در حال پالایش مطالب میباشیم تا اطلاع ثانوی مطلب قرار نخواهد گرفت.
  توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  مثلثی که دو زاویه تند آن باهم برابرند و زاویه دیگر آن دو برابر زاویه های تند است چه نام دارد

  1 بازدید

  مثلثی که دو زاویه تند آن باهم برابرند و زاویه دیگر آن دو برابر زاویه های تند است چه نام دارد را از سایت پشتوک دریافت کنید.

  مثلث متساوی‌الساقین

  مثلث قائم‌الزاویه

  دانش ریاضی

  دانش ریاضی

  مثلث

  مثلث یعنی سه گوشه ، هر سطح سه گوشه ، سه کرده شده

  در ریاضی

  اگر سه نقطه  غیر واقع بر یک خط راست را دو به دو به هم وصل کنیم شکلی بدست می آید که آن را مثلث می گویند

  اجزای اصلی مثلث

  سه نقطه C , B , A  را رأس های مثلث و سه ضلعی BC, AC , AB  را اضلاع مثلث می گویند .

  سه ضلع و سه زاویه از اجزای اصلی مثلث می باشند

  اجزای فرعی مثلث :

  ارتفاع : پاره خطی که از رأس مثلث به ضلع مقابل آن عمود شود .

  نیم ساز : پاره خطی که زاویه مثلث را نصف کند و به ضلع مقابل آن محدود باشد .

  میانه : پاره خطی که رأس مثلث را به وسط ضلع مقابل آن وصل  کند

  عمود منصف : عمود منصف هر ضلع مثلث خطی  است که از وسط آن بگذرد و بر آن عمود باشد .

  انواع مثلت :

  مثلث متساوی الساقین: مثلثی که دو ضلع آن مساوی باشند . این دو ضلع مساوی را ساق و محل برخورد دو ساق را راس مثلث متساوی الساقین می نامند . ضلع سوم قاعده نام دارد .

   مثلث متساوی الاضلاع: مثلثی که سه ضلع آن مساوی باشند .

  مثلث قائم الزاویه: مثلثی که یک زاویه آن قائمه باشد .

  ضلع مقابل به زاویه قائمه را وتر گویند .

  BC  وتر مثلث قائم الزاویه ABC  است.

  حالت های تساوی دو مثلث: دو مثلث در حالت های زیر با هم برابرند :

  حالت اول: دو ضلع و زاویه بین آن ها از یک مثلث با دو ضلع و زاویه بین آنها از مثلث دیگر نظیر نظیر مساوی باشند

  حالت دوم:دو زاویه و ضلع بین آنها از یک مثلث با دو زاویه و ضلع بین آنها از مثلث دیگر نظیر نظیر مساوی باشند .

  حالت سوم: سه ضلع از یک مثلث با سه  ضلع متناظر از مثلث دیگر مساوی باشند

  علاوه بر سه حالت تساوی مثلث ها که در سال اول راهنمایی گفته شده است ، می توان تساوی دو مثلث قائم الزاویه را در دو حالت دیگر نیز بررسی کرد .

  1- وتر و یک زاویه تند (حاده):

  اگر وتر یک زاویه تند (حاده) از مثلث قائم الزاویه ای با وتر یک زاویه ی تند (حاده) از مثلث قائم الزاویه دیگری مساوی باشند ، آن دو مثلث مساوی اند .

  دو مثلث قائم الزاویه یABC  وَAَBَC را با توجه به اینکه         می باشد را در نظر بگیرید .

  از راه انطباق می توان مساوی بودن این دو مثلث را بررسی کرد .

  اگر مثلثَAَBَC را طوری رویABC  قرار دهیم که زاویه ی َB بر زاویه ی B و وتر َBَC بر وتر BC منطبق شود، مشاهده می کنیم که دو مثلث بر هم منطبق می شوند .

  2- وتر و یک ضلع:

  اگر وتر و یک ضلع مثلث قائم الزاویه ای با وتر و یک ضلع مثلث قائم الزاویه دیگری مساوی باشند ، آن دو مثلث قائم الزاویه با هم مساویند .

  دو مثلث قائم الزاویه ی ABC وَAَBَCرا با توجه به اینکه می باشد را در نظر بگیرید:

    

  با توجه به اینکه نقطه C  روی عمود CA  قرار دارد و از دو سر پاره خط َBB به یک فاصله است . می توان گفتC یک نقطه از عمود منصف پاره خط َBB است بنابراین CA عمود منصف پاره خط َBB می باشد و می توان نوشت:

  َ BA = AB

  می دانیم : اگر دو مثلث دارای سه ضلع مساوی باشند با هم مساویند به این ترتیب می توان نوشت :  

  مجموع زاویه های هر مثلث 180 درجه است .

  زاویه ی خارجی مثلث :

  اگر یکی از ضلع های مثلثی را امتداد دهیم ، امتداد این ضلع با ضلع دیگر مثلث زاویه ای را تشکیل می دهد که آن را زاویه خارجی مثلث می نامیم.

  مثال:  در شکل مقابل A2 یک زاویه ی خارجی از مثلث ABC است


  نکته:

  1-  در مثلث قائم الزاویه ضلع مقابل به زاویه ی 30 درجه اندازه وتر است


  تست:
  1_با توجه به شکل زیر اندازه ی زاویه ی1 C و  1 B به ترتیب با کدام گزینه برابر است .  2_با توجه به شکل مقدار x برابر است با


  3_در شکل مقابل اگر BC = ۵۰cm ، طول AH کدام است؟  4_ در شکل زیر زاویه    چند در جه است ؟


  منبع مطلب : maths7.blogsky.com

  مدیر محترم سایت maths7.blogsky.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  maya : متساوی الساقین

  امیرعلی : مثلثی که دو زاویه تند آن باهم برابرند و زاویه دیگر آن دو برابر زاویه های تند است چه نام دارد

  maya : مثلثی که دو زاویه ی تند آن با هم برابرند و زاویه ی دیگر آن دو برابر زاویه های تند است متساوی الساقین نام دارد

  ناشناس : جواب

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 9 ماه قبل
  0

  متساوی الساقین

  ملیکا 9 ماه قبل
  -2

  مثلثی که دوزاویه ی تند آن باهم برابرند و زاویه ی دیگران دوبرابرزاویه های تند است چه نام دارد

  1
  ساناز احمدی 9 ماه قبل

  خوبه عالی

  آرزو 9 ماه قبل
  2

  متساوی الساقین

  ناشناس 9 ماه قبل
  1

  مثلثی که دو زاویه ی تنو ان باهم برابرند وزاویه دیگر ان دو برابر زاویه های تند است چه نام دارد

  0
  بنیامین 9 ماه قبل

  مثلثی که دو زاویه تند ان با هم برابرند و زاویه دیگر ان دو برابر زاویه تند باشد چه نام دارد

  2
  رادین 9 ماه قبل

  مثلثی که دو زاویه تند آن با هم برابر و زاویه دیگر آن دو برابر زاویا های تند آن است

  ناشناس 9 ماه قبل
  -1

  من‌زدم‌جوابش‌نیست‌فقط ‌انترنتم‌رو‌کم‌میکنم

  maya 9 ماه قبل
  5

  متساوی الساقین

  maya 9 ماه قبل
  3

  مثلثی که دو زاویه ی تند آن با هم برابرند و زاویه ی دیگر آن دو برابر زاویه های تند است متساوی الساقین نام دارد

  ناشناس 9 ماه قبل
  0

  لطفا یگین

  امیرعلی 9 ماه قبل
  3

  مثلثی که دو زاویه تند آن باهم برابرند و زاویه دیگر آن دو برابر زاویه های تند است چه نام دارد

  3
  ناشناس 9 ماه قبل

  جواب

  2
  زهرا 9 ماه قبل

  مثلثی که دوزاویه ی تندباهم برابرندوزاویه ی دیگران دوبرابرزاویه های تند است چه نام دارد

  مهدی 10 ماه قبل
  1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید