این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  فشار در جامدات به چه عواملی بستگی دارد علوم نهم گاما

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  فشار در جامدات به چه عواملی بستگی دارد علوم نهم گاما را از این سایت دریافت کنید.

  فشار چیست و چگونه در جامدها، مایع ها و گازها اثر میکند؟

  پرسش و پاسخ مقطع دوره اول متوسطه پایه نهم رشته درس علوم تجربی

  فشار چیست و چگونه در جامدها، مایع ها و گازها اثر میکند؟

  مهسا سلیمی   2 شهریور 12:51

  1 پرسش 1 پاسخ 11 امتیاز

  علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

  فشار چیست و چگونه در جامدها، مایع هاوگازها اثر میکند ؟

  0 گزارش

  mehrdad mirarab   17 دی 22:35

  3 پرسش 16 پاسخ 90 امتیاز

  سلام

  فشار:نیروی عمود بر سطح را فشار می گویند ک با نماد (p) نشان داده می شود و واحد آن پاسکال (pa) است

  1 گزارش

  خلیل عطایی   5 شهریور 16:34

  0 پرسش 2 پاسخ 7 امتیاز

  فشار نتیجه نیروی وارده از طرف یک ماده(جامد،مایع یا گاز) به محیط پیرامونش است،

  در مورد مواد جامد این فشار برابرحاصل تقسیم نیرو بر سطحی که به آن تکیه دارد، و در مورد مواد سیال( گاز و مایع) فشار به تمام محیط اطراف آن ماده وارد می شود.

  1 گزارش

  morteza 088   4 بهمن 22:20

  0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

  دوستان مفهوم فشار چیست؟؟

  ................ 0 گزارش

  علی اشرف پور   2 آذر 19:54

  1 پرسش 89 پاسخ 131 امتیاز

  فشار نتیجه نیروی وارده از طرف یک ماده(جامد،مایع یا گاز) به محیط پیرامونش است،

  در مورد مواد جامد این فشار برابرحاصل تقسیم نیرو بر سطحی که به آن تکیه دارد، و در مورد مواد سیال( گاز و مایع) فشار به تمام محیط اطراف آن ماده وارد می شود.

  -1 گزارش

  دانیال داغله   12 اسفند 8:42

  0 پرسش 2 پاسخ -2 امتیاز

  فشار نتیجه نیروی وارده از طرف یک ماده(جامد،مایع یا گاز) به محیط پیرامونش است،

  در مورد مواد جامد این فشار برابرحاصل تقسیم نیرو بر سطحی که به آن تکیه دارد، و در مورد مواد سیال( گاز و مایع) فشار به تمام محیط اطراف آن ماده وارد می شود.

  -2 گزارش

  منبع : gama.ir

  فشار جامدات

  نوشته شده در // 14:12 - شنبه 3 فروردين 1392

  فشار جامدات

  فشار جامدات فشار:

  فشار عبارتست از نیروی وارده بر واحد سطح که با علامت اختصاری p نشان میدهند. این کمیت در گازها نقش عمده را ایفا میکند زیرا یکی از کمیات مشخصه گاز میباشد، از این رو بیشتر قوانین فشار در گازها نهفته شده و به دست آوردن معادله حالت گاز به کار برده میشود.

  تعریف فشار:

  فشار عبارتست از نیروی وارده بر واحد سطح که با علامت اختصاری p نشان میدهند. این کمیت در گازها نقش عمده را ایفا میکند زیرا یکی از کمیات مشخصه گاز میباشد، از این رو بیشتر قوانین فشار در گازها نهفته شده و به دست آوردن معادله حالت گاز به کار برده میشود.

  مفهوم فشار:

  اثر نیرو بر روی یک سطح بستگی دارد که نیرو چگونه اعمال شود. شخصی که کفش ورزشی میخ دار پوشیده. میخ کفشهایش در زمین فرو میرود در صورتیکه کفش معمولی بر زمین آسیب نمیرساند. نکته قابل توجه این است که در هر دو مورد نیرویی که بر سطح وارد میشود یکسان بوده و همان نیروی وزن اوست. اختلاف میان این دو حالت در این است که کفش ورزشی نیرو را بر سطح کوچکی وارد میکند.

  میخ کفشها مقدار نیروی کل را تغییر نمیدهد ، بلکه نیرو بر واحد سطح را به شدت افزایش میدهد. که کمیت نیروی وارد بر واحد سطح نیز فشار نام دارد. به زبان ریاضی فشار بصورت زیر بیان میشود:

  P=F/A که در آن P فشار ، F نیرو و A سطح مقطع اثر نیرو میباشد.

  اسکیبازان موقع اسکی کفش اسکی میپوشند زیرا دارای سطح مقطع بزرگتری است و فشار وارد بر سطح را کاهش میدهد.

  چاقو به خاطر سطح مقطع بسیار کوچک تماس با اجسام (مثلا دست) در اثر اعمال مقدار نیروی هر چند ناچیز ، نیروی واحد سطح (فشار) بزرگتری را ایجاد کرده و سبب برش اجسام میشود.

  یکای فشار:

  فشاربا یکاهای مختلفی بیان میشود. یکای استاندارد ما در دستگاه SI پاسکال میباشد که برابر(1Pa=1N/m2) میباشد. یک پاسکال برابر مقدار یک نیوتن نیروست که بر یک متر مربع سطح جسمی وارد میگردد. بهترین یکایی که میتواند مرجعی برای سایر یکاها به کار برده شود اتمسفر یا جو (Atmospher ) است که به صورت فشار متوسط هوا در سطح دریا تعریف میشود.

  چون پاسکال یکای کوچکی برای فشار است معمولا از کیلو پاسکال(kpa) که برابر 1000 پاسکال است، استفاده میکنند. هر جو تقریبا برابر 100 kpa است. هواشناسان ازواحد میلی بار استفاده میکنند که برابر یک دهم پاسکال است. از سایر واحدهای فشار میتوان دین بر سانتیمتر مربع (dyn/cm2) یا torr را نام برد.

  چون در اندازه گیری فشار در لوله U شکل از طول سنجی مایع جیوه به فشار سنجی پی می برند، واحد سانتیمتر جیوه (cmHg) نیز برای کمیت فشار به غلط مرسوم شده است.

  نحوه اندازه گیری فشار:

  فشار را به کمک دستگاههای فشار سنج اندازه میگیرند عمدهترین فشار سنجها که بر حسب مکانیزم کارشناسان نام گذاری شده است عبارتند از:

  فشارسنج لوله U شکل فشار سنج مکلئود فشار سنج جیوهای فشار سنج ترموکوپل فشارسنج صوتی فشار سنج خازنی فشارسنج گازایدهآل

  ساده ترین و معروترین آنها فشار سنج لوله U شکل است که در آن مقداری جیوه در لوله U شکل ریخته شده و میزان اختلاف فشار محیط (هواکه برابر p0 است) و ماده د اخل فشارسنج که بر مایع جیوه فشار وارد میکند ازطریق اختلاف ارتفاع ستون مایع جیوه اندازه گیری میشود. بنابراین از این طریق فشار واقعی را میتوانیم به دست آوریم: « P=P0+ρg(h-h0)

  در رابطه اخیر P فشار و ρ چگالی ماده و P0 فشار اتمسفر ، h0 ارتفاع ستون مایع در فشار اتمسفر ، g شتاب جاذبه وh ارتفاع ستون مایع در فشار ماده میباشد.

  عوامل موثر بر فشار: 1) مقدارنيرو:

  فشار با نيروي وارده بر سطح رابطه مستقيم دارد يعني هر چه نيرو بيش تر باشد فشار بيش تر است.

  يكاي اندازه گيري نيرو، نيوتن (N) بوده و با حرف Fنمايش داده مي شود.

  2) مساحت سطح:

  مقدار فشار با مساحت سطح رابطه عكس دارد يعني هر چه سطح بزرگتر باشد، مقدار فشار كم تر است و بر عكس. يكاي اندازه گيري مساحت، سانتي متر مربع (cm2) يا متر مربع (m2) است و با حرف A  نمايش داده مي شود.

  براي محاسبه فشار از فرمول زير استفاده مي شود:

  با توجه به فرمول بالا, یکای اندازه گیری فشار عبارتند از:

  1) نيوتن بر سانتي متر مربع (N/cm2)= اگر مقدار نيرو برحسب نيوتن و مساحت سطح بر حسب cm2باشد,فشار برحسب (N/cm2) محاسبه مي شود.

  2)پاسكال يا نيوتن بر مترمربع (N/m2)=اگر مقدار نيرو بر حسب نيوتن و مساحت سطح بر حسب m2 باشد فشار بر حسب N/m2 سنجيده مي شود.

  يكاهاي ديگر فشار عبارتند از: اتمسفر (atm)- ميلي متر جيوه (mmHg) – سانتي متر جيوه (CmHg)     بار (bar)

  مثال: وزن پسري 700 نيوتن است. سطح كف هر دو كفش او 250Cm2است. فشاري كه اين پسر بر سطح زمين وارد مي كند چند پاسكال است؟نكته: براي آنكه سانتي متر مربع را به متر مربع تبديل كنيم فقط كافي است عدد مورد نظر را در 4- 10 ضرب كنيم.نكته: اگر راستاي نيروي Fبر راستاي عمود بر سطح زاويه  Θ(تتا) بسازد،فشار از رابطه اي زير به دست مي آيد.

  واحدهاي فشار:

   نيرويي است كه به طور عمودي بر واحد سطح وارد مي شود: (F = نيرو   ـ   A = سطح    ـ    F= فشار)

  كه فشار با سطح نسبت عكس دارد يعني،با افزايش سطح مقطع فشار كاهش مي يابد و برعكس.

  براي درك اين مطلب به شكلهاي زير توجه كنيد :

  منبع : www.m.alipoor.loxblog.com

  فشار در جامدات ، مایعات و گاز ها ) به زبان ساده

  sutern rings - در جستجوی دانش

  sutern rings

  در جستجوی دانش

  فشار در جامدات ، مایعات و گاز ها ) به زبان ساده

  فشار فشار

  مقدار نیرویی است که به طور عمود بر واحد سطح وارد می شود.

  عوامل موثر بر فشار: 1) مقدار نیرو:

  فشار با نیروی وارده بر سطح رابطه مستقیم دارد یعنی هر چه نیرو بیش تر باشد فشار بیش تر است.

  یکای اندازه گیری نیرو، نیوتن (N) بوده و با حرف F نمایش داده می شود.

  2) مساحت سطح:

  مقدار فشار با مساحت سطح رابطه عکس دارد یعنی هر چه سطح بزرگتر باشد، مقدار فشار کم تر است و بر عکس. یکای اندازه گیری مساحت، سانتی متر مربع (cm2) یا متر مربع (m2) است و با حرف A  نمایش داده می شود.

  برای محاسبه فشار از فرمول زیر استفاده می شود:

  فشار مایعات:

  مایع موجود در یک ظرف نیز به خاطر وزن خود بر بدنه ی ظرف فشار وارد می آورد.

  فشار مایعات به عوامل زیر بستگی دارد:

  1- چگالی (جرم حجمی):

  فشار با چگالی مایع رابطه ی مستقیم دارد، یعنی هر چه چگالی مایع بیش تر باشد فشار آن نیز بیش تر است. جرم واحد حجم از هر جسم را چگالی آن می نامند.

  2- شتاب جاذبه (g): 

  فشار درون مایع با نیروی جاذبه ای که در آن قسمت بر مایع وارد می شود رابطه ی مستقیم دارد.

  3- عمق یا ارتفاع مایع (h): 

  هر چه عمق یا ارتفاع مایع بیشتر باشد فشار آن نیز بیش تر است.

  رابطه ی فشار در درون مایعات به صورت زیر محاسبه می شود.

  ارتفاع×شتاب جاذبه×چگالی=فشار در درون مایعات

  P=h.g.p

  توجه: اگر در بالای مایع هوا وجود داشته باشد، به سطح آزاد مایع نیرو وارد می کند در نتیجه فشار حاصل از آن، که همان فشار هوا است، را نیز باید در رابطه بالا منظور کنیم این فشار را فشار کل یا فشار مطلق در عمق h از سطح مایع می گویند.

  P=pgh+p0 نکته1: مقدار فشار آب در هر لوله، فقط به ارتفاع آب بستگی دارد و به مقدار کلی آب در لوله و سطح قاعده ی آن بستگی ندارد.

  در این شکل اگر چه شکل لوله ها با یکدیگر متفاوت است ولی فشار در ته همه لوله ها یکسان است. اگر فشار آب در یک لوله با لوله های دیگر متفاوت بود، آب در لوله ها به حرکت در می آمد تا فشار در همه جا مساوی شود.

  نکته2: به مایع و گازها که روان هستند شاره می گویند. شاره ها در همه جهت ها به طور یکسان فشار وارد می آورند.

  شناگران و غواصان وقتی در آب فرو می روند فشار آب را نه تنها بر پشت بلکه بر سینه خود نیز احساس می کنند.

  نکته3: فشاری که از طرف شاره (مایع و گاز) وارد می شود عمود بر سطح آن است.

  نکته4: وقتی نیرویی از خارج بر شاره وارد می شود، فشار اضافی در داخل آن ایجاد شده و فشار در تمام جهات به تمام قسمت های مایع و دیواره ظرف منتقل می شود.

  اصل پاسکال:

  فشار وارد بر مایع محصور بدون کاهش به تمام قسمت های مایع و دیواره های ظرف منتقل می شود.

  از کاربردهای مهم اصل پاسکال، بالابر هیدرولیکی، ترمزهای روغنی، منگنه آبی و ... است.

  در شکل مقابل با وارد کردن نیروی F به قسمتی از مایع در ظرف محصور، نیروی F به شاخه های اطراف ظرف منتقل شده و مایع در آن ها بالا می برد.

  توجه: مایعات به آسانی متراکم نمی شوند یعنی حجم آن ها را نمی توان کم کرد به همین دلیل فشار را منتقل می کنند.

  فشار هوا

  می دانید اطراف زمین را اقیانوسی از هوا گرفته است که اتمسفر یا جو نامیده می شود، این توده عظیم هوا به علت وزنی که دارد بر سطح زمین و هر چه روی آن است فشار وارد می کند.

  ما فشار هوا را احساس نمی کنیم، زیرا این فشار در همه جهت ها بر درون و بیرون بدن ما وارد می شود.

  الف) فشار هوای درون و بیرون این قوطی حلبی برابر است.

  ب ) قوطی پس از تخلیه هوای درون آن.

  اگر فشار هوا از سطح بدن برداشته شود، فشار خون در رگها ممکن است رگ و پوست را پاره کند، به همین دلیل در خارج از جو فضانوردان ناگزیرند لباس های ویژه ای بپوشند که درون فضاهای بسته آن فشار ساختگی وجود داشته باشد.

  توجه: هر چه از سطح زمین به طرف بالا می رویم، فشار هوا کمتر می شود، فشار هوا تقریبا به ازای هر 10 متر یک میلی متر جیوه کاهش می یابد.

  فشار گازها

  وقتی در یک محیط بسته، مقداری گاز وارد کنیم، مولکول های گاز که پیوسته در حال حرکت و جنبش هستند دائما به دیواره های ظرف برخورد می کند، برخورد هر مولکول با دیواره ی ظرف، نیرویی بر دیواره وارد می کند، به عبارت دیگر، می توان گفت که عامل ایجاد فشار یک گاز بر دیواره های ظرف آن، ضربه های متوالی مولکول های گاز به دیواره است.

  فشار گازها در یک محیط بسته به عوامل زیر بستگی دارد:

  1) تعداد مولکولهای گاز درون ظرف:

  هر چه مقدار گازی که به یک ظرف در بسته وارد می کنیم بیش تر باشد، فشار گاز درون آن ظرف بیش تر می شود، زیرا با افزایش تعداد مولکول ها، تعداد برخورد آن ها با دیواره ی ظرف افزایش

  می یابد.

  2) جنبش و حرکت مولکول های گاز:

  هر چه دمای گاز بیش تر باشد، انرژی جنبشی مولکول های گاز بیش تر شده و فشار آن افزایش پیدا می کند.

  سید ابوالقاسم آل داود

  جمعه 28 مرداد‌ماه سال 1390 ساعت 06:01 ب.ظ

  نظرات 51 + ارسال نظر [ بدون نام ]

  شنبه 2 اردیبهشت‌ماه سال 1391 ساعت 10:48 ب.ظ

  فردا امتحان فیزیک دارم. مطلب عالی بود.مرسی

  م

  دوشنبه 14 اسفند‌ماه سال 1391 ساعت 03:25 ب.ظ

  عالی بود نسترن

  پنج‌شنبه 11 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 12:02 ب.ظ

  20 افرین بر شما علی

  جمعه 22 آذر‌ماه سال 1392 ساعت 12:25 ق.ظ

  خدا پدر و مادرتو بیامرزه

  مهدی

  سه‌شنبه 26 آذر‌ماه سال 1392 ساعت 08:46 ب.ظ

  خوب بود با مطالب یه پاور پوینت خوب ساختم

  محمد

  جمعه 29 آذر‌ماه سال 1392 ساعت 03:47 ب.ظ

  عالی بود. محمد

  جمعه 29 آذر‌ماه سال 1392 ساعت 04:21 ب.ظ

  دمت گرم نرگس

  جمعه 29 آذر‌ماه سال 1392 ساعت 04:26 ب.ظ

  http://narges3300.blogfa.com

  اگه میشه فشار مایعات در یک چکمه ی پر از اب رو هم بذار

  محمد

  منبع : mercury.blogsky.com

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 8 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید