند توپ است و خورشید در هنگام روز یک طرف آن را روشن می کند و در هنگام شب نیز طرف تاریک آن است.

  نزدیک ترین همسایه زمین:

  در هنگام شب در آسمان چه می بینید؟ ماه و تعداد زیادی ستاره. ماه بیش از هر چیز دیگر به ما نزدیک است و به همین دلیل، بزرگ به نظر می رسد. ماه با دوربین های قوی و بزرگ به نام تلسکوپ مشاهده می شود. سطح ماه از سنگ و غبار نرم پوشیده شده و به دلیل نبودن آب و هوا، هیچ موجود زنده ای در آن وجود ندارد. در روی ماه کوه های بلند، دشت های وسیع و گودالهای دایره شکلی وجود دارد. ماه نور خود را از خورشید می گیرد و از خود نور ندارد و مانند آینه نور خورشید را به زمین منعکس می کند که به آن مهتاب می گویند.

  سفر به منظومه شمسی:

  خورشید و 9 سیاره ای که به دور آن در گردش هستند منظومه شمسی نامیده می شوند. شمس یعنی خورشید و منظومه یعنی سیاراتی که به نظم در آسمان به دور خورشید می گردند همه سیاره ها هم به دور خود می چرخند و هم به دور خورشید.

  عطارد:

  عطارد نزدیک ترین سیاره به خورشید است و سیاره کوچکی است که هر 88 روز یک بار به دور خورشید می گردد. به علت داغی عطارد، هیچ موجود زنده ای نمی تواند روی آن زندگی کند.

  زهره:

  زهره یا ناهید دومین سیاره منظومه شمسی است که صبح و عصر در نزدیکی محل طلوع و غروب خورشید دیده می شود و مانند زمین، کوه و دشت دارد و باز هم به دلیل نزدیکی به خورشید آب و موجود زنده ندارد.

  زمین:

  زمین سومین سیاره است که از دور به شکل کره سفید و زیبابی به نظر می رسد که قسمت های به رنگ آب، اقیانوس ها و قسمت های سفید رنگ ابرها هستند. زمین به دلیل داشتن شرایط جوی مناسب دارای گیاهان، انسان ها و موجودات زنده است.

  مریخ:

  پس از زمین، مریخ قرار دارد. مریخ خاک قرمز رنگی دارد. در مریخ آب هست؛ ولی آب ها یخ زده اند و هر دو سال یک بار به دور خورشید می گردد.

  منبع : code1.blogfa.com

  درخشش نور ماه در آسمان

  بیگ بنگ: هرکس به طور کلی می داند که ماه در شب و روز چگونه عمل نموده و به چه صورت به نظر می‌رسد. در طول روز خورشید درخشان ترین چیزیست که در آسمان وجود دارد. همچنین می‌دانیم که ماه در طول شب، روشن‌ترین شیئ آسمان است. اما تاریکی و کیفیت شبح وار نور ماه

  یکشنبه ، ۲ مرداد ۱۴۰۱

  سایت علمی بیگ بنگ

  صفحه اصلی > آموزش نجوم و اختر فیزیک و خبرهای نجومی و نجوم > درخشش نور ماه در آسمان

  درخشش نور ماه در آسمان

  آموزش نجوم و اختر فیزیک خبرهای نجومی نجوم

  سمیر الله‌وردی ۲۸ تیر ۱۳۹۵ 9 دیدگاه

  بیگ بنگ: هرکس به طور کلی  می داند که ماه در شب و روز چگونه عمل نموده و به چه صورت به نظر می‌رسد. در طول روز خورشید درخشان ترین چیزیست که در آسمان وجود دارد. همچنین می‌دانیم که ماه در طول شب، روشن‌ترین شیئ آسمان است. اما تاریکی و کیفیت شبح وار نور ماه در تضاد با شفافیت نور خورشید است، در این مقاله از خصوصیات درخشش نور ماه در شب و روز می گوییم.

  به گزارش بیگ بنگ، در یک شب مهتابی زمانی که ماه را در آسمان می بینیم، ماه با درخششی زیبا همه جا را روشن کرده است، در واقع شدت این نور بستگی به اهله ماه دارد.(به این پدیده در نجوم به حالت‌های مختلف دیده شدن بخش روشن ماه از زمین گفته می‌شود.) در حالت بدر کامل معمولاً مهتاب در سطح زمین بیش از دو دهم لوکس روشنایی ایجاد نمی‌کند. بنابراین نور مهتاب در سطح زمین، حدود پانصدهزار بار کمتر از نور خورشید است.

  نور ماه اساسا همان نور خورشید است که از سطح ماه بازتابیده میشود. قابل فهم است زیرا سطح ماه تنها ۱۱ درصد نور تابیده شده توسط خورشید را بازتاب می دهد. برخورد نور خورشید به ماه باعث میشود که نور بازتابیده شده قرمزتر از نور خورشید باشد، اما ما آن را با چشمهایمان نمی توانیم ببینیم، زیرا به وسیله ی دیگر رنگهای موجود در نور ماه محو میشود و باعث می شود درخشش ماه را بصورت تابش سفید نقره ای مشاهده کنیم.

  چرا ماه را در طول روز مشاهده میکنیم؟

  دلیل مشاهده ی ماه در روز ناشی از دو عامل بزرگ می‌باشد، روشنایی ماه و مدار ماه در اطراف زمین. این عوامل، امکان دیده شدن ماه در طول روز را ممکن می سازد. در غیر این صورت این باور که خورشید فقط مربوط به روز و ماه متعلق به شب می باشد، همچنان باقی می ماند. ماه، روشن ترین شیئ آسمانی بعد از خورشید می باشد.

  اولین دلیل برای این موضوع نزدیکی زیاد به ماه به زمین در مقایسه با هر شیئ دیگر آسمانی است. خورشید تابان است به دلیل اینکه در حال سوختن با مقادیر بسیار زیادی از هیدروژن است. بنابراین برای دیده شدن احتیاج به نزدیکی زیاد به زمین ندارد. نزدیکی ماه به زمین سبب می شود که نتوانیم ماه را در طول روز نادیده بگیریم. بازتابندگی خود ماه می باشد. اغلب ما می دانیم که ماه یک خورشید یا ستاره کوچکتر نمی باشد، در واقع ماه اساسا یک ماهواره طبیعی می باشد که بصورت یک آیینه بزرگ بازتاب کننده به سمت زمین عمل می کند.

  دومین دلیل چرخش ماه در مدارش به دور زمین می باشد. در ابتدای ماه قمری زمانی که ماه کامل رخ می دهد، ماه دقیقا در مقابل خورشید قرار دارد و همینطور که فاز ماه به سمت ماه نو نزدیک می شود، ماه نیز به خورشید نزدیک تر می شود که این عامل سبب می شود که امکان دیده شدن ماه در طول شب کمتر اما در طول روز بیشتر دیده شود.

  دیاگرام مشاهده ماه در آسمان

  بنابراین پاسخ این سوال که آیا ما می توانیم ماه را در طول روز ببینیم آن است که ماه یک بازتاب کننده قوی است و نزدیکی آن به زمین قابلیت مشاهده شدن آن در شب و روز را بیشتر می کند. همچنین مدار ماه قابلیت دیده شدن ماه را افزایش می دهد زیرا ماه در شروع  سفر چرخش قمری خود در سرتاسر آسمان به خورشید نزدیکتر می شود، به همین منظور در طول روز قابلیت دیده شدن ماه افزایش می یابد.

  سایت علمی بیگ بنگ / منابع: universetoday.com , skyandtelescope.com

  لینک کوتاه مقاله : https://bigbangpage.com/?p=52827

  (31 نفر , میانگین : 4,13 از 5)

  برچسب ها: اهله ماه چرخش قمری چرخش ماه چرخه حرکت ماه حرکت ماه به دور زمین حرکت مداری ماه درخشش ماه درخشش ماه در آسمان درخشش نور ماه دیاگرام مشاهده ماه در آسمان رصد ماه ماه در روز ماه قمری مشاهده ماه مشاهده ماه در روز مشاهده ماه در شب مشاهده ماه در طول روز مشاهده نور ماه مهتاب نور خورشید نور ماه نور مهتاب

  مطالب مرتبط :

  جنون هنگام ماه کامل؛‌ خرافات یا واقعیت؟

  درخشش سبز رنگ خورشید، ماه، ناهید و عطارد

  پرتوهای ضدشفقی بر فراز فلوریدا

  « چرا مردم به یوفوها باور دارند؟

  آیا راهکاری برای جلوگیری از بازگشت سرطان وجود دارد؟ »

  دیدگاهتان را بنویسید

  این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

  9 دیدگاه

  سلام چنتا سوال

  ۱.در روز وقتی که ماه وخورشید هردو در آسمان هستند پس سایه زمین نباید در روی ماه باشد وماه باید کامل دیده شود چرا مثل شب که سایه زمین روی ماه است نیمه دیده می شود

  ۲.در زمان ماه کامل درشب ماه کاملا پشت سایه زمین هست واصلا نباید دیده شود چون نور خورشید نباید بهش برسه ولی کاملا دیده میشه ،این نور خورشید چگونه میشکند وبه ماه میرسد.

  ۳،ماه که همیشه دریک مدار ثابت به دور زمین میچرخه ،چرا در زمان ماه کامل باعث بالا آمدن اب دریاها میشه مگه نور قدرت مکش داره

  ۴.چرا ماه هرشب در یک نقطه آسمانه وجاش متفاوته مگه در یک مدار نمی چرخه.

  پاسخ

  سلام من ی سوال دارم ک از ۱۲ ساله گی دا الان ک ۲۰سالمه هنوز جوابشو پیدا نکردم جنس کره ماه از چیه ک با عث باز تاب نور خور شید میشه ؟؟.

  منبع : bigbangpage.com

  نور ماه

  در این قسمت در مورد نورهائی که از ماه به زمین می رسد و پدیده های مربوط به آن توضیح می دهیم . ۱- مهتاب نوری که از ماه بر زمین می تابد مهتاب نام دارد . با وجودی که ماه از خود نوری ندارد و نور خورشید را

  نور ماه

  در این قسمت در مورد نورهائی که از ماه به زمین می رسد و پدیده های مربوط به آن توضیح می دهیم .

  ۱- مهتاب

  نوری که از ماه بر زمین می تابد مهتاب نام دارد . با وجودی که ماه از خود نوری ندارد و نور خورشید را بازتاب می کند و با وجودی که سطح تیره ای دارد باز هم در ماه کامل پر نورترین جسم آسمان شب می باشد و از پرنورترین ستارگان شب (شِعرای یمانی , سهیل  , آلفا قنطورس و… ) ده ها بار پر نورتر است .با این وجود حتی ماه کامل۰۰۰ر۴۰۰ بار از خورشید کم نورتر است .

  در واقع شدت نور مهتاب به اهله ماه بستگی دارد . ماه کامل بیشترین نور را دارد با این وجود شدت روشنائی آن زیاد نیست و در واقع . برای این که ببینیم نور مهتاب چقدر است ابتدا تعریف چند اصطلاح را در مورد روشنائی و نور تعریف می کنیم  .

  ۱) شارژ نوریكل نور خارج شده از یك منبع نوری در واحد زمان در تمام جهات در فضا را شار نوری می‌گویند. واحد شار نوری «لومن» می باشد كه با «Lm» نشان می‌دهند. در اصطلاحات مربوط به محاسبات روشنایی، شار نوری را با (Φ) نشان می‌دهند.۲) شدت روشنایی (Illuminance)

  مقدار شار نوری كه به واحد سطح (۱متر مربع) می‌رسد را شدت روشنایی می‌گویند و با E نشان می دهند. شدت روشنائی را با E  نشان می دهند . بنابر این بین شدت روشنائی و شارژ نوری این رابطه برقرار است :  که در آن E شدت روشنائی و Φ شارژ نوری و A  واحد سطح می باشد .

   شکل شماره ۱ – رابطه شار نوری و شدت روشنائی ۳) لوکس (به انگلیسی: lux) (نماد: lx)

  یکای شدت روشنایی در واحد SI است که به صورت شارنوری بر واحد سطح تعریف می‌شود. هر لوکس معادل یک لومن بر متر مربع است.

  برای این که بدانید یک لوکس چقدر است کافی است که بدانید  یک لوکس (LUX)شدت روشنايي است كه از يك شمع استاندارد در فاصله يك متري توسط سطح يك متر مربعي دريافت مي‌شود .

  ۴ ) مقایسه نور مهتاب با نورهای معمولیشدت نور یک لامپ رشته ای معمولی ۱۳۶۰ لومن است این به معنای آن است که در فاصله ۱۰ متری (که به اندازه یک سالن معمولی می باشد) کمی بیش از یک لوکس می باشد (=۱٫۰۸۲   ۱۰^۲) ×π ۴) ۱۳۶۰/) که نور بسیار کمی می باشد . نور یک شمع در فاصله یک متری معادل یک لوکس می باشد و این در حالی است که نور مهتاب که به زمین می تابد تنها حدود ۲/ لوکس یا بعبارت دیگر ۵برابرکمتر از یک لامپ ۱۰۰ وات معمولی در فاصله ۱۰ متری می باشد .۵ ) ضریب بازتابش نور یا سپیدائی

  با توجه به نزدیکی ماه به زمین انتظار می رفت نور مهتاب بسیار بیشتر از این باشد  ولی چون ماه کره ای تیره می باشد بیشتر نور خورشید را جدب کرده و مقدار بسیار کمی از این نور به زمین می رسد

  دانشمندان سپیدایی یا آلبدو را به معنی درصد بازتاب نور از سطح یک جسم تعریف می کنند . مقادیر این کمیت می‌تواند از صفر (تاریک مطلق) تا یک (روشن مطلق) تغییر پیدا کند. آلبدو را گاه با درصد و گاه با یک عدد اعشاری کوچکتر از یک نشان می‌دهند. این مقدار برای ماه ۰۷/ می باشد . و به معنی آن است که فقط ٪۷ نوری را که توسط خورشید به ماه تابیده می شود بازتابش می کند . ماه کره ای تیره است و سپیدائی بسیار پائینی دارد از این رو نور زیادی را نمی تواند از سطح خود بازتاب کند . به این دلیل نور مهتاب اینقدر ضعیف است

  ( برای اطلاعات بیشتر به مشخصات عمومی ماه  در همین سایت مراجعه کنید )

  در میان منظومه شمسی “ انسلادوس “ ( قمر زحل ) بیشترین میزان سپیدائی( ٪۹۹ ) را دارد . که به معنی آن است که ۹۹ درصد نور را بازتابش می کند حال در نظر بگیرید اگر بجای ماه انسلادوس قمر زمین بود نور مهتاب چقدر پر قدرت می شد و چقدر شب های ما را روشن می کرد .

  ۶ ) دیگر ویژگی های مهتاب

  مهتاب نوری است که از بازتابش نور خورشید حاصل می شود . ولی نه تنها از نظر شدت نور که از بسیاری جهات دیگر با نور خورشید ( آفتاب ) تفاوت داشته باشد .

  نور بازتابیده از خورشید توسط ماه قرمزتر  از نور خورشید می باشد ولی این قرمزی را نمی توانیم ببینیم زیرا دیگر رنگ های موجود در ماه آن را محو می کنند از این رو ما درخشش ماه را به صورت تابشی سفید نقره ای مشاهده کنیم .

  همچنین مهتاب بر تمام موجودات زنده تاثیرات زیادی دارد . مهتاب فعالیت جانوران را زیاد تر می کند بر تولید مثل و شکار انها تاثیرات مثبتی می گذارد و… که خارج از بحث این بخش می باشد .

  ۲- زمین تاب

  سوژه های جذابی در آسمان وجود دارد که می توان با چشم غیر مسلح هم آنها را دید یکی از این سوژه ها پدیده ای به نام زمین تاب است که با نگاه کردن به آن می توان همزمان هم هلال نازک ماه را و هم قسمت های تاریک قرص ماه را دید .

  ۱) زمین تاب چیست ؟

  وقتی در اوائل ماه (شب های اول تا چهارم) و یا اواخر ماه (شب های ۲۶ به بعد) به ماه نگاه کنیم هلال نازکی از ماه را می بینیم که با نور زیاد می درخشد و کنار آن قسمت های تاریک ماه (نیز که نباید دیده شود) با نور کمرنگ و ضعیفی که تمام جزئیات ماه را نشان می دهد می درخشد . به این نور کمرنگ زمین تاب می گویند .

  زمین تاب در چهار شب قبل و یا بعد از ماه نو قابل مشاهده می شود و در شب های بعد قابل مشاهده نیست و قسمت های شب ماه کاملا تاریک و غیر قابل مشاهده می شود .

   شکل های شماره ۲و۳ – زمین تاب ۲) زمین تاب چه موقعی دیده می شود؟

  همانطور که گفته شد حدود  ۴ یا ۵ روز فاصله تا آخر ماه ( از دو طرف یعنی ۴ روز مانده به ماه پنهان یا ۴ روز گذشته از ماه پنهان ) می توان پدیده زمین تاب را با چشم غیر مسلح دید ( البته به شرط نبودن آلودگی هوا و آلودگی نوری ) و بعد از آن دیگر دیده نمی شود ولی با تلسکوب به فاصله ۹ روز هم دیده می شود .

  منبع : star98t.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 10 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید