;
  در حال پالایش مطالب میباشیم تا اطلاع ثانوی مطلب قرار نخواهد گرفت.
  توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  دو زاویه متمم اند یکی از این زاویه ها ۴ برابر زاویه دیگر است اندازه هر زاویه را پیدا کنید

  1 بازدید

  دو زاویه متمم اند یکی از این زاویه ها ۴ برابر زاویه دیگر است اندازه هر زاویه را پیدا کنید را از سایت پشتوک دریافت کنید.

  ششم و متوسطه اول | زاویه های مکمل

     دو زاویه ی مکمل، روی هم 180 درجه می شوند ، یعنی اگر یک

  زاویه ، 80 درجه باشد ، زاویه ی مکملش 100 درجه است پس :

  مکمل زاویه ی 40 درجه، یک زاویه ی ... درجه ای است.

  مکمل زاویه ی 110 درجه ، یک زاویه ی ... درجه ای است.

  مکمل زاویه ی 157 درجه ، یک زاویه ی ... درجه ای است.

  مکمل زاویه ی 55 درجه ، یک زاویه ی ... درجه ای است.

  مکمل زاویه ی 90 درجه ، یک زاویه ی ... درجه ای است.

  منبع مطلب : golzhy.blogfa.com

  مدیر محترم سایت golzhy.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  معلم5 فتحی


  زاویه های متمم::
  دوزاویه را متمم گوییم اگر مجموع ان دو  90° شود

  هریک از دو زاویه متمم دیگری است.مثال, 20° و 70° دوزاویه متمم هستند    زیرا :   A:     20° + 70° = 90°.

  واضح است که , 20° متمم زاویه  70° و 70° متمم زاویه  20°.
  پس  این دو زاویه هم متتمند      

  B:  53° = 90° - 53° = 37°      


  زاویه های مکمل:
  دوزاویه رامکمل گوییم اگر مجموع ان دو 180°

  هریک از دو زاویه متمم دیگری است.مثال, 40° و 140° دوزاویه مکمل هستند    
  مثال, 30° و 150° مکمل هم هستند     A:    30° + 150° = 180°.

  ,واضح است که, 30° مکمل150° و 150° مکمل   30°.
  ` پس این دو زاویه هم مکملند.     B:                     105° = 180° - 105° = 75°.


  حل تمرین :

  1. پیدا کنید 2/3 از   90°.

  ر: اه حل

    2/3 از 90°

  2/3 × 90° = 60°

  متمم ان       B: 60° = 90° - 60° = 30°

  متمم 2/3 از 90° = 30°


  پیدا کنید مکمل 4/5 از90°.

  راه حل :

    4/5 از  90°

  4/5 × 90° = 72°

  مکمل       A:                72° = 180° - 72° = 108°

  پس مکمل  4/5 از                     90° = 108°  3. دوزاویه متمم  (2x - 7)° و (x + 4)°. پیداکنید مقدار x.

  راه حل ر:

  , (2x - 7)° و (x + 4)°, دوزاویه متممند مجموع انها را مساوی 90 قرار دهید;

  ّ:     (2x - 7)° + (x + 4)° = 90°

  o:                   , 2x - 7° + x + 4° = 90°

  o:             , 2x + x - 7° + 4° = 90°

  o:                , 3x - 3° = 90°

  o:             , 3x - 3° + 3° = 90° + 3°

  o:, 3x = 93°

  o:          x = 93°/3°

  o :, x = 31°

  پس x = 31°.  4. دو زاویه باهم مکملند   (3x + 15)° و (2x + 5)°. پیداکنید x.

  ر: اه حل
   (3x + 15)° و (2x + 5)°, مجموع انها 180 درجه ;

  (3x + 15)° + (2x + 5)° = 180°

  o:             , 3x + 15° + 2x + 5° = 180°

  o:         , 3x + 2x + 15° + 5° = 180°

  o:                  5x + 20° = 180°

  o:               , 5x + 20° - 20° = 180° - 20°

  o:, 5x = 160°

  o:, x = 160°/5°

  o:                x = 32°

  پس  x = 32°.


  5. اختلاف بین دو زاویه متمم  18°. اندازه هریک چقدر .

  راه حل:

   زاویه کوچک =   36=2÷(18-90)

  زاویه بزرگتر=   54=2÷( 18+90)

    36°, 54°.  6. POQ زاویه نیم صفحه است  OSضلع  بین   PQ. پیداکنید اندازه   x را درهر زاویه    ∠ POS, ∠ SOR و ∠ ROQ.  حل:

  POQزاویه نیم صفحه .

  پس      ∠POS + ∠SOR + ∠ROQ = 180°

  o:                  (5x + 4°) + (x - 2°) + (3x + 7°) = 180°

  o:                     5x + 4° + x - 2° + 3x + 7° = 180°

  o:                 5x + x + 3x + 4° - 2° + 7° = 180°

  o:               9x + 9° = 180°

  o:             9x + 9° - 9° = 180° - 9°

  o: 9x = 171°

  o: x = 171/9 

   x = 19°

  جایگزین کنی مقدار    x = 19°

   x - 2

  A:         = 19 - 2

  = 17°

  دوباره        3x + 7

  = 3 × 19° + 7°

  = 570 + 7°

  = 64°

  دوباره      5x + 4

  = 5 × 19° + 4°

  = 95° + 4°

  = 99°

  هریک           17°, 64°, 99°        .

  منبع مطلب : fathi5.mihanblog.com

  مدیر محترم سایت fathi5.mihanblog.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  مرینت : زاویه ی کوچیک : ۱۸ زاویه ی بزرگ: ۷۲ ۵=۴+۱ ۱۸=۵÷۹۰ زاویه ی کوچیک به این شکل بدست میاد • ۷۲=۴×۱۸ زاویه ی بزرگ به این شکل بدست میاد • 👋👋👋👋👋👋

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  ناشناس : خوب ما میایم که زاویه متمم زاویه متمم هم یعنی ۹۰ درجه رو منهای ۴ میکنیم که این ۴_۹۰ =۸۶ ۱۸۰ _۸۶ =۹۴

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  سام 1 ماه قبل
  0

  دو زاویه متمم یکدیگرند اگر اندازه ۴ برابر دیگری باشد اندازه هر کدام چقدر است

  ناشناس 1 ماه قبل
  0

  علی

  ناشناس 2 ماه قبل
  0

  اصلان نمیدونم چی گفت

  محمد 2 ماه قبل
  0

  یه سئوال چرا باید ۱+۴ بشه ؟

  زهرا 2 ماه قبل
  2

  سلام من جواب سوالی را می‌خواهم که این سایت نداره برای ریاضی هفتم

  2 ماه قبل
  1

  نمیدونم منم جواب میخوام

  ناشناس 8 ماه قبل
  -1

  نمیگم

  ناشناس 9 ماه قبل
  5

  خوب ما میایم که

  زاویه متمم زاویه متمم هم یعنی ۹۰ درجه رو منهای ۴ میکنیم که این

  ۴_۹۰ =۸۶

  ۱۸۰ _۸۶ =۹۴

  ناشناس 10 ماه قبل
  2

  دو زاویه متمم هستند و یکی چهار برابر دیگری است زاویه بزرگتر چند درجه است

  17
  مرینت 9 ماه قبل

  زاویه ی کوچیک : ۱۸

  زاویه ی بزرگ: ۷۲

  ۵=۴+۱

  ۱۸=۵÷۹۰ زاویه ی کوچیک به این شکل بدست میاد •

  ۷۲=۴×۱۸ زاویه ی بزرگ به این شکل بدست میاد • 👋👋👋👋👋👋

  مهدی 11 ماه قبل
  5

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید