این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  سریع ترین روش انتقال گرما

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  سریع ترین روش انتقال گرما را از این سایت دریافت کنید.

  روشهای انتقال گرما

  زنگ علوم این وبلاگ آموزشی درباره درس علوم تجربی می باشد.

  روشهای انتقال گرما

  روشهای انتقال گرما

  انتقال گرما در مواد به سه روش انجام می شود:

  1- رسانایی 2- همرفت 3- تابش

  رسانایی : در انتقال گرما به این روش ابتدا قسمتی از ماده گرم می شود ملکولهای آن قسمت جنبش بیشتری پیدا می کنند سپس به ملکولهای مجاور برخورد کرده انها را نیز به حرکت در می اورنداین کار در سرتاسر ماده ادامه می یابد تا این که ماده گرم می شود.

  روش رسانایی در سه حالت ماده یکسان نیست . مواد جامد چون فاصله بین ملکولهایشان کمتر است گرما را سریعتر منتقل میکنند در مایعات میزان رسانایی از جامدات کمتر است ودر گازها که فاصله ملکولها از همه بیشتر است میزان رسانایی از همه کمتر است.

  همه جامدات نیز به یک اندازه رسانایی ندارند فلزات بیشتر و نافلزات کمتر گرما را به این روش منتقل میکنند.

  همرفت : در انتقال گرما به این روش ملکولهای ماده نیز ضمن انتقال گرما حرکت می کنند.برای یادگیری این روش دانش اموزان ابتدا باید با مفهوم چگالی اشنا شوند.

  فرض کنید مکعبی به حجم یک سانتی متر مکعب داریم اگر جرم ان را اندازه بگیریم و عدد بدست امده را بر حجم تقسیم کنیم جواب حاصل چگالی جسم است مشخص است که اگر عدد جرم ثابت باشدو حجم مختلف باشد جسمی که حجم کمتری دارد چگالی بیشتر و جسمی که حجم بیشتر دارد چگالی کمتری دارد. بنابراین همیشه چگالی یک ماده سرد بیشتر از همان ماده گرم است.

  حال برای توضیح روش همرفت یک بخاری را در نظر بگیرید هوای سرد که چگالی بیشتری دارد و سنگینتر است در پایین قرار دارد در مجاورت بخاری گرم شده چگالی ان کم میگردد و سبک شده به طرف بالا می رود. دوباره هوای سرد دیگری جای ان می نشیند واین کار مرتب ادامه می یابد تا تمام هوا گرم شود.

  برای ایجاد جریان همرفتی سه شرط لازم است:

  1- ماده باید مایع یا گاز باشد.

  2- بین دو نقطه از جسم اختلاف دما وجود داشته باشد یعنی قسمتی گرم و قسمتی سرد باشد.

  3- قسمت گرم پایینتر از قسمت سرد باشد.

  تابش : در این روش برخلاف دو روش قبل برای انتقال گرما نیاز به ماده نیست مانند گرمای خورشید که از فضای بدون ماده عبور کرده و به ما می رسد.

  میزان گرمای منتقل شده از روش تابش به دو عامل بستگی دارد : دمای جسم و رنگ ان

  هرچه دمای یک جسم بیشتر باشد میزان گرمای تابش شده از ان بیشتر است واگر دمای ان کمتر باشد بیش از انکه گرما را تابش کند دریافت می کند.

  رنگ نیز در میزان تابش اثر دارد اجسامی که سیاه هستند نسبت به سایر رنگها انرژی گرمایی بیشتری تابش می کنند و در عوض رنگ نقره ای از همه رنگ ها تابش کمتری دارد به همین دلیل است که بالن هایی که برای پروازهای طولانی مدت ساخته شده اند رنگ نقره ای دارند تا هوای گرم داخل بالن زود گرمای خود را منتقل نکند.

  رسانایی : در انتقال گرما به این روش ابتدا قسمتی از ماده گرم می شود ملکولهای آن قسمت جنبش بیشتری پیدا می کنند سپس به ملکولهای مجاور برخورد کرده انها را نیز به حرکت در می اورنداین کار در سرتاسر ماده ادامه می یابد تا این که ماده گرم می شود.

  روش رسانایی در سه حالت ماده یکسان نیست . مواد جامد چون فاصله بین ملکولهایشان کمتر است گرما را سریعتر منتقل میکنند در مایعات میزان رسانایی از جامدات کمتر است ودر گازها که فاصله ملکولها از همه بیشتر است میزان رسانایی از همه کمتر است.

  همه جامدات نیز به یک اندازه رسانایی ندارند فلزات بیشتر و نافلزات کمتر گرما را به این روش منتقل میکنند.

  همرفت : در انتقال گرما به این روش ملکولهای ماده نیز ضمن انتقال گرما حرکت می کنند.برای یادگیری این روش دانش اموزان ابتدا باید با مفهوم چگالی اشنا شوند.

  فرض کنید مکعبی به حجم یک سانتی متر مکعب داریم اگر جرم ان را اندازه بگیریم و عدد بدست امده را بر حجم تقسیم کنیم جواب حاصل چگالی جسم است مشخص است که اگر عدد جرم ثابت باشدو حجم مختلف باشد جسمی که حجم کمتری دارد چگالی بیشتر و جسمی که حجم بیشتر دارد چگالی کمتری دارد. بنابراین همیشه چگالی یک ماده سرد بیشتر از همان ماده گرم است.

  حال برای توضیح روش همرفت یک بخاری را در نظر بگیرید هوای سرد که چگالی بیشتری دارد و سنگینتر است در پایین قرار دارد در مجاورت بخاری گرم شده چگالی ان کم میگردد و سبک شده به طرف بالا می رود. دوباره هوای سرد دیگری جای ان می نشیند واین کار مرتب ادامه می یابد تا تمام هوا گرم شود.

  برای ایجاد جریان همرفتی سه شرط لازم است:

  1- ماده باید مایع یا گاز باشد.

  2- بین دو نقطه از جسم اختلاف دما وجود داشته باشد یعنی قسمتی گرم و قسمتی سرد باشد.

  3- قسمت گرم پایینتر از قسمت سرد باشد.

  تابش : در این روش برخلاف دو روش قبل برای انتقال گرما نیاز به ماده نیست مانند گرمای خورشید که از فضای بدون ماده عبور کرده و به ما می رسد.

  میزان گرمای منتقل شده از روش تابش به دو عامل بستگی دارد : دمای جسم و رنگ ان

  هرچه دمای یک جسم بیشتر باشد میزان گرمای تابش شده از ان بیشتر است واگر دمای ان کمتر باشد بیش از انکه گرما را تابش کند دریافت می کند.

  رنگ نیز در میزان تابش اثر دارد اجسامی که سیاه هستند نسبت به سایر رنگها انرژی گرمایی بیشتری تابش می کنند و در عوض رنگ نقره ای از همه رنگ ها تابش کمتری دارد به همین دلیل است که بالن هایی که برای پروازهای طولانی مدت ساخته شده اند رنگ نقره ای دارند تا هوای گرم داخل بالن زود گرمای خود را منتقل نکند.

  + نوشته شده در سه شنبه دهم دی ۱۳۹۲ ساعت 14:43 توسط بهرخ رحیمی  |

  منبع : brahimi.blogfa.com

  سریع ترین روش انتقال گرما علوم هفتم

  راه های انتقال گرما انتقال انرژي گرمايي بين مرز مشخص دو سيستم ترموديناميکي را انتقال حرارت مي نامند. راه های انتقال گرما -علوم هفتم فصل10. این روش انتقال آزمایشهای مربوط به گرما . یا شارش . دوستان هفتمی سلام! امروز برای شما خلاصه ای از نکات فصل دهم را آماده کردیم که شامل تفاوت های دما و گرما .  روش های انتقال گرما (رسانش. همرفت و تابش) و هم چنین فلاسک و کاربرد آن است. مطالب آزمون قبلی را می توانید از طریق این . انتقال گرما یا انتقال حرارت (به انگلیسی: Heat transfer) به تبادل انرژی گرمایی میان دو یا چند جسم یا سامانۀ فیزیکی گفته‌می‌شود. انتقال گرما به سه روش روی می‌دهد؛ رسانش. هم‌رفت و تابش. انتقال حرارت با تغییر انرژی درونی ماده . علوم تجربی هفتم دوره اول متوسطه. این محتوا از صفحه...

  Skip to content ویکی پاوه ویکی پاوه

  سریع ترین روش انتقال گرما علوم هفتم

  راه های انتقال گرما انتقال انرژي گرمايي بين مرز مشخص دو سيستم ترموديناميکي را انتقال حرارت مي نامند. راه های انتقال گرما -علوم هفتم فصل10. این روش انتقال آزمایشهای مربوط به گرما . یا شارش .

  دوستان هفتمی سلام! امروز برای شما خلاصه ای از نکات فصل دهم را آماده کردیم که شامل تفاوت های دما و گرما .  روش های انتقال گرما (رسانش. همرفت و تابش) و هم چنین فلاسک و کاربرد آن است. مطالب آزمون قبلی را می توانید از طریق این .

  انتقال گرما یا انتقال حرارت (به انگلیسی: Heat transfer) به تبادل انرژی گرمایی میان دو یا چند جسم یا سامانۀ فیزیکی گفته‌می‌شود. انتقال گرما به سه روش روی می‌دهد؛ رسانش. هم‌رفت و تابش. انتقال حرارت با تغییر انرژی درونی ماده .

  علوم تجربی هفتم دوره اول متوسطه. این محتوا از صفحه 88 تا صفحه 91 کتاب را پوشش می دهد. مباحث : فصل 10: گرما و بهینه سازی مصرف انرژی.

  انتقال گرما به روش هدایت «هدایت» یا «رسانش» (Conduction) حرارتی در واقع انتقال گرما در یک ماده جامد ثابت (بدون‌ سرعت) از طریق تماس فیزیکی است (ماده در مقیاس ماکروسکوپیک ثابت و بدون سرعت است. چون می‌دانیم ذرات در دمای بالای .

  انتقال گرما – – علوم تجربی اهواز توجه: در روش انتقال گرما به روش همرفت. خود ماده با جابه جا شدن گرما را منتقل می کند. نکته: دانلود کتاب ورق زن علوم تجربی هفتم.

  نکات مهم علوم تجربی هفتم (متوسطه یک) نارسانا یا عایق گرما می گویندو به اجسامی که مانند انواع فلزات گرما را بسیار سریع منتقل می کنند. رسانای گرما می گویند. در این روش انتقال گرما به صورت .

  روش های انتقال گرما – رسانش گرمایی ایستگاه فضایی تازه ترین اقدام ایران در صنعت هوا و فضا از کانال AZ_bist. 18:44. ویدیو بعدی علوم هفتم -فصل دهم(قسمت دوم-انتقال گرما به روش رسانش).

  به طور کلی گرما به سه طریق همرفت. تابش و رسانایی در محیط پیرامون ما انتقال می یابد که در این مقاله توضیح مختصری در رابطه با این روش ها ارائه خواهد شد..

  جواب فعالیت های فصل 10 علوم هفتم – پاسخ به سوالات شما

  پاسخ نامه فعالیت های فصل 10 علوم هفتم: گرما و بهینه سازی مصرف انرزی و دیدگاه میکروسکوپ مطرح می شود و روش انتقال گرما یعنی؛ رسانش. همرفت و تابش بیان می گردد. بیش ترین انرژی گرمایی کره زمین به .

  آموزش فصل 10 علوم هفتم » حرف آخر

  آموزش فصل 10 علوم هفتم گرما و بهینه سازی مصرف انرژی. بعد از آموزش فصل 10 علوم هفتم. لطفا زیر همین پست برایمان کامنت بگذارید و با نظر دادن باعث بهبود ما در راستای خواسته‌های خودتان شوید..

  جواب فعالیت های علوم پایه هفتم فصل 10 – پاسخ به سوالات شما

  کاربر گرامی لازم است ابتدا درسنامه این فصل را خوب مطالعه کنید سپس در این برگه به پاسخ فعالیت های فصل 10 علوم هفتم بپردازید. انتقال گرما از سه طریق صورت می گیرد هر چه رنگ لباس تیره تر باشد میزان .

  سوال و جواب علوم هفتم درس دهم گرما و بهینه سازی مصرف انرژی

  اگر سوال و جواب علوم هفتم اول متوسطه به صورت صوتی باشد. دیگر نیاز نیست ساعتها وقت برای سوال کردن از فرزندتان بزارید. حالا لطفا درس دهم گرما و بهینه سازی مصرف انرژی را مشاهده بفرمایید.—–سوالاتی که در این ویدیو پاسخ داده .

  پاسخ نامه فعالیت های فصل 10 علوم هفتم بلاگ

  فعالیت صفحه 89 پاسخ نامه فعالیت های فصل 10 علوم هفتم. هر جسم داغی قسمتی از انرژی اش را به صورت تابش منتقل می کند. با این آزمایش. کاربران با روش انتقال انرژی به روش تابش آشنا می شوند..

  فیلم آموزشی از فصل انرژی نیاز همیشه آموزش مبحث گرما و

  علوم تجربی هفتم; مدرس تعریف دما.  گرما (بیان نکات مربوطه).  روش های انتقال گرما و مثال ها و نکات مربوطه را تدریس می کند. دسترسی سریع. برنامه کلاس های آنلاین .

  علــوم گـرگـان جواب سوالات فصل10 علوم هفتم

  فصل 10 گرما. فعالیت (ص99) انتقال گرما از سه طریق صورت می گیرد هر چه رنگ لباس تیره تر باشد میزان جذب گرما بیشتر ومیزان تابش گرما نیز زیاد می شود.باز تاب گرما کمتر خواهدبود.

  گرما چيست؟

  گرما چيست؟ تابش : سومين راه انتقال گرما تابش است. در انتقال گرما به روش تابش. نيازي بوجود ماده نيست. گرماي خورشيد به همين شيوه در فضاي خالي از ماده (خلاء) منتقل مي شود و به زمين مي رسد..

  انتقال حرارت و انواع روش های انتقال هنرجویان

  این روش انتقال گرما ویژه سیالات است و در جامدات کاربردی ندارد. شود که هر گونه تماس میان مایع و سطح. احتمالاً منجر به ایجاد بسیار سریع هسته‌های لایه‌های تازه بخار می‌شود (هستهٔ خودبخود .

  جواب فعالیت صفحه ۸۸ علوم هفتم – آزمایش کنید صفحه ی هشتاد و

  جواب فعالیت صفحه ۸۸ علوم هفتم. جواب فعالیت صفحه ۸۸ علوم هفتم فصل ۱۰ گرما و بهینه سازی مصرف انرژی حل سوالات درس ۱۰ تجربی صفحه هشتاد و هشت دوره اول متوسطه هفتم کتاب درسی علوم تجربی پاسخ سوال درس دهم را برای کاربران پایه .

  نمونه سوال امتحان علوم تجربی پایه هفتم نوبت دوم خرداد ماه

  5) سه روش انتقال گرما را نام ببرید و به دلخواه یک مورد را تعریف کنید. 6) قسمت های خواسته شده در شکل را نام گذاری کنید. برای مشاهده سوالات امتحانی پایه هفتم نوبت دوم سایر دروس کلیک کنید..

  رسانای گرما علوم چهارم همیار خاص

  روش انتقال گرما علوم چهارم ابتدایی. را از سایت همیار خاص ببینید سوال : روش های انتقال گرما علوم چهارم ابتدایی چیست ؟ جواب : 1- رسانش (رسانایی) 2- همرفت (کنوکسیون) 3- تابش منبع : همیارخاص..

  در شرایط یکسان کدام ماده بیشتر منبسط می شود علوم هفتم – ️

  علوم تجربی هفتم – گرما وفاصلۀ بین ذره ها نارسانا یا عایق گرما می گویندو به اجسامی که مانند انواع فلزات گرما را بسیار سریع منتقل می کنند. رسانای گرما می گویند. در این روش انتقال گرما به .

  نمونه سوال علوم هفتم (فصل نهم) :: علوم تجربی نوین

  نمونه سوال علوم هفتم  شود ایستگاه علوم 35- پاک ترین روش تولید برق کدام است همرفت = انتقال گرما بوسیله حرکت انتقالی مولکول ها از یک نقطه به نقطه دیگر همرفت می گویند..

  گرما و بهینه سازی مصرف انرژی فصل ۱۰ علوم هفتم (قسمت دوم)

  گرما و بهینه سازی مصرف انرژی فصل ۱۰ علوم هفتم (قسمت دوم) 12 بازدید آموزشی 2021-02-27T11:03:01-08:00 تدریس مبحث گرما و بهینه سازی مصرف انرژی فصل ۱۰ علوم هفتم (قسمت دوم) توسط خانم حکیمی.

  منبع : wikipaveh.com

  کدام روش انتقال گرما سریعتر گرما رامنتقل می کند؟

  پرسش و پاسخ مقطع دوره اول متوسطه پایه هفتم رشته درس علوم تجربی

  کدام روش انتقال گرما سریعتر گرما رامنتقل می کند؟

  ll ll   3 خرداد 10:28

  13 پرسش 269 پاسخ 3935 امتیاز

  علوم تجربی هفتم دوره اول متوسطه

  کدام روش انتقال گرما سریعتر گرما رامنتقل می کند؟

  تابش رسانش همرفت گزینه ی۱و۳ 11 گزارش اشتراک گذاری

  MG MG   3 خرداد 15:35

  21 پرسش 138 پاسخ 724 امتیاز

  در روش تابش زود تر انرژی گرمایی را انتقال میدهد

  7

  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری

  pom pom farebi   5 خرداد 23:27

  0 پرسش 9 پاسخ 94 امتیاز

  البته که تابش

  ......................

  5 گزارش اشتراک گذاری

  Amir Bagheri   3 خرداد 16:15

  22 پرسش 50 پاسخ 336 امتیاز

  سلام دوست عزيز پاسخ تابش است موفق باشی 4 گزارش اشتراک گذاری

  زهرا کریمی   20 اسفند 21:04

  1 پرسش 1 پاسخ 21 امتیاز

  دوستان جواب تابش است...............

  3 گزارش اشتراک گذاری

  Neda Keyhan   23 بهمن 20:07

  0 پرسش 1 پاسخ 16 امتیاز

  تابش............... ......... ........... 3 گزارش اشتراک گذاری

  محمدحسین سجادی   14 اسفند 13:42

  0 پرسش 1 پاسخ 11 امتیاز

  سلام فکر کنم گزینه 1و3همرفت وتابش باشد چون هردو گرما رازودانتقال می دهند

  2 گزارش اشتراک گذاری

  علیرضا نیکبخت   2 اردیبهشت 15:03

  1 پرسش 2 پاسخ 7 امتیاز

  سلام در روش تابش زودتر گرما را انتقال می دهد

  1 گزارش اشتراک گذاری

  سارا سالاری   26 فروردین 11:44

  0 پرسش 2 پاسخ 7 امتیاز

  سلام گزینه یک(تابش)درسته موفق باشی 1 گزارش اشتراک گذاری

  Mahdieh Hoseini   9 اسفند 12:08

  0 پرسش 1 پاسخ 6 امتیاز

  گزینه درست تابش هست

  چون تو روش تابش زود تر انرژی گرمایی انتقال پیدا میکنه

  1 گزارش اشتراک گذاری

  عرفان مدیریان   5 خرداد 12:33

  0 پرسش 13 پاسخ 38 امتیاز

  تابش ........................موفق باشی

  1 گزارش اشتراک گذاری

  صبا فلاح   15 خرداد 18:40

  0 پرسش 17 پاسخ 22 امتیاز

  سلام جواب درست تابشه

  تابش از خلا عبور میکنه و به ما میرسه

  0 گزارش اشتراک گذاری

  ترانه محمدی   13 خرداد 18:56

  0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

  سلام وقت بخیر گزینه اول=تابش

  زیرا تابش در خلا صورت میگیرد و چون در خلا هیچ چیزی وجود ندارد انتقال گرما خیلی سریع اتفاق میافتد.

  0 گزارش اشتراک گذاری

  پرهام صادقی   8 اسفند 10:22

  0 پرسش 4 پاسخ 39 امتیاز

  صد درصد تابش چون به سرعت نور هست

  0 گزارش اشتراک گذاری

  Nazi Shams   14 آذر 15:19

  0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

  رسانش سریع ترین روش انتقال گرما است

  0 گزارش اشتراک گذاری

  فاطمه خدابخشی   12 خرداد 11:10

  0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

  سلام

  جواب این سوال تابش هست گزینه 1

  0 گزارش اشتراک گذاری

  سیروس کریمی   26 اسفند 0:30

  0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

  رسانش هستش ------------------------------

  0 گزارش اشتراک گذاری

  حلما فیروزی   3 خرداد 20:05

  1 پرسش 36 پاسخ 75 امتیاز

  در روش تابش گرما خیلی سریع انتقال پیدا میکنه

  0 گزارش اشتراک گذاری

  رضیه خراسانی   3 خرداد 18:33

  31 پرسش 116 پاسخ 365 امتیاز

  سلام وقت بخیر در روش تابش انرژی گرمایی بیشتری منتقل می‌شود

  0 گزارش اشتراک گذاری

  هیراد پرنیانی   3 خرداد 12:15

  5 پرسش 9 پاسخ 83 امتیاز

  یا تابش است یا رسانش . اگه اشتباه نکنم تابش است که سریعتر گرما را انتقال میدهد.

  0 گزارش اشتراک گذاری

  یا مهدی ادرکنی   5 خرداد 15:08

  1 پرسش 6 پاسخ 25 امتیاز

  سلام

  در روش تابش است که گرما خیلی سریع انتقال پیدا می کند

  -1 گزارش اشتراک گذاری

  منبع : gama.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 13 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید