این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  سوالات درس چهارم دینی دهم انسانی پنجره ای به روشنایی

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  سوالات درس چهارم دینی دهم انسانی پنجره ای به روشنایی را از این سایت دریافت کنید.

  سوالات متن درس چهارم دین و زندگی دهم+ پاسخ اندیشه و تحقیق

  سوالات متن درس چهارم دین و زندگی دهم همراه با جواب و پاسخ اندیشه و تحقیق درس چهار پایه دهم رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک

  سوالات متن درس چهارم دین و زندگی دهم+ پاسخ اندیشه و تحقیق

  haladars مهر 6, 1400 دقیقه مطالعه

  در این نوشته تمامی سوالات متن درس چهارم دین و زندگی دهم رشته های (تجربی ریاضی و فنی) به همراه پاسخ اندیشه و تحقیق درس چهارم دینی پایه دهم که شامل 28 سوال می باشد گردآوری شده است که در ادامه می توانید سوالات متن درس چهارم دین و زندگی دهم را مشاهده کنید.

  سوالات متن درس چهارم دین و زندگی دهم

  پیامبران الهی، « مرگ » را گذرگاهی به سوی حیات برتر در جهان آخرت میدانند و ایمان به زندگی در جهان دیگر را، در کنار « توحید » و « یکتاپرستی » سرلوحۀ دعوت خود قرار داده اند.آیا پیامبران الهی، تنها امکانِ وجود جهان دیگر را اثبات میکردند؟ 

  پاسخ: خیر، بلکه با استدلالهای فراوان وجود آن را « ضروری » میدانستند.

  دفع خطر احتمالی، لازم است. » چگونه قاعدهای است؟ 

  پاسخ: عقلی

  قانون عقلی: « دفع خطر احتمالی، لازم است » را با مثال توضیح دهید.

  پاسخ: نگاهی کوتـاه بـه زنـدگی روزمره انسانها نشان میدهد کـه، انسان در مواقعی کـه احتمال خطر یا خسارتی در میان باشد، سعی میکند جلوی خسارت احتمالی را بگیرد و از خطری که ممکن است پیش آید، بگریزد. در چنین شرایطی حتی اگر شخصی دیوانه یا دروغگو، که در شرایط عادی گفتۀ او برایمان اعتباری ندارد، بـه مـا خبری بدهد؛ مثلاً خبر از وجود سمی در غذای مـا دهد، این اعلام خطر را نادیده نمیگیریم و احتیاط میکنیم. همۀ مـا در اینگونه موارد از یک قانون « عقلی » پیروی میکنیم کـه میگوید: « دفع خطر احتمالی، لازم است. »

  به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید:الف) عاقل ترین و راستگوترین مردمان در طول تاریخ چه کسانی بوده اند؟

  پاسخ: پیامبران

  ب) چه کسانی در طـول تاریخ، بـا قاطعیت کامل از وقوع معاد خبـر دادهاند و نسبت بـه آن هشدار داده اند؟

  پاسخ: پیامبران

  ج) همۀ پیامبران پس از « ایمان به خدا »، چه چیزی را مطرح کرده اند؟

  پاسخ: ایمان به آخرت

  د) همۀ پیامبران الهی، چه چیزی را لازمۀ « ایمان به خدا » دانسته اند؟

  پاسخ: ایمان به آخرت

  هـ) در قرآن کریم، بعد از « یکتاپرستی » ، درباره هیچ موضوعی به اندازه « ……………. » سخن گفته نشده است.

  پاسخ: معاد ( قیامت )

  مـوضوعـات آیۀ 87 ، نسـاء « اللّه لا إِلَه إِلاَّ هو لَیجمعنَّکُم إِلَى یومِ الْقیامۀِ لاَ ریب فیهومنْ أَصدقُ منَ اللّه حدیثًا »، را بنویسید.

  پاسخ: بیانگر موضوعات زیر است ؛

  1 (غیر از خداوند، خدایی وجود ندارد.

  2 (قطعاً خداوند، همۀ انسانها را در روز قیامت جمع خواهد کرد.

  3 (شکّی در وقوع قیامت نیست.

  4 (کسی راستگوتر از خداوند، نیست.

  آیا قرآن کریم، تنها به خبر دادن از « آخرت » قناعت کرده است؟توضیح دهید.

  پاسخ: خیـر، تنها بـه خبر دادن از آخرت قناعت نکرده، بلکه بارها با « دلیل » و « برهان » آن را ثابت کرده است.

  استدلال های قرآنکریم برای اثبات وقوع قیامت را میتوان به چند دستۀ اصلی تقسیم کرد؟

  پاسخ: میتوان آنها را به « دو » دستۀ اصلی تقسیم کرد:

  دستۀ اول: استدلالهایی که « امکان » معاد را ثابت میکنند و آن را از حالت امری بعید و غیر ممکن خـارج میسازند.

  دستۀ دیگر: استدلالهایی هستند که « ضرورت » معاد را به اثبات میرسانند.

  استدلال هایی که بر « امکان معاد » دلالت دارند را فقط نام ببرید.

  پاسخ:

  1 (اشاره به پیدایش نخستین انسان.

  2 (اشاره به نمونههایی از زنده شدن مردگان.

  3 (اشاره به نظام مرگ و زندگی در طبیعت.

  یکی از دلایلی که سبب میشود عده ای دست به « انکار معاد » بزنند، چیست؟

  پاسخ: این است کـه چنان واقعۀ بزرگ و بـا عظمتی را بـا قدرت محدود خود میسنجند و چون آن را امری بسیار بعید مییابند، بـه انکار آن میپردازند. حـال آن کـه، بعید بودن چیزی برای انسان هرگز دلیل بر غیر ممکن بودن آن نیست.

  قرآن کریم، یکی از انگیزههـای انکار معاد را چـه چیزی معرفی کرده است و چرا دلایل و شواهد بـر اثبات آن می آورد؟

  پاسخ: « نشناختن قدرت خدا » – تا نشان دهد کـه معاد، امـری « ممکن » و « شدنی » است و خداوند بـر انجام آن « تواناست ».

  عبارت « و برای ما مثَلی زد، در حالیکه آفرینش نخستین خود را فراموش کرده است، گفت: کیست کـه این استخوانهای پوسیده را دوباره زنده کند؟ بگو همان خدایی کـه آنها را برای نخستین بـار  آفرید و او به هر خلقتی، داناست. »؛ استدلال بر « امکان » معاد دارد یا « ضرورت » آن؟ و بـه کدام موضوع اشاره دارد؟

  پاسخ: « امکان معاد » ؛ اشاره به « پیدایش نخستین انسان » دارد.

  یکی از دلایل اثبات « امکان معاد » در قرآن کریم، « اشاره به پیدایش نخستین انسان است » آن را توضیح دهید.

  پاسخ: در برخی آیات قرآن، خداوند توجه منکران معاد را بـه پیدایش نخستین انسان جلب میکندو توانایی خـود در آفرینش آن را تـذکّر میدهد. در ایـن آیات بیان میشود کـه همانگـونه خداوند،  قـادر است انسان را از آغاز خلق کند، میتواند، بـار دیگر نیز او را زنـده کند. آیـات شریفۀ 78 و 79 ،یس اشاره به این موضوع دارند.

  یکیاز دلایل اثبات « امکان معاد » در قرآنکریم،« اشاره به نمونههایی از زنده شدن مردگان است » آن را توضیح دهید.

  پاسخ: قـرآنکـریم برای این کـه قدرت خدا را به صورت محسوس تری در این زمینه نشان دهد، ماجـراهـایی را نقل میکند کـه در آنـها بـه اراده خـداوند، مردگانی زنـده شدهاند. از آن جمله میتوان بـه ماجرای « عزیر نبی» اشاره کرد: «عـزیـر (ع) یکی از پیامبران بنی اسرائیل بود.او در سفری از کنار روستای ویرانی عبور میکرد. استخوانهای متلاشی و پوسیده ساکنان آن روستا از لابه لای خـرابـه ها پیدا بود. بـا دیدن این استخوانها ایـن سـؤال در ذهن عزیر (ع) شکل گرفت که به راستی خداوند اینها را پس از مرگ زنـده میکند؟خداوند، جـان وی را در همان دم گرفت و بعد از گذشت 100 سال، دوباره او را زنده کرد. » سپس خطاب بـه او گفت: « ای عزیر، چه مـدت در این بیابان خوابیدهای؟ عزیر گفت:

  یک روز یـا نصف روز … »

  منبع مطلب : haladars.ir

  سوالات درس چهارم 4 دینی دهم

  سوالات درس چهارم 4 دینی دهم سوالات متن درس چهارم دینی دهم تجربی ، ریاضی و انسانی سوالات درس چهارم 4 دینی دهم : سوالات دینی دهم / در این مطلب برای شما

  سوالات درس چهارم 4 دینی دهم

  سوالات درس چهارم 4 دینی دهم

  سوالات متن درس چهارم دینی دهم تجربی ، ریاضی و انسانی

  سوالات درس چهارم 4 دینی دهم : سوالات دینی دهم / در این مطلب برای شما عزیزان پایه دهم قصد داریم تا نمونه سوالات درس دین و زندگی دهم را همراه با جواب قرار دهیم ؛ این سوالات درس چهارم دینی دهم برای هر سه رشته ریاضی و تجربی و انسانی آماده شده است هم چنین در فایل PDF زیر پاسخنامه این سوالات را نیز قرار داده ایم .

  جهت دریافت سوال و جواب درس 4 دینی دهم روی لینک زیر کلیک کنید

  لینک های دانلود

  دانلود سوالات رشته ریاضی و تجربی

  دانلود سوالات رشته انسانی

  |||0 نظر

  hamyar hamyar.in/?p=178

  برچسب‌ها:سوالات دینی دهم ,

  ارسال نظر :

  منبع مطلب : hamyar.in

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 9 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید