این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  صفت بیانی چیست فارسی هشتم

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  صفت بیانی چیست فارسی هشتم را از این سایت دریافت کنید.

  دانش های زبانی وادبی فارسی هشتم از درس هشتم تا پایان کتاب

  درس 8 صفت بیانی هرگاه بخواهیم برای اسمی توضیحی بیاوریم ؛ مثلاً رنگ ، اندازه ، جنس و . . . آن را بیان کنیم بعد از نقش‌نمای اضافه (کسره) از صفت بیانی استفاده

  دانش های زبانی وادبی فارسی هشتم از درس هشتم تا پایان کتاب

  درس 8صفت بیانی

  هرگاه بخواهیم برای اسمی توضیحی بیاوریم ؛ مثلاً رنگ ، اندازه ، جنس و  .  .  . آن را بیان کنیم بعد از نقش‌نمای اضافه (کسره) از صفت بیانی استفاده می‌کنیم ، در این صورت یک گروه  اسمی شامل هسته (موصوف) و صفت بیانی خواهیم داشت. درنمونه‌های زیر برای قلم(هسته) چند صفت بیانی آورده‌ایم . واژه های بعد از قلم،صفت بیانی هستند:          قلمِ  آبی  -  قلمِ  بزرگ  -  قلمِ  چوبی  -  قلمِ  خوب  -  قلمِ  زیبا  -  قلمِ  شکسته

  صفت بیانی  معمولاً وابستۀ پسین است ؛یعنی بعد از هسته آورده می‌شود.توضیح 1 : به مجموع موصوف(هسته) و صفت ، ترکیب وصفی می‌گویند.توضیح 2 : اگر پس از هسته و نقش‌نمای اضافه ، کلمه‌ای غیر صفت بیانی (اسم یاضمیر) بیاوریم، به آن کلمه مُضاف‌ الیه می‌گویند. در این حال، مجموع هسته و مضاف‌الیه را ترکیب اضافی می‌گویند؛

  مثال: قلمِ  معلم    ( در این مثال‌  قلم «هسته»  ، معلّم  «مضافٌ‌الیه»   و مجموع دو کلمۀ « قلمِ معلّم» ،  ترکیب اضافی است. )

   درس  9جناس

  جناس آن است که نویسنده یا شاعر ، کلماتی را بیاورد که دارای چند حرف هم جنس باشند، مانند کلمات خط دار زیر :

  خار کش پیری   با  دلق  درشت   /   پشته ای خار همی برد به پشت  (3 حرف هم جنس)

  ای نام تو  بهترین  سر آغاز    /    بی نام  تو  نامه  کی  کنم  باز   (3 حرف هم جنس)

  کفر است درطریقت ما کینه داشتن   /   آیین ماست سینه چون آیینه داشتن (4حرف هم جنس)

  درس 10صفت اشاره – صفت شمارشیصفت اشاره : کلمه های این ، آن ، همین ، همان وقتی قبل از اسم بیایند ، صفت اشاره هستند ، آن اسم  هسته است. پس صفت اشاره همراه با هسته یک گروه اسمی می سازد . در  مثال های زیر  واژۀ اوّل صفت اشاره و واژۀ دوم «هسته» است :

  این  مر د  –  آن  میز  –  همین  دانش‌آموز  -  همان  کتاب

  صفت شمارشی : عددی که  همراه  اسم بیاید ، صفت شمارشی است  ، آن اسم  هسته است. پس صفت شمارشی  همراه با  هسته یک گروه اسمی می سازند .در  مثال های زیر  واژۀ اوّل صفت شمارشی  و واژۀ دوم «هسته» است :

  چهار  مدرسه   -   ششمین کلاس

  صفتهای اشاره  از وابسته‌های پیشین هستند ؛ یعنی قبل از هسته  (اسم) آورده می‌شوند .صفت‌های شمارشی که در این درس خواندیم از وابسته‌های پیشین هستند ؛ یعنی قبل از هسته (اسم) آورده می‌شوند.درس  11صفت پرسشی – صفت تعجّیصفت پرسشی : اگر کلمه های پرسشی مانند ، کدام  ، چند ، چه ،  قبل از اسم بیایند ، صفت پرسشی  هستند ، اسم بعدی هسته است. پس صفت پرسشی  همراه با هسته یک گروه اسمی می سازد .  در  مثال های زیر  واژۀ اوّل صفت پرسشی  و واژۀ دوم «هسته» است :

  شما  کدام  ورزش  را دوست دارید؟     در سال گذشته چند  کتاب خوانده‌اید؟         چه شعری را دوست دارید؟

  صفت تعجّبی : دو کلمۀ چه و عجب اگر قبل از اسم بیایند ، صفت تعجبّی هستند ، اسم بعدی هسته است. پس صفت تعجّبی  همراه با هسته یک گروه اسمی می سازد . در  مثال های زیر  واژۀ اوّل صفت تعجّبی  و واژۀ دوم «هسته» است :

  چه  گل‌هایی  روییده‌ا‌ند !     عجب  سخنی  گفتی !

  توضیح: «چه» اگرمعنی پرسشی داشته باشد، صفت پرسشی و اگر معنی تعجّبی داشته باشد صفت تعجّبی است.صفت‌های پرسشی و تعجّبی هر دو از وابسته‌های پیشین هستند ؛ یعنی قبل از هسته آورده می‌شوند .درس 12کنایه

  کنایه جمله یا عبارتی است که دو معنی دارد ؛ معنی نزدیک و معنی دور ، ولی مقصود گوینده معنی دور آن است ؛ مثلاً وقتی شاعر می‌گوید «از گفتۀ او مپیچ سر را » معنی نزدیک آن است که هنگام شنیدن سخن او(پدر) سر خود را نچرخان ؛ امّا مقصود شاعر معنی دور آن است؛یعنی نافرمانی نکن .

  درس 13ردیفردیف یک یا چند کلمه است که در آخر مصراع ها عیناً تکرار شود؛ مانند دوکلمۀ «شد نیامدی»در بیت زیر:

  چه روزها که یک به یک غروب شد نیامدی         چه بغض‌ها که در گلو رسوب شد نیامدی

  درس 16صفت مبهم

  صفت مبهم : کلمه هایی مانند هر ، همه ، چند ، فلان اگر قبل از اسم بیایند ، صفت مبهم هستند ، اسم بعدی هسته است. پس صفت مبهم  همراه با هسته یک گروه اسمی می سازد . در  مثال های زیر  واژۀ اوّل صفت  مبهم  و واژۀ دوم «هسته» است :

  فلان  کتاب  را از بازار خریدم.        چند مداد  بر زمین افتاد.

  توضیح: «چند» اگر معنی پرسشی داشته باشد، صفت پرسشی است و اگر معنای پرسشی نداشته باشد صفت مبهم  است.صفت‌ مبهم  از وابسته‌های پیشین است  ؛ یعنی قبل از هسته آورده می‌شود.درس 17جای اجزای جمله در زبان های مختلف

  در زبان های مختلف محلّ اجزای جمله با هم فرق دارد  مثلاً فعل در زبان فارسی پایان جمله ، در زبان انگلیسی معمولاًپس از نهاد و در زبان عربی معمولاً آغاز جمله آورده می شود  و هنگام ترجمه  باید به این نکته  توجّه داشته باشیم .

  + نوشته شده در دوشنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۴ ساعت 22:39 توسط سلیمان آبادی - سرگروه کنگاور  |

  منبع : farsi-mk.blogfa.com

  صفت و انواع آن:

  صفت صفت کلمه یا گروهی از کلمات است که قبل یا بعد از اسم مى آید ،و آن را با ویژگى یا مفهومى همراه مى کند و درباره آن توضیح می دهد.

  صفت و انواع آن:

  صفت

  صفت کلمه یا گروهی از کلمات است که قبل یا بعد از اسم مى آید ،و آن را با ویژگى یا مفهومى همراه مى کند و درباره آن توضیح می دهد.

  صفت هاى پیشین، پیش از اسم مى آیند و صفت هاى پسین، پس از اسم. هر گاه صفت به جاى اسم بنشیند، کارکرد اسم را پیدا مى کند:

  مثال:«آیا هنوز ریزش باران بر گونه هایت، تو را شاداب مى کند؟»

  اسمى که پیش یا پس از صفت قرار مى گیرد و صفت، ویژگى آن را بیان مى کند، موصوف نام دارد.

  انواع صفت از نظر مفهوم

  انواع صفت از نظر مفهوم صفت بیانى

  صفت بیانى ویژگى اسم را از نظر چگونگی و خصوصیات نشان مى دهد و انواع آن عبارتند از: ساده، فاعلى، مفعولى، نسبى، لیاقت

  صفت بیانی ساده صفت بیانى ساده تنها بر چگونگى موصوف دلالت مى کند:

  هوای خوب/ اتاق گرم

  صفت فاعلی

  صفت فاعلى نشان مى دهد که موصوف کننده کارى است; و ساخت هایى دارد از این قبیل:

  ـ بن مضارع + ـَ نده: گوینده/گیرنده

  ـ بن مضارع + آن: دعاگویان / گریان. این ساخت را صفت حالیّه نیز مى نامند، زیرا بر گذرا بودنِ وصف دلالت مى کند.

  ـ بن مضارع + آ: شنوا / دانا. این ساخت برابر است با صفت مشبّهه در عربى و معمولا پایدارىِ وصف را مى رساند.

  ـ بن ماضى + آر: خواستار/ خریدار.

  ـ بن ماضى یا بن مضارع یا اسم + گار: آفریدگار/ پرهیزگار/ یادگار.

  ـ بن ماضى یا بن مضارع یا اسم + گر: رُفتگر/ توانگر.

  -اسم یا بن فعل یا ساخت امر+کار:ستمکار / طلبکار

  صفت مفعولی

  صفت مفعولى نشان مى دهد که موصوفْ مفعول است. ساخت این صفت چنین است:

  بن ماضى + هاى غیر ملفوظ + شده :گرفته شده/نوشته شده.

  صفت نسبی

  صفت نسبى موصوف خود را به عناصرى مثل مکان نسبت مى دهد. تابعیّت ها و بسیارى از نام هاى خانوادگى به همین گونه بیان مى شوند: رضایى، ایرانى.

  ساخت صفت نسبى معمولا چنین است:

  - اسم + ى یا ین یا ینه یا هاى غیر ملفوظ یا آنه: زرهى، سیمین، زرینه، بهاره، مردانه.

  - اسم عربى + آنى: روحانى، ربّانى.

  توجه:در تشخیص اقسام صفت، نباید تنها به ساخت نظر داشت، بلکه معنى را نیز باید در نظر گرفت; زیرا برخى از ساخت ها مشترکند. مثلا گرفتار با آن که ساخت صفت فاعلى دارد، از لحاظ معنا صفت مفعولى است.

  صفت لیاقت

  صفتی است که شایستگی و قابلیت موصوف را می رساند.

  -مصدر +ی: خوردنی/ پوشیدنی.

  درجه هاى صفت بیانى:

  1. صفت مطلق : بدون سنجش با دیگری ، حالت و چگونگی موصوف را بیان می کند.           مثل:خوب / بزرگ.

  2. صفت برتر (= تفضیلى):این صفت نشان مى دهد که موصوف در داشتن یک ویژگى، از موصوف یا موصوف هاى مورد سنجش ـ و نه همه موصوف هاى دایره بحث ـ برتر است. نشانه این صفت، تر است که پس از صفت می آید.مثل:خوبتر / بزرگتر.

  3 .صفت برترین (= عالى): این صفت نشان مى دهد که موصوف در داشتن یک ویژگى، از همه موصوف هاى دایره بحث برتر است. نشانه این صفت ترین است که بعد از صفت مى آید.مثل: خوبترین /بزرگترین.

  صفت شمارشى

  صفت شمارشى صفتى است که شماره و تعداد موصوف را نشان می دهد. این صفت دوگونه دارد: ساده، ترتیبى

  صفت شمارشى ساده

  تنها تعداد موصوف را بیان مى کند: یک/.....بیست....

  صفت شمارشى ترتیبى

  : ترتیب و جایگاه قرار گرفتن موصوف را نشان مى دهد و ساخت آن چنین است:

  صفت ساده + ـُ م یا ـُ مین: اولین / ششمین

  این صفت معمولا پیش از موصوف و گاه پس از آن مى آید

  صفت اشاره

  صفت اشاره صفتى است که موصوف را مورد اشاره قرار مى دهد: این، آن، همین، همان، چنین، چنان، این قدر، این گونه.

  این صفت نیز باید همانند دیگر صفات همراه با موصوف بیاید تا صفت نام گیرد. در این مورد، اگر کلمات مزبور با موصوف همراه نشوند، ضمیر اشاره اند. این صفت معمولا پیش از موصوف قرار مى گیرد.

  "این گل را از آن باغ چیدم."

  صفت پرسشى

  صفت پرسشى صفتى است که سؤالى را درباره موصوف خود مطرح می کند

  چه، کدام، چگونه، چند، چندمین.

  این صفت معمولا پیش از موصوف مى آید.

  اهواز چگونه شهری است؟

  صفت مبهم

  صفت مبهم صفتى است که یک ویژگى موصوف را به طور نامعیّن نشان مى دهد: چند، بعضى، فلانى، هر، همه، دیگر، هیچ ،هر همه ، دیگر.

  این صفت معمولا پیش از موصوف قرار مى گیرد.

  "حمید امروز چندین کتاب خرید."

  صفت تعجّبى

  صفت تعجّبى صفتى است که نشانگر شگفتى گوینده درباره موصوف است: چه، چگونه، چقدر. این صفت پیش از موصوف مى آید.

  "چه گل زیبایی!"

  انواع صفت از نظر ساخت

  انواع صفت از نظر ساخت ساده

  صفتى که قابل تقسیم به «جزءهاى معنى دار» یا «جزءهاى معنى دار و معنى ساز» نباشد.

  بزرگ / کوچک / خوب.

  مرکّب

  صفتى که از چند جزء معنى دار یا چند جزء معنى دار و معنى ساز ترکیب شده باشد.

  مثل: سنگدل، ششم، (شش + ـُ م) / بخرد (بـ + خرد)/ خوبروی"(خوب+روی)

  برخى از پسوندهاى سازنده صفت مرکّب از این قرارند: سان، آسا، گونه، گون، فام، دیس، وَش، سار، مان، سیر، بار، وار.

  گروه وصفى

  صفتى که از یک هسته و یک یا چند وابسته ساخته شده باشد.

  مثل: نان به نرخ روزخور/ خوش آب و رنگ/ از جان گذشته.

  نکته هایى در باره کاربرد صفت:

  1. معمولا میان موصوف و صفت کسره مى آید. امّا گاه این کسره حذف مى شود: پدرْبزرگ، آدمْ آهنى.

  منبع : adabeyatfarsi54.blogfa.com

  رفع اشکال و مشاوره تحصیلی

  سامانه پرسش و پاسخ رفع اشکال درسی و مشاوره تحصیلی پاسخ معلمان و دانش‌آموزان به پرسش‌ها اشتراک تجربیات آموزشی دبیران مشاوره تحصیلی رایگان

  آیا جهت جریان عصبی در دندریت و اکسون نسبت به جسم سلولی با هم متفاوت است ؟

  علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه

  آیا جهت جریان عصبی در دندریت و اکسون نسبت به جسم سلولی با هم متفاوت است ؟؟ ممنون میشم راهنمایی کنید ...

  ملیحه جعفریان اصل    پاسخ ها : 0       ثبت شده در 49 ثانیه قبل

  مشاهده جزئیات

  تعداد مقسوم علیه های عدد 900؟

  ریاضی نهم دوره اول متوسطه

  مقسوم علیه های عدد 900 چند تان؟ گزینه یک 18 گزینه دو 9 گزینه سه 27 گزینه 4 8

  محمد پارسا عابدی    پاسخ ها : 0       ثبت شده در 23 دقیقه قبل

  مشاهده جزئیات

  گرانش مصنوعی..........

  فیزیک (3) ریاضی دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری

  چگونه میتوان گرانش را در یک ایستگاه فضایی مداری شبیه سازی کرد؟

  Hannaneh Pakdaman    پاسخ ها : 0       ثبت شده در 2 ساعت قبل

  مشاهده جزئیات

  اگر سه مرغ در 3روز 3تخم بگذارد 15 مرغ......

  ریاضی پنجم دبستان

  اگر سه مرغ در 3روز 3تخم بگذارد 15 مرغ در 15روز چقدر تخم میگذارن 1)75 2)255 3)45 4)5

  نرجس محسنی    پاسخ ها : 0       ثبت شده در 2 ساعت قبل

  مشاهده جزئیات

  لختی و اینرسی !!!!!!!!!!

  فیزیک (3) ریاضی دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری

  آیا یک جسم میتواند بیش از یک لختی دورانی یا همان گشتاور اینرسی داشته باشد؟

  Hannaneh Pakdaman    پاسخ ها : 0       ثبت شده در 2 ساعت قبل

  مشاهده جزئیات

  مجموعه یکتا روتوضیح دهید ومثال بزنید

  ریاضی نهم دوره اول متوسطه

  مجموعه یکتا روتوضیح دهید ومثال بزنید.

  Aynur Jafarzadeh    پاسخ ها : 0       ثبت شده در 2 ساعت قبل

  مشاهده جزئیات

  اندازه یک زاویه خارجی یک چند ضلعی منتظم 12 است ان شکل چند ضلعی است؟

  ریاضی هشتم دوره اول متوسطه

  اندازه یک زاویه خارجی یک چند ضلعی منتظم 12 است ان شکل چند ضلعی است؟ بدستش بیارید.

  ارش کمالی    پاسخ ها : 1       ثبت شده در 3 ساعت قبل

  مشاهده جزئیات

  امنیت در کشور را در چند سطر توضیح دهید؟

  آمادگی دفاعی نهم دوره اول متوسطه

  سلام دوستان جواب های نمونه استان ما که نیومد اگه مال شما اومده قبول شدید؟ امنیت چیست؟

  amir soltani    پاسخ ها : 4       ثبت شده در 4 ساعت قبل

  مشاهده جزئیات

  she is very kind........

  انگلیسی نهم دوره اول متوسطه

  بچه ها برنامه اتون برای تابستون چیه؟ و در حال حاضر چه کارهایی انجام میدید؟ و چطوری میخواین بهترین ...

  Pariya Sa    پاسخ ها : 2       ثبت شده در 4 ساعت قبل

  مشاهده جزئیات

  الان قاعدتا اکتان گاز نیست، چون نقطه جوش منفی ندارد، و نقطه جوش بالایی دارد پس باید در قسمت های پایینی برج تقطیر خارج شود، آیا این متن درسته؟؟

  علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

  الان قاعدتا اکتان گاز نیست، چون نقطه جوش منفی ندارد، و نقطه جوش بالایی دارد پس باید در قسمت های پایی ...

  پویا درویشی    پاسخ ها : 0       ثبت شده در 5 ساعت قبل

  مشاهده جزئیات

  منبع : gama.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 11 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید