این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  دو زاویه متمم اند یکی از این زاویه ها 3 برابر زاویه دیگر است اندازه هر زاویه را پیدا کنید

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  دو زاویه متمم اند یکی از این زاویه ها 3 برابر زاویه دیگر است اندازه هر زاویه را پیدا کنید را از سایت تکست لس دریافت کنید.

  زاویه متمم و مکمل کلاس ششم

  زاویه متمم و مکمل کلاس ششم/یک جفت زاویه را متمم خوانند هرگاه مجموع اندازه‌های آن‌ها برابر با ۹۰ درجه باشد. و مکمل اگر مجمع هر دو زاویه 180 د

  زاویه متمم و مکمل کلاس ششم

  دسته بندی: تحقیق برای بچه ها, ریاضی

  بازدید

  زاویه متمم و مکمل کلاس ششم

  زاویه متمم و مکمل کلاس هفتم

  مساحت مکعب مربع کلاس ششم

  یک جفت زاویه را متمم خوانند هرگاه مجموع اندازه‌های آن‌ها برابر با ۹۰ درجه باشد.

  زاویه های متمم:

  دوزاویه را متمم گوییم اگر مجموع ان دو 90° شود

  هریک از دو زاویه متمم دیگری است.مثال, 20° و 70° دوزاویه متمم هستند زیرا : A: 20° + 70° = 90°.

  واضح است که , 20° متمم زاویه 70° و 70° متمم زاویه 20°.

  پس این دو زاویه هم متتمند

  B: 53° = 90° – 53° = 37°

  زاویه های مکمل:

  دوزاویه رامکمل گوییم اگر مجموع ان دو 180°

  هریک از دو زاویه متمم دیگری است.مثال, 40° و 140° دوزاویه مکمل هستند

  مثال, 30° و 150° مکمل هم هستند A: 30° + 150° = 180°.

  ,واضح است که, 30° مکمل150° و 150° مکمل 30°.

  ` پس این دو زاویه هم مکملند. B: 105° = 180° – 105° = 75°

  چگونه یادمان بماند که کدام متمم و کدام مکمل است؟

  به حرف «ت» در واژه متمم دقت کنید.

  علامت متمم

  شما زاویه 90 درجه را در آن می‌بینید، پس متمم مربوط به زاویه‌هایی است که جمع آنها 90 درجه می‌شود. همچنین می‌توانید فکر کنید که مکمل، کامل‌تر از متمم است، پس مربوط به زاویه بزرگ‌تر یعنی 180 درجه می‌شود.

  زاویه متمم و مکمل کلاس ششم

  2 فیلم کوتاه درباره زوایایی متمم و مکمل

  هر دو معلم عزیز خیلی خوب توضیح دادند

  فیلم دوم درباره زوایه مکمل و متمم

  * انواع زاویه :

  1- زاویه ی راست ( قائمه ): 90 درجه است.

  2- زاویه ی تند ( حاده ): کم تر از 90 درجه است.

  3- زاویه ی باز ( منفرجه ): بیش تر از 90 درجه است.

  4- زاویه ی نیم صفحه : زاویه ای که اضلاع آن در امتداد یکدیگر باشند. که 180 درجه است.

  5- زاویه ی تمام صفحه : زاویه ای که 360 درجه است.

  * نکته: تمامی شکل های چهار ضلعی و دایره همگی تمام صفحه اند و دارای 360 درجه اند.

  سوالات ریاضی درباره متمم و مکمل

  * متمم زاویه های زیر چند درجه است؟

  ( 48 = 42-90 ) 48 : 42 ( 11 = 79-90 ) 11 : 79 ( 27 = 63-90 ) 27 : 63  ( 78 = 12-90 ) 78 : 12

  متمم زاویه 37 درجه؟

  خب شما 37 را از 90 کسر کنید متمم بدست می آید. 90-37 = 53

  مکمل زاویه سه برابر متمم زاویه ها چند میشوندزاویه متمم و مکمل کلاس ششم

  مکمل زاویه سه برابر متمم ، زاویه ها چند درجه می شود؟ما در این مثال x1 ها را مکمل یا متمم  x2 ها در نظر می گیریم.

  X1+x2= 90 X1+x2 = 180 X1= 90- x2 X1 = 180- x2

  حالا نسبت مکمل زاویه به متمم زاویه چند بود ؟  3 گفته بود در مثال .

  180 – x2  / 90 –x2  =  3

  180- x2  = 270 – 3 x2

  3 x2 – x2  = 270 – 180

  2 x2 = 90 X2 = 45

  زاویه 45 درجه می شود ، اگر امتحان کنیم ، مکمل 45 درجه 135 می شود و متمم 45 درجه 45 می شود که اگر مکمل را بر متمم تقسیم کنیم 3 بدست می اید .یک سوم مکمل ، متمم 60 درجه، چند درجه است؟

  متمم 60 درجه 30 درجه می شود . و مکمل 30 درجه می شود 150  = 30 – 180  درجه ، حالا 1/3 درجه ای که بدست آوردیم می شود 50 درجه .

  نسبت دوزاویه ی متمم ۱به۴ است نسبت زاویه ی بزرگتر به مکمل آن چقدر است ؟

  نسب 1 به 4 یعنی یکی از زوایا 18 درجه و یکی 72 درجه می باشد . حالا اگر زاویه بزرگتر را که 72 درجه است در نظر بگیریم باید 72 درجه را از  180  کسر کنیم تا مکمل بدست بیاد . می شود 108 درجه .. حالا 72 درجه را به 108 تقسیم می کنیم که 2/3 یا همان 0.66 می شود.

  نسبت متمم زاویه ای به مکمل آن یک دهم است این زاویه چنددرجه است؟

  ما در این مثال x1 ها را مکمل یا متمم  x2 ها در نظر می گیریم.

  متمم برابر جمع دو زاویه بود که برابر 90 می شد.

  حالا مکمل جمع همان زوایا که برابر 180 می شود .

  باید یکی از زاویه ها را بدست

  X1 +x2 = 90  متمم X1 +x2=180    مکمل

  حالا ما می یاییم و x1 را پیدا می کنیم . x1 همان متمم یا مکمل زاویه ما خواهد بود  و x2 زاویه ما.

  X1 =90 –  x2 X1 = 180 – x2

  نسبت x1 متمم به x1 مکمل چند بود ؟ 1/10

  90 –  x2  / 180 – x2  = 1/10

  900-10×2  = 180-x2 900-180 = 10×2 – x2 720 = 9 *  x2 X2= 80

  حالا اگر امتحان کنید ، متمم زاویه 80 می شود 10 درجه و مکمل زاویه 80 می شود 100 و اگر  10 را به 100 تقسیم کنیم می شود 1/10  که جواب درست است.

  زاویه 80 درجه است نه اینکه 10 درجه در نظر بگیریم …متمم 80 درجه زاویه 10 درجه است

  * مکمل زاویه های زیر را بنویسید.

  : 123 : 69 : 150 : 25 باید از180 کم شود

  *** چند سئوال در مورد زاویه های متمّم و مکمل ***

  1- اگر دو زاویه متمم و اندازه ی یکی 4 برابر دیگری باشد، مکمل زاویه ی کوچک تر چند درجه است؟

  اگر ما زاویه ها را 5 قسمت کنیم و یکی از زاویه ها 4 برابر دیگری باشد برای هر قسمت 18 درجه می افتد ، بنابراین یکی از زوایه 18 درجه می شود و دیگری 72 درجه می شود ، حالا سوال این است که مکمل زاویه کوچکتر که همان 18 درجه می باشد چیست؟

  که 18 درجه رو از 180 کسر می کنیم باقی مانده می شود مکمل زاویه 18 درجه که می شود 162 درجه .

  مکمل زاویه ی کوچک تر 162 = 18 – 180 * زاویه ی بزرگ تر 72 = 18 – 90 * زاویه ی کوچک تر 18 = 5 ÷ 90 * جمع نسبت 5 = 4 + 1

  2- دو زاویه مکمل اند و اندازه ی یکی3 برابر دیگری 20 درجه بیش تر است. اندازه ی آن دو زاویه چند درجه است؟

  زاویه ی بزرگ تر 140 = 20 + ( 3 × 40 ) * زاویه ی کوچک تر 40 = 4 ÷ 160 * جمع نسبت 4= 3 + 1 * 160 = 20 – 180

  3- اختلاف دو زاویه ی مکمل 40 درجه است ، آن دو زاویه را بیابید.

  زاویه ی بزرگ تر = 110 = 2 ÷ ( 40 + 180 ) 180 = مجموع

  منبع : kelasedarsi.ir

  دو زاویه متمم اند. یکی از این زاویه ها ۳ برابر دیگری است. اندازه ی هر زاویه را پیدا کنید؟

  پرسش و پاسخ مقطع دوره اول متوسطه پایه هفتم رشته درس ریاضی

  دو زاویه متمم اند. یکی از این زاویه ها ۳ برابر دیگری است. اندازه ی هر زاویه را پیدا کنید؟

  حسین ح   22 دی 16:01

  9 پرسش 0 پاسخ 57 امتیاز

  ریاضی هفتم دوره اول متوسطه

  دو زاویه متمم اند. یکی از این زاویه ها ۳ برابر زاویه دیگر است. اندازه ی هر زاویه را پیدا کنید ؟

  0 گزارش

  Fateme BB   24 دی 18:00

  0 پرسش 23 پاسخ 218 امتیاز

  3x+x=90 4x=90 x=90÷4 x=22.5

  67.5=90-22.5 67.5=22.5×3 7 گزارش

  Setare Nasiri   23 دی 21:02

  3 پرسش 82 پاسخ 162 امتیاز

  ۹۰ رو به ۴ تقسیم کن جوابش میشه زاویه ی کوچیکتر بعد از ۹۰ کمش کن میشه زاویه ی بزرگتر

  7 گزارش

  fatima hosseini   23 دی 11:55

  8 پرسش 179 پاسخ 3191 امتیاز

  3x+x=90 4x=90

  90تقسیم بر 4میشه 22.5

  90-22.5=67.5 7 گزارش

  اللهم عجل لولیک الفرج   24 دی 6:46

  2 پرسش 144 پاسخ 1763 امتیاز

  یکی از زاویه ها22.5درجه است ودیگری67.5 درجه است

  6 گزارش

  Dan .m   26 دی 20:24

  2 پرسش 19 پاسخ 26 امتیاز

  زاویه کوچکتر 22.5است و زاویه بزرگتر ۶۷.۵میشه

  2 گزارش

  نازنین منفردی   24 دی 11:28

  0 پرسش 7 پاسخ 7 امتیاز

  65 میشه ما هم این سوالو حل کردیم

  2 گزارش

  خانم محمودی   13 اسفند 18:01

  2 پرسش 13 پاسخ 62 امتیاز

  زاویه کوچکتر مسئله 22/5 هستش و زاویه بزرگتر 67/5 درجه میشه

  1 گزارش

  Dr.Ebrahim Tonekaboni   20 دی 13:38

  0 پرسش 1 پاسخ 6 امتیاز

  دوزاویه را متمم گوییم اگر مجموع ان دو 90° شود

  هریک از دو زاویه متمم دیگری است.مثال, 20° و 70° دوزاویه متمم هستند زیرا : A: 20° + 70° = 90°.

  واضح است که , 20° متمم زاویه 70° و 70° متمم زاویه 20°.

  پس این دو زاویه هم متتمند

  B: 53° = 90° – 53° = 37°

  دوزاویه رامکمل گوییم اگر مجموع ان دو 180°

  هریک از دو زاویه متمم دیگری است.مثال, 40° و 140° دوزاویه مکمل هستند

  مثال, 30° و 150° مکمل هم هستند A: 30° + 150° = 180°.

  ,واضح است که, 30° مکمل150° و 150° مکمل 30°.

  ` پس این دو زاویه هم مکملند. B: 105° = 180° – 105° = 75°

  به حرف «ت» در واژه متمم دقت کنید.

  شما زاویه 90 درجه را در آن می‌بینید، پس متمم مربوط به زاویه‌هایی است که جمع آنها 90 درجه می‌شود. همچنین می‌توانید فکر کنید که مکمل، کامل‌تر از متمم است، پس مربوط به زاویه بزرگ‌تر یعنی 180 درجه می‌شود.

  1 گزارش

  غزل صبوری   1 دی 8:06

  0 پرسش 1 پاسخ 6 امتیاز

  حالا اگر بخواهیم[ سه برابر زاویه دیگر 10 درجه بیشتر است] باید چیکار کنیم ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟

  1 گزارش

  BTS BLACKPINK   11 دی 6:31

  0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

  یک سواال برای تفاضل باید چه کرد؟

  0 گزارش

  امیر صالحی زاده   10 دی 22:05

  0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

  90÷4 22.5 22.5-90 67.5 جواب میشه 22.5و67.5 0 گزارش

  فاطمه حیدری   6 دی 22:26

  0 پرسش 3 پاسخ 8 امتیاز

  اول 90 درجه رو بر 4 تقسیم کن جواب میشه 22/5 اون میشه اندازه زاویه کوچکتر. سپس 90_22/5=67/5 اندازه زاویه بزرگتر 67/5

  برای اینکه بفهمیم جوابمون درسته 3×22/5=67/5 پس جوابمون درسته

  0 گزارش

  علی گریوانی   9 آذر 15:12

  0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

  عدد اول 22/5 و عدد دوم 67/5 مجموع انها میشود 90 درجه

  0 گزارش

  Amirmahdi Khodabandeh123   8 آبان 15:14

  0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

  زاویه کوچک 22/5درجه زاویه بزرگ67/5 درجه 22/5 =4÷90 67/5 =22/5 -90 0 گزارش

  Amirmahdi Khodabandeh123   8 آبان 15:12

  0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

  زاویه کوچک 22/5 درجه

  زاویه بزرگ 67/5 درجه

  22/5 = 4 ÷ 90 67/5 = 22/5 - 90 0 گزارش

  امیر رفعتی   23 دی 22:31

  1 پرسش 4 پاسخ 9 امتیاز

  x+3x=90 4x=90 y=3x y=67.5 x=22.5 0 گزارش m y   23 دی 17:41

  0 پرسش 184 پاسخ 144 امتیاز

  22.5 و 67.5 0 گزارش

  علی احمدی   23 دی 14:36

  13 پرسش 82 پاسخ 224 امتیاز

  3x*x=90 3x+x=4 4x=90

  22/5=90 تقسیم بر 4=x

  موفق باشید. 0 گزارش

  مبینا فتاحی   16 مهر 13:57

  0 پرسش 1 پاسخ -1 امتیاز

  جواب دو زاویه متمم اند یکی از این زاویه ها 3 برابر زاویه دیگر است اندازه هر زاویه را پیدا کنین

  -2 گزارش

  منبع : gama.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 26 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید