این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  در کدام سوره افراد عیب جو مورد انتقاد قرار گرفته اند

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  در کدام سوره افراد عیب جو مورد انتقاد قرار گرفته اند را از این سایت دریافت کنید.

  معماهای قرآنی و پاسخ های آن

  معماهای قرآنی و پاسخ های آن 1- چند سوره با « الحمد لله » شروع می شود؟ پنج سوره( 1- حمد. 2- انعام.

  مجموعه نیایش ها, شعرها, نکته ها

  مجموعه نیایش ها, شعرها, نکته ها معماهای قرآنی و پاسخ های آن

  معماهای قرآنی و پاسخ های آن  1-  چند سوره با «  الحمد لله »  شروع می شود؟ پنج سوره(  1-  حمد.    2- انعام.  3- کهف .   4- سبا.   5-  فاطر )  2-   کدام سوره به  «  مادر  قرآن »  معروف است؟   سوره حمد      3-   کدام سوره  قرآن تعداد کلماتش برابر با تعداد سوره های قرآن است؟  تکویر 4-   نام چه تعداد از سوره های قرآن یک حرفی است؟  « ق ، ص » 5-   سوره ای که همنام یکی از « فروع دین » است چه نام دارد؟   سوره حج 6-   چند سوره  با «  انا » شروع می شود؟  1-فتح.    2-نوح.    3- قدر.   4- کوثر. 7-   کدام سوره به سوره « امام حسین – علیه السلام - » معروف است؟   فجر 8-   سوره ای که تعداد آیاتش برابر با تعداد  « چهارده معصوم – علیه السلام- » است چه نام دارد؟    صف 9-   کدام سوره «  همنام یکی از  شهرهای ایران » است؟  نور -  همنام شهرستان نور  واقع در استان مازندران است 10-    سوره هایی که به « مسبحات »  مشهور هستند کدامند؟  حدید  ،  حشر  ،   صف  ،  جمعه  ، تغابن و اعلی 11-   چه تعداد از سوره های قرآن « مکی »  و چه تعداد از آنها « مدنی  »  هستند؟  86  سوره مکی و   28 سوره مدنی  12-    کدام یک از سوره های قرآن همنام «  قبیله پیامبر اکرم – صلی الله علیه واله و سلم- » است؟  قریش 13-    کدام سوره  به «  قلب  قرآن »  معروف است؟   یس 14-    سوره ای که پنج با کلمه « الله »  در آن آمده است چه نام دارد؟   حج 15-    کدام سوره قرآن است که غیر از (بسم الله الرحمن الرحیم)  «حرف میم» در آن به کار نرفته؟   کوثر 16-    چه تعداد از سوره های قرآن با« اذا » شروع می شود؟ واقعه- منافقون - تکویر – انفطار-  انشقاق – نصر-  زلزال 17-    کدام سوره به «  نسبت نامه خداوند » مشهور است؟   اخلاص 18-    سوره هایی که به  « عزائم » مشهور هستند کدامند؟  سجده -  فصلت  -  نجم  -  علق 19-    کدام سوره « همنام یکی از دانشمندان  »  است؟  لقمان 20-    سوره ای که غیر از «بسم الله الرحمن الرحیم» تنها یک «کسره » در آن به کار برده شده است چه نام دارد؟ توحید 21-    کدام سوره تعداد آیاتش  برابر با تعداد رکعات نمازهای یومیه است؟   طارق 22-    چه تعداد از سوره های قرآن اول اسمشان حرف « الف » می باشد؟  14 سوره ( آل عمران -  احزاب -  اخلاص – اعراف – اعلی -  انفال – انبیاء – انعام – انشقاق -  احقاف – اسرائیل -  ابراهیم – انشراح – انفطار ) 23-    چند سوره  با « یا ایها النبی » آغاز می شود؟   سه سوره (  احزاب -  طلاق – تحریم ) 24-    سوره هایی که پیامبر- صلی الله علیه واله و سلم -  فرموند آن سوره ها مرا  پیر کردند  کدامند؟  هود -  واقعه-  مرسلات -  نبا 25-    کدام یک از سوره های قرآن همنام یکی از جنگ های پیامبر- صلی الله علیه واله و سلم -   است؟   احزاب 26-    درکدام سوره ماجرای هلاکت بار  فرعون و یارانش  بیان شده است؟   یونس 27-    کدام سوره قرآن همنام یکی از  فلزات است؟   حدید   به معنای  آهن 28-    چه تعداد از سوره های قرآن « سجده واجب » دارد؟  4 سوره (  سجده – فصلت -  نجم – علق ) 29-    کدام یک از سوره های قرآن همنام یکی از « اصول دین » است؟  توحید 30-    تعداد کلمات کدام سوره برابر با تعداد چهارده معصوم – علیه السلام – می باشد؟  العصر 31-    نام  چه تعداد از سوره های قرآن « اول  اسمشان حرف میم » می باشد؟  15سوره  ( مائده -  مدثر-  منافقون –  مومن – مطففین – مرسلات – معارج – مجادله – مومنون – ماعون – مریم – محمد- ملک – ممتحنه - مزمل 32-    کدام یک از سوره های قرآن « به زبان بندگان »  نازل شده است؟   حمد 33-    کدام سوره است که در آغاز آن به دو میوه سوگند خورده شده است؟   تین 34-    کدام سوره است که قرآن کریم در آن خلاصه شده است؟   حمد 35-    کدام سوره قرآن « بسم الله الرحمن الرحیم ندارد؟   توبه 36-    کدام سوره « به عروس قرآن »  معروف است؟    الرحمن 37-    سوره هایی که به « حامدات »  معروفند چه نام دارند؟    انعام – فاتحه الکتاب – کهف -  سبا - فاطر 38-    کدام سوره است که معادل « یک سوم قرآن »  است؟  توحید 39-    چند یک  از سوره های قرآن «  با صیغه قسم »  شروع می شود؟  عصر- عادیات – تین- ضحی -   شمس – بلد – فجر – طارق – بروج – نازعات – مرسلات – قیامت – نجم -  طور – ذاریات – صافات – ن – ص – ق - لیل 40-    نام چند یک از سوره ها « نقطه »  ندارد؟   حمد-  رعد – طور -  روم - مسد 41-    کدام یک از سوره های بزرگ قرآن به طور کامل یکجا نازل شده است؟   مرسلات 42-    کدام سوره به « ناقه صالح »  معروف است؟  شمس 43-   سوره هایی که به «حوامیم» معروفند چه نام دارند؟ زخرف– حم– المومن- سجده – حمعسق– احقاف– جاثیه - دخان 44-    چه تعداد از سوره های قرآن تعداد آیاتش برابر با تعداد امامان – علیهم السلام – می باشد؟  طاق -  تحریم 45-    کدام یک از سوره های قرآن همنام یکی از روزهای هفته است؟  جمعه 46-    چه تعداد از سوره های کوچک قرآن یکجا نازل شده است؟   کوثر -  نصر-  لهب  -  اخلاص 47-    چند سوره قرآن با کلمه «  قل » آغاز می شود؟  5 سوره (  جن – کافرون – اخلاص -  فلق -  ناس ) 48-    کدام سوره قرآن دو « بسم الله الرحمن الرحیم »  دارد؟   نمل 49-    کدام سوره قرآن « ده نام  »  دارد؟   حمد 50-    چه تعداد از سوره های قرآن با « حروف مقطعه » آغاز می شوند؟   29سوره 51-    کدام سوره « دو مرتبه »  بر پیامبر اکرم - صلی الله علیه واله و سلم -  نازل شده است؟  سوره حمد – یک بار در مدینه  و یک بار در مکه 52-    کدام سوره با قسم شروع می شودو با حمد تمام می شود؟سوره صافات با قسم شروع شده وبا حمد تمام می شود. 53-    کدام سوره به نام موجود زنده ای است که با چشم دیده نمی شود؟  جن 54-    کدام سوره است که هم در آیه اولش و هم در آیه آخرش کلمه « الله »  آمده است؟  زمر 55-    سوره ای را نام ببرید که نام یکی از میوه هاست؟  تین 56-    چه تعداد از سوره های قرآن تعداد آیاتش برابر با تعداد پنج تن – علیهم السلام – است؟  چهار سوره  (  فلق – لهب – فیل – قدر ) 57-    کدام یک از سوره ها با دعا ختم می شود؟  بقره 58-    کدام سوره است که  « یک دوازدهم قرآن »  را در خود جای داده است؟  بقره 59-    کدام یک از سوره های قرآن همنام یکی از کشورها است؟  روم 60-    در کدام سوره افراد عیب جو مورد انتقاد قرار گرفته اند؟  همزه 61-    کدام سوره قرآن است که در تمام آیاتش کلمه « الله »  آمده است؟   مجادله 62-    کدام سوره به «  ریحانه القرآن »  معروف است؟  یس 63-    کدام سوره قرآن است که حرف « فاء »  در آن نیست :   حمد 64-    درکدام سوره کلمه « الله »  چهل بار آمده است؟   مجادله 65-    کدام سوره همنام یکی از « اعیاد اسلامی » است؟  جمعه 66-     کدام سوره «  دو جزء  و نیم کل قرآن » را در خود جای داده است؟ بقره 67-    در سوره تکویر کلمه « اذا »  چند بار تکرار شده است؟   سوره تکویر  کلمه اذا  «  12 بار » آمده است 68-    کدام سوره قرآن است که اولش  ستایش ،  وسطش اخلاص  ،  آخرش  نیایش است؟  حمد 69-    چند سوره با « الر »  شروع می شوند؟   یونس -  هود – یوسف – ابراهیم -  حجر 70-    کدام سوره است که آن  را سوره « حبیب نجار »  نیز می نامند؟   یس 71-    سوره هایی که به نام «قیامت» هستندکدامند؟  رعد-  قیامه – واقعه -  قارعه- نبا- زلزال – جاثیه – تغابن – حشر. 72-    سوره هایی که به «  معوذتین »  معروفند چه نام دارند؟   فلق -  ناس 73-    در کدام سوره « دو سجده مستحبی »  قرار دارد؟  سوره حج 74-    نام دو سوره قرآن که اگر برعکس بخوانیم به همان صورت خوانده می شود؟  لیل  و تبت 75-    کدام سوره قرآن به «  المصابیح » معروف است؟   فصلت 76-    سوره ای که به « ملائکه » نیز منسوب است چه نام دارد؟  فاطر 77-    کدام سوره است که خداوند از تمام نعمت های بهشتی در آن نام برده اما به احترام حضرت زهرا – سلام الله علیها – از  « حورالعین »  نام نبرده است؟  انسان 78-    نام کدام سوره است که اگر حرف اول آن را برداریم نام اولین امام شیعیان می شود؟  سوره ( اعلی  ) که  اگر حرف اول آن  الف  را  برداریم  می شود  (  علی  ) 79-    کدام سوره است که اگر نامش برعکس کنیم نام نوعی از سبزیجات می شود؟  ملک 80-    نام کدام سوره است که اگر حرف اولش را برداریم نام یکی دیگر از سوره ها می شود؟  سوره (  محمد  )  که اگر  حرف اولش را  برداریم می شود (  حمد  ) 81-    سوره هایی که نام آنها از اولین کلمه همان سوره گرفته شده است کدامند؟  تبت -  لیل  - شمس -  عصر – قارعه – عبس و .... 82-    نام چند سوره را ببرید که صفات خداوند متعال باشند؟   فاطر-  نور -  رحمن – اعلی و .... 83-    نام کدام سوره است که اگر حرف  اولش را برداریم نام یکی از شهرهای عربستان می شود؟ سوره ( سجده  )   اگر  حرف  اولش را  برداریم  می شود ( جده  ) 84-    چند سوره با کلمه « الم » آغاز  می شوند؟  انشراح -  فیل 85-    کدام سوره به « السبع المثانی » نیز معروف است؟  ( سوره حمد )  به  سوره المثانی  معروف است 86-    به کدام سوره « العقود » نیز گفته می شود؟   مائده 87-    به کدام سوره « موسی و فرعون »  هم می گویند؟ قصص 88-    کدام سوره به « فسطاط القرآن »  معروف است؟  بقره 89-    چند سوره با « تبارک الذی »  آغاز می شوند؟  فرقان  - ملک 90-    سوره هایی را که با «  ایها الذین آمنوا »  آغاز می شوند نام ببرید؟  ممتحنه -  حجرات -  مائده 91-    یکی از نام های دیگر این سوره « المضاجع » می باشد این سوره چه نام دارد؟   سوره سجده 92-    سوره هایی که با این آیه « فسبح باسم ربک العظیم »  ختم می شوند کدامند؟  حاقه واقعه 93-    « سوره های مدنی طی چند سال »  نازل شده اند؟   طی 10  سال 94-    درکدام سوره قرآن کریم داستان « فضیل عیاض »  بیان شده است؟  در سوره حدید آیه  17  آمده است. 95-    چند سوره با کلمه « هل »  شروع می شوند؟   دهر -  غاشیه 96-    سوره هایی که به « طواسین » معروفند کدامند؟   شعرا  -  نمل – قصص 97-    سوره هایی که  به « زهروان »  معروفند کدامند؟  بقره -  آل عمران 98-    سوره های مکی طی چند سال نازل شده اند؟  طی 13 سال 99-    سوره هاییکه به « عتاق »  معروفند کدامند؟  اسری -  کهف – مریم -  طه - انبیاء 100- چه تعداد از سوره های قرآن با کله «  قد » شروع می شوند؟    مجادله -  مومنون 101-سوره ای که درباره  روزگار است چه نام دارد؟   دهر 102-کدام سوره قرآن منسوب به « اولین پیشوای شیعیان امام علی – علیه السلام –  »  است؟    عادیات 103-سوره هایی را که به نام  زمانهایی از شب و روز هستند کدامند؟ سوره فلق به معنای(صبح )-  لیل به معنای(شب) -      فجر به معنای ( سپیده دم ). 104- کدام سوره  به « بنی اسرائیل » منسوب است؟   اسری 105-چه تعداد از سوره های قرآن در « جز  30 »  قرار دارند؟    37 سوره  قرآن در جز 30  قرار دارند 106-  سوره هایی که توصیه شده در  «  نماز جمعه »  خوانده شوند چه نام دارند؟    منافقون -  جمعه 107- سوره ای که تمام آیاتش با حرف « د »  ختم می شوند کدام است؟   اخلاص 108-  نام دیگر کدام سوره قرآن «  النساء  القصری »  یعنی ( نساء کوتاه )  می باشد؟   طلاق 109- کدام سوره درشان «  اهل بیت – علیه السلام - »  نازل شده است؟    دهر 110- کدام سوره قرآن است که تمام آیاتش با حرف « ر »  ختم می شوند؟  کوثر 111- در کدام سوره قرآن راجع به «  آفرینش انسان  »  سخن به میان  آمده است؟   سوره  حجر  آیه 26   راجع به  ( آفرینش انسان  )  اشاره شده است. 112-  در کدام سوره به « اولین قبله  مسلمین » ( بیت المقدس ) اشاره  شده است؟  اسراء 113-نام کدام یک از سوره های است که اگر آن را برعکس کنیم یکی از واجبات نماز می شود؟  تین   (  نیت ) 114-در کدام سوره قرآن  نام «  پنج نوع عذاب الهی  »  در یک خط آمده است؟  سوره اعراف  آیه  133 115-کدام سوره « سوره اخلاق وادب » است ؟   سوره حجرات   116-در کدام سوره « حکم اسیران جنگی » بیان شده است؟  سوره نساء 117- درکدام سوره خداوند به پیامبر- صلی الله علیه واله و سلم -   « دستور قرائت قرآن » را می دهد؟  سوره علق 118-چند سوره با « طسم » شروع می شوند؟  سوره های  قصص-  شعراء  119-نام کدام سوره ها از  « دو حرف »  تشکیل شده اند؟  حج-  طه – یس – صف – جن - عم 120-« الدین »  نام دیگر کدام یک از سوره های قرآن است؟   سوره ماعون 121-در کدام سوره به «  قوانین مربوط به ازدواج »  اشاره شده است؟   سوره نساء 122- نام کدام سوره است که اگر آن را برعکس کنیم «نام یک پرنده» می شود؟ سوره روم که برعکس آن می شود  مور 123-در کدام سوره قرآن به مطالعه در « اسرار آفرینش »  سفارش شده است؟حجر 124-چند  سوره با «  تسبیح  »  آغاز می شوند؟    اسری -  اعلی  - جمعخ – تغابن -  صف -  حدید- حشر 125- داستان  « گوساله پرستی بنی اسرائیل »  در کدام سوره بیان شده است؟ سوره طه 126-« قانون ارث »  در کدام سوره بیان شده است؟  سوره نساء 127-نام کدام سوره است که اگر حرف اولش را برداریم « یکی از نام های پسران » می شود؟ سوره ( توحید ) که اگر  حرف  اولش  را برداریم می شود ( وحید ) 128- در کدام سوره به داستان « شب تاریخی هجرت پیامبر- صلی الله علیه واله و سلم -   از مکه به مدینه اشاره شده است؟  سوره انفال 129-چند سوره با کلمه « ویل »  شروع می شوند؟    مطففین - همزه 130- در کدام سوره قرآن « بیست وهفت صفت از صفات الهی » ذکر شده است؟   سوره حدید 131-در کدام سوره « سرگذشت آدم – علیه السلام و حوا در بهشت و هبوط آنان »  بیان شده ؟  طه 132-در کدام سوره به موضوع « اطاعت از رهبری »  اشاره شده است؟ نساء 133-«  الانسان  »  و  « الابرار » نام های کدام سوره هستند؟دهر 134-سوره ای که تمام آیاتش با « س »  ختم می شود کدام است؟سوره ( ناس)  تمام آیاتش با (س) ختم می شود 135- «  الغافر »  به کدام سوره گفته می شود؟سوره مومن 136-چند سوره با حروف « الم »   شروع می شوند و این سوره ها کدامند؟سوره های  بقره – عنکبوت – آل عمران – روم -  لقمان - سجده 137- به کدام سوره « تبارک »  نیز گفته می شود؟    سوره ملک 138- « القتال »  به کدام سوره اطلاق  می شود؟    سوره محمد 139-در کدام سوره به داستان  قارن   اشاره شده است؟   قصص 140-نام های دیگر سوره توبه کدامند؟    العذاب -  الفاضحه -  البحوث -  الحافره -  برائه و ... 141-درکدام سوره قرآن خداوند متعال به پیامبر اکرم - صلی الله علیه واله و سلم – دستور داده اندکه  ازشر وسوسه گران به خدا پناه ببرد؟   سوره ناس 142- « الشریعه »  نام دیگر کدام سوره است؟   سوره  جاثیه 143-نام کدام سوره است که اگر آن را بر عکس بخوانیم به معنای « قدرت و توان » می شود؟   سوره قمر  که  برعکس آن می شود رمق 144- سوره ای که تمام آیاتش با « ی » ختم می شود چه نام دارد؟   لیل 145- در کدام سوره قرآن به موضوع « سجده کردن فرشتگان به آدم – علیه السلام - » اشاره شده ؟   سوره  ص 146-«  اقتربت الساعه »  نام دیگر کدام سوره است؟   سوره  قمر 147- چه تعداد از سوره های قرآن با « حم »  شروع می شوند؟  سوره های مومن – فصلت – زخرف – دخان – جاثیه - احقاف 148- نام کدام سوره است که اگر از آن طرف بخوانیم به معنی  «  راز »  می شود؟   سوره مورد نظر  زمر  می باشد که  برعکس آن  می شود (  رمز  ) 149-« الباسقات »  نام دیگر کدام سوره است؟  سوره  «  ق » 150- چند سوره با کلمه « اقترب »  شروع می شوند؟  سوره های «  قمر  -    انبیاء  » 151-کدام آیه است که در یک سوره 31 مرتبه تکرار شده است؟آیه «  فبای الا بکما تکذبان » در سوره الرحمن 31  مرتبه تکرار شده است. 152- « آیه الکرسی »  در کدام سوره قرآن قرار دارد؟    « آیه  الکرسی »  در سوره  بقره قرار  دارد. 153-آیه  معروف  « و ان یکاد الذین کفروا »  در کدام سوره قرآن قرار دارد؟آیه معروف «   و ان  یکاد الذین  کفروا  لیزلقونک  با بصارهم لما سمعوا  الذکر و یقولون انه لمجنون و ما هو الا ذکر للعالمین » درسوره « قلم» قرار دارد. 154- دو آیه در قرآن کریم است که تمام بیست و هشت حرف قرآن در آن آیات آمده است آن دو آیه در کدام سوره  قرار دارند؟   آیات « 154  سوره  آل عمران  و  29  سوره  فتح » 155- درآیه  الکرسی کلمه « الله »  چند بار تکرار شده است؟چهار مرتبه 156-آیه مشهور «  انالله و انا الیه راجعون » در کدام سوره قرار دارد؟سوره  بقره  آیه  156 157- در کدام آیه  قرآن مدت روز  قیامت بیان شده است؟در آیه 4  سوره معراج 158-آیه ای که ملاک سنجش انسان ها است در کدام سوره قرار دارد؟آیه  13   سوره  حجرات      159-کدام آیه است که از هر دو طرف  به همان صورت خوانده می شود؟آیه 3   سوره موثر   «  ربک  فکبر » 160-آیه معروف «  بقیه الله خیر لکم ان کنتم مومنین »  در کدام سوره  قرار دارد؟آیه 86   سوره  هود 161-قرآن دارای  چند آیه سجده دار است؟  15 آیه  سجده دار 162-دعای  معروف «  ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار .... »  در کدام سوره قرار دارد؟سوره  بقره    آیه 201 163-در کدام یک از آیات نام پنج تن از پیامبران اوالوالعزم بیان شده است؟آیه 7    سوره احزاب 164-آیه  معروف «  امن یجیب المضطر اذا  دعا و یکشف السوء »  در کدام سوره قرآن است؟سوره نمل   آیه 62 165-درکدام آیه سوره جاثیه سه بار کلمه «  رب »  آمده است؟آیه 36    سوره حاثیه    166- آیه معروف «  ان اکرمک عندالله اتقاکم » در کدام سوره قرآن آمده است؟آیه 13   سوره حجرات 167-کدام آیه در سوره مرسلات 10 بار تکرار شده است؟آیه  «  ویل   یومئذ  للمکذبین  » 168-آیه  « ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما » در کدام سوره قرار دارد؟این آیه در سوره احزاب   «  آیه  56  » 169-آیه  «   و رتل القرآن ترتیلا   »   در کدام سوره قرار دارد؟سوره  مزمل   آیه 4 170- در کدام آیه هشت صفت از صفات حضرت حق بیان شده است؟درآیه 23   سوره  حشر    -    هشت صفت از  صفات خداوند  بیان شده است. 171-آیه ای که سر بریده امام حسین – علیه السلام – در شام تلاوت  فرمودند کدام آیه است؟آیه 9 سوره  کهف 172- آیه  معروف «  امن الرسول بما انزل الیه.... »  در کدام  سوره آمده است؟این آیه در آیات آخر « سوره   بقره »   ( 285  و  286 )   می باشد. 173- آیه مشهور «  نور  »  در کدام  سوره قرار دارد؟آیه نور  در  «  سوره  نو »     آیه 35 174-  آیه «  الحمدلله رب العالمین » در چند یک  از سوره های  قرآن بیان شده است؟سوره های  حمد ،  صافات ، مومن ،  زمر ،   یونس  ،  انعام » 175-کدام آیه در سوره « الشعراء  هشت بار »  تکرار شده است؟آیه  «   فاتقوا الله  و اطیعون    »    در سوره  شعرا ء   176-آیه ای که در سوره «  الشعراء  پنج بار  » آمده است کدام است؟آیه «   ما اسئلکم علیه  من اجر  ان اجری  الا علی رب العالمین    » 177-« آیه حجاب »  در کدام سوره قرار دارد؟سوره نور     آیه31 178- آیه «  شهادت »  در کدام سوره قرآن قرار گرفته است؟سوره آل عمران     آیه 18 179-آیه معروف «   جاء الحق و زهق الباطل »  در کدام سوره قرار دارد؟229    180- آیه معروف « و اعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا »  درکدام سوره جای گرفته است؟سوره آل عمران  آیه  103 181- آیه  « قصاص »  در کدام  سوره قرار گرفته است؟سوره  بقره   آیه 178 182- آیه معروف «  انا فتحنا لک فتحا مبینا »  در کدام سوره  است؟سوره   فتح    آیه 1 183-آیه » انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون » مربوط به کدام سوره است؟سوره حجر    آیه 9  184-آیه ای که به «  و لایت »  مشهور است در کدام سوره قرار دارد؟سوره  مائده     آیه 55 185-کدام آیه معروف به «  قنوت »   است؟سوره  بقره    آیه 201 186-آیه «  نصر من الله و فتح قریب »  در کدام سوره جای گرفته است؟سوره  صف    آیه 13 187-کدام آیه به « شق القمر »  معروف است؟سوره  قمر   آیه 1 188-آیه « ادعونی استجب لکم » در کدام سوره قرار دارد؟سوره مومن   آیه  60 189- این آیه در کدام سوره قرار دارد «  و اعدوا  لهم ما استطعتم من قوه »سوره  انفال   آیه 60 190-آیه ای که «پنج وقت نماز های یومیه» در آن آمده است در کدام سوره  قرار گرفته است؟سوره  اسراءآیه 78 191-آیه مشهور «  تعاونوا  علی البر و التقوی »  در کدام سوره قرار دارد؟سوره مائده    آیه2 192-درکدام آیه قرآن «  مراحل وضو »  ذکر شده است؟در آیه 6     سوره مائده 193-  این آیه در کدام سوره است «ولا تحسبن الذین قتلو فی سبیل الله امواتا بل احیا عند ربهم یرزقون» ؟آیه 269     سوره مائده 194-آیه « مباهله » در کدام سوره  قرار دارد؟آیه 61    سوره آل عمران 195-آیه « استرجاع » کدام است؟«   انا لله  و انا الیه  راجعون »    196-آیه ای که مربوط به  «  اسراف »  است در کدام سوره قرار دارد؟آیه  «  کلوا   و اشربوا   و لا تسرفوا»   در آیه 31    سوره اعراف 197-این آیه در کدام سوره قرآن قرار دارد «  و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون » ؟آیه  277    سوره شعراء 198-آیه «  استعاذه »  در کدام  سوره جای گرفته است ؟سوره نحل   آیه 98 199- کدام آیه است که درسه سوره  مختلف به یک صورت آمده است؟«ویل یومذ للمکذبین» در سوره های  طور ،   مطففین ،   مرسلات 200- آیه « کل نفس ذائقه الموت » در کدام سوره قرار دارد؟سوره آل عمران      آیه 185 201- نزول کدام آیه باعث  «  تغییر قبله »  شده است ؟آیه 144    سوره  بقره 202-در کدام آیه قرآن  راجع به « توبه نصوح »  توضیح داده  شده است ؟آیه 8    سوره تحریم 203-این آیه در کدام سوره قرار دارد «  و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا  فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین » ؟آیه 5      سوره  قصص 204-درکدام آیه  « صفت یکی از معصومین – علیه السلام » آمده است؟« بقیت الله » ازصفات حضرت مهدی –               عجل الله تعالی فرجه الشریف -  می باشد که درآیه 86  سوره هود   قرار دارد 205- در کدام یک از آیه های قرآن نام « پنج نوع خوردنی »  آمده است؟در آیه 61  سوره  بقره  به این خوردنی ها اشاره شده :  (   تره  ،   پیاز ،   خیار ،   عدس  ،   سیر ». 206-« دستورتخریب مسجد ضرار»  در کدام آیه  سوره توبه آمده است؟این دستور در آیه«  107سوره توبه» آمده است. 207-  این آیه در کدام سوره قرآن قرار دارد؟ «  و اذا  قرا القرآن  فاستمعوا له .... »سوره اعراف    آیه 204 208-آیه معروف « الا بذکرالله تطمن القلوب »  درکدام سوره قرآن  قرار دارد؟سوره  رعد     آیه 28 209- آیه  « ملک »  در کدام سوره است ؟آیات «   26   و   27  »   سوره آل عمران   210- این آیه در کدام سوره جای گرفته است؟ «  ربنا لا تزع  قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب .... ».سوره  آل  عمران آیه 8 211-آیه «  نور علی نور »  در کدام  سوره است ؟سوره  نور    آیه 35 212- «  آیه دین »  کدام است؟آیه 282     سوره بقره 213-در کدام آیه خداوند هشت بار  از خود سخن گفته است؟درآیه 186    سوره بقره     214-در کدام آیه  قرآن کریم « شش بار »  کلمه  « الله »  بیان شده است؟درآیه282    سوره بقره که بزرگترین آیه قرآن کریم هست  شش بار کلمه الله ذکر شده است. 215-نزول کدام آیه  باعث تغییر ذکر سجود شد؟آیه  «  سبح اسم ربک  الاعلی  »    در  آغاز   سوره اعلی  موجب  تغییر ذکر سجود  شد. 216-در چند آیه  قرآن  «  راجع به حضرت محمد - صلی الله علیه واله و سلم -  » اشاره شده است؟در 405 آیه  قرآن  217-کدام آیه به  «  وام دادن  »  معروف است ؟آیه 282     سوره  بقره 218-در چند آیه «  راجع به بنی اسرائیل »  سخن  به میان آمده است؟در  110 آیه  219-  آیه «  سلام و  تحیت »  در کدام سوره  قرار دارد؟سوره نساء      آیه 86 220- اولین آیه ای که نازل شد کدام است؟آیه  اول     سوره  علق 221- اولین آیه ای که در « حرمت شراب »  نازل  شد در کدام سوره است؟سوره  بقره    آیه 129 222-  اولین آیه قرآن که حضرت مهدی «عج »  هنگام ظهور تلاوت می فرمایند کدام آیه است؟آیه 86 سوره هود   223- اولین آیه ای است که حضرت  مهدی – عجل الله تعالی فرجه  الشریف – هنگام  ظهورش  بر زبان مبارکش  جاری می سازد. 224- اولین سوره ای که نازل شد  کدام سوره است؟سوره علق 225- اولین دعایی که در قرآن آمده در کدام سوره است؟سوره  بقره 226-اولین آیه سجده دار  درکدام  سوره قرار دارد؟  آخرین آیه  سوره اعراف 227-آخرین «  آیه ای که بر پیامبر  اکرم پیامبر- صلی الله علیه واله و سلم -    نازل شده  »  کدام است؟ آیه سه   سوره مائده  ( که درباره خلافت  و جانشینی  حضرت علی – علیه السلام -  است )   آخرین آیه است  که نازل شده است. 228- «  آخرین سوره »  در قرآن چه نام دارد؟سوره   ناس 229- « آخرین آیه ای که سجده واجب دارد »  در کدام سوره قرار دارد؟سوره علق 230-« آخرین حرف قرآن » چیست؟«  س  » 231-آخرین آیات قرآن در کجا بر پیامبر- صلی الله علیه واله و سلم – نازل شد؟پس از  بازگشت  پیامبر اکرم (ص)  از حجه الوداع در منطقه ای به نام «  غدیر خم » آخرین آیات قرآن بر آن  حضرت نازل  شد. 232-آخرین آیه ای که از  « بهشت » یاد  می کند در کدام سوره است؟سوره  بینه     آیه 8 233-آخرین آیه ای که به « جهنم »  اشاره می کند کدام است؟سوره  بینه    آیه6 234-آخرین سوره ای که نازل شد چه نام دارد؟سوره نصر   235- آخرین آیه ای که راجع به « مسجد »  سخن گفته کدام است؟آیه 18    سوره جن 236-آخرین آیه ای که راجع به «  روزه  »  اشاره کرده کدام است؟در آیه 4    سوره مجادله 237- آخرین آیه ای که کلمه «  قرآن »  در آن آمده  کدام است؟آیه21    سوره بروج 238-  آخرین سوره  قرآن «  چند حرف  ،   چند کلمه ،  چند آیه »  دارد؟79  حرف  ،    20  کلمه ،     6  آیه. 239- آخرین سوره ای که « در مدینه  بر پیامبر- صلی الله علیه واله و سلم -   »  نازل شد چه نام دارد؟سوره  نصر 240-آخرین سوره ای که « سجده مستحبی »  دارد در کدام سوره است؟آیه 21    سوره  انشقاق 241- «  آخرین سوره ای که یکجا ناز شده  »  کدام سوره است؟  سوره اخلاص 242- آخرین دعایی که در قرآن کریم آمده چیست ؟آخرین سوره  ای که درمکه نازل شده است « سوره  روم »  است. 243- آخرین سوره قرآن « مکی » است  یا  «  مدنی » ؟سوره مکی 244-آخرین « دعایی » که در قرآن  آمده  از زبان چه کسی است و در کدام سوره  قرار دارد؟از زبان  حضرت نوع (ع) است که در  سوره نوح   آیه آخر این سوره  قرار دارد. 245-آخرین «  آیه قرآن »  کدام است ؟من  الجنه و الناس 246-«  داستان  معراج پیامبر اکرم - صلی الله علیه واله و سلم - » در کدام سوره بیان شده است؟سوره  اسراء 247-  نام کدام پیامبر بیشتر از دیگر پیامبران در قرآن  ذکر شده است؟حضرت موسی- علیه السلام-  بیشتر از  دیگر پیامبردان « 136 مرتبه »   در قرآن ذکر شده است. 248- کدام پیامبر  به پیامبر بت شکن معروف بود؟حضرت  ابراهیم  -  علیه السلام-   249- «  ماجرای  ولادت حضرت عیسی – علیه السلام -  »  در کدام یک از سوره ها بیان شده است؟سوره مریم 250-صفت کدام یک از پیامبران « ذبیح الله »  است؟ضرت اسماعیل - علیه السلام-  251-کدام پیامبر مردگان را زنده  می کرد  و نابینایان را نیز شفا می داد؟حضرت عیسی- علیه السلام-  252-کدام پیامبر مدتی در  شکم ماهی زندگی کرد؟حضرت یونس - علیه السلام-  253-چه تعداد از سوره های قرآن به نام پیامبران است؟سوره های« ابراهیم، محمد ،  نوح ،  هود  ،  یوسف  ،  یونس» 254-پیامبری که قومش به لجاجت و بهانه گیری شهرت داشتند چه نام داشت؟حضرت موسی- علیه السلام-  255-کدام پیامبر به سفر آسمانی رفت؟حضرت  محمد -  صلی الله علیه  واله و سلم -  256-فرزندان کدامیک از پیامبران  به  بنی اسرائیل معروف هستند؟حضرت یعقوب - علیه السلام-  257-کدام پیامبر نجار بود و کشتی ساخت؟حضرت  نوع - علیه السلام-  258- نام چند پیامبر را ذکر کنید که اسمشان با حرف «  ی  »  شروع می شود؟حضرت یعقوب- علیه السلام-  ،   حضرت یوسف - علیه السلام-  ،  حضرت یحیی- علیه السلام- ، حضرت یونس- علیه السلام-   259-داستان حضرت سلیمان – علیه السلام - و بلقیس در کدام سوره  بیان  شده است؟سوره  سبا 260-کدام یک از پیامبران هم اکنون زنده است؟حضرت عیسی- علیه السلام-  261-کدام یک از پیامبران لقب « دوست خدا »  را داشت؟حضرت  ابراهیم- علیه السلام-  به   «خلیل الله »   ملقب بود. 262-کدام یک از پیامبران به خاطر حمایت از عفت و حجاب به شهادت رسید؟حضرت یحیی- علیه السلام-  263-چه تعداد از پیامبران  نامشان در قرآن آمده است؟آدم  ،  ادریس  ،  نوع  ،   هود ،   صالح  ،   لوط  ،   ابراهیم ،   اسماعیل ،   یعقوب  ،  اسماعیل صادق الوعد ،  اسحاق  ،  ایوب ،  یونس ،   شعیب،  موسی   ،  هارون ،  داوود،  سلیمان ،  الیاس ،  الیسع ،   ذوالکفل ،  عزیز  ،  زکریا ،  یحیی ،  عیسی   ،   محمد -  علی نبینا و آله و علیهم السلام اجمعین. 264-کدام پیامبر بدون پدر و مادر به دنیا آمد؟حضرت آدم – علیه السلام- 265-در قرآن کریم از چند پیامبر بعنوان « اسوه حسنه » نام برده شده است؟حضرت ابراهیم- علیه السلام-  ،  حضرت  محمد- صلی الله علیه واله و سلم -  266- چه تعداد از پیامبران اولوالعزم نامشان در قرآن ذکر شده است؟پنج تن 267-کدام پیامبر اولین شخصی بود که به آسمان صعود کرد؟حضرت عیسی- علیه السلام-  268-نام گرامی  رسول گرامی اسلام - صلی الله علیه واله و سلم -    چند بار در قرآن آمده است؟  5 بار.   4 بار با نام محمد-  صلی الله علیه واله و سلم- و یک بار با نام احمد  در سوره صف  آیه 6 269-کدام یک از پیامبران در سن پیری صاحب  فرزند شد؟حضرت زکریا - علیه السلام-  270-کدام پیامبر عمویش  کافر بود؟حضرت ابراهیم - علیه السلام-  271-کدام یک از پیامبران آمدن یکی  دیگر از پیامبران را بشارت داد؟حضرت عیسی- علیه السلام-  از قبل آمدن  حضرت محمد-  صلی الله علیه واله و سلم-  رابشارت داد.  272-در سوره  انفال  راجع به  جنگ  بدر   اشاره  شده است 273-سوره شمس  که اگر حرف  اول آن  را برداریم می شود ( مس ) 274-سوره های نساء  و حج  با کله  «  یا ایها الناس »   آغاز می شود. 275-نام  حضرت  یونس  «  دو بار  »   در قرآن آمده است. 276-بزرگترین  سوره  قرآن  بقره  است 277-کوچکترین سوره قرآن کوثر است 278-مهمترین  آیه  « آیه الکرسی » است 279-آیه 282 سوره بقره  بزرگترین آیه قرآن است 280-عظیم ترین آیات « آیه الکرسی »  و  «  بسم الله الرحمن الرحیم »  می باشد 281-کوچکترین  کلمه قرآن «  با  »  در بسم الله  می باشد 282-بهترین خوردنی  که در قرآن ذکر شده است  «  عسل  »  است 283-عدالت آمیز ترین آیه  قرآن «   ان الله یامر بالعدل  و الاحسان و ایتاء  ذی القربی و ینهی عن الفحشاء و المنکر و البغی  یعظکم لعلکم  تذکرون »  می باشد 284-ترس آور ترین آیه قرآن« فمن یعمل مثقال  ذره خیراً یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره»  می باشد 285-منفورترین  کار حلال  نزدخداوند «  طلاق  »  است 286-کوچکترین  آیه  قرآن «  مدها متان »  در  سوره الرحمن قرار دارد 287-امید بخش ترین آیه قرآن « قل یا عبادی  الذین  اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله »  است 288-بزرگترین عدد در سوره  « صافات ،  آیه 147»  آمده است که « صدهزار »  می باشد 289- بزرگترین کلمه قرآن « فاستقینا کمو » است که در آیه 22  سوره حجر آمده است 290-بیشترین حرفی که در قرآن کریم به کار رفته است  حرف  «  الف » می باشد 291-کمترین  حرف نیز حرف «  ظاء  » می باشد 292- بهترین شب در قرآن «  شب  قدر  »  است 293-بهترین ماه در قرآن «  ماه رمضان »  است 294-بزرگترین حیوان «  فیل  »  است 295-کوچکترین حیوان « شپش »  است 296-بزرگترین کلمه قرآن « 11  حرف » دارد  فاستقیناکموه 297- کوچکترین کلمه قرآن « 1  حرفی  »  است  باء 298- بزرگترین سوره قرآن دارای  «  25500  »  حرف است 299-کوچکترین سوره قرآن دارای  « 42  »  حرف است 300-بهترین  سوره قرآن  «  یس  » است 301- بیشترین سوره های  مکی  در  جزء  30   قرآن قرار دارد  و تنها  3  سوره مدنی در این جز وجود دارد.  Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-bidi-language:AR-SA;}

  منبع : m-r-shams-chamazkati.blogfa.com

  در کدام سوره افراد عیب جو مورد انتقاد قرار گرفته اند؟

  در کدام سوره افراد عیب جو مورد انتقاد قرار گرفته اند؟

  در کدام سوره افراد عیب جو مورد انتقاد قرار گرفته اند؟

  در کدام سوره افراد عیب جو مورد انتقاد قرار گرفته اند؟ در کدام سوره افراد عیب جو مورد انتقاد قرار گرفته اند؟

  تاکنون 19 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  همزه (18 نفر) جمعه (1 نفر)

  آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی

  سایر نظر سنجی ها

  صفتي كه رسول گرامي اسلام براي كسي كه صبح كند و به امور مسلمانان اهميت ندهد، كدام است؟

  برترین هدف زندگی و غایت آمال ماست

  این حدیث از کیست؟عاقبت و نتيجه راستگوئي، نجات و سلامتي است.(میعاد س)

  چه كسي که کتاب نهج البلاغه را جمع آوری کرد؟

  قرآن چند فتحه دارد؟

  «بهترین خوردنی» که در قرآن ذکر شده است چه نام دارد؟

  تنهاجنگی که امام علی(ع)درکنارپیامبرنبودکدام است؟

  راستگويي، زبان حق است... این سخن از کیست؟

  :حکم پوشیدن لباس های مشکی؟

  نام پدر حضرت محمد چه بود؟

  ریشه عبادت چیست؟دادا

  از ویژکی های ماه مبارک رمضان چیست

  نام يكى از بزرگترين موجودات دريايى كه در نهج البلاغه ذكر شده است چيست؟

  حضرت علی ابن موسی(ع)درچه سالی بود؟

  اولین گرداورنده قران کیست

  منبع : www.ordup.com

  عیب‌جویی از نگاه قرآن/ عیب‌جویی نتیجه عداوت و حسد است

  گروه اجتماعی: عیب‌جویی از رذایل اخلاقی است که قرآن با تعبیرهای مختلف از آن نهی کرده و عیب‌جو را مورد نکوهش قرار داده است. عیب‌جویی نتیجه عداوت و حسد است به این معنا که اگر کسی کینه دیگری را در دل داشته باشد به‌دنبال عیوب او می‌افتد تا آن‌ها را پیدا و رسوایش کند.

  عیب‌جویی از نگاه قرآن/ عیب‌جویی نتیجه عداوت و حسد است

  عیب‌جویی از نگاه قرآن/ عیب‌جویی نتیجه عداوت و حسد است گروه اجتماعی: عیب‌جویی از رذایل اخلاقی است که قرآن با تعبیرهای مختلف از آن نهی کرده و عیب‌جو را مورد نکوهش قرار داده است. عیب‌جویی نتیجه عداوت و حسد است به این معنا که اگر کسی کینه دیگری را در دل داشته باشد به‌دنبال عیوب او می‌افتد تا آن‌ها را پیدا و رسوایش کند.

  به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از لرستان، بسیاری از مردم به جای این‌که به‌دنبال رفع عیوب خود باشند، مدام در پی جست‌وجوی عیوب دیگران هستند. این‌گونه افراد رفتار دیگران را زیر ذره‌بین قرار می‌دهند تا به محض مشاهده کوچک‌ترین لغزش و یا اشتباهی، شروع به عیب‌جویی کنند.

  عیب‌جویی یکی از رذایل اخلاقی است که قرآن با تعبیرهای مختلف از آن نهی کرده و عیب‌جو را مورد نکوهش قرار داده است.

  عیب‌جویی نتیجه عداوت و حسد است به این معنا که اگر کسی کینه و دشمنی دیگری را در دل داشته باشد به‌دنبال عیوب او می‌افتد تا آن‌ها را پیدا و رسوایش کند.

  عیب‌جویی مایۀ ریخته شدن آبروی دیگران،‌ باعث تهییج کینه‌ها و عداوت باعث از بین رفتن محبت و از دست دادن دوستان و موجب از هم گسیختگی نظام و شیرازۀ اجتماع می‌شود.

  عیب‌جویی حالتی است که از خودخواهی انسان سرچشمه می‌گیرد؛ یعنی چون انسان حب ذات دارد، نمی‌خواهد باور کند که دارای عیوب بسیاری است. با آن‌که همه انسان‌ها بر نقص‌ها و ضعف‌های خود آگاهند، اما برخی از آنان به‌دلیل داشتن حس خودپرستی و خودخواهی، چنین وانمود می‌کنند که هیچ‌گونه عیب و ایرادی ندارند.

  این افراد برای سرپوش گذاشتن بر عیوب خود، خودشان را با افرادی که دارای عیوب بدتری هستند، مقایسه می‌کنند تا از این طریق هم خود را بهتر از دیگران جلوه دهند و هم دلشان را به این خوش کنند که آن قدرها هم آدم بدی نیستند.

  امام علی(ع) در رابطه با عیب‌جویی سخنان گهرباری دارد از جمله این‌که فرموده است: «خوشا به حال آن‌کس که عیب خودش، او را از پرداختن به عیب‌های مردم باز دارد» و امام صادق(ع) نیز جمله‌ای هشدار دهنده دارد و می‌فرماید «من روی علی مؤمن روایة یرید بها شینه وهدم مروّته لیسقط من اعین الناس، اخرجه الله عزّ و جلّ من ولایته الی ولایة الشیطان؛ هرکس علیه یک مؤمن مطلبی نقل کند که بخواهد با آن او را بدنام کند و شخصیتش را از بین ببرد، تا بدین سبب از چشم مردم بیافتد، خداوند عز و جل او را از ولایت خود به سوی ولایت شیطان اخراج کند.

  هر کسی با مراجعۀ به نفس خویش متوجه می‌شود که خودش مانند دیگران خالی از عیوب نیست و خداوند از روی لطف، صفات بد و زشت و اشتباهات او را از دیگران مخفی کرده است. توجه به این نکته همچنین، توجه به آثار شوم عیب‌جویی بر خود فرد و دیگران،‌ چه دنیوی و چه اخروی، از مهم‌ترین راهکارهای درمان این صفت زشت است.

  نگاه قرآن در رابطه با عیب‌جویی

  زندگی اجتماعی انسان‌ها در کنار یکدیگر نیازمند وضع قوانین و مقرراتی است که روابط بین آن‌ها را تنظیم کرده و از آفات آن جلوگیری کند. خداوند متعال برای سامان دادن به زندگی اجتماعی بشر، آن‌ها را به سوی اموری تشویق کرده و از اموری دیگر بازداشته است. یکی از این امور بازداشت شده عیب‌جویی است.

  خداوند متعال در آیات یک و دو سوره همزه در رابطه با عیب‌جویی از دیگران فرموده است: «وَیْلٌ لِّکُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ﴿۱﴾الَّذِی جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ واى بر هر بدگوى عیب‌جویى، که مالى گرد آورد و برشمردش». خداوند متعال در این ایه با کلماتی مثل «همزه» و «لمزه»، مردم را از عیب‌جویی یکدیگر نهی کرده است. «همزه» از ریشه «همز» در اصل به‌معنای شکستن است؛ از آن‌جاکه عیب‌جویان شخصیت دیگران را در هم می‌شکنند به آن‌ها «همزه» اطلاق شده و «لمزه» نیز از ریشه «لُمز» به‌معنای طعنه زدن و عیب‌جویی کردن است.

  همچنین، در آیه ۷۹ سوره توبه در این رابطه می‌فرماید: «الَّذِینَ یَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِینَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فِی الصَّدَقَاتِ وَالَّذِینَ لاَ یَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ فَیَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ؛ کسانى‌که بر مؤمنانى که [افزون بر صدقه واجب] از روى میل صدقات [مستحب نیز] مى‏دهند عیب مى‏گیرند و [همچنین] از کسانى‌که [در انفاق] جز به اندازه توانشان نمى‏یابند [عیب‌جویى مى‏کنند] و آنان را به ریشخند مى‏گیرند [بدانند که] خدا آنان را به ریشخند مى‏گیرد و براى ایشان عذابى پر درد خواهد بود».

  در آیه یازده سوره حجرات آمده است: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا یَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن یَکُونُوا خَیْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن یَکُنَّ خَیْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَکُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِیمَانِ وَمَن لَّمْ یَتُبْ فَأُوْلَئِکَ هُمُ الظَّالِمُون؛ اى کسانى‌که ایمان آورده‏اید نباید قومى قوم دیگر را ریشخند کند شاید آن‌ها از این‌ها بهتر باشند و نباید زنانى زنان [دیگر] را [ریشخند کنند] شاید آن‌ها از این‌ها بهتر باشند و از یکدیگر عیب مگیرید و به همدیگر لقب‌هاى زشت مدهید چه ناپسندیده است نام زشت پس از ایمان و هرکه توبه نکرد آنان خود ستمکارند».

  کلمه «انفسکم» همه کوتاهی‌اش حکمت الهی را بیان می‌کند و آن این است که مسلمانان به منزله جان یکدیگرند و افشای عیب یک نفر در حقیقت افشای عیب خود است. همان‌طور که انسان عیب خود را نمی‌گوید نباید عیب دیگران را هم بازگو کند.

  خداوند متعال همچنین، در آیه ۱۲ سوره حجرات در این رابطه فرموده است: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا یَغْتَب بَّعْضُکُم بَعْضًا أَیُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَن یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتًا فَکَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِیمٌ؛ اى کسانى‌که ایمان آورده‏‌ا‌ید از بسیارى از گمان‌ها بپرهیزید که پاره‏‌اى از گمان‌ها گناه است و جاسوسى مکنید و بعضى از شما غیبت بعضى نکند آیا کسى از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده‏‌اش را بخورد از آن کراهت دارید [پس] از خدا بترسید که خدا توبه‏پذیر مهربان است».

  علامه طباطبایی(ره) در تفسیر این ایه گفته است: «تجسس به‌معنای پیگیری و تفحص از امور پنهانی مردم است اموری که مردم عنایت دارند پنهان بماند و تو آن‌ها را پیگیری کنی تا خبردار شوی».

  منبع : lorestan.iqna.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 10 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید