این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  معنی بیت ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی نروم جز به همان ره که توام راه نمایی

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  معنی بیت ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی نروم جز به همان ره که توام راه نمایی را از سایت پشتوک دریافت کنید.

  معنی شعر ملکا از سنایی

  معنی شعر ملکا از سنایی

  با معنی کامل شعر ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی در خدمت شما دوستان گرامی هستیم .

  ملکا ذکر تو گویم یکی از معروف ترین و زیباترین شعرهای سنایی می باشد که توسط بسیاری از خوانندگان در طول سالیان خوانده شده از جمله محمدرضا شجریان و محسن چاوشی .

  📷

  { ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی }

  { نروم جز به همان ره که توام راه نمایی }

  پروردگارا به ذکر تو مشغولم زیرا تنها تو پاک و خدا هستی و به اطاعت تو جزبه راهی که تو امر کنی راه دیگری نخواهم رفت .

  ###

  { همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم }

  { همه توحید تو گویم که به توحید سزایی }

  همواره در جستجوی توام و به دنبال فضل تو و همیشه توحید و یگانگی تو را ذکر میکنم زیرا تو شایسته توحید هستی .

  ***

  { تو حکیمی تو عظیمی تو کریمی تو رحیمی }

  { تو نمایندهٔ فضلی تو سزاوار ثنایی }

  تو جمع همه خوبی ها و صفات جمالیه هستی .

  ###

  { همه عزی و جلالی همه علمی و یقینی }

  { همه نوری و سروری همه جودی و جزایی }

  خداوندا خداوندی و حلال و عظمت سراسر و فقط شایسته توست و تو بر هرچیز آگاهی و آگاهی ات کامل است و یقین داری .

  تو نوری و منشا شادی و امید و سرور و تنهاترین و کاملترین منبع بخشش و نیز جزای بندگان دادنی .

  ***

  { همه غیبی تو بدانی همه عیبی تو بپوشی }

  { همه بیشی تو بکاهی همه کمی تو فزایی }

  تو از نهان و آشکار عالم هستی با خبری و آنچه واقع می شود از بیش و کم همه به اراده توست .

  ###

  { نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نیایی }

  { نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی }

  تو درفهم ما نمی آیی زیرا برپزرگ تر از فهم مایی و به این دلیل نمی توان وصف تو را بگوییم .

  و نمی توان چیزی با کسی را شبیه تو پیدا کرد زیرا تو در و هم ما نمی گنجی و بزرکتر از آنی .

  ***

  { لب و دندان سنایی همه توجید تو گوید }

  { مگراز آتش دوزخ بودش روی رهایی }

  تمام وجود سنایی دائما مشغول ذکر و توحید توست باشد که در آخرت روی آن را داشته باشد که به اندک خیری که انجام داده و توشه ایی که آورده است روی آن را داشته باشد که تقاضای نجات از آتش و تقاضای بهشت کند .

  منبع مطلب : virgool.io

  مدیر محترم سایت virgool.io لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  ستایش: ملکا ذکر تو گویم

  در این مناجات، بیشتر به برشمردن صفات خداوند توجه شده است.

  کاربرد «تو» و «ی» ضمیر مفرد مخاطب در ابیات، صداقت و صمیمیتی در شعر ایجاد کرده است.

  ۱- ملکا ذکر تو گویم که تو پاکیّ و خدایی

  نروم جز به همان ره که تو ام راهنمایی

  ملکا: استعاره از خداوند ( خداوند به پادشاه سرزمین وجود تشبیه شده است )          ذکر: یادکردن، در اینجا ستایش

  مصراع دوم را می توان به دو شکل خواند: الف- جز به راهی که تو به من نشان می دهی، نمی روم.

  ب- جز به راهی که تو راهنمای من هستی، نمی روم.

  ک: حرف ربط ( حرف پیوند )              خدایی، نمایی، سزایی، ثنایی.....: واژه های قافیه

  *** خدایی با راهنمایی نیز می تواند قافیه قرار گیرد.

  تلمیح: تو پاکی، یادآور ذکر سبحان الله                             مصرع دوم، یادآور آیة اهدنا الصراط المستقیم

  معنی بیت: خدایا تو را به یاد می آورم ( ستایش می کنم ) زیرا تو پاک و خدای من هستی. جز به همان راه ( صراط مستقیم ) که تو مرا راهنمایی کنی، نمی روم. ( جز به راهی که تو راهنمایم هستی، نمی روم )

  ۲- همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم

     همه توحید تو گویم که به توحید سزایی

  فضل: بخشش               پویم : طلب می کنم            سزایی: سزاوار و شایسته هستی

  واژة « همه » در این بیت « قید تاکید » است و به معنای « فقط » به کار رفته است.

  - این بیت بر توحید و ترک هرچه جز خداست، تکیه دارد.

  - این بیت، قافیة میانی و جناس دارد. جویم، پویم، گویم

  مفهوم: تاکید بر توحید و ترک هرچه غیر خداست. ایاکَ نَعبُدُ و ایّاکَ نَستَعین.

  معنی بیت: فقط درگاه تو را جستجو می کنم (به درگاه تو روی می آورم) و تنها فضل و بخشش تو را طلب می کنم. فقط تو را به یگانگی می ستایم، زیرا تو شایستة توحید هستی.

  ۳- تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی

        تو نمایندة فضلی، تو سزاوار ثنایی

  این بیت، اوج شور و هیجان و شوق است و از آرایة تنسیق الصفات برخوردار است.

  بین کلمات حکیمی، عظیمی، کریمی، رحیمی: قافیة درونی و جناس وجود دارد.

  نماینده: انجام دهنده ، رساننده              واج آرایی مصوت بلند « ی »              ثنا: ستایش              سزاوار: شایسته

  معنی بیت: تو دانا، بزرگ، بخشنده و مهربانی. تو بخشنده و بنده نواز هستی و شایستة ستایشی.

  ارتباط معنایی دارد با:

  من نکردم خلق تا سودی کنم / بلکه تا بر بندگان جودی کنم

  ۴- نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی

        نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی

  وهم، فهم: جناس ناقص اختلافی              واج آرایی « ن » وهم: گمان، خیال                     شبه: شبیه، مانند

  معنی مصرع اول، یادآور این سخن حضرت علی (ع) است:

  هوالّذی لایُدرِکُهُ بُعدالهِمَمِ و لایَنالُهُ غوصُ الفِطَن. نهج البلاغه / 7

  « خدایی که همت های دورپرواز، او را ادراک نمی توانند کرد و تعمّق و هوش ها، وی را درنتواند یافت.»

  معنی مصرع دوم تلمیح دارد به آیة « لَیسَ کَمثلِهِ شی ء » ( چیزی شبیه او نیست )

  معنی بیت: خداوندا! زبان ها در توصیف تو ناتوانند زیرا تو در عقل و اندیشة محدود آدمی، نمی گنجی. شبیه و نظیری هم برای تو نمی توان یافت زیرا تو حتی در خیال و گمان ما درنمی آیی.

  این بیت، بیانگر عجز شاعر در وصف خداست و با بیت های زیر ارتباط معنایی دارد:

  - تو را چنان که تویی هر نظر کجا بیند / به قدر دانش خود هر کسی کند ادراک

  - از او هرچه بگفتند از کم و بیش / نشانی داده اند از دیدة خویش

  - نه بر اوج ذاتش پَرَد مرغ وهم / نه در ذیلِ وصفش رسد دست فهم

  - نه ادراک در کُنهِ ذاتش رسد / نه فکرت به غور صفاتش رسد

  - نه در ایوان قُربش وهم را بار / نه با چون و چرایش عقل را کار

  - هیچ دل را به کُنهِ او ره نیست / عقل و جان از کمالش آگه نیست

  ۵- همه عزّی و جلالی، همه علمی و یقینی

       همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی

  جزا: در بار معنایی مثبت یعنی پاداش به کار رفته است.               عزّ و جلال: تناسب (مراعات نظیر)

  تلمیح: مصراع اول به دو صفت عظمت و حکمت الهی اشاره دارد. (بیان صفات ثبوتیة خداوند)

  همه: در این بیت بهتر است به معنی « سراسر و سراپا» در نظر گرفته شود.

  مصرع دوم تلمیح است: اللهُ نورالسموات والارض          جود: بخشش واج آرایی «ی»

  معنی بیت: خداوندا! سراسر بزرگی و جلال هستی و سراسر علم و یقین هستی. سراسر نور و شادمانی، بخشش و پاداش هستی.

  ۶- همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی

        همه بیشی تو بکاهی، همه کمّی تو فزایی

  غیبی، عیبی: جناس           بیشی، کمی: تضاد                 بکاهی، فزایی: تضاد

  مصرع اول تلمیح دارد به دو صفت « عالم الغیب» و « ستّار العیوب » بودن خداوند تعالی.

  مصرع دوم تلمیح دارد به آیة « تُعزُّ مَن تشاء و تُذلُّ مَن تشاء »

  همه: صفت مبهم است، زیرا همراه اسم آمده است.      ( همه غیبی ... ) بیت، ترصیع دارد.

  معنی بیت: خداوندا! همة امور پنهان ما را می دانی( عالم الغیب هستی ) و همة عیب های ما را از نظر دیگران می پوشانی (ستارالعیوب هستی ) و همة کم و زیاد شدن­ها به دست توست.

  ۷- لب و دندان سنایی همه توحید تو گوید

        مگر از آتش دوزخ بودش روی رهایی

  این بیت، مرحلة « طلب مغفرت » از تحمیدیّه را در خود دارد.

  لب و دندان: مراعات نظیر و مجاز از همة وجود                 آتش، دوزخ: مراعات نظیر

  مگر: شبه جمله به معنی « امید است » ، « شاید »             همه: قید تاکید

  « ش » در « بودش » نقش متممی دارد.          این بیت تکرار و تاکید توحید است.

  معنی بیت: سنایی با تمام وجود تو را به یگانگی می ستاید. امید است که برای او از آتش دوزخ رهایی باشد.

  ارتباط معنایی دارد با این بیت سعدی:

  - خود نه زبان در دهان عارف مدهوش / حمد و ثنا می کند، که موی بر اعضا

  منبع مطلب : adaberoz.blogfa.com

  مدیر محترم سایت adaberoz.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  معنی کامل شعر ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی

  معنی کامل شعر ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی

  معنی کامل شعر ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی

  در ادامه این مطلب از مجله شعر فارسی ها با عنوان معنی کامل شعر ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی در خدمت شما دوستان گرامی هستیم .

  ملکا ذکر تو گویم یکی از معروف ترین و زیباترین شعرهای سنایی می باشد .

  در این مطلب متن کامل به همراه معانی بیت های آن را در سایت قرار داده ایم .

  معنی کامل شعر ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی

  معنی کامل شعر ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی

  { ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی }

  { نروم جز به همان ره که توام راه نمایی }

  پروردگارا به ذکر تو مشغولم زیرا تنها تو پاک و خدا هستی و به اطاعت تو جزبه راهی که تو امر کنی راه دیگری نخواهم رفت .

  ###

  { همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم }

  { همه توحید تو گویم که به توحید سزایی }

  همواره در جستجوی توام و به دنبال فضل تو و همیشه توحید و یگانگی تو را ذکر میکنم زیرا تو شایسته توحید هستی .

  ***

  { تو حکیمی تو عظیمی تو کریمی تو رحیمی }

  { تو نمایندهٔ فضلی تو سزاوار ثنایی }

  تو جمع همه خوبی ها و صفات جمالیه هستی .

  ###

  { همه عزی و جلالی همه علمی و یقینی }

  { همه نوری و سروری همه جودی و جزایی }

  خداوندا خداوندی و حلال و عظمت سراسر و فقط شایسته توست و تو بر هرچیز آگاهی و آگاهی ات کامل است و یقین داری .

  تو نوری و منشا شادی و امید و سرور و تنهاترین و کاملترین منبع بخشش و نیز جزای بندگان دادنی .

  ***

  { همه غیبی تو بدانی همه عیبی تو بپوشی }

  { همه بیشی تو بکاهی همه کمی تو فزایی }

  تو از نهان و آشکار عالم هستی با خبری و آنچه واقع می شود از بیش و کم همه به اراده توست .

  ###

  { نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نیایی }

  { نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی }

  تو درفهم ما نمی آیی زیرا برپزرگ تر از فهم مایی و به این دلیل نمی توان وصف تو را بگوییم .

  و نمی توان چیزی با کسی را شبیه تو پیدا کرد زیرا تو در و هم ما نمی گنجی و بزرکتر از آنی .

  ***

  { لب و دندان سنایی همه توجید تو گوید }

  { مگراز آتش دوزخ بودش روی رهایی }

  تمام وجود سنایی دائما مشغول ذکر و توحید توست باشد که در آخرت روی آن را داشته باشد که به اندک خیری که انجام داده و توشه ایی که آورده است روی آن را داشته باشد که تقاضای نجات از آتش و تقاضای بهشت کند .

  ملکا ذکر تو گویم

  این مطلب به دسته شعر سایت اختصاص دارد .

  منبع مطلب : farsiha.ir

  مدیر محترم سایت farsiha.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای پاسخ کلیک کنید