این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  عربی هفتم صفحه 71 با جواب

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  عربی هفتم صفحه 71 با جواب را از این سایت دریافت کنید.

  گام به گام عربی هفتم صفحه هفتاد و یک 71 – از همه جا

  گام به گام عربی هفتم صفحه هفتاد و یک 71

  گام به گام عربی هفتم 2,537 بازدید

  منبع : dobrar.ir

  جواب درس چهارم 4 عربی هفتم

  گام به گام درس 4 عربی هفتم جواب تمرینات عربی هفتم درس 4 نام درس : عربی | موضوع : گام به گام | پایه هفتم جواب تمرینات عربی هفتم درس 4  گام به گام عربی هفتم

  جواب درس چهارم 4 عربی هفتم

  نوشته : HamGamDars تعداد نظرات : 82

  گام به گام درس 4 عربی هفتم

  جواب تمرینات عربی هفتم درس 4

  نام درس : عربی | موضوع : گام به گام | پایه هفتم

  جواب تمرینات عربی هفتم درس 4

  انتخاب سریع صفحه :

   گام به گام عربی هفتم / درس چهارم/ جواب تمرینات و ترجمه درس ۴ عربی پایه هفتم ؛ جواب صفحه ۳۸ و ۳۹ و ۴۰ عربی هفتم همراه با معنی متن درس چهارم

  معنی صفحه 71 درس چهارم عربی هفتم

  در بازار– أیْنَ ذَهَبْتِ یا أُمَّ حَمیدٍ؟ ای مادر حمید کجا رفتی؟– ذَهَبْتُ إلَی سوقِ النَّجَفِ. به بازار نجف رفتم.– هَلِ اشْتَرَیْتِ شَیئاً؟ آیا چیزی خریدی؟– نَعَمْ؛ اِشْتَرَیْتُ مَلابِسَ نِسائیَّهً. بله. لباس‌های زنانه خریدم.– أَ ذَهَبْتِ وَحْدَکِ؟ آیا تو به تنهایی رفتی؟– لا؛ ذَهَبْتُ مَعَ صَدیقاتی. نه. با دوستانم رفتم.– کَیفَ کانَتْ قیمَهُ الْمَلابِسِ؛ رَخیصَهً أَمْ غالیَهً؟ قیمت لباس‌ها چطور بود؟ ارزان بود یا گران؟– مِثلَ إیران؛ لا فَرقَ؛ لٰکِنِ اشْتَرَیْتُ. مثل ایران فرقی نیست. ولی خریدم.– فَلِماذَا اشْتَرَیْتِ؟ پس چرا خریدی؟– اِشْتَرَیْتُ لِلْهَدیَّهِ. برای هدیه خریدم– ماذَا اشْتَرَیْتِ؟ چه چیزی خریدی؟– فُسْتاناً وَ عَباءَهً. لباس های زنانه و چادر

  مَلابِسُ جَمیلهٌ! فی أمانِ اللّهِ. لباس‌های زیبایی است! (در پناه خدا)

  – شُکْراً جَزیلاً؛ مَعَ السَّلامَهِ. بسیار متشکرم. به سلامتجواب صفحه ۷۱ درس چهارم عربی هفتم

  معنی صفحه 72 درس چهارم عربی هفتم

  – أیْنَ ذَهَبْتَ یا أَبا حمیدٍ؟ ای پدر حمید کجا رفتی؟– ذَهَبْتُ إلَی سوقِ النَّجفِ. به بازار نجف رفتم.– هَلِ اشْتَرَیتَ شَیْئاً؟ آیا چیزی خریدی؟– نَعَمْ؛ اِشْتَرَیْتُ مَلابِسَ رِجالیَّهً. بله. لباس‌های مردانه خریدم.– أَ ذَهَبْتَ وَحْدَکَ؟ آیا تو به تنهایی رفتی؟– لا؛ ذَهَبْتُ مَعَ أَصْدِقائی. نه. با دوستانم رفتم.– کَیْفَ کانَتْ قیمَهُ الْمَلابِسِ؛ رَخیصَهً أَمْ غالیَهً؟ لباس‌ها چطور بود؟ ارزان بود یا گران؟– مِثلَ إیران؛ لا فَرقَ؛ لٰکِنِ اشْتَرَیْتُ. مثل ایران فرقی نیست. ولی خریدم.– فَلِماذَا اشتَرَیْتَ؟ پس چرا خریدی؟– اِشْتَرَیْتُ لِلْهَدیَّهِ. برای هدیه خریدم– ماذَا اشْتَرَیْتَ؟ چه چیزی خریدی؟– قَمیصاً و سِرْوالاً. پیراهن و شلوار– مَلابِسُ جَمیلهٌ! فی أمانِ اللّهِ. لباس‌های زیبایی است! خداحافظ– شُکْراً جَزیلاً؛ مَعَ السَّلامَهِ. بسیار متشکرم. به سلامت

  ماذا أکَلْتِ؟معنی: چه چیزی خوردی؟أکَلْتُ تُفّاحَهً.معنی: سیب خوردم

  ماذا قَرَأْتَ؟معنی: چه چیزی خواندی؟قَرَأْتُ أشْعاراً.معنی: قرآن خواندمجواب صفحه ۷۲ درس چهارم عربی هفتم

  معنی و جواب بدانیم صفحه 73 عربی هفتم

  أنا کَتَبْتُ رِسالَهً لِصَدیقی.معنی: من نامه ای برای دوستم نوشتم

  أنا رَفَعْتُ عَلَمَ إیران.معنی: من پرچم ایران را بالا بردم

  أنتَ أخَذْتَ کتاباً مُفیداً.معنی: تو کتاب مفیدی را گرفتی

  أنتِ قَرَأْتِ کتاباً عِلْمیّاً.معنی: تو کتابی علمی خواندی

  جواب تمرین صفحه 74 درس 4 عربی هفتم

  🔶 تمرین اول📘 جمله‌های زیر را ترجمه کنید؛ سپس زیر فعل‌های ماضی خط بکشید.1- أَیُّها الْمُسافِرُ أ ذَهَبْتَ إلَی الْفُنْدُقِ؟ – لا؛ ذَهَبْتُ إلَی السّوقِ.معنی: ای مسافر آیا به هتل رفتی؟  – نه؛ به بازار رفتم.2- مِنْ أیْنَ أخَذْتَ قَمیصَکَ؟ – أَخَذْتُهُ مِنْ هُناکَ.معنی: پیراهنت را از کجا گرفتی؟  –  از آن جا گرفتمش.3- ماذا غَسَلْتِ؟ – غَسَلْتُ وجهی و یدی للوضوء.معنی: چه چیزی شُستی؟  –  صورت و دستم را برای وضو شستم.4- ماذَا اشْتَرَیْتِ؟ – اِشْتَرَیْتُ فُسْتاناً وَ عَباءَهً.معنی: چه چیزی خریدی؟  –  پیراهن زنانه و چادر خریدم.🔶 تمرین دوم _ ثانی📘  گزینۀ درست را انتخاب کنید.

  منبع : hamgamdars.com

  جواب تمرین عربی هفتم

  جواب تمرین عربی هفتم|درس چهارم|فی السوق صفحه 71

  حل تمرین عربی هفتم| درس چهارمالدرس الرابعفی السوق صفحه 71

  أَیْنَ ذَهَبْتِ یا أُمَّ حَميدٍ؟

  (کجا رفتی ای مادر حمید؟)

  ذَهَبْتُ إلیٰ سوقِ النَّجَفِ.

  (به بازار نجف رفتم)

  هَلِ اشْتَرَيْتِ شَيئاً؟

  (آیا چیزی خریدی)

  نَعَمْ؛ اِشْتَرَيْتُ مَلابِسَ نِسائيَّةً.

  (بله، لباس های زنانه خریدم)

  أَ ذَهَبْتِ وَحْدَكِ؟(آیا تو به تنهایی رفتی؟)

  لا؛ ذَهَبْتُ مَعَ صَديقاتي.

  (خیر،بادوستانم رفتم.)

  کَيفَ کانَتْ قیمَةُ الْمَلابِسِ؛ رَخيصَةً أَمْ غاليَةً؟

  (قیمت لباس ها چطور بود؛ ارزان یا گران؟)

  مِثلَ إیران؛ لا فَرقَ ؛ لٰکِنِ اِشْتَرَيْتُ.

  (مثل ایران؛ هیچ فرقی نبود ؛ ولی خریدم)

  فَلِماذَا اشْتَرَیْتِ؟(پس برای چه خریدی؟) اِشْتَرَيْتُ لِلْهَديَّةِ.

  (برای هدیه خریدم) ماذَا اشْتَرَیْتِ؟ (چه چیزی خریدی؟)

  فُسْتانا وَ عَباءَةً.

  (پیراهن زنانه و چادر)

  مَلابِسُ جَمیلةٌ! في أَمانِ اللّٰهِ.(لباس های زیبایی است  ، در امان خدا (خدانگهدار).) شُکْراً جَزيلاً ؛ مَعَ السَّلامَةِ.

  (بسیار متشکرم ؛ به سلامت.)

  أَیْنَ ذَهَبْتَ یا أَبا حميدٍ؟

  (کجا رفتی ای پدر حمید ؟)

  ذَهَبْتُ إلیٰ سوقِ النَّجَفِ.

  (به بازار نجف رفتم)

  هَلِ اشْتَرَيْتَ شَيْئاً؟

  (آیا چیزی خریدی؟)

  نَعَمْ؛ اِشْتَرَيْتُ مَلابِسَ رِجاليَّةً.

  (بله؛ لباس های مردانه خریدم)

  أَ ذَهَبْتَ وَحْدَكَ؟

  (آیا به تنهایی  تو رفتی؟)

  لا؛ ذَهَبْتُ مَعَ أَصْدِقائي.

  (خیر؛ همراه با دوستانم رفتم)

  کَيْفَ کانَتْ قیمة الْمَلابِسِ؛ رَخيصَةً أَمْ غاليَةً؟

  (قيمت لباس ها چطور بود؛ ارزان یا گران؟)

  مِثلَ إیران؛ لا فَرقَ؛ لٰکِنِ اشْتَرَيْتُ.

  (مثل ایران؛فرقی نبود؛ولی خریدم)

  فَلِماذَا اشْتَرَيْتَ؟

  (پس برای چه خریدی؟)

  اِشْتَرَیْتُ لِلْهَديَّةِ.

  (برای هدیه خریدم) ماذَا اشْتَرَيْتَ؟ (چه چیزی خریدی؟)

  قَميصاً و سِْروالاً.

  (پیراهن و شلوار)

  مَلابِسُ جَمیلةٌ! في أَمانِ اللّٰهِ.

  (لباس های زیبایی است؛ در امان خدا(خدانگهدار))

  شُکْراً جَزيلاً؛ مَعَ السَّلامَةِ.

  (بسیار متشکرم؛ به سلامت)

  منبع : eche.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 10 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید