این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  مثلثی که دو زاویه تند آن باهم برابرند و زاویه دیگر آن دو برابر زاویه های تند است چه نام دارد

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  maya

  متساوی الساقین

  امیرعلی

  مثلثی که دو زاویه تند آن باهم برابرند و زاویه دیگر آن دو برابر زاویه های تند است چه نام دارد

  maya

  مثلثی که دو زاویه ی تند آن با هم برابرند و زاویه ی دیگر آن دو برابر زاویه های تند است متساوی الساقین نام دارد

  ناشناس

  جواب

  مثلثی که دو زاویه تند آن باهم برابرند و زاویه دیگر آن دو برابر زاویه های تند است چه نام دارد را از سایت پشتوک دریافت کنید.

  مثلث متساوی‌الساقین

  مثلث قائم‌الزاویه

  دانش ریاضی

  دانش ریاضی

  مثلث

  مثلث یعنی سه گوشه ، هر سطح سه گوشه ، سه کرده شده

  در ریاضی

  اگر سه نقطه  غیر واقع بر یک خط راست را دو به دو به هم وصل کنیم شکلی بدست می آید که آن را مثلث می گویند

  اجزای اصلی مثلث

  سه نقطه C , B , A  را رأس های مثلث و سه ضلعی BC, AC , AB  را اضلاع مثلث می گویند .

  سه ضلع و سه زاویه از اجزای اصلی مثلث می باشند

  اجزای فرعی مثلث :

  ارتفاع : پاره خطی که از رأس مثلث به ضلع مقابل آن عمود شود .

  نیم ساز : پاره خطی که زاویه مثلث را نصف کند و به ضلع مقابل آن محدود باشد .

  میانه : پاره خطی که رأس مثلث را به وسط ضلع مقابل آن وصل  کند

  عمود منصف : عمود منصف هر ضلع مثلث خطی  است که از وسط آن بگذرد و بر آن عمود باشد .

  انواع مثلت :

  مثلث متساوی الساقین: مثلثی که دو ضلع آن مساوی باشند . این دو ضلع مساوی را ساق و محل برخورد دو ساق را راس مثلث متساوی الساقین می نامند . ضلع سوم قاعده نام دارد .

   مثلث متساوی الاضلاع: مثلثی که سه ضلع آن مساوی باشند .

  مثلث قائم الزاویه: مثلثی که یک زاویه آن قائمه باشد .

  ضلع مقابل به زاویه قائمه را وتر گویند .

  BC  وتر مثلث قائم الزاویه ABC  است.

  حالت های تساوی دو مثلث: دو مثلث در حالت های زیر با هم برابرند :

  حالت اول: دو ضلع و زاویه بین آن ها از یک مثلث با دو ضلع و زاویه بین آنها از مثلث دیگر نظیر نظیر مساوی باشند

  حالت دوم:دو زاویه و ضلع بین آنها از یک مثلث با دو زاویه و ضلع بین آنها از مثلث دیگر نظیر نظیر مساوی باشند .

  حالت سوم: سه ضلع از یک مثلث با سه  ضلع متناظر از مثلث دیگر مساوی باشند

  علاوه بر سه حالت تساوی مثلث ها که در سال اول راهنمایی گفته شده است ، می توان تساوی دو مثلث قائم الزاویه را در دو حالت دیگر نیز بررسی کرد .

  1- وتر و یک زاویه تند (حاده):

  اگر وتر یک زاویه تند (حاده) از مثلث قائم الزاویه ای با وتر یک زاویه ی تند (حاده) از مثلث قائم الزاویه دیگری مساوی باشند ، آن دو مثلث مساوی اند .

  دو مثلث قائم الزاویه یABC  وَAَBَC را با توجه به اینکه         می باشد را در نظر بگیرید .

  از راه انطباق می توان مساوی بودن این دو مثلث را بررسی کرد .

  اگر مثلثَAَBَC را طوری رویABC  قرار دهیم که زاویه ی َB بر زاویه ی B و وتر َBَC بر وتر BC منطبق شود، مشاهده می کنیم که دو مثلث بر هم منطبق می شوند .

  2- وتر و یک ضلع:

  اگر وتر و یک ضلع مثلث قائم الزاویه ای با وتر و یک ضلع مثلث قائم الزاویه دیگری مساوی باشند ، آن دو مثلث قائم الزاویه با هم مساویند .

  دو مثلث قائم الزاویه ی ABC وَAَBَCرا با توجه به اینکه می باشد را در نظر بگیرید:

    

  با توجه به اینکه نقطه C  روی عمود CA  قرار دارد و از دو سر پاره خط َBB به یک فاصله است . می توان گفتC یک نقطه از عمود منصف پاره خط َBB است بنابراین CA عمود منصف پاره خط َBB می باشد و می توان نوشت:

  َ BA = AB

  می دانیم : اگر دو مثلث دارای سه ضلع مساوی باشند با هم مساویند به این ترتیب می توان نوشت :  

  مجموع زاویه های هر مثلث 180 درجه است .

  زاویه ی خارجی مثلث :

  اگر یکی از ضلع های مثلثی را امتداد دهیم ، امتداد این ضلع با ضلع دیگر مثلث زاویه ای را تشکیل می دهد که آن را زاویه خارجی مثلث می نامیم.

  مثال:  در شکل مقابل A2 یک زاویه ی خارجی از مثلث ABC است


  نکته:

  1-  در مثلث قائم الزاویه ضلع مقابل به زاویه ی 30 درجه اندازه وتر است


  تست:
  1_با توجه به شکل زیر اندازه ی زاویه ی1 C و  1 B به ترتیب با کدام گزینه برابر است .  2_با توجه به شکل مقدار x برابر است با


  3_در شکل مقابل اگر BC = ۵۰cm ، طول AH کدام است؟  4_ در شکل زیر زاویه    چند در جه است ؟


  منبع مطلب : maths7.blogsky.com

  مدیر محترم سایت maths7.blogsky.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  اسرا 11 ماه قبل
  1

  سلام مثلثی که دوزاویه ۰۰۰جواب ؟ مساویل ساقین

  ناشناس 2 سال قبل
  0

  من درودذمن

  ناشناس 2 سال قبل
  -1

  من درودذمن

  سهیل 2 سال قبل
  0

  مثلث قائم الزاویه متساوی والساقین، چون دو تا زاویه تندش میشه 45 درجه، زاویه راستشم که 90 درجه میشه دوبرابر زوایای تند میشه

  ناشناس 2 سال قبل
  1

  متساوی الساقین

  ملیکا 2 سال قبل
  -2

  مثلثی که دوزاویه ی تند آن باهم برابرند و زاویه ی دیگران دوبرابرزاویه های تند است چه نام دارد

  1
  ساناز احمدی 2 سال قبل

  خوبه عالی

  آرزو 2 سال قبل
  2

  متساوی الساقین

  ناشناس 2 سال قبل
  1

  مثلثی که دو زاویه ی تنو ان باهم برابرند وزاویه دیگر ان دو برابر زاویه های تند است چه نام دارد

  0
  بنیامین 2 سال قبل

  مثلثی که دو زاویه تند ان با هم برابرند و زاویه دیگر ان دو برابر زاویه تند باشد چه نام دارد

  1
  رادین 2 سال قبل

  مثلثی که دو زاویه تند آن با هم برابر و زاویه دیگر آن دو برابر زاویا های تند آن است

  ناشناس 2 سال قبل
  -1

  من‌زدم‌جوابش‌نیست‌فقط ‌انترنتم‌رو‌کم‌میکنم

  ناشناس 2 سال قبل
  1

  متساوی الساقین

  maya 2 سال قبل
  5

  متساوی الساقین

  maya 2 سال قبل
  3

  مثلثی که دو زاویه ی تند آن با هم برابرند و زاویه ی دیگر آن دو برابر زاویه های تند است متساوی الساقین نام دارد

  ناشناس 2 سال قبل
  0

  لطفا یگین

  امیرعلی 2 سال قبل
  3

  مثلثی که دو زاویه تند آن باهم برابرند و زاویه دیگر آن دو برابر زاویه های تند است چه نام دارد

  3
  ناشناس 2 سال قبل

  جواب

  0
  علی 2 سال قبل

  متساوی الساقین است

  2
  زهرا 2 سال قبل

  مثلثی که دوزاویه ی تندباهم برابرندوزاویه ی دیگران دوبرابرزاویه های تند است چه نام دارد

  مهدی 2 سال قبل
  1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای پاسخ کلیک کنید