این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  معنی درس دریا دلان صف شکن

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  معنی درس دریا دلان صف شکن را از این سایت دریافت کنید.

  معنی و آرایه های درس دهم دریادلان صف شکن فارسی دهم

  معنی و آرایه های درس دهم دریادلان صف شکن فارسی دهم ⏺ معنی لغات و کلمات مهم درس 10 فارسی دهم ⏹ ارایه های ادبی و زبانی درس دهم ادبیات فارسی دهم

  ادبیاتفرهنگ و هنر

  معنی و آرایه های درس دهم دریادلان صف شکن فارسی دهم

  معنی و آرایه های درس دهم دریادلان صف شکن فارسی دهم معنی واژگان و قلمرو ادبی و زبانی درس 10 دهم دریادلان صف شکن کتاب ادبیات فارسی پایه دهم متوسطه دوم

  معنی و آرایه های درس دهم دریادلان صف شکن فارسی دهم ؛ در این نوشته به معنی و ارایه های ادبی و زبانی درس ۱۰ دهم دریادلان صف شکن کتاب ادبیات فارسی دهم انسانی ، تجربی ، ریاضی ، فنی حرفه ای و کاردانش متوسطه دوم پرداخته ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

  همچنین بخوانید: جواب کارگاه متن پژوهی درس دهم فارسی دهم

  معنی و آرایه های درس دهم دریادلان صف شکن فارسی دهم

  معنی کلمات و آرایه های زبانی درس 10 دهم ادبیات فارسی دهم

  تقدیر: سرنوشتمگر به راستی جز این است؟: پرسش انکاریمشیت: اراده، خواست خدای تعالیباری: آفریدگارتعالی: والا؛ بزرگباری تعالی: خداوند بزرگحاشیه: کناره؛ ساحلگرد آمدن: جمع شدنتاختن: حمله کردن (بن ماضی: تاخت، بن مضارع: تاز)زائر: زیارت کنندهوسواس: دودلیکاویدن: کندن و جستنحق الله: حقوق خداوندحق الناس: حقوق مردمراست و ریس کردن: آماده و مهیّا کردنسکّان: ابزاری در دنباله کشتی برای حرکت دادن کشتی از سمتی به سمت دیگرسکّان دار: راننده کشتیوارسی کردن: گشتنماسک: روبند؛ پنامخطوط: ج خط؛ مرزخطّ مقدّم: جلوترین منطقه درگیری با دشمنتکلف: رنج بر خود نهادن، خودنمایی و تجمّلبی تکلّف: بی ریا، صمیمیمتواضع: فروتنلبنیات: فرآورده های شیریسوله: ساختمان فلزی با سقف بلند که بیشتر به عنوان انبار و کارگاه از آن استفاده می شود.گُردان: یگان نظامی که شامل سه گروهان استعملیات: فعالیت های نظامیصف شکن: بر هم زننده صف دشمنرُعب: ترس، دلهره، هراسقوه الهی: نیروی الهییارا: جرأتایستایی: مقاومتتجلّی: آشکار شدن، جلوه کردنبدر: یکی از جنگ های پیامبرحُنین: نام نبردی است در منطقه حنین (بین مکّه و طائف) که میان مسلمانان و کافران پس از فتح مکّه روی داد.خطوط فروریخت: خطوط دفاعی دشمن شکستمرضیّه: کسی که خدا از او خرسند است يخط را گشودند: خط دشمن را شکستندخیل: گروهتازه نفس: کسی که خسته نیست و تازه کاری را آغاز کرده است.فتوحات: پیروزی هاخط شکن‌: صف شکنتواضع: فروتنیغرور: خودبینیسردمداران: سردسته، رئیسنِسیان: فراموشیغفلت: بی خبریجزر: آبکاستمَدّ: آبخاستخور: زمین پست، شاخه ای از دریا مانند خورموسی و خورمیناب.نفوس: جِ نفْس، خودجنود: ج جُند، سربازان، لشکریان، سپاهیانمتّکی: تکیه کنندهاسوه: پیشوا، سرمشق، نمونه پیرویتمثیل: نمادباک: ترسبولدوزرچی: راننده لولدوزرخاکریز: سنگر خاکی، حریم رودخانهمظهر: نمادفقر مخلوق: تهیدستی آفریدهغَنا: توانگری، بی نیازی (غِنا: آواز خوش)خالق: آفریدگارمراتب: ج مرتبهقُرب: نزدیکیعَلمَ: پرچم

  آرایه های ادبی درس ۱۰ دهم ادبیات فارسی دهم

  تقدیر جاری می‌گردد: استعاره پنهان (تقدیر مانند آب جاری می گردد)فردا: مجاز از آیندهقلب دشمن: اضافه استعاریگذشتۀ خویش را با وسواس یک قاضی می‌کاوند: تشبیهسراپا: مجاز از همه وجوددلت می‌لرزد: کنایه از ترسیدناشیا گنجینه‌هایی از رازهای شگفت خلقت هستند: تشبیهدریادل: تشبیه؛ دلی که مانند دریاستدل شیطان را می‌لرزانند: کنایه از اینکه او را می ترسانداینجا آیینه تجلّی: تشبیهبدر و حُنین و عاشورا: تلمیح

  آفتاب فتح: اضافه تشبیهی

  آسمانِ سینه مؤمنین: اضافه تشبیهی

  به آب زدند: «آب» مجاز از رود

  به آب زدند: کنایه از اینکه در رود رفتن

  همچون وجدان جمع: تشبیهنفوس: مجازا انسان ها، موجودات زندهفضای نفوس را با یاد خدا معطرّ می کند: استعاره پنهانماشین: استعاره از جنگ افزارهای پیچیدهمعرکه قلوب مجاهدان: اضافه تشبیهیآرامشی حکومت دارد: استعاره پنهاندر معرکه قلوب … است: تلمیح به «أَلاَ بِذِکْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ»عبّاس بن علی: تلمیحدشمن، برده ماشین است: تشبیه؛ استعاره پنهانکوهی از آهن: استعاره از بولدوزر؛ اغراقکوهی از خاک: اغراقچه انُسی با خاک گرفته اند: استعاره پنهان؛ کنایه از اینکه ایشان خاکسار و فروتن اند.بر شانه پهنشان بوسه بزن: کنایه از اینکه ایشان را آزرم بدارعَلمَ دار: کنایه از پیشرو

  همچنین بخوانید: معنی و آرایه های درس نهم فارسی دهم کلاس نقاشی

  توجه: شما دانش آموز پایه دهم رشته های نظری ریاضی ، تجربی و انسانی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به معنی کلمات و جواب سوالات تمرین درس های کتاب ادبیات فارسی دهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

  منبع : magerta.ir

  معنی درس دهم فارسی دهم

  دریادلان صف شکن متنی از مرتضی آوینی در نوع ادبیات انقلاب اسلامی است که با لحنی حماسی نوشته شده. معنی درس دریادلان صف شکن (معنی درس دهم فارسی دهم) را با آرایه های ادبی و جواب کارگاه متن پژوهی قلمرو ادبی، قلمرو فکری و قلمرو زبانی بخوانید.

  به شعرها و نوشته‌هایی که از سال 1357 تاکنون آفریده شده اند و درونمایۀ آنها از فرهنگ اسلامی، قیام امام حسین (ع)، اندیشه‌های امام خمینی(ره) و فضای فرهنگی، معنوی و شور و نشاط انقلابی جامعه، تأثیر پذیرفته است «ادبیات انقلاب اسلامی » می‌گوییم. دریادلان صف شکن که متن یکی از فیلم‌های روایت فتح اثر شهید مرتضی آوینی است، یکی از نمونه های ادبیات انقلاب اسلامی است که در درس دهم کتاب فارسی ۱ پایه دهم آمده است. در این مطلب معنی درس دریادلان صف شکن را با معنی کلمات و ارایه های آن می‌خوانید.

  معنی درس دهم فارسی دهم

  معنی درس دریادلان صف شکن

  تو گویی: انگار

  اروندرود: رودی در جنوب غربی ایران بین ایران و عراق

  مشیت: خواست، اراده

  باری تعالی: خداوند بزرگ

  قلب دشمن: مرکز سپاه دشمن

  تاختن: حمله کردن گرد آمدن: جمع شدن کاویدن: بررسی کردن

  حق الناس: حقوق مردم که انسان ها وظیفه دارند در برابر یکدیگر انجام دهند و خدا از ان نمی‌گذرد

  حق الله: حقوق خداوند

  آرایه ادبی: دلت می‌لرزد: کنایه از دچار تشویش می‌شوی

  معرکه: میدان جنگ وسواس: دودلی

  مقریان: ج مقری، قرآن خوان

  معرف: شناساننده استدعا: درخواست

  خانقاه: درویش خانه، سرا

  راست و ریس کردن: مرتب کردن

  سکان: دنبالۀ کشتی وارسی کردن: گشتن عملیات: فعالیت جنگی

  تکلف: خودنمایی و تجمل

  متواضع: فروتن

  آرایه ادبی: تو گویی اشیا، گنجینه هایی از رازهای شگفت خلقت هستند = تشبیه (اشیا: مشبه / گنجینه هایی از رازهای شگفت خلقت: مشبه به)

  ولی امر: جانشین پیامبر، رهبر جامعه اسلامی، امام

  طلبه: دانشجوی دینی

  گرد آوردن: دور هم جمع کردن

  سوله: ساختمان با سقف فلزی

  گُردان: سپاهیان، لشکریان، سه گروهان

  دریا دل: مرد بسیاربخشنده و باگذشت، دلیر

  رُعب: ترس، وحشت یارا: جرات

  قوه الهی: نیروی الهی

  ایستایی: مقاومت

  تجلی: آشکار شدن، جلوه کردن

  آرایه ادبی: اینجا آیینه ی تجلی همه تاریخ: تشبیه اینجا به آیینهآرایه ادبی: آسمان سینه: اضافه تشبیهی

  بدر: جنگ مسلمانان با مشرکان در سال دوم هجرت پیامبر

  حُنَین: یکی از جنگهای پیامبر پس از فتح مکه

  آکنده: پر

  آرایه ادبی: آفتاب فتح: اضافه تشبیهی

  طویل: دراز تحولات: دگرگونی ها

  سردمداران: سردسته ها، رئیس و پیشروان

  نسیان: فراموشی

  دریافتن: فهمیدن | درنیابد: نفهمد

  خور: زمین پست، شاخه ای از دریا

  خلقت: آفرینش

  نفوس: ج نفس = نفس ها

  آرایه ادبی: طلبه جوان همچون وجدان جمع: تشبیه

  خیل: گروه، گله اسب جوار: همسایگی فتح: گشایش توسل: وصل

  خط شکن: گروه اول حمله

  جنود: ج جند، لشگریان، سربازان

  اسوه: الگو، سرمشق تمثیل: نماد

  آرایه ادبی: زیر آتش: آتش استعاره از بمباران

  بولدوزرچی: راننده بولدوزر

  آرایه ادبی: کوهی از آتش: استعاره از بولدوزر |‌ کوه: استعاره از مقدار زیاد

  انس گرفتن: خو گرفتن، عادت کردن

  مظهر: نماد

  فقر مخلوق: تهیدستی آفریده

  غنای خالق: بی نیازی خدا

  مراتب:‌مرتبه ها، جایگاه ها

  قُرب: نزدیکی (به خدا)

  عَلَم: پرچم

  علم‌دار: پرچمدار، پیشآهنگ، پیشتاز

  جواب کارگاه متن پژوهی درس دریادلان صف شکن

  قلمرو زبانی

  ۱. پنج گروه کلمۀ مهم املایی از متن درس بیابید و بنویسید.جواب:

  رعب و وحشت غنای خالق تحول عظیم جزر و مدّ آب توسّل به حضرت زهرا به محض شکستن زهرای مرضیه

  ۲. با رجوع به لغت نامه، در بارۀ ساخت و معنای کلمه «سردمدار» توضیح دهید.جواب: ساخت آن تشکیل شده از: سر + دم + دار

  «سردمدار» کسی که در زور خانه‌ها بالای سکویی می‌نشسته همراه بانوای زنگ و ضرب، ورزشکاران را هدایت و رهبری می‌کرده است. امروزه «سردمدار» به معنی فرمانده و رهبر است.

  ۳. از متن درس، چهار جمع مکسر بیابید و مفرد هر یک را بنویسید.جواب:جنود: جُندوسواس: وسوسهقلوب: قلباشیاء: شیخطوط: خط۴. یکی از راه‌های ساخت کلمۀ «مشتق»، بدین شکل است « اسم + چی = اسم» ؛ مانند « شکارچی» در این کلمه، پسوند «چی» در معنای «پیشه و شغل» کاربرد دارد. نمونه‌ای از آن را در متن درس بیابید.جواب: بولدوزرچی۵. به جمله‌های زیر توجّه کنید.

  * الف) خطوط دفاعی دشمن یکسره فروریخت.

  * ب) اینها دریادلان صف شکنی هستند که دل شیطان را ازرُعب و وحشت می‌لرزانند.

  به جملۀ اوّل که یک فعل دارد، «ساده» و به جملهٔ دوم، که بیش از یک فعل دارد، «غیر ساده» می‌گویند.

  جملهٔ غیر سادۀ «ب»، شامل دو جمله است که از نظر معنایی به یکدیگر وابسته‌اند؛ به طوری که یکی از جمله‌ها بدون دیگری ناقص است.

  * حال از متن درس برای هریک از انواع جمله، نمونه‌ای بیابید و بنویسید.

  جواب: جملۀ ساده: اینجا آیینۀ تجلی همۀ تاریخ است.جملۀ غیر ساده: تفنگ، دوربین‌ دارش نشان می‌دهد که تک‌ تیر اندازست.

  قلمرو ادبی

  ۱. هر قسمت مشخّص شده، دربردارندۀ کدام آرایۀ ادبی است؟

  حسرت نبرم به خواب آن مرداب

  کآرام درون دشت شب خفته است

  جواب:مرداب: تشخیص (خوابیدن مرداب)دشت شب: اضافه‌ی تشبیهی۲. در عبارت زیر کنایه را مشخّص کنید و مفهوم آن را بنویسید.

  منبع : setare.com

  شرح و معنی درس دریادلان صف‎ شکن (فارسی دهم)

  معنی درس دریادلان صف‎ شکن - دفاع مقدس ادبیات پایداری ادبیات انقلاب اسلامی شهید آوینی خاطره نویسی متن ادبی سید مرتضی آوینی درس دهم فارسی 1

  ۲۱ دی

  پایه دهم

  شرح و معنی درس دریادلان صف‎ شکن (فارسی دهم)

  درس دریادلان صف‎ شکن را خوانده اید؟ قرار است در این مقاله، با تمام جزئیات این درس مهم کتاب فارسی ۱ آشنا شویم.

  آموزش، فقط محدود به چارچوب کلاس نیست. ما در سایت فارسی ۱۰۰ زمینه ای برای بهره گیری دانش آموزان از آموزش رایگان و همیشگی فراهم کرده ایم.

  در این پست آموزشی، شرح و معنی درس دریادلان صف‎ شکن ، درس دهم کتاب فارسی دهم (فارسی ۱) توسط گروه آموزشی راه روشن (دکتر سید علی هاشمی، دکتر امید نقوی و بهرام میرزایی) به شما ارائه می شود.

  متن درس دریادلان صف‎ شکن

  غروب روز بیستم بهمن ۱۳۶۴ حاشیۀ اروندرودغروب نزدیک میشود و تو گویی تَقدیر تاریخیِ زمین در حاشیۀ اَروَندرود جاری میگردد و مگر به راستی جز این است؟ تاریخ، مَشِیّت باری‌تعالی است که از طریق انسان ها به انجام می رسد و تاریخِ فردای کُرِۀ زمین به وسیلۀ این جوانان تحقق می یابد؛ همین بچههایی که اکنون در حاشیۀ اروندرود گرد آمده اند و با اشتیاق منتظر شب هستند تا به قلب دشمن بتازند.بچهها، آماده و مُسَلَّح، با کوله پشتی و پتو و جِلیقه‌های نجات، در میان نخلستانهای حاشیۀ اروند، آخرین ساعات روز را به سوی پایان خوشِ انتظار طی میکنند. بعضیها وضو میگیرند و بعضی دیگر پیشانی بندهایی را که رویشان نوشته اند «زائران کربلا» بر پیشانی می بندند. بعضی دیگر از بچّه ها گوشۀ خلوتی یافته اند و گذشتۀ خویش را با وَسواس یک قاضی میکاوند و سراپای زندگی خویش را مُحاسِبه می کنند و وَصِیَّت نامه می نویسند: «حَقّ الله را خدا می بخشد اما وای از حَق النّاس …» و تو به ناگاه دلت می لرزد؛ آیا وصیت نامه ات را تنظیم کرده ای؟از یک‌ طرف بچّه های مُهَندِسیِ جَهاد آخرین کارهای مانده را راست و ریس می کنند و از طرف دیگر سُکّاندارها قایق هایشان را میشویند و با دقّتی عجیب همه‏ چیز را وارسی می‌کنند … راستی تو طَرزِ استفاده از ماسک را بلدی؟ وسایل سنگین راهسازی را بارِ شناورها کرده اند تا به محض شکستن خطوط مقدم دشمن، آن ها را به آن سوی رودخانۀ اروند حمل کنند و بچّهها نیز همان بچّه های صمیمی و بی ‏تَکَلُّف و مُتَواضِع و ساده ای هستند که همیشه در مسجد و نماز جمعه و محلِّّ کارَت و اینجا و آنجا می بینی … امّا در اینجا و در این ساعات، همۀ چیزهای معمولی حقیقتی دیگر می یابند. تو گویی اشیا گنجینههایی از رازهای شگفت خلقت هستند؛ اما تو تا به حال در نمی یافته ای.در اینجا و در این لحظات، دلها آنچنان صفایی می یابند که وصف آن ممکن نیست. آن روستایی جوانی که گندم و برنج و خربزه میکاشته است، امشب سربازی است در خدمت ولیِّ امر. به راستی آیا می خواهی سربازان رسول الله (ص) را بشناسی؟ بیا و ببین آن رزمنده، کشاورز است و این یک، طَلَبه است و آن دیگری در یک مغازۀ گمنام، در یکی از خیابان‌های دورافتادۀ مشهد لبنیّات فروشی دارد و به راستی آن چیست که همۀ ما را در اینجا، در این نخلستانها گرد آورده است؟تو خود جواب را می دانی: عشق. اینجا سوله ای است که گُردان عبدالله آخرین لحظاتِ قبل از شروع عملیات را در آن می‌گذرانند. این ها که یکدیگر را در آغوش گرفته ‏اند و اشک می ریزند، دریادلان صَف شکنی هستند که دل شیطان را از رُعب و وحشت میلرزانند و در برابر قَوّۀ الهیِ آنان هیچ قدرتی یارای ایستایی ندارد.ساعتی بیش به شروع حمله نمانده است و اینجا آیینۀ تَجَلّی همۀ تاریخ است. چه میجویی؟ عشق؟ همین جاست. چه میجویی؟ انسان؟ اینجاست. همۀ تاریخ اینجا حاضر است؛ بدر و حُنَین و عاشورا اینجاست.صبح روز بیست و یکم بهمن‌ماه- کنارۀ اروند هنوز فضا از نَمِ باران آکنده است، امّا آفتابِ فَتح در آسمان سینۀ مؤمنین درخششی عجیب دارد. دیشب در همان ساعات اوَّلیۀ عملیات، خطوط دفاعی دشمن یِکسَره فروریخت. پیش از همه غَوّاص ها در سکوت شب، بعد از خواندن دعای فَرَج و تَوَسُّل به حضرت زهرای مرضیه (س)، به آب زدند و خط را گشودند و آنگاه خِیلِ قایق ها و شِناورها به آن سوی اروند روان شدند. صف طویل رزمندگان تازه ‏نفس، با آرامش و اطمینانی که حاصل ایمان است، وُسعَت جبهۀ فتح را به سوی فُتوحات آینده طِی میکنند و خود را به خط مُقَدّم می‌رسانند. گاه ‏به ‏گاه گروهی از خطشِکَن ها را می بینی که فاتِحانه، امّا با همان تواضع و سادگی همیشگی، بی غرور، بعد از شبی پُرحادثه باز می گردند … و به راستی چقدر شگفت‌آور است که انسان در متن عظیم ترین تحوّلات تاریخ جهان و در میان سردَمداران این تحوّل زندگی کند و از نِسیان و غَفلَت، هرگز درنیابد که در کجا و در چه زمانی زیست می‌کند.

  منبع : farsi100.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 12 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید