این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  معنی ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی نروم جز به همان ره که توام راه نمایی فارسی نهم

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  معنی ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی نروم جز به همان ره که توام راه نمایی فارسی نهم را از سایت تکست لس دریافت کنید.

  معنی شعر ملکا ذکر تو گویم با آرایه ها و نکات

  شعر ستایش فارسی دوازدهم غزل زیبایی از سنایی غزنوی شاعر قرن پنجم هجری است. معنی شعر ملکا ذکر تو گویم را با آرایه ها و معنی واژگان این درس به صورت سطر به سطر بخوانید.

  ستاره » محتوای کمک درسی » پایه دوازدهم » فارسی پایه دوازدهم » معنی شعر ملکا ذکر تو گویم با آرایه ها و نکات

  معنی شعر ملکا ذکر تو گویم با آرایه ها و نکات

  شعر ستایش فارسی دوازدهم غزل زیبایی از سنایی غزنوی شاعر قرن پنجم هجری است. معنی شعر ملکا ذکر تو گویم را با آرایه ها و معنی واژگان این درس به صورت سطر به سطر بخوانید.

  آخرین به روز رسانی: مهر 7, 1400

  ستاره | سرویس محتوای کمک درسی – یکی از  زیباترین اشعار در مورد خدا در ادبیات فارسی، شعری است از حکیم سنایی غزنوی. این شعر زیبا به عنوان شعر ستایش در آغاز کتاب فارسی دوازدهم آمده است. در این مطلب معنی شعر ملکا ذکر تو گویم را که از بهترین اشعار سنایی غزنوی است، به همراه آرایه های ادبیی ادبی و نکات دستوری این درس می‌خوانید.

  قالب شعر: غزل

  وزن شعر: فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن

  محتوا: عرفانی، ستایش خداوند

  معنی شعر ملکا ذکر تو گویم

  معنی شعر ملکا ذکر تو گویم

  ۱-

  ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی

  نروم جز به همان ره که توأم راهنمایی

  ای پادشاه (خداوندا) نام تو را بر زبان می‌آورم؛ زیرا تو پروردگار پاک هستی. فقط در راهی که تو به من نشان می‌دهی قدم می‌گذارم.

  معنی کلمات: ملک: پادشاه، نقش «منادا» / ذکر: یاد / مرجع ضمیر «تو»: خداوند / توأم: جهش ضمیرآرایه های ادبی: «توام راهنمایی» را به دو صورت می‌شود معنی کرد:

  ۱- که تو راهنمای من هستی [ تو: نهاد / راهنما: مسند/ ام(من): مضاف الیه / یی: مخفف ”هستی”]

  ۲- که تو به من راه را نمایی (نشان دهی ) [تو: نهاد/ ام (من): متمم/ راه: مفعول/ نمایی: فعل]

  ~★~★~★~ ۲-

  همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم

  همه توحید تو گویم که به توحید سزایی

  فقط بارگاه تو را جست وجو می‌کنم. تنها در پی فضل و بخشش تو هستم. فقط توحید و یگانگی تو را بر زبان می‌آورم؛ چرا که تو سزاوار توحید و یگانگی هستی.

  معنی کلمات: همه: فقط، تنها / درگاه: بارگاه / جستن: جستجو کردن (بن ماضی: جست، بن مضارع: جو) / فضل: بخشش، کرم / پوییدن: تلاش، رفتن، حرکت به سوی مقصدی برای به دست آوردن و جست و جوی چیزی / توحید: یکتایی،یگانگی / سزا: سزاوار و شایسته (بن ماضی: سزید، بن مضارع: سز)آرایه های ادبی: جویم، پویم، گویم: جناس ناهمسان / همه، تو: تکرار، واژه آرایی / واج آرایی: تکرار صامت «ت»

  ~★~★~★~ ۳-

  تو حکیمی تو عظیمی تو کریمی تو رحیمی

  تو نماینده فضلی تو سزاوار ثنایی

  [پروردگارا] تو حکیم و بزرگ و بخشنده هستی. تو دارای فضل و بخشش بی نهایت و سزاوار حمد و ستایشی.

  معنی کلمات: حکیم: دانا به همه چیز، دانای راست کردار / عظیم: سترگ / کریم: بخشنده، بزرگ منش / رحیم : بسیار مهربان / نماینده: نشان دهنده / ثنا: ستایش، سپاس (هم آوا: ثنایی، سنایی)آرایه های ادبی: تو: تکرار / واج آرایی: تکرار صامت «ت» و مصوت‌های «و» و «ی»

  ~★~★~★~ ۴-

  نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی

  نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی

  نمی‌توانم تو را توصیف کنم؛ زیرا در فهم و ادراک محدود انسان نمی‌گنجی. نمی‌توان مثل و مانندی برایت آورد؛ زیرا تو حتی به وهم و خیال انسان در نمی‌آیی.

  معنی کلمات: وصف: توصیف / فهم: درک، دریافت / شبه: مانند / وهم: گمان، پندار، خیالآرایه های ادبی: فهم، وهم: جناس ناهمسان / جمله «نتوان شبه تو گفتن»: تلمیح به “لیس کمثله شیء” / آرایه “موازنه “ در بیت (رشته انسانی)

  ~★~★~★~ ۵-

  همه عزّی و جلالی همه علمی و یقینی

  همه نوری و سروری همه جودی و جزایی

  تو سراسر عزّت و بزرگواری و علم و یقین و نور و شادمانی و بخشش و پاداش هستی.

  معنی کلمات: همه: فقط، سراسر ‌/ عزّ: عزیز شدن، ارجمندی / جلال:  بزرگواری، شکوه، از صفات خداوند که به مقام کبریایی او اشاره دارد / یقین: امری که واضح و ثابت شده باشد / سرور:  شادی، خوشحالی / جود: بخشش، سخاوت، کرم / جزا: پاداش کار نیک /آرایه های ادبی: همه: تکرار / واج آرایی: تکرار مصوت «ای» و مصوت کوتاه «و» / ترصیع (رشته انسانی)

  ~★~★~★~ ۶-

  همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی

  همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فزایی

  [خداوندا] تو به تمام امور غیبی و ناپیدا آگاه هستی و همه عیب‌ها را می‌پوشانی. همۀ کم و زیاد شدن‌ها به دست توست.

  معنی کلمات: غیبی: پنهان / غیبی، عیبی: جناس ناهمسان /  همه غیبی تو بدانی: اشاره به “عالم الغیب”بودن خداوند / پوشیدن: پوشاندن (فعل دووجهی) / همه عیبی تو بپوشی: اشاره به “ستار العیوب ” بودن خداوند / بیشی: افزونی، زیادی / بکاهی: از مصدر “کاستن”: کم کنی (بن ماضی: کاست، بن مضارع: کاه) / فزایی: بیفزایی، زیاد کنیآرایه های ادبی: بیشی، کمی: تضاد / بکاهی، فزایی: تضاد / همه، تو: تکرار / تلمیح به آیه ” تعزّ من تشاء وتذلّ من تشاء” (خداوند) هر که را بخواهد عزیز می‌گرداند و هر که را بخواهد ذلیل می کند) / واج آرایی: تکرار مصوت ”ای” / ترصیع (رشته انسانی)

  ~★~★~★~ ۷-

  لب و دندان سنایی همه توحید تو گوید

  مگر از آتش دوزخ بوَدَش روی رهایی

  سنایی با همه وجود، یگانگی تو را اقرار می کند. امید است (شاید) برای او (سنایی) از آتش دوزخ [راه] رهایی باشد.

  معنی کلمات: مرجع “ش” در “بودش”: سنایی (جهش ضمیر) / بوَد: باشد (بن ماضی: بود، بود: بو)آرایه های ادبی: لب و دندان: مجاز از “کل وجود”/ لب و دندان: تناسب / سنایی: نام هنری شاعر (تخلص شاعر) / مگر: ایهام، (امید است، شاید) / آتش، دوزخ: تناسب / روی: ایهام تناسب (چاره، امکان، راه)

  4.2/5 - (24 امتیاز) مطالب مرتبط

  منبع : setare.com

  معنی ستایش ادبیات نهم

  « به نام یگانه خالق هستی » سر فصل ستایش: ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی نروم جز به همان ره که توام راه نمایی - خداوندا تورا یاد می کنم زیرا تو پاک و

  پایه نهم (راهنمای درسی برای دانش آموزان)

  پایه نهم (راهنمای درسی برای دانش آموزان) معنی ستایش ادبیات نهم

  « به نام یگانه خالق هستی » سر فصل ستایش:

  ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی                               نروم جز به همان ره که توام راه نمایی

  - خداوندا تورا یاد می کنم زیرا تو پاک و پروردگار جهان هستی و جز به راهی که تو راهنمایی ام کردی نمی روم.

  آرایه ها: ملک: استعاره از خدا/ مصراع اول به آیه ی «الحمدلله رب العالمین» و مصراع دوم به آیه ی ناهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم» تلمیح دارد.نکته ی دستوری: بیت از شش جمله تشکیل شده است. «الف» در ملکا، حرف ندا و ملک، منادا است.توجه:مصراع دوم این بیت، به دو روش خوانده می شود.الف) توام راه نمایی: تو راه نمای من هستی (در این صورت، مکث و درنگ بعد از «نما» قرار می گیرد.)ب) توام راه نمایی: تو راه را به من می نمایی ( در این صورت، مکث و درنگ بعد از « راه» قرار می گیرد.)تاریخ ادبیات:

  سنایی غزنوی: ابوالمجد مجدود بن آدم (ولادت: اواسط یا اوایل نیمه ی دوم قرن پنجم، وفات: بین پانصدو بیست و پنج و پانصدو چهل و پنج هجری قمری) شاعر و عارف معروف ایرانی در قرن ششم است. در آغاز شاعری مداح بود ولی تغییر حال داد و به عرفان روی آورد. وی دوستدار آل علی(ع) بود. از آثار او می توان به «حدیقه الحقیقه» اشاره کرد.

  salehe.b

  برچسب‌ها: ادبیات, ستایش, ادبیات سال نهم

  + نوشته شده در ۱۳۹۴/۰۸/۱۵ ساعت 0:41 توسط good girls  | نظرات

  بسم الله الرحمن الرحیم

  با امید به خدا شروع کردیم ان شاءالله با یاری خدا هم تمومش می کنیم و تمام سعی ما بر این هست که کمکی برای دانش آموزان باشیم...

  یاعلی.. خانه پروفایل مدیر وبلاگ آرشیو وبلاگ عناوین نوشته ها

  نوشته‌های پیشین

  اردیبهشت ۱۳۹۵ فروردین ۱۳۹۵ اسفند ۱۳۹۴ بهمن ۱۳۹۴ دی ۱۳۹۴ آذر ۱۳۹۴ آبان ۱۳۹۴

  آرشیو موضوعی

  ریاضیات علوم تجربی عربی ادبیات فارسی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی

  نویسندگان

  good girls mahdie.m mehrane.z negar.d salehe.b statistics BLOGFA.COM

  منبع : shahedefafchilds.blogfa.com

  معنی شعر ملکا از سنایی

  معنی کامل شعر ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی

  معنی شعر ملکا از سنایی

  با معنی کامل شعر ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی در خدمت شما دوستان گرامی هستیم .

  ملکا ذکر تو گویم یکی از معروف ترین و زیباترین شعرهای سنایی می باشد که توسط بسیاری از خوانندگان در طول سالیان خوانده شده از جمله محمدرضا شجریان و محسن چاوشی .

  ملکا ذکر تو گویم ?

  { ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی }

  { نروم جز به همان ره که توام راه نمایی }

  پروردگارا به ذکر تو مشغولم زیرا تنها تو پاک و خدا هستی و به اطاعت تو جزبه راهی که تو امر کنی راه دیگری نخواهم رفت .

  ###

  { همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم }

  { همه توحید تو گویم که به توحید سزایی }

  همواره در جستجوی توام و به دنبال فضل تو و همیشه توحید و یگانگی تو را ذکر میکنم زیرا تو شایسته توحید هستی .

  ***

  { تو حکیمی تو عظیمی تو کریمی تو رحیمی }

  { تو نمایندهٔ فضلی تو سزاوار ثنایی }

  تو جمع همه خوبی ها و صفات جمالیه هستی .

  ###

  { همه عزی و جلالی همه علمی و یقینی }

  { همه نوری و سروری همه جودی و جزایی }

  خداوندا خداوندی و حلال و عظمت سراسر و فقط شایسته توست و تو بر هرچیز آگاهی و آگاهی ات کامل است و یقین داری .

  تو نوری و منشا شادی و امید و سرور و تنهاترین و کاملترین منبع بخشش و نیز جزای بندگان دادنی .

  ***

  { همه غیبی تو بدانی همه عیبی تو بپوشی }

  { همه بیشی تو بکاهی همه کمی تو فزایی }

  تو از نهان و آشکار عالم هستی با خبری و آنچه واقع می شود از بیش و کم همه به اراده توست .

  ###

  { نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نیایی }

  { نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی }

  تو درفهم ما نمی آیی زیرا برپزرگ تر از فهم مایی و به این دلیل نمی توان وصف تو را بگوییم .

  و نمی توان چیزی با کسی را شبیه تو پیدا کرد زیرا تو در و هم ما نمی گنجی و بزرکتر از آنی .

  ***

  { لب و دندان سنایی همه توجیدِ تو گوید }

  { مگراز آتش دوزخ بودش روی رهایی }

  تمام وجود سنایی دائما مشغول ذکر و توحید توست باشد که در آخرت روی آن را داشته باشد که به اندک خیری که انجام داده و توشه ایی که آورده است روی آن را داشته باشد که تقاضای نجات از آتش و تقاضای بهشت کند .

  منبع : virgool.io

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 23 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید