این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  قران نهم درس نهم جلسه دوم

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  قران نهم درس نهم جلسه دوم را از این سایت دریافت کنید.

  جواب فعالیت های درس 9 قرآن نهم

  جواب فعالیت های درس ۹ قرآن نهم / گام به گام و جواب انس با قرآن و فعالیت های صفحه ۸۸ و ۸۹ و ۹۱ و ۹۲ درس نهم آموزش قرآن پایه نهم

  جواب فعالیت های درس 9 قرآن نهم

  نوشته : HamGamDars تعداد نظرات : 44

  جواب فعالیت های درس 9 قرآن نهم

  گام به گام درس نهم قرآن نهم

  نام درس : درس نهم | موضوع : گام به گام | پایه نهم

  گام به گام درس نهم قرآن نهم

  گام به گام قرآن نهم

  جواب فعالیت های درس 9 قرآن نهم / گام به گام و جواب انس با قرآن و فعالیت های صفحه 88 و 89 و 91 و 92 درس نهم آموزش قرآن پایه نهم

  جواب صفحه ۸۸ قرآن نهم

  جواب انس با قرآن و فعالیت های درس نهم جلسه اول

  فعالیت اول: جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

  توکّل می کند، اندازه، قرار می دهد، محل خروج

  1-یَتَّقِ(یَتَّقی) تقوا داشته باشد 5-یَحتَسِب گمان می کند2-یَجعَلُ قرار می دهد 6-یَتَوَکَّلُ توکّل می کند3-مَخرَج راه نجات، محل خروج 7-حَسبُ کافی است4-حَیثُ جا، هرکجا 8-قَدر اندازهجواب فعالیت دوم درس ۹ قرآن نهم: ترکیب های زیر را معنا کنید.1 .وَ مَن یَتَّقِ الله: و هرکس تقوا خدا را پیشه کند2 .یَجعَل لَهُ مَخرَجًا: قرار دهد برای او راه نجاتی3 .وَ یَرزُقهُ: و روزی دهد او را4 .مِن حَیثُ الیَحتَسِبُ: از جایی که گمان نمی کند5 .وَ مَن یَتَوَکَّل عَلَی الله: و هر کس توکل کند بر خدا6 .فَهُوَ حَسبُهُ: پس او کافی است وی را7 .قَد جَعَلَ الله: قطعاً قرار داد خدا8 .لِکُلِّ شَیءٍ قَدرًا: برای هر چیزی اندازه ای

  جواب انس با قران در خانه صفحه ۸۹ قرآن نهم

  جواب انس با قرآن درس ۹ قرآن نهم: ترجمه این عبارت ها از سوره ی طلاق را کامل کنید.1 .وَ مَن یَتَّقِ الله یَجعَل لَهُ مَخرَجًا:

  و هرکس تقوای خدا را پیشه کند، قرار دهد برای او راه نجاتی.

  2 .وَ یَرزُقهُمِن حَیثُ الیَحتَسِبُ:

  و روزی دهد او را از جایی که گمان نمی کند.

  3 .وَ مَن یَتَوَکَّل عَلَی الله فَهُوَ حَسبُهُ:

  و هرکس توکل کند بر خدا، پس او کافی است وی را.

  4 .إِنَّ الله بالِغُ اَمرِهِ:

  قطعاً خداوند کار و خواست خود را به انجام می رساند.

  5 .قَد جَعَلَ الله لِکُلِّ شَیءٍ قَدرًا:

  قطعاً قرار داد خدا برای هر چیزی اندازه ای.

  ج ـ با مراجعه به صفحه ٩ قرآن کریم، آیه ۱۱ سوره طلاق را بهطور کامل ترجمه کنید. معنای کدام یک از کلمات این آیه را نمیدانید؟ آیا میتوانید معنای اینگونه کلمات را با توجه به سایر کلمات هر جمله، حدس بزنید.۱ -یَتلوا: تالوت می کند ۲ -مُبیَنت: روشن۳ -یُدخِلهُ: داخل می کند او را ۴ -لِیُخرِجَ: تا خارج کندد ـ در آیات صفحه ۵۵٧ چند پیام قرآنی آمده است؟ یکی از این پیامها بیانگر هدایت خاص خداوند است. آن را یافته، همراه با ترجمه بنویسید. وَ مَن یُؤْمِن بِاللََّهِ یَهْدِ قَلْبَهُهر کس ایمان آورد به خدا هدایت می‌کند قلبش را

  جواب صفحه ۹۱ قرآن نهم

  جواب انس با قرآن و فعالیت های درس نهم جلسه دوم

  فعالیت اول: جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

  می شنیدیم، دست، اندیشه و درک می کنیم، یا، مرگ

  1-یَد دست، جمع: اَیدی 5-کُنّا نَسمَعُ  گوش شنوا داشتیم، می شنیدیم2-مَوت مرگ 6-اَو یا3-یَبلو می آزماید 7-نَعقِلُ  اندیشه و درک می کنیم4-اَیّ کدام، کدام یک 8-سَعیر دوزخ، آتش فروزانجواب فعالیت دوم درس 9 قرآن نهم: ترکیب های زیر را معنا کنید.1 .بِیَدِهِ المُلکُ: به دست اوست فرمانروایی2 .خَلَقَ المَوتَ وَ الحَیوهَ: آفرید مرگ و زندگی را3 .لِیَبلُوَکُم: تا بیازماید شما را4 .اَیُّکُم: کدام یک از شما5 .العَزیزُ الغَفُورُ: شکست ناپذیر و بسیار آمرزنده6 .لَو کُنّا نَسمَعُ: اگر می شنیدیم7 .اَو نَعقِلُ: یا اندیشه و درک می کردیم8 .ما کُنّا: نبودیم9 .اَصحابِ السَّعبرِ: اهل دوزخ

  جواب انس با قران در خانه صفحه ۹۲ قرآن نهم

  جواب انس با قرآن درس 9 قرآن نهم: ترجمه آیات سوره ی ملک را کامل کنید.1 .تَبارَکَ الَّذی بِیَدِهِ:

  پر خیر و برکت است کسی که به دست اوست فرمانروایی.

  2 .وَ هُوَ عَلَی کُلِّ شَیءٍ قَدیرٌ:

  و او بر هر چیزی تواناست.

  3 .اَلَّذی خَلَقَ المَوتَ وَ الحَیوهَ:

  کسی که آفرید مرگ و زندگی را.

  4 .لِیَبلُوَکُم اَیُّکُم اَحسَنُ عَمَلًا:

  تا بیازماید کدام یک از شما عمل بهتری دارد.

  5 .وَ هُوَ العَزیزُ الغَفُورُ:

  و او شکست ناپذیر و بسیار آمرزنده است.

  6 .قالُوا لَو کُنّا نَسمَعُ اَو نَعقِلُ:

  گفتند اگر می شنیدیم یا اندیشه و درک می کردیم.

  7 .ما کُنّا فِی اَصحابِ السَّعیرِ:

  نبودیم در(میان) اهل دوزخ.

  ج ـ از صفحه ۵۶۳ قرآن کریم چند عبارت آشنا بیابید و معنای هر یک را همراه آن بنویسید.

  إِنَّهُ بِکُلِّ شَیْءٍ بَصِیرٌ : که او به احوال همه موجودات کاملا بیناست.

  د ـ در صفحه ۵۶۴ قرآن کریم در آیه مشهوری، پیامبر اکرم به داشتن صفت بسیار ارزشمندی توصیف شده است. این آیه را بیابید و به عنوان پیام قرآنی، همراه با معنای آن بنویسید. خوب است این آیه را حفظ کنید. ما در این ویژگی چه نسبتی با پیامبر خود داریم؟ مولوی در تمثیل زیبایی میگوید:

  منبع : hamgamdars.com

  گام به گام درس 9 قرآن نهم

  گام به گام درس 9 قرآن نهم شامل جواب تمام سوالات درس 9 قرآن نهم

  گام به گام درس 9 قرآن نهم

  حل تمرین فصل درس مورد نظر خود را انتخاب کنید

  پاسخ فعالیت درس9 قرآن نهم - بخش اول

  حل تمرین ها و پاسخ فعالیت ها، مفاهیم و انس با قران درس9 قران پایه نهم

  جواب انس با قرآن درس9 قرآن نهم - بخش اول

  حل تمرین ها و پاسخ فعالیت ها، مفاهیم و انس با قران درس9 قران پایه نهم

  پاسخ فعالیت درس9 قرآن نهم بخش دوم

  حل تمرین ها و پاسخ فعالیت ها، مفاهیم و انس با قران درس9 قران پایه نهم

  جواب انس با قرآن درس9 قرآن نهم بخش دوم

  حل تمرین ها و پاسخ فعالیت ها، مفاهیم و انس با قران درس9 قران پایه نهم

  دیگر محتواهای این درس

  ویدئو قرآن نهم جزوه قرآن نهم نمونه سوال قرآن نهم

  منبع : paadars.com

  جواب فعالیت های درس 9 قرآن نهم

  جواب فعالیت های درس 9 قرآن نهم گام به گام درس نهم قرآن نهم نام درس : درس نهم | موضوع : گام به گام

  جواب فعالیت های درس 9 قرآن نهم

  نویسنده: مدیر سایت

  تاریخ انتشار: آوریل 20, 2021

  تعداد دیدگاه ها: بدون دیدگاه

  دسته بندی: آموزش های درسی

  جواب فعالیت های درس 9 قرآن نهم

  گام به گام درس نهم قرآن نهم

  نام درس : درس نهم | موضوع : گام به گام | پایه نهم

  گام به گام درس نهم قرآن نهم

  گام به گام قرآن نهم

  جواب فعالیت های درس 9 قرآن نهم / گام به گام و جواب انس با قرآن و فعالیت های صفحه 96 و 97 و 99 و 100 و 101 درس نهم آموزش قرآن پایه نهم

  جواب انس با قرآن و فعالیت های درس نهم جلسه اول

  فعالیت اول: جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

  نوشته های مشابه

  جواب فعالیت های درس 1 قرآن نهم

  جواب فعالیت های درس 2 قرآن نهم

  جواب فعالیت های درس 3 قرآن نهم

  جواب فعالیت های درس 4 قرآن نهم

  توکّل می کند، اندازه، قرار می دهد، محل خروج

  1-یَتَّقِ(یَتَّقی) تقوا داشته باشد 5-یَحتَسِب گمان می کند2-یَجعَلُ قرار می دهد 6-یَتَوَکَّلُ توکّل می کند3-مَخرَج راه نجات، محل خروج 7-حَسبُ کافی است4-حَیثُ جا، هرکجا 8-قَدر اندازهجواب فعالیت دوم درس ۹ قرآن نهم: ترکیب های زیر را معنا کنید.1 .وَ مَن یَتَّقِ الله: و هرکس تقوا خدا را پیشه کند2 .یَجعَل لَهُ مَخرَجًا: قرار دهد برای او راه نجاتی3 .وَ یَرزُقهُ: و روزی دهد او را4 .مِن حَیثُ الیَحتَسِبُ: از جایی که گمان نمی کند5 .وَ مَن یَتَوَکَّل عَلَی الله: و هر کس توکل کند بر خدا6 .فَهُوَ حَسبُهُ: پس او کافی است وی را7 .قَد جَعَلَ الله: قطعاً قرار داد خدا8 .لِکُلِّ شَیءٍ قَدرًا: برای هر چیزی اندازه ایجواب انس با قرآن درس ۹ قرآن نهم: ترجمه این عبارت ها از سوره ی طلاق را کامل کنید.1 .وَ مَن یَتَّقِ الله یَجعَل لَهُ مَخرَجًا:

  و هرکس تقوای خدا را پیشه کند، قرار دهد برای او راه نجاتی.

  2 .وَ یَرزُقهُمِن حَیثُ الیَحتَسِبُ:

  و روزی دهد او را از جایی که گمان نمی کند.

  3 .وَ مَن یَتَوَکَّل عَلَی الله فَهُوَ حَسبُهُ:

  و هرکس توکل کند بر خدا، پس او کافی است وی را.

  4 .إِنَّ الله بالِغُ اَمرِهِ:

  قطعاً خداوند کار و خواست خود را به انجام می رساند.

  5 .قَد جَعَلَ الله لِکُلِّ شَیءٍ قَدرًا:

  قطعاً قرار داد خدا برای هر چیزی اندازه ای.

  جواب انس با قرآن و فعالیت های درس نهم جلسه دوم

  فعالیت اول: جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

  می شنیدیم، دست، اندیشه و درک می کنیم، یا، مرگ

  1-یَد دست، جمع: اَیدی 5-کُنّا نَسمَعُ  گوش شنوا داشتیم، می شنیدیم2-مَوت مرگ 6-اَو یا3-یَبلو می آزماید 7-نَعقِلُ  اندیشه و درک می کنیم4-اَیّ کدام، کدام یک 8-سَعیر دوزخ، آتش فروزانجواب فعالیت دوم درس 9 قرآن نهم: ترکیب های زیر را معنا کنید.1 .بِیَدِهِ المُلکُ: به دست اوست فرمانروایی2 .خَلَقَ المَوتَ وَ الحَیوهَ: آفرید مرگ و زندگی را3 .لِیَبلُوَکُم: تا بیازماید شما را4 .اَیُّکُم: کدام یک از شما5 .العَزیزُ الغَفُورُ: شکست ناپذیر و بسیار آمرزنده6 .لَو کُنّا نَسمَعُ: اگر می شنیدیم7 .اَو نَعقِلُ: یا اندیشه و درک می کردیم8 .ما کُنّا: نبودیم9 .اَصحابِ السَّعبرِ: اهل دوزخجواب انس با قرآن درس 9 قرآن نهم: ترجمه آیات سوره ی ملک را کامل کنید.1 .تَبارَکَ الَّذی بِیَدِهِ:

  پر خیر و برکت است کسی که به دست اوست فرمانروایی.

  2 .وَ هُوَ عَلَی کُلِّ شَیءٍ قَدیرٌ:

  و او بر هر چیزی تواناست.

  3 .اَلَّذی خَلَقَ المَوتَ وَ الحَیوهَ:

  کسی که آفرید مرگ و زندگی را.

  4 .لِیَبلُوَکُم اَیُّکُم اَحسَنُ عَمَلًا:

  تا بیازماید کدام یک از شما عمل بهتری دارد.

  5 .وَ هُوَ العَزیزُ الغَفُورُ:

  و او شکست ناپذیر و بسیار آمرزنده است.

  6 .قالُوا لَو کُنّا نَسمَعُ اَو نَعقِلُ:

  گفتند اگر می شنیدیم یا اندیشه و درک می کردیم.

  7 .ما کُنّا فِی اَصحابِ السَّعیرِ:

  نبودیم در(میان) اهل دوزخ.

  برچسب ها: جواب فعالیت های قرآن نهم

  منبع : sepandjam.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 12 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید