این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  معنی بیت ای هست کن اساس هستی کوته ز درت دراز دستی

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  معنی بیت ای هست کن اساس هستی کوته ز درت دراز دستی را از سایت پشتوک دریافت کنید.

  معنی ستایش فارسی هفتم

    

  «ستایش»

  «یاد تو»

                      ای نام تو بهترین سرآغاز                 بی نام تو نامه کی کنم باز 

  سرآغاز: اول هر چیزی، شروع               نامه: در اینجا مقصود کتاب است. ( کتاب لیلی و مجنون)

  دانش های ادبی و زبانی: سرآغاز و باز کلمات قافیه هستند.

  ای ( خدا): ای حرف ندا. خدا منادا

  تعداد جمله: بیت سه جمله دارد. 1. ای (خدا) 2. نام تو بهترین سرآغاز (است) 3. بی نام تو نامه کی کنم باز؟

  مصراع دوم استفهام انکاری میباشد. گوینده مقصودش سوال پرسیدن نیست بلکه میخواهد خبر یا دستوری را با تأکید بیشتر بیان کند.

  معنی بیت: خدایا، نام تو بهترین نام برای شروع هر کاری است. من بدون نام تو، این کتاب ( لیلی و محنون) را شروع نمیکنم.

                          ای یاد تو مونس روانم                 جز نام تو نیست بر زبانم

   مونس: همدم، یار                    روان: روح، جان

   دانش های ادبی: روانم و زبانم کلمات قافیه هستند.  

  تعداد جمله: بیت سه جمله دارد. 1. ای ( خدا) 2. یاد تو مونس روانم ( است). 3. جز نام تو نیست بر زبانم.

  معنی بیت: خدایا، یاد تو همدم و یار روح و جان من است. به جز نام تو نام دیگری بر زبانم نمی آورم. 

  ( یاد تو آرامش بخش روح و روانم میباشد. من فقط تو را ستایش میکنم. 

                     ای کارگشای هر چه هستند                نام تو، کلید هر چه بستند

  کارگشا: حل کننده مشکلات، آسان کننده کارها 

  دانش های ادبی: هستند و بستند کلمات قافیه

  نام تو مانند کلید است. تشبیه میباشد. 

  تعداد جمله: سه جمله. 1. ای کارگشای هر چه هستند 2. نام تو کلید ( است) 3. هر چه بستند

  معنی بیت: ای برطرف کننده مشکلات همه موجودات، نام تو مانند کلیدی است که تمام درهای بسته را باز میکند.

                     ای هست کن اساس هستی               کوته ز درت درازدستی 

  هست کن: بوجود آورنده، آفریننده، پدید آورنده            اساس: پایه، بنیاد

  درازدستی: ستمگری، تجاوز، ظلم                کوته: مخفف کوتاه

  کلمات قافیه: هستی، درازدستی

  تعداد جمله: 1. ای هست کن اساس هستی 2. کوته ز درت درازدستی ( است) فعل است محذوف میباشد.

  معنی بیت: ای آفریننده جهان هستی، هر گونه ستم و تجاوزی به درگاه تو با شکست مواجه میگردد.

                      هم قصه نانموده، دانی               هم نامه نانوشته، خوانی  

  نانموده: پنهان، آشکار نشده

  کلمات قافیه: دانی، خوانی

  تعداد جمله: 1. مصراع اول  2. مصراع دوم

  معنی بیت: هم داستان آشکار نشده را می دانی و هم کتابی که نوشته نشده را می خوانی. ( از همه چیزهای پنهان باخبری).

                      هم تو، به عنایت الهی               آن جا، قدمم رسان که خواهی

  عنایت: لطف، توجه، احسان، بخشایش   

  کلمات قافیه: الهی، خواهی

  معنی بیت: باز تو با لطف و توجه خاص خدایی ات مرا به راهی که شایسته و سزاوار میدانی، هدایت کن. 

      از ظلمت خود، رهایی ام ده              با نور خود آشنایی ام ده

  ظلمت: تاریکی

  کلمات قافیه: رهایی ام، آشنایی ام

  این بیت ردیف نیز دارد. کلمه ده 

  هرگاه کلمه ای در پایان ابیات عیناً تکرار شود به آن کلمه ردیف میگویند.

  معنی بیت: مرا از تاریکیهای ( جهل، گمراهی) درونم نجات بده و با نور معرفت و روشنایی خودت آشنا کن.

  کلمه خود در مصراع اول اشاره به انسان یا شاعر دارد و در مصراع دوم مقصود خداوند میباشد.

  قالب شعر: این شعر در قالب مثنوی سروده شده است.

  از قالب مثنوی برای سرودن داستانها و مطالب طولانی استفاده میشود. زیرا هر بیت قافیه ای جداگانه دارد. به همین دلیل به آن مثنوی (دو تا دو تا) گفته می‌شود. از بزرگترین سروده‌های ادبیات پارسی که در قالب مثنوی سروده شده‌اند، شاهنامهٔ فردوسی می‌باشد.  

  از بزرگان مثنوی سرا میتوان به جامی، نظامی، مولانا و سعدی اشاره کرد. این قالب شعری خاص زبان فارسی است.

  شرح نثر خواجه عبدالله انصاری

  الهی، دلی ده که در کار تو جان بازیم؛ جانی ده که کار آن جهان سازیم.

  خدایا، به ما شجاعتی بده تا در راه تو جانمان را فدا کنیم. قدرتی عطا کن تا آخرتمان را بسازیم.( برای آخرت خود توشه جمع کنیم).

  دانایی ده که از راه نیفتیم، بینایی ده تا در چاه نیفتیم.

  آگاهی و دانشی بده که از راه راست دور نشویم و بصیرت و بینشی عطا کن تا گمراه نشویم. 

  ( منظور از راه در اینجا، راه راست و راه درست می باشد و منظور از چاه، گمراه شدن و گرفتار دامهای شیطانی شدن است. راه و چاه متضاد هستند)

  ( در چاه افتادن کنایه از گرفتار شدن است)

  دست گیر که دستاویز نداریم،

  کمک و یاریمان کن زیرا هیج یاری کننده و پشت و پناهی غیر از تو نداریم.

  (دستگیری کنایه از کمک کردن است)

  توفیق ده، تا در دین استوار شویم،

  به ما توفیق بده و کمک کن تا در راه دین تو ثابت قدم و محکم باشیم. (ایمانمان قوی و محکم باشد)

  نگاه دار تا پریشان نشویم.

  مراقب ما باش تا آشفته و پریشان حال نگردیم.

  کنایه:

     در لغت به معنی پوشیده سخن گفتن است. 

  سخنی که دارای دو معنی نزدیک و دور باشد. گوینده سخن را به نحوی بیان کند که ذهن خواننده یا شنونده به کمک معنی صریح و روشن نزدیک،  پی به معنی دور آن ببرد. درحقیقت معنای دور، مورد نظر گوینده یا نویسنده می باشد

  اگر بگوییم ( درِ خانه ی فلانی هیشه باز است، منظور این است که در آنجا رفت و آمد زیاد است.) 

  سفره ی خانه ی فلانی همیشه گسترده است یعنی مهمان نواز است .

  پا توی کفش کسی کردن کنایه از دخالت کردن در کار کسی است.

  دم به تله ندادن کنایه از گرفتار نشدن است . 

  منبع مطلب : shahabeadiban.blogfa.com

  مدیر محترم سایت shahabeadiban.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  هفتم - ستایش +درس اول

  ای نام تو بهترین سرآغاز           بی نام تو نامه کی کنم باز

        ای خدایی که نام تو بهترین آغاز برای هر کاری است ،من بدون ذکر نام تو این کتاب را باز نمی کنم.(بدون نام تو هیچ کاری را شروع نمیکنم.)

  ای یاد تو مونس روانم                                   جز نام تو نیست بر زبانم

       ای خدایی که نام و یاد تو همدم و همراه روح و جان من است،بجز نام تو نامی بر زبان من جاری نمیشود.

  ای کارگشای هرچه هستند                           نام تو کلید هر چه بستند.

       ای خدایی که برطرف کننده تمام مشکلات هستی،نام تو چون کلیدی است که هر در بسته ای را باز میکند.(تمام مشکلات را حل میکند.)

  ای هست کن اساس هستی         کوته ز درت دراز دستی

        ای خدایی که تمامجهان هستی را بوجود آورده ای، کسی نمیتواند در آفرینش تو دخالت کند و قصد ظلم و ستم نماید.

  هم قصه نانموده دانی        هم نامه نانوشته خوانی

        تو هم قصه ای را که هنوز گفته نشده را میدانی، و هم آنچه که هنوز نوشته نشده را میخوانی.( از همه چیز و حتی از آینده خبر داری.)

  هم تو به عنایت الهی     آنجا قدمم رسان که خواهی

      خدایا با لطف و توجه خودت مرا به جایی برسان که خواسته و اراده توست(مرا به هر جایی که صلاح می دانیبرسان.)

  از ظلمت خود رهایی ام ده      با نور خود آشنایی ام ده

      خدایا مرا از تاریکی های نادانی و جهل خودم رها کن و با نور هدایت و راهنمایی خودت آشنا کن.

  واژه ها:

  نامه: کتاب                        مونس: یار،همدم           روان: روح ،جان                        کارگشا:مشکل گشا حل کننده مشکلات      هست کن: آفریننده ،بوجود آورنده                       کوته: مخفف کوتاه                     نانموده: انجام نشده ،پنهان         نانوشته: نوشته نشده          عنایت: لطف و توجه ، بخشایش             ظلمت: تاریکی،گمراهی       دست آویز: بهانه ، وسیله (در اینجا پشت و پناه)         جان باختن: در راه کسی جان فدا کردن

       الهی دلی ده که در کارتوجان بازیم،جانی ده که کار آن جهان سازیم،دانایی ده که از راه نیفتیم،بینایی ده تا در چاه نیفتیم،دست گیر که دست آویز نداریم،توفیق ده تادر دین استوار شویم،نگاه دار تا پریشان نشویم.

        خدایا به ما توانایی و شجاعتی بده که بتوانیم جانمان را در راه توفدا کنیم،قدرت وتوانایی بده که برای آخرت خودتوشه جمع کنیم.دانشی عطا کن که راه راست راتشخیص بدهیم و بصیرت وبینش عطا کن تا چاه وموانع را بشناسیم و از آن حذر کنیم.دست مارا بگیر و کمکمان کن زیرا ما هیچ پشت وپناهی جز تو نداریم .به ما توفیق بده تا در راه دین ثابت قدم و محکم باشیمواز ما محافظت کن تا پریشان حال و سردر گم نگردیم.

      خواجه عبدالله انصاری معروف به پیرهراتعارف ونویسنده اواخر قرن چارم اوایل قرن پنجم مناجاتهای زیبای او در کتابی به نام مناجات نامه واثر معروف دیگراو الهی نامه میباشد.

  درس-1

  جهان جمله فرروغ روی حق دان                    حق اندر وی ز پیدایی است پنهان

  هر کدام از پدیده ها وجود خدا را نشان میدهد.(همه دنیا جلوه و نشانه ای از خداست)آثار وجود خداوند در همه جا و بسیار فراوان وجود دارد و با اینکه خدا پنهان است آثارش در همه جای دنیا آشکار است.

  شبنم از روی برگ گل برخاست                       گفت می خواهم آفتاب شوم

  ذره ذره به آسمان بروم                                      ابر باشم دوباره آب شوم

  قطره ی شبنم از روی برگ گل بلند شد و گفت: آرزوی من اینست که با آفتاب یکی شوم ، بخار شوم و به آسمان بروم و دوباره ابر شوم و به صورت باران به زمین بیایم.

  غنچه هم گفت : گر چه دل تنگم                 مثل لبخند باز خواهم شد

  با نسیم بهار و بلبل باغ                                 گرم راز و نیاز خواهم شد

  غنچه گفت :اگر چه من دلتنگم و گل برگهایم جمع شده اند.(بسته بودن گلبرگ های غنچه را به دلتنگی مانند کرده و باز شدن آنها را به لبخند تشبیه کرده است.)ولی روزی شکوفا میشوم و با نسیم بهاری و بلبل درد دل خواهم کرد.

  واژه ها:

  غوغا: شلوغی ؛ آشوب ، فریاد                          فارغ: آسوده ،رها                      رهسپار:عازم،روانه،راهی

  غلتیدن: چرخیدن                            پیغمبر : پیغامبر ،پیامبر ؛کسی که پیام می برد       

  زایر: زیارت کننده،دیدار کننده                      حرم: گرداگرد و اطراف مکانهای مقدس

  زنجره: نوعی حشره که از خود تولید صدا میکند؛سیرسیرک،جیرجیرک

  متعبد: عبادت کننده                           طفولیّت: کودکی خردسالی                              شب خیز: شب زنده دار؛ کسی که شب بیدار می ماند مخصوصا برای دعا

  مصحف: کتاب ( در اینجا قرآن)                    طایفه: گروه جماعت                 خفته: خوابیده            سر برداشتن: بیدار شدن ؛ برخاستن                                 دوگانه : نماز صبح

  در پوستین کسی افتادن: غیبت کردن، بد کسی را پشت سرش گفتن

  دانش های ادبی و زبانی:

       جمله یک یا چند کلمه است که بر روی هم پیامی را از گوینده به شنونده یا از نویسنده یه خواننده می رساند.مثال: پرنده آب می خورد                           رفتم                            کلاس تاریک بود

  هر گاه ویژگیها و کارهای انسان را به غیر انسان نسبت بدهند به آن شخصیت بخشی یا تشخیص گفته میشود.

  مثال:غنچه هم گفت.   سخن گفتن مخصوص انسان را به غنچه نسبت داده   و یا       آسمان گریست. گریستن مخصوص انسا است که به آسمان نسبت داده شده

  حکایت:

  به یاد دارم که در روزهای کودکی بسیار عبادت می کردم و شبها برای نماز و دعا بیدار می ماندم. یک شب پیش پدرم-رحمت خدا بر او باد-نشسته بودم و تمام شب بیدار بودم، قران را در کنارم داشتم و می خواندم و گروهی در اطراف ما خوابیده بودند.

  به پدرم گفتم یکی از اینها بیدار نمی شود تا نماز صبح بخواند. آنچنان در خواب غفلت و عمیق خوابیده اند که انگار مرده اند.پدرم گفت: تو هم اگر می خوابیدی بهتر از این بود که پشت سر دیگران غیبت کنی.(خوابیدن و عبادت نکردن بهتر از غیبت کردن است)

  منبع مطلب : adabnameha.blogfa.com

  مدیر محترم سایت adabnameha.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  معنی شعر ای نام تو بهترین سرآغاز از نظامی گنجوی

  ستاره | سرویس فرهنگ و هنر - نظامی گنجوی یکی از شاعران توانای قرن ششم است. اشعار نظامی را از ارکان ادبیات فارسی و عاشقانه سرای بی نظیر می‌دانند. شعر ای نام تو بهترین سرآغاز یکی از شعرهای معروف و زیبای نظامی گنجوی است که در معروف‌ترین اثر وی یعنی "پنج گنج" یا "خمسه" و در داستان لیلی و مجنون آمده است. در این مطلب قصد داریم تا شما را با معنی این شعر زیبا آشنا کنیم؛ با ما همراه باشید.

  معنی شعر ای نام تو بهترین سرآغاز

  ای نام تو بهترین سرآغاز

  بی نام تو، نامه کی کنم باز؟

  معنی: خداوندا، همانا که نام و یاد تو بهترین نام برای شروع هر کاری است؛ بدون نام و یاد تو چگونه می‌توانم کتاب خود را شروع کنم؟

  ~~~✦✦✦~~~

  ای یاد تو مونس روانم

  جز نام تو، نیست بر زبانم

  معنی: ای خدایی که همدم جان و روح من هستی، به جز نام تو چیزی بر زبانم نیست.

  ~~~✦✦✦~~~

  ای کارگشای هرچه هستند

  نام تو، کلید هرچه بستند

  معنی: ای خدایی که گشاینده‌ی تمامی مشکلات موجودات هستی، نام تو همانند کلیدی است که تمام کارهای گره خورده را باز می‌کند.

  ~~~✦✦✦~~~

  ای هست کُنِ اساس هستی

  کوته ز درت دراز دستی

  معنی: ای خدایی که آفریننده‌ی تمام جهان هستی، کسی قدرت و توان آن را ندرد که در برابر تو قدرت نمایی کند.

  ~~~✦✦✦~~~

  هم قصه نانموده دانی

  هم نامه نانوشته خوانی

  معنی: خداوندا تو تنها کسی هستی که از تمام داستان‌ها و سرنوشت‌هایی که ختی هنوز آشکار نشده و از تمام نامه‌ها و کتاب‌های نوشته نشده خبر داری.

  ~~~✦✦✦~~~

  هم تو، به عنایت الهی

  آنجا قدمم رسان که خواهی

  معنی: خداوندا به لطف و محبت خداوندی خودت مرا به راهی که خودت سزاوار و شایسته است و تو از آن خبر داری هدایت کن.

  ~~~✦✦✦~~~

  از ظلمت خود رهایی‌ام ده

  با نور خود آشنایی‌ام ده

  معنی: خداوندا، مرا از تاریکی و ظلمات هوای‌های نفسانی رهایم کن و با نور معرفت خودت آشنایم بساز...

  در ایران روز ۲۱ اسفند روز بزرگداشت نظامی است. همانگونه که به آن اشاره شد، شعر ای نام تو بهترین سرآغاز مربوط به داستان لیلی و مجنون است. اما داستان شیرین و فرهاد یکی دیگر از داستان‌های معروف نظامی است که می‌توانید آن را در ستاره مطالعه کنید.

  منبع مطلب : setare.com

  مدیر محترم سایت setare.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ملال 27 روز قبل
  0

  ای دیو سپید پای در بند ‌دام ویژگی انسان نسبت داده شده است

  ملال 27 روز قبل
  0

  درایت ای دیوسپید پای در بند کدام ویژگی انسان نسبت داده شده است

  لیدا 6 ماه قبل
  0

  واقعاً عالی و کامل 👏

  سلیستا 11 ماه قبل
  1

  الییی

  0
  سحر 11 ماه قبل

  خوب فقت نمی دؤنم معنی شو

  سینا 11 ماه قبل
  -1

  خیلی خوب است واقعا ازاین برنامه استفاده کنید دوست ندارید

  ناشناس 12 ماه قبل
  -1

  خوبه

  Nazanin 12 ماه قبل
  0

  عالی

  عالی 12 ماه قبل
  -2

  عالی

  برای پاسخ کلیک کنید