این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  سوالات مطالعات نهم درس 13

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  سوالات مطالعات نهم درس 13 را از این سایت دریافت کنید.

  سوالات درس 13 مطالعات نهم با جواب

  سوالات درس 13 مطالعات نهم با جواب سوالات درس سیزدهم مطالعات اجتماعی نهم نام درس : نهضت مشروطه | موضوع : سوالات متن | پایه نهم سوالات درس سیزدهم مطالعات

  سوالات درس 13 مطالعات نهم با جواب

  نوشته : HamGamDars تعداد نظرات : 53

  سوالات درس 13 مطالعات نهم با جواب

  سوالات درس سیزدهم مطالعات اجتماعی نهم

  نام درس : نهضت مشروطه | موضوع : سوالات متن | پایه نهم

  سوالات درس سیزدهم مطالعات اجتماعی نهم

  سوالات متن مطالعات نهم / درس سیزدهم :: نهضت مشروطه

  دانلود PDF سوالات درس 13 (ندافی)

  مشاهده

  سوالات از روی کتاب: کلیک کنید

  سوالات صفحه 84 سوالات صفحه 85 سوالات صفحه 86سوالات صفحه 87 سوالات صفحه 88 سوالات صفحه 891_ انقلاب مشروطیت در زمان کدام شاه بود؟پاسخ:  مظفرالدین شاه2_ در نظام پادشاهی استبدادی کشور چگونه اداره می شود؟پاسخ:  پادشاه از قدرت و اختیارات فراوانی برخوردار است و خواست وی در حکم قانون است و او بر اساس میل و اراده خود حکومت می کند.3_ در نظام پادشاهی مشروطه کشور چگونه اداره می شود؟پاسخ:  قدرت و اختیارات پادشاه بر اساس قانون محدود می شود و اداره کشور تنها در اختیار شاه نیست و نهادهایی مانند مجلس شورا و هیئت وزیران یا دولت در اداره کشور مشارکت و دخالت دارند.4_ چرا انقلاب مشروطه به وقوع پیوست؟پاسخ:  عقب ماندگی ایران و ناتوانی حکومت قاجار در برابر روسیه و انگلستان

  آموزه های دین اسلام و مذهب شیعه در برابر مبارزه با ظلم

  آشنایی ایرانیان با افکار و دستاوردهای تمدن جدید اروپا بود

  5_ ناصرالدین شاه چگونه مرد؟پاسخ:  به دست میرزا رضا کرمانی به قتل رسید.6_ روحانیان مشهور تهران در دوره مظفرالدین شاه که انجمنی از آزادی خواهان تشکیل دادند؟پاسخ:  آیت الله سید محمد طباطبایی و آیت الله سید عبدالله بهبهانی7_ ماجرای فلک کردن بازرگانان در چه دوره ای اتفاق افتاده بود؟پاسخ:  در دوره مظفرالدین شاه8_ صدر اعظم مظفرالدین شاه که بود؟پاسخ:  عین الدوله9_ علاءالدوله چه کرد؟پاسخ:  به بهانه گران شدن قند؛ تعدادی از بازرگانان را به چوب بست.10_ پس از فلک کردن بازرگانان مردم چه کردند؟پاسخ:  بازار بسته شد – آیت الله طباطبایی و مردم در حرم حضرت شاه عبدالعظیم بست نشستند.11_ خواسته مردم پس از بست نشستن در حرم چه بود؟پاسخ:  تاسیس عدالت خانه12_ وقتی مظفرالدین شاه به خواسته های بَست نشینان خود توجه نکرد چه شد؟پاسخ:  افزایش اعتراض های مردمی

  شهادت طلبه جوان مهاجرت علما به قم

  بست نشینی مردم در سفارت انگلستان

  13_ خواسته مردم پس از بست نشستن در سفارت انگلستان چه بود؟پاسخ:  تشکیل مجلس شورا14_ چه کسانی در انقلاب مشروطیت نقش موثر داشتند؟پاسخ:  علما – روشنفکران – تجار – پیشه وران و کارگران15_ چه کسی فرمان مشروطه را صادر کرد؟ (در زمان چه کسی مجلس شورای ملی تشکیل شد؟_پاسخ:  مظفرالدین شاه16_ در چه سالی فرمان مشروطه را صادر شد؟پاسخ:  سال 1285 شمسی17_ در زمان چه کسی برای اولین بار کشور ما دارای قانون اساسی شد؟پاسخ:  مظفرالدین شاه18_ هدف انقلاب مشروطیت چه بود؟پاسخ:  هدف برقراری حکومت قانون و رها کردن کشور از چنگ استبداد داخلی و سلطه خارجی ها19_ چرا هدف های اصلی انقلاب مشروطیت تحقق نیافت؟پاسخ:  به دلیل مخالفت طرفداران حکومت استبدادی

  اختلاف و دودستگی میان مشروطه خواهان

  افزایش دخالت های خارجی

  وقوع جنگ جهانی اول

  20_ جانشین مظفرالدین شاه که بود؟پاسخ:  محمدعلی شاه21_ پس از چند ماه اختلاف و درگیری موافقان و مخالفان مشروطه محمدعلی شاه چه کرد؟پاسخ:  به دستور او مجلس به توپ بسته شد.22_ مجاهدان مشروطه خواه در تبریز ه کسانی بودند؟پاسخ:  ستارخان و باقرخان23_ پس از محمدعلی شاه چه کسی جانشین او شد؟پاسخ:  پسر خردسالش، احمد میرزا24_ آیت الله شیخ فضل الله نوری چه می گفت؟پاسخ:  می گفت مشروطه باید مشروعه و بر اساس اسلام باشد.25_ سرنوشت آیت الله شیخ فضل الله نوری چه شد؟پاسخ:  محاکمه توسط مشروطه خواهان

  شهادت در میدان شهر

  26_ جنگ جهانی اوّل بین چه کشورهایی بود؟پاسخ:  متحدین و متفقین27_ پیروز جنگ جهانی اوّل که بود؟پاسخ:  متفقین28_ متحدین چه کشورهایی بودند؟پاسخ:  آلمان – ایتالیا – اتریش – مجارستان – عثمانی29_ متفقین چه کشورهایی بودند؟پاسخ:  انگلستان – روسیه – فرانسه – در اواخر جنگ آمریکا30_ نظام پادشاهی مشروطه جایگزین نظام پادشاهی استبدادی شد.31_ همزمان با تاسیس حکومت قاجار، انقلاب کبیر فرانسه رخ داد.32_ جنگ جهانی اول چند سال طول کشید؟پاسخ:  4 سال33_ چه کسی با قوای اشغالگر انگلیسی جنگید؟پاسخ:  رئیسعلی دلواری34_ نظام پادشاهی استبدادی چه نوع حکومتی است؟پاسخ:  در نظام پادشاهی استبدادی، پادشاه از قدرت و اختیارات فراوانی برخوردار است، خواست وی در حکم قانون است و او بر اساس میل و اراده خود حکومت می کند.35_ فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه در مرداد 1285 صادر شد.36_ انقلاب مشروطیت باعث شد نظام پادشاهی مشروطه جایگزین نظام پادشاهی استبدادی شد.37_ به دستور محمدعلی شاه، مجلس به توپ بسته شد و منحل گردید.

  منبع : hamgamdars.com

  سوالات درس سيزدهم مطالعات نهم

  كلبه ي آرامش جنوب روانشناسي، سخنان حكيمانه،‌ مطالعات اجتماعي، اخلاق اسلامی

  سوالات درس سيزدهم مطالعات نهم

  سوالات متن  درس 13           1-انقلاب مشروطیت چه نوع جنبشي بود؟انقلاب مشروطیت جنبشی سیاسی ــ اجتماعی بود که در دورهٔ حکومت مظفرالدین شاه در ایران رخ داد و به دنبال آن، نظام پادشاهی مشروطه جایگزین نظام پادشاهی استبدادی شد.2-شکل های مختلف نظام پادشاهی را تعریف کنید.الف)نظام پادشاهی استبدادی : نظام پادشاهی استبدادی، حکومتی است که در آن، پادشاه از قدرت و اختیاراتفراوانی برخوردار است و براساس میل و ارادهٔ خود حکومت میکند. به عبارت دیگر، ادارهٔ کشور تابع هیچ قانونی نیست و خواست پادشاه حکم قانون را دارد.ب) نظام پادشاهی مشروطه: نظام پادشاهی مشروطه نوعی از حکومت است که در آن قدرت و اختیارات پادشاه بر اساس قانون محدود میشود و ادارهٔ کشور در اختیار نهادهایی مانند مجلس شورا و هیئت وزیران(دولت) قرار میگیرد.3-زمینه های انقلاب مشروطه را بیان کنید.-زمینه های سیاسی واقتصادی-زمینه های فکری وفرهنگی درداخل وخارج4-زمینه های سیاسی واقتصادی انقلاب مشروطه را بیان کنید.الف)زمینه های سیاسی: به دلیل عقبماندگی ایران و ناتوانی حکومت قاجار در برابر روسیه و انگلستان، سرزمینهای پهناوری از خاک کشور ما جدا شدند.ب) زمینه های اقتصادی: واگذاری امتیازهای بسیار به انگلیسیها وروس ها، علاوه بر اینکه باعث تسلط بیگانگان بر منابع ثروت اقتصادی کشور شد، ضربه شدیدی به صنعت، کشاورزی و بازرگانی ایران وارد کرد و بیکاری را در سراسر کشور گسترش داد. سختگیری و بیرحمی مأموران مالیاتی نیز بر شدت فقر عمومی افزود.5-واگذاری امتیازات به بیگانگان چه ضرر وزیان هایی برای کشور داشت؟واگذاری امتیازهای بسیار به انگلیسیها وروس ٔ ها، علاوه بر اینکه باعث تسلط بیگانگان بر منابع ثروت اقتصادی کشور شد، ضربه شدیدی به صنعت، کشاورزی و بازرگانی ایران وارد کرد و بیکاری را در سراسر کشور گسترش داد.6-در دوره قاجار مردم علت اصلی مشکلات سیاسی واقتصادی را درچه عاملی می دانستند؟ضعف وبی کفایتی حکومت قاجار7- زمینه های فکری وفرهنگی داخلی انقلاب مشروطه را بیان کنید.آموزههای دین اسلام و مذهب شیعه مردم را به مبارزه با ظلم و تلاش برای برقراری عدالت فرا می خواند. مردم مسلمان ایران با درس گرفتن از قیام امام حسین (ع)ــ و واقعه کربلا، همواره آماده بودند که در برابر ظلم و بی عدالتی بایستند.7-زمینه های فکری وفرهنگی خارجی چه نقشی در پیروزی انقلاب مشروطه داشت؟همزمان با تأسیس حکومت قاجار، انقلاب کبیر فرانسه رخ داد. این انقلاب، اندیشه آزادیخواهی و حکومت مشروطه را در سراسر اروپا گسترش داد. عدهای از ایرانیان که باکنجکاوی در جست وجوی دلایل عقب ماندگی ایران و پیشرفت کشورهای اروپایی بودند، متوجه نظام مشروطه و حکومت قانونمند در آن کشورها شدند. آنان سرانجام به این نتیجه رسیدند که ایران نیز با داشتن حکومت مشروطه می تواند در مسیر پیشرفت و ترقی قرار گیرد.8-منظور از روشنفکران چه کسانی بودند؟ وچه نقشی در انقلاب مشروطه داشتند؟روشنفکران همان تحصیل کردگان اروپا و مدرسه دارالفنون بودند.آنان تلاش میکردند که از طریق کتاب و روزنامه، مردم را با محاسن حکومت قانون (حکومت مشروطه) ومعایب حکومت استبدادی آشنا کنند.9- چه عواملی انگیزه واراده مردم در مبارزه با استبداد وسلطه خارجی را افزایش داد؟-موفقیت نهضت تنباکو-قتل ناصرالدین شاه به میرزا رضای کرمانی-شخصیت ناتوان وبیمار مظفرالدین شاه-سوءاستفاده وستمگری مأموران حکومت از جمله عین الدوله- دخالت های بیگانگان10-رهبری مبارزات مردمی علیه استبداد را چه کسانی برعهده گرفتند؟دو نفر از روحانیون مشهور تهران، آیت اللّٰه سید محمد طباطبایی و آیت اللّٰه سید عبداللّٰه بهبهانی، انجمنی از آزادیخواهان تشکیل دادند و به فکر ایجاد تغییراتی به نفع مردم افتادند.11-وقوع کدام حادثه روند پیروزی انقلاب مشروطه را سرعت بخشید؟ماجرای به چوب بسته شدن بازرگانان توسط حاکم تهران به دستور عین الدوله12 –  علت به چوب بسته شدن بازرگانان چه بود؟ با چه بهانه ای صورت گرفت؟ چه تأثیری در مبارزات مردم داشت؟برای ترساندن مخالفان و جلوگیری از گسترش اعتراض  ها، تعدادی از بازرگانان را به بهانه گران شدن قند به چوب بست.به دنبال این واقعه، بازار بسته شد و گروهی از علما به رهبری آیت اللّٰه طباطبایی به نشانه اعتراض از تهران به ری مهاجرت کردند و در حرم حضرت شاه عبدالعظیم بَست نشستند(تحصّن کردند).13-مهم ترین خواسته مردم در بست نشینی حرم عبدالعظیم چه بود؟تأسیس عدالتخانه برای رسیدگی به شکایت های مردم بود.14-چرا گروهی از مردم وعلما تصمیم گرفتند که به قم مهاجرت کنند؟ مهم ترین خواسته ان ها چه بود؟چون حکومت قاجار به وعده های خود عمل نکرد، اعتراض های مردمی دوباره شروع شد. در جریان این اعتراض ها، طلبه جوانی به نام سیدعبدالحمید به شهادت رسید و درنتیجه، تعدادی از علما این بار به نشانه اعتراض به قم مهاجرت کردند. همزمان، تعدادی از مردم تهران در اعتراض به حکومت قاجار در سفارت انگلستان بَست نشستند. از جمله خواسته های معترضان، تأسیس عدالتخانه و تشکیل مجلس شورا بود.15-چه کسانی ویا چه گروه های در پیروزی انقلاب مشروطه نقش داشتند؟علاوه بر علما و روشنفکران که رهبری انقلاب مشروطیت را عهده دار بودند، گروهها و قشرهای اجتماعی مختلف مانندتجار، پیشه وران و کارگران نیز در این انقلاب نقش مؤثری داشتند.16-فرمان مشروطیت به وسیله چه کسی ودر چه تاریخی صادر شد؟ و نتیجه آن چه بود؟مظفرالدین شاه تسلیم خواسته های ملت شد و در 14مرداد 1285ش. فرمان مشروطه را صادر کرد.پس از آن، مجلسشورای ملی تشکیل شد و قانون اساسی مشروطه نیز با عجله تدوین و تصویب گردید.

  منبع : mojtabapes.blogfa.com

  سوالات متن درس ۱۳ مطالعات نهم با جواب

  سوالات متن درس ۱۳ مطالعات نهم با جواب ☑️ نمونه سوال های تشریحی و کوتاه و جای خالی درس سیزدهم اجتماعی پایه نهم ؛ سوال و جواب درس 13 مطالعات نهم

  سبک زندگی

  سوالات متن درس ۱۳ مطالعات نهم با جواب

  سوالات متن درس ۱۳ مطالعات نهم با جواب گام به گام نمونه سوال و جواب متن و پرسش های تشریحی و تعریف کنید و نقطه چین درس 13 سیزده مطالعات اجتماعی کلاس نهم متوسطه اول

  سوالات متن درس ۱۳ سیزدهم مطالعات نهم با جواب ؛ در این مقاله پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی مهم امتحانی متن درس 13 سیزدهم نهضت مشروطه کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم متوسطه اول را قرار داده ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

  همچنین بخوانید: جواب فعالیت های درس ۱۳ مطالعات نهم

  سوالات متن درس ۱۳ سیزدهم مطالعات نهم

  نمونه سوال های متن درس 13 سیزده مطالعات اجتماعی نهم

  نمونه سوالات متن و جواب درس ۱۳ مطالعات نهم سال ۱۴۰۰ :

  ۱) انقلاب مشروطیت در زمان کدام شاه بود؟

  پاسخ: مظفرالدین شاه

  ۲) در نظام پادشاهی استبدادی کشور چگونه اداره می شود؟

  پاسخ: پادشاه از قدرت و اختیارات فراوانی برخوردار است و خواست وی در حکم قانون است و او بر اساس میل و اراده خود حکومت می کند.

  ۳) در نظام پادشاهی مشروطه کشور چگونه اداره می شود؟

  پاسخ: قدرت و اختیارات پادشاه بر اساس قانون محدود می شود و اداره کشور تنها در اختیار شاه نیست و نهادهایی مانند مجلس شورا و هیئت وزیران یا دولت در اداره کشور مشارکت و دخالت دارند.

  ۴) چرا انقلاب مشروطه به وقوع پیوست؟

  پاسخ: عقب ماندگی ایران و ناتوانی حکومت قاجار در برابر روسیه و انگلستان

  آموزه های دین اسلام و مذهب شیعه در برابر مبارزه با ظلم

  آشنایی ایرانیان با افکار و دستاوردهای تمدن جدید اروپا بود

  ۵) ناصرالدین شاه چگونه مرد؟

  پاسخ: به دست میرزا رضا کرمانی به قتل رسید.

  ۶) روحانیان مشهور تهران در دوره مظفرالدین شاه که انجمنی از آزادی خواهان تشکیل دادند؟

  پاسخ: آیت الله سید محمد طباطبایی و آیت الله سید عبدالله بهبهانی

  ۷) ماجرای فلک کردن بازرگانان در چه دوره ای اتفاق افتاده بود؟

  پاسخ: در دوره مظفرالدین شاه

  ۸) صدر اعظم مظفرالدین شاه که بود؟

  پاسخ: عین الدوله

  ۹) علاءالدوله چه کرد؟

  پاسخ: به بهانه گران شدن قند؛ تعدادی از بازرگانان را به چوب بست.

  ۱۰) پس از فلک کردن بازرگانان مردم چه کردند؟

  پاسخ: بازار بسته شد – آیت الله طباطبایی و مردم در حرم حضرت شاه عبدالعظیم بست نشستند.

  ۱۱) خواسته مردم پس از بست نشستن در حرم چه بود؟

  پاسخ: تاسیس عدالت خانه

  ۱۲) وقتی مظفرالدین شاه به خواسته های بَست نشینان خود توجه نکرد چه شد؟

  پاسخ: افزایش اعتراض های مردمی

  شهادت طلبه جوان مهاجرت علما به قم

  بست نشینی مردم در سفارت انگلستان

  ۱۳) خواسته مردم پس از بست نشستن در سفارت انگلستان چه بود؟

  پاسخ: تشکیل مجلس شورا

  ۱۴) چه کسانی در انقلاب مشروطیت نقش موثر داشتند؟

  پاسخ: علما – روشنفکران – تجار – پیشه وران و کارگران

  ۱۵) چه کسی فرمان مشروطه را صادر کرد؟ (در زمان چه کسی مجلس شورای ملی تشکیل شد؟)

  پاسخ: مظفرالدین شاه

  ۱۶) در چه سالی فرمان مشروطه را صادر شد؟

  پاسخ: سال ۱۲۸۵ شمسی

  ۱۷) در زمان چه کسی برای اولین بار کشور ما دارای قانون اساسی شد؟

  پاسخ: مظفرالدین شاه

  ۱۸) هدف انقلاب مشروطیت چه بود؟

  پاسخ: هدف برقراری حکومت قانون و رها کردن کشور از چنگ استبداد داخلی و سلطه خارجی ها

  ۱۹) چرا هدف های اصلی انقلاب مشروطیت تحقق نیافت؟

  پاسخ: به دلیل مخالفت طرفداران حکومت استبدادی

  اختلاف و دودستگی میان مشروطه خواهان

  افزایش دخالت های خارجی

  وقوع جنگ جهانی اول

  ۲۰) جانشین مظفرالدین شاه که بود؟

  پاسخ: محمدعلی شاه

  ۲۱) پس از چند ماه اختلاف و درگیری موافقان و مخالفان مشروطه محمدعلی شاه چه کرد؟

  پاسخ: به دستور او مجلس به توپ بسته شد.

  ۲۲) مجاهدان مشروطه خواه در تبریز ه کسانی بودند؟

  پاسخ: ستارخان و باقرخان

  ۲۳) پس از محمدعلی شاه چه کسی جانشین او شد؟

  پاسخ: پسر خردسالش، احمد میرزا

  ۲۴) آیت الله شیخ فضل الله نوری چه می گفت؟

  پاسخ: می گفت مشروطه باید مشروعه و بر اساس اسلام باشد.

  ۲۵) سرنوشت آیت الله شیخ فضل الله نوری چه شد؟

  پاسخ: محاکمه توسط مشروطه خواهان

  شهادت در میدان شهر

  ۲۶) جنگ جهانی اوّل بین چه کشورهایی بود؟

  پاسخ: متحدین و متفقین

  ۲۷) پیروز جنگ جهانی اوّل که بود؟

  پاسخ: متفقین

  ۲۸) متحدین چه کشورهایی بودند؟

  پاسخ: آلمان – ایتالیا – اتریش – مجارستان – عثمانی

  ۲۹) متفقین چه کشورهایی بودند؟

  پاسخ: انگلستان – روسیه – فرانسه – در اواخر جنگ آمریکا

  ۳۰) نظام پادشاهی مشروطه جایگزین نظام پادشاهی استبدادی شد.

  ۳۱) همزمان با تاسیس حکومت قاجار، انقلاب کبیر فرانسه رخ داد.

  ادامه سوالات متن درس ۱۳ مطالعات نهم :

  ۳۲) جنگ جهانی اول چند سال طول کشید؟

  پاسخ: ۴ سال

  ۳۳) چه کسی با قوای اشغالگر انگلیسی جنگید؟

  پاسخ: رئیسعلی دلواری

  ۳۴) نظام پادشاهی استبدادی چه نوع حکومتی است؟

  منبع : magerta.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 13 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید