در حال پالایش مطالب میباشیم تا اطلاع ثانوی مطلب قرار نخواهد گرفت.
  توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  معنی به جان زنده دلان سعدیا که ملک وجود نیرزد آنکه دلی را ز خود بیازاری چند جمله است

  1 بازدید

  معنی به جان زنده دلان سعدیا که ملک وجود نیرزد آنکه دلی را ز خود بیازاری چند جمله است را از سایت پشتوک دریافت کنید.

  گنجور » سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۲۳

  محمد هادی مرادی نوشته:

  در نسخه مصحح شادروان دکتر یوسفی بیت سوم غزل چنین است :

  زبانِ خاک که داند که خامُشانِ لحد به صد هزار زبان در حدیث وگفتارند

  واین یک شاه بیت است

  👆☹

  منبع مطلب : ganjoor.net

  مدیر محترم سایت ganjoor.net لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  ادبیات متوسطه ی اول طرقبه

  1- با مرتب کردن واژه های زیر، جمله را مرتب کنید.

  معرقت- درون- چشمه های – از- سر – باز – خواهند کرد- من

  2-بیت ها و عبارت های زیر، از چند جمله تشکیل شده است؟

  الف) برای فراگرفتن و فهمیدن و به ویژه برای کشف کردن ، سری به طبیعت روستا زدم .

  ب) گفت: " جان پدر، تو نیز اگر بخفتی ، به از آن که در پوستین خلق افتی."

  پ) گه از دیوار سنگ آمد گه از در.....

  ت)معطر بود و خوب و دل پذیری          بدو گفتم که مشکی یا عبیری ؟

  که از بوی دلاویز تو مستم .

  ث)به جان زنده دلان سعدیا که ملک وجود      نیرزد آن که دلی را ز خود بیازاری

  ج)بر کسی این در مکن زنهار باز    

  چ)کاش روزی به کام خود برسید ..........

  3-در 'گزینه های زیر ، هر کدام تشبیه به کار نرفته است ، خط بزنید.

  الف) چشمه های معرفت                  

   ب) رشته دوستی

   پ)برق خوش حالی  

     ت)هم چون مرواریدی در صدف   

      ث)نام تو کلید هر چه بستند      

      ج)هر ورقش دفتری است معرفت کردگار 

     چ)زندگی بر تو می زند لبخند 

    ح)تورا توش هنر می باید آموخت  

  4-جمله " هوابارانی است " به کدام صورت خوانده نمی شود ؟

  الف) امری       ب) عاطفی       پ) پرسشی       ت) خبری

  5-در ابیات و عبارت های زیر ، کدام واژه ها شبکه معنایی به وجود آورده اند ؟ زیر آنها خط بکشید.

  الف) توی گلدسته های یک گنبد        روز و شب زایر حرم باشیم

  ب)معطر بود و خوب و دل پذیری          بدو گفتم که مشکی یا عبیری ؟

  که از بوی دلاویز تو مستم .

  6- با توجه به بیت زیر ، کدام واژه نهاد نیست؟

  گه از دیوار سنگ آمد گه از در       گهی سر پنجه خونین شد گهی سر

  الف) دیوار       ب) سر      پ) سرپنجه       ت) سنگ

  7-چه آرایه هایی در شعر زیر وجود دارد؟

  الف) واژه واژه /سطر سطر /فصل فصل / گیسوان من سفید می شوند / هم چنان که سطر سطر / صفحه های دفترم سیاه می شوند

  ب) نمودش بس که دور آن راه نزدیک     شدش گیتی به پیش چشم تاریک

  8- تاریخ ادبیات :

  الف) نویسنده و سینماگری که با داستان های کودک و نوجوان ، فعالیت های فرهنگی اشرا شروع کرد و نخستین کتابش را با نام خانه ای برای شب ، در سال 1341 نوشت..........نام داشت.

  ب)بیت زیر،از کدام شاعر است ؟ نام کتابش چیست؟

  این درختانند هم چون خاکیان      دست ها بر کرده اند از خاکدان

  9- نهاد ، فعل ، متمم، مفعول و مسند را در جمله های زیر مشخص کنید.

  الف) نهاد ها...................

  مثل یک شاخه گل جوانه بزن

  زنگ تفریح را که زنجره زد...

  بر درختی شکوفه ای خندید     در کتابی بهار معنا شد

  ب)متمم ها............................

   پدر را گفتم ....  

   یعنی که نمودند در آیینه صبح    کز عمر شبی گذشت و تو بی خبری

  زندگی همین لحظه هاست و از دست دادن فرصت ها جز غصه و اندوه چیزی به همراه ندارد.

  تو را پرواز بس زود است و دشوار     زنو کاران که خواهد کار بسیار؟

  برزگری پند به فرزند داد     کای پسر این پیشه پس از من توراست

  بر مردم چشم دیدن آموز  / پ) گفتم: " ای تن رنج از بهر خدای بکش "

  پ) مفعول ها: .............................................................

  تا توانی پیش کس مگشای راز / الهی دلی ده که در کار تو جان بازیم / تا معلم ز گرد راه رسید     گفت با چهره ای پر از خنده / مصحف عزیز بر کنار گرفته و ...../ گفت پیغمبر هر آن کو سر نهفت / یکی سر بر نمی دارد ..../هم قصه نانموده دانی /هجوم فتنه های آسمانی      مرا آموخت علم زندگانی / بر مردم چشم دیدن آموز  

  ت)-مسند ها .............................................................

  دانه ها چون در زمین پنهان شوند ........../ زو.د گردد با مراد خویش جفت  / روز و شب زایر حرم باشیم  /

  زندگی مجموعه ای از روزها و ماه ها و سال هاست   /نگردد شاخک بی بن برومند  / باز هم در کلاس غوغا شد   /

  یاد دارم که در ایام طفولیت ، متعبد و شب خیز بودم / متخصصان و دانشمندان خارجی مجبور شده اند که ....../

  نظامی در آرایش  صحنه های شعرش استاد بی نظیری است / هجوم فتنه های آسمانی      مرا آموخت علم زندگانی 

  10- منظور از عبارت " آینده با حرف ساخته نمی شود " چیست ؟ توضیح داده و شعری را که در این زمینه به یاد می آورید بگویید.

  11-معنی کنایی کدام گزینه نادرست است؟  روی آن خط بزنید. 

  الف) چشم از جهان فرو بست: به دنیا آمد       ب) چشم دوختن کنایه از دقیق شدن       پ) از کوره در رفتن کنایه از عصبانی شدن        ت) از زبان افتادن کنایه از ناتوانی در سخن گفتن      ث) بر باد مکن کنایه از تلف نکردن  

      ج) گره از کار دیگران گشودن کنایه از کمک کردن

  12-شعر ای مرغک و شعر علم زندگانی که هر دو از پروین اعتصامی هستند با هم مقایسه کرده و شباهت ها و تفاوت های آن را بگویید.

  13- معنی شعر و متن :

  الف) جهان جمله فروغ روی حق دان 

        حق اندر وی ز پیدایی است پنهان

  ب) به هر جا بنگرم کوه و در و دشت     نشان از قامت رعنا تو بینم 

  پ) گفتم: " ای تن رنج از بهر خدای بکش

   ت) همه شب دیده بر هم نبسته و ....

  ث) به جان زنده دلان سعدیا که ملک وجود

       نیرزد آن که دلی را زخود بیازاری .

  13-کدام دسته از فعل ها ، تماما اسنادی است؟

  الف) دید-باشد-گفت       ب)ایستاد-آمد-پرید

  پ)گشت-رفت- دید        ت)گردید-است-باد

  14-بهتراز هرچه هست در دنیا............................... مصراع دوم رااز خودتان بسازید.

  15 – مفرد نوابغ و وظایف چیست؟

  16-اگر بیت زیر،بیت آغاز یک شعر ده بیتی باشد ، قالب آن کدام است؟

  " روزی گذشت پادشهی از گذرگهی       فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خاست "

  الف)مثنوی       ب)قطعه         پ)چهارپاره       ت)رباعی     

  17-شخص و شمار فعل های عبارت زیر به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

  " دانش آموزان دوستش داشتند . همان گونه که وقتی رییس جمهور هم شد ، مردم اورا دوست داشتند."

  الف)سوم شخص مفرد- سوم شخص مفرد- سوم شخص مفرد

  ب)سوم شخص جمع- دوم شخص مفرد- سوم شخص جمع

  پ)سوم شخص جمع- سوم شخص مفرد-سوم شخص جمع

  ت) سوم شخص مفرد- سوم شخص مفرد –دوم شخص جمع

  18- معنی واژه های زیر را بنویسید.سپس دو واژه ساده و دو واژه غیر ساده از بین آن ها انتخاب کرده و بگویید.

  خرناسه-مویه-استحکامات- استقلال- کیمیا- اعظم- گیتی- اثنا- حک کردن- مصاحبت- تامل- بصیرت- استعداد- تحلیل- مطبوعات- رسانه ها- پارسایی-شب خیز- متعبد- فارغ- افق-گلدسته- مناره-زایر- هست کن- اساس-ترقی- ضریح- حجره- علامه- دارالشفا- حرم- شیفته- متواضع- مطهر- هی- عجوز-محفل- معظم-زنده دلان- تعالی- مشاعره- نوید-رزق- چمیدن

  19- نقش واژه هایی که زیر آن ها  خط کشیده شده  مشخص کنید.چه آرایه ادبی دارد؟.

  ای مرغک خرد ز آشیانه     پرواز کن و پریدن آموز

  20- این بیت یادآور کدام عبارت یا بیت  کتاب است؟

  " این همه نقش عجب بر درو دیوار وجود  

   هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار"

   21- قافیه را در بیت زیر معلوم کنید. 

  پرید از شاخکی بر شاخساری         گذشت از بامکی بر جوکناری

  منبع مطلب : adabiatejaleb.blogfa.com

  مدیر محترم سایت adabiatejaleb.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  ستی : خیلی چرتین من چی سرچ کردم چی اوردین😒😒😒😒

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ستی 4 ماه قبل
  4

  خیلی چرتین

  من چی سرچ کردم چی اوردین😒😒😒😒

  برای ارسال نظر کلیک کنید