این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  معنی نیکو نیاید فارسی ششم

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  معنی نیکو نیاید فارسی ششم را از این سایت دریافت کنید.

  معنی درس دوستی و مشاوره فارسی ششم (درس دوازدهم)

  معنی درس دوستی و مشاوره فارسی ششم با کلمات و مخالف (درس دوازدهم) معنی کلمات و متضاد و هم خانواده درس دوستی و مشاوره نام درس : دوستی و مشاوره | موضوع :

  معنی درس دوستی و مشاوره فارسی ششم (درس دوازدهم)

  نوشته : HamGamDars تعداد نظرات : 43

  معنی درس دوستی و مشاوره فارسی ششم با کلمات و مخالف (درس دوازدهم)

  معنی کلمات و متضاد و هم خانواده درس دوستی و مشاوره

  نام درس : دوستی و مشاوره | موضوع : معنی کلمات – معنی شعر | ششم ابتدایی

  معنی کلمات و متضاد و هم خانواده درس دوستی و مشاوره

  انتخاب سریع صفحه :

  دوستی و مشاوره فارسی ششم / درس 12 فارسی ششم با جواب

  درس دوازدهم :: دوستی و مشاوره

  معنی کلمات درس دوازدهم فارسی ششم

  ناگزیر : ناچار،حکیم : دانشمند،بِه : بهتر،مردمی : انسانیت ، انسان بودن،احسان : نیکی،کهن : قدیمی،طلب : درخواست،همی طلب : انتخاب کن – بگیر – درخواست کن،سازگاری : سازش،مشفق : دلسوز – مهربان،با تو نیم دوست باشند : با تو کمی دوست باشند،یک دل : صمیمی،مشاورت : مشورت – همفکری،قوی رایی : هوشمندی،تمام عقلی : عاقل بودن – دانایی،پیش بینی : آینده نگری، مَثَل : مثال،

  ولایت : شهرها،

  در میان کارها بوده : کارهای زیادی انجام داده،تدبیر : چاره اندیشی – فکر کردن،جهان دیده : باتجربه،خاطر : اندیشه،تیزتر : قوی تر،تدبیر ده تَنه چون زور ده مَرده باشد : تصمیمی که توسط ده مرد گرفته می شود مانند زور ده نفر قوی و نیرومند است،فهم : درک کردن،متفّق : اتفاق داشتن – هماهنگ بودن،پیش آید : اتفاق افتد،شغل : کار،فضیلت : برتری،تعالی : بلند مرتبه،ضعیف رأیی : کم عقلی،وشاورهم فی الامر: در کارها (با مردم) مشورت کنجواب بخش دوستی :

  معنی صفحه ۸۴ فارسی ششم درس دوستی

  معنی: بدان، ای پسر که مردمان تا زنده اند از دوستان ناگزیرند که مرد اگر بی برادر باشد به که بی دوست؛ از آنکه حکیمی را پرسیدند که دوست بهتر یا برادر؟ گفت: برادر نیز، دوست به.

  بدان که انسان تا زمانی که زنده است ناچار است که با مردم دوست باشد و دوستانی داشته باشد که اگر یک انسان بی قوم و خویش و برادر باشد بهتر از این است تا این که هیچ دوستی نداشته باشد. چنانکه از حکیمی پرسیدند که دوست بهتر است یا بردار؟ گفت: برادر که اگر با انسان دوست نیز باشد خیلی بهتر میشود.

  پس به کار دوستان اندیشه کن و دوستی ایشان به مردمی و احساس، تازه دار و چون دوست نو گیری، پشت بر دوستان کهن، مکن. دوست، همی طلب و چون دوست نوگیری، پشت بر دوستان کهن، مکن. دوست، همی طلب و دوستان کهن را بر جای همی دار تا همیشه بسیار دوست داشته باشی و دیگر با مردمانی که با تو به راه دوستی روند و »نیم دوست« باشند، نیکویی و سازگاری کن و در هر نیک و بد به ایشان مشفق باش تا چون از تو مردی بینید، دوست یکدل شوند.معنی: پس به فکر دوستان خود باش و دوستی خودت را با آنها با مردم داری و انسانیت و خوبی همواره نو و تازه کن و زمانی که با کسی تازه دوست شدی دوستان قدیمی را از یاد نبر و رابطه خود را با آنها قطع نکن. همواره با مردم تازه دوست شو و دوستان قدیمی را نیز برای خود نگه دار تا همیشه دوستان بسیاری داشته باشی و هچمنین با کسانی که دوستی مختصری داری با نیکویی رفتار کن و در هر پیش آمد نیک و بد نسبت به آنها مهربان باش تا زمانی که این رفتار ها را از تو می بینند در دوستی با تو صمیمی شوند.

  اگر معنی بالا را دوست نداشید از معنی زیر استفاده کنید

  بدان؛ ای پسر که مردمان تا زنده اند از دوستان نا گزیرند که مرد اگر بی برادر باشد به که بی دوستمعنی: ای پسر! بدان که مردم تا زمانی که زنده اند نیازمند دوست هستند که انسان اگر بی برادر باشد بهتر از آن است که دوست نداشته باشداز آنکه حکیمی را پرسیدند که دوست بهتر است یا برادر. گفت: برادر نیز، دوست به.معنی: از دانایی پرسیدند که دوست بهتر است یا برادر؟ گفت: بهتر است که برادر هم دوست انسان باشدپس به کار دوستان اندیشه کن و دوستی ایشان به مردمی و احسان، تازه دارمعنی: پس درباره ی دوستانت فکر کن و دوستی خود با آن ها را با رفتارهای انسان دوستانه و نیکی کردن تازه کنو چون دوست نو گیری، پشت بر دوستان کهن، مکن.معنی: و اگر دوست جدید پیدا کردی به دوستان قدیمی بی توجهی نکندوست همی طلب و دوستان کهن را برجای همی دار تا همیشه بسیار دوست داشته باشیمعنی: همواره به دنبال پیدا کردن دوست باش و دوستان قدیمی را هم نگه دار تا همیشه دوستان زیادی داشته باشیودیگر با مردمانی که با تو به راه دوستی روند و” نیم دوست” باشند، نیکویی و سازگاری کن.معنی: وبا انسان هایی که با تو رفتارهای دوستانه دارند ولی صمیمی نیستند، خوب رفتار کن و همدلی کن وبا آن ها سازگار باشو در هر نیک و بد به ایشان مشفق باش تا چون از تو مردمی بینند، دوست یکدل شوند.معنی: و در خوبی و بدی زندگی نسبت به آنان دلسوز باش تا به خاطر رفتار انسان دوستانه ی تو، با تو یکدل و صمیمی شوند

  هم خانواده ها درس دوستی فارسی ششم

  حکیم: حاکم، حکما، حکم، محکومپرسید: پرسش، پرسان، پرسشگراحسان: حُسن، تحسین، مُحسن، اَحسن، احسنت، مَحاسنکهن: کهنه، کهنسالطلب: طالب، مطلوبنیکویی: نیکو، نیکانسازگاری: سازش، سازنده، سازمانمشفق: شفیق، شفقّت

  متضاد درس دوستی فارسی ششم

  زنده ≠ مرده مرد≠ زن دوست ≠ دشمن بِه ≠ بد بی دوست ≠ دوستدار حکیم≠ نادان بهتر≠ بدتر اندیشه ≠ جهل احسان ≠ خساست طلب ≠ دادن کهن ≠ نو نیکویی ≠ بدی

  منبع : hamgamdars.com

  معنی کلمات درس دوستی و مشاوره پایه ششم

  دوستی بدان ای پسر مردمان تا زنده اند از دوستان ناگزیرند : ای فرزندم بدان که انسان تا زمانی که زنده است ناچار است که دوستانی داشته باشد.   که مرد اگر بی برادر باشد به که بی دوست : که اگر یک انسان برادر (خویشاوند) نداشته باشد بهتر از این است که هیچ دوستی… ادامه خواندن معنی کلمات درس دوستی و مشاوره پایه ششم

  معنی کلمات درس دوستی و مشاوره پایه ششم

  معنی کلمات درس دوستی و مشاوره پایه ششم

  دوستی

  بدان ای پسر مردمان تا زنده اند از دوستان ناگزیرند : ای فرزندم بدان که انسان تا زمانی که زنده است ناچار است که دوستانی داشته باشد.

  که مرد اگر بی برادر باشد به که بی دوست : که اگر یک انسان برادر (خویشاوند) نداشته باشد بهتر از این است که هیچ دوستی نداشته باشد.

  از آنکه حکیمی را پرسیدند که دوست بهتر یا برادر؟ : به این دلیل که از دانشمندی پرسیدند که دوست بهتر است یا برادر؟

  گفت : برادر نیز، دوست به : گفت : برادر اگر با انسان دوست نیز باشد خیلی بهتر می شود

  معنی کلمات درس دوستی و مشاوره پایه ششم

  پس به کار دوستان اندیشه کن و دوستی ایشان به مردمی و احسان، تازه دار : پس به اعمال و رفتار دوستانت فکر کن و دوستی خود را با انسانیت و نیکی کردن حفظ کن

  و چون دوست نو گیری پشت بر دوستان کهن مکن : و زمانی که دوست جدیدی پیدا کردی دوستان قدیمی را از یاد نبر

  دوست، همی طلب و دوستان کهن را بر جای همی دار تا همیشه بسیار دوست داشته باشی : همیشه در حال پیدا کردن دوست باش و دوستان قدیمی را نیز برای خود نگه دار تا همیشه دوستان زیادی داشته باشی

  و دیگر با مردمانی که با تو به راه دوستی روند و «نیم دوست» باشند، نیکویی و سازگاری کن : و همچنین با کسانی که دوستی مختصری داری با نیکویی رفتار کن

  و در هر نیک و بد به ایشان مشفق باش : و در حوادث نیک و بد نسبت به آنها مهربان باش

  تا چون از تو مردمی ببینند، دوست یکدل شوند : زیرا زمانی که این رفتار ها را از تو می بینند، دوست صمیمی و واقعی تو می گردند.

   

  مشاورت

  مشاورت کردن در کارها از قوی رایی مردم باشد و از تمامی عقل و پیش‌بینی : مشورت در کارها نشانه هوشمندی، دانایی و آینده نگری انسان است

  چه هر کس را دانشی باشد و هر یکی چیزی داند؛ یکی بیشتر و یکی کمتر : چون هر کسی دانشی دارد و چیزی می داند؛ بعضی ها بیشتر می دانند و بعضی ها کمتر

  و یکی دانشی دارد و هرگز به کار نبسته است و نیازموده : بعضی ها دانشی دارند و هرگز از آن استفاده نکرده اند و آن را امتحان نکرده اند

  و یکی همان دانش داند و کار بسته است و آزموده : و بعضی ها همان دانش را دارند و از آن استفاده کرده اند و آن را امتحان کرده اند

  مَثَل این، چنان باشد که: یکی باشد که بسیار سفر ها کرده باشد و جهان بسیار دیده و سرد و گرم چشیده و در میان کارها بوده،با آن کس برابر نتوان کرد که هرگز سفر نکرده باشد و ولایت ها ندیده : مثلاً آن کسی که سفرهای زیادی کرده و دنیا را دیده و تجربه های بسیاری کسب کرده است و کارهای بسیاری انجام داده باشد، با کسی که هرگز سفر نکرده باشد و شهر های مختلف را ندیده باشد نمی تواند یکسان باشد

  و از این رو گفته اند : تدبیر با دانایان و پیران و جهان دیدگان باید کرد : به همین دلیل گفته اند : برای انجام کارها باید با عاقلان و کهنسالان و افراد با تجربه مشورت کرد

  و نیز یکی را خاطر تیزتر باشد و در کارها زودتر تواند دید و یکی کندفهم باشد : و همچنین یکی هوش بیشتری دارد و نتیجه کارها را زودتر می تواند پیش بینی کند و یکی هوش کمتری دارد و دیرتر می فهمد

  و تدبیر ده تنه چون زور ده مرد باشد : همانطور که زور ده نفر از زور یک نفر بیشتر است فکر و اندیشه ده نفر هم از فکر و اندیشه یک نفر بهتر کار می کند

  همه جهانیان معتقدند که هیچ آفریده، داناتر از پیغامبر (ص) نبوده است : همه جهانیان به این عقیده دارند که هیچ آفریده ای در دنیا داناتر و عاقل تر از پیامبر (ص) نبوده است

  و با این همه فضیلت و معجزات که او را بُود، خدای (تعالی) او را می فرماید : «وَ شاور هُم فی الامر» : و با این همه خردمندی و معجزه ها که پیامبر داشت، خدای بلند مرتبه به او می فرماید : در کار ها با دیگران مشورت کن

  یا محّمد چون کاری کنی و یا مهّمی تو را پیش آید، با یاران خویش تدبیر کن : ای محمّد زمانی که می خواهی کاری را انجام بدهی و یا موضوع مهّمی پیش آمد با یاران خود مشورت کن

  مشورت ناکردن در کارها، ضعف رایی باشد و هیچ شغلی بی مشورت، نیکو نیاید : مشورت نکردن در کارها نشانه بی عقلی است و هیچ کاری بدون مشورت به خوبی انجام نمی شود

   

  معنی واژگان

  دوستی

  ناگزیر : ناچار

  حکیم : دانشمند

  بِه : بهتر

  مردمی : انسانیّت

  احسان : نیکی

  کهن : قدیمی

  طلب : درخواست

  همی طلب : انتخاب کن – بگیر – درخواست کن

  سازگاری : سازش

  مشفق : دلسوز – مهربان

  با تو نیم دوست باشند : با تو کمی دوست باشند

  یکدل : صمیمی

  معنی کلمات درس دوستی و مشاوره پایه ششم

   

  مشاورت

  مشاورت : مشورت – همفکری

  قوی رایی : هوشمندی

  تمام عقلی : عاقل بودن – دانایی

  پیش بینی : آینده نگری

  مَثَل : مثال

  ولایت : شهرها

  در میان کارها بوده : کارهای زیادی انجام داده

  تدبیر : چاره اندیشی – فکر کردن

  جهان دیده : باتجربه

  خاطر : اندیشه

  تیزتر : قوی تر

  تدبیر ده تَنه چون زور ده مَرده باشد : تصمیمی که توسط ده مرد گرفته می شود مانند زور ده نفر قوی و نیرومند است

  فهم : درک کردن

  متفّق : اتفاق داشتن – هماهنگ بودن

  پیش آید : اتفاق افتد

  شغل : کار

  فضیلت : برتری

  تعالی : بلند مرتبه

  ضعیف رأیی : کم عقلی

  امارگیر حرفه ای سایت

  دوستی

  ناگزیر : ناچار

  حکیم : دانشمند

  بِه : بهتر

  مردمی : انسانیّت

  معنی کلمات درس دوستی و مشاوره پایه ششم

  احسان : نیکی

  کهن : قدیمی

  طلب : درخواست

  همی طلب : انتخاب کن – بگیر – درخواست کن

  سازگاری : سازش

  مشفق : دلسوز – مهربان

  با تو نیم دوست باشند : با تو کمی دوست باشند

  یکدل : صمیمی

   

  مشاورت

  مشاورت : مشورت – همفکری

  قوی رایی : هوشمندی

  تمام عقلی : عاقل بودن – دانایی

  پیش بینی : آینده نگری

  مَثَل : مثال

  ولایت : شهرها

  در میان کارها بوده : کارهای زیادی انجام داده

  منبع : adviser.helpkade.com

  معنی کلمات درس دوازدهم دوستی و مشاوره فارسی ششم ✅

  معنی کلمات درس ۱۲ فارسی ششم ، معنی متن درسی درس دوازدهم دوستی و مشاوره فارسی پایه ششم 🤗، معنی لغات و کلمه های جدید درس دوازدهم - 12 فارسی ششم

  سبک زندگی

  معنی کلمات درس دوازدهم دوستی و مشاوره فارسی ششم ✅

  معنی کلمات درس دوازدهم دوستی و مشاوره فارسی ششم ✅ معنی متن درسی و لغات و کلمه های جدید و مهم هم خانواده ، مخالف و متضاد درس دوازدهم – 12 دوستی و مشاوره صفحه 84 و 85 فارسی پایه ششم ابتدایی معنی کلمات درس دوازدهم فارسی ششم

  معنی کلمات درس ۱۲ دوازدهم دوستی و مشاوره فارسی ششم ؛ امروز قصد داریم تا در این مقاله از بخش آموزش و پرورش ماگرتا به معنی متن درسی ، شعر ، لغات ، کلمات و کلمه های جدید هم خانواده ، مخالف و متضاد درس دوازدهم – 12 دوستی و مشاوره صفحه 84 و 85 کتاب ادبیات فارسی پایه ششم بپردازیم. در ادامه با ما همراه باشید.همچنین بخوانید: معنی کلمات درس ۱۱ یازدهم شهدا خورشیدند فارسی پایه ششم

  معنی لغات و کلمه های جدید درس دوازدهم – ۱۲ فارسی ششم

  در زیر به معنی کلمات ، لغات و کلمه های سخت و جدید درس دوازدهم – ۱۲ دوستی و مشاوره صفحه 84 و 85 فارسی پایه ششم پرداخته ایم:

  ناگزیر : ناچارحکیم : دانشمندبِه : بهترمردمی : انسانیت ، انسان بودناحسان : نیکی ، خوبی ، نیکوکاریکهن : قدیمیمردمان : انسان هاطلب : درخواستهمی طلب : انتخاب کن ، بگیر ، درخواست کن ، بطلبسازگاری : سازش ، موافق بودن ، ملایم بودنمشفق : دلسوز ، مهربانبا تو نیم دوست باشند : با تو کمی دوست باشندیکدل : صمیمی ، یکرنگمشاورت : مشورت ، همفکری ، با هم مشورت کردنقوی رایی : هوشمندی ، کسی که اندیشه های عالی دارد ، بلند نظریتمام عقلی : عاقل بودن ، داناییپیش بینی : آینده نگریمَثَل : مثالولایت : شهرهادر میان کارها بوده : کارهای زیادی انجام دادهتدبیر : چاره اندیشی ، فکر کردن ، اندیشهجهان دیده : باتجربه ، کسی که بسیار سفر کرده و تجربه های زیادی داردخاطر : اندیشهتیزتر : قوی ترتدبیر ده تَنه چون زور ده مَرده باشد : تصمیمی که توسط ده مرد گرفته می شود مانند زور ده نفر قوی و نیرومند استفهم : درک کردنمتفّق : اتفاق داشتن ، هماهنگ بودن ، با هم یکی شدهپیش آید : اتفاق افتدشغل : کارفضیلت : برتریتعالی : بلند مرتبهضعیف رأیی : کم عقلی ، سستی اندیشهتمام عقلی : کسی که عقلش کامل استولایت : شهرستان ها ، مناطقنیازموده : آزمایش نکردهکند فهم : کسی که هوش و استعداد کمی داردمعجزات : کارهای شگفت انگیز و خارق العادهوشاورهم فی الامر : در کارها (با مردم) مشورت کنمهمی : کار مهم

  کلمات هم معنی ، مترادف و هم خانواده درس دوازدهم 12 فارسی ششم

  در این بخش می توانید کلمات و لغات هم معنی ، مترادف و هم خانواده درس ۱۲ دوازدهم فارسی ششم دوستی و مشاوره را مشاهده نمایید:

  احسان : حسن ، محاسنطلب : طالب ، طلبهمشفق : شفیق ، شفقت (این واژه ها با واژه های تشویق و مشقت هم خانواده نیستند)حکیم : حکمت ، حکما (= جمع حکیم)اندیشه : اندیشیدن ، اندیشنده ، دوراندیشسازگار : سازش ، سازنده ، ساخت و سازمشاورت : مشورت ، شوراعقل : معقول ، عاقل ، تعقّلدانش : دانستن ، دانسته ، دانشمند ، دانندهآزموده : آزمودن ، آزماینده ، آزمایشمَثَل : مثال ، تمثیل ، امثالچشیده : چشیدن ، چشاننده ، چشایی

  کلمات متضاد و مخالف درس ۱۲ دوازدهم فارسی ششم

  در این بخش می توانید کلمات و لغات متضاد و مخالف درس 12 دوازدهم فارسی ششم دوستی و مشاوره را مشاهده نمایید:

  بهتر ≠ بدترنو ≠ کهن ، کهنهبه ≠ بد

  معنی کلمات متن درسی بخش دوستی درس دوازدهم فارسی ششم

  معنی متن درسی بخش دوستی درس دوازدهم فارسی ششم

  بدان ای پسر مردمان تا زنده اند از دوستان ناگزیرندمعنی : ای فرزندم بدان که انسان تا زمانی که زنده است ناچار است که دوستانی داشته باشد.که مرد اگر بی برادر باشد به که بی دوستمعنی : که اگر یک انسان برادر (خویشاوند) نداشته باشد بهتر از این است که هیچ دوستی نداشته باشد.از آنکه حکیمی را پرسیدند که دوست بهتر یا برادر؟معنی : به این دلیل که از دانشمندی پرسیدند که دوست بهتر است یا برادر؟گفت : برادر نیز، دوست بهمعنی : گفت : برادر اگر با انسان دوست نیز باشد خیلی بهتر می شودپس به کار دوستان اندیشه کن و دوستی ایشان به مردمی و احسان، تازه دارمعنی :پس به اعمال و رفتار دوستانت فکر کن و دوستی خود را با انسانیت و نیکی کردن حفظ کنو چون دوست نو گیری پشت بر دوستان کهن مکنمعنی : و زمانی که دوست جدیدی پیدا کردی دوستان قدیمی را از یاد نبردوست، همی طلب و دوستان کهن را بر جای همی دار تا همیشه بسیار دوست داشته باشیمعنی : همیشه در حال پیدا کردن دوست باش و دوستان قدیمی را نیز برای خود نگه دار تا همیشه دوستان زیادی داشته باشیو دیگر با مردمانی که با تو به راه دوستی روند و «نیم دوست» باشند، نیکویی و سازگاری کنمعنی : و همچنین با کسانی که دوستی مختصری داری با نیکویی رفتار کنو در هر نیک و بد به ایشان مشفق باشمعنی : و در حوادث نیک و بد نسبت به آنها مهربان باشتا چون از تو مردمی ببینند، دوست یکدل شوند

  منبع : magerta.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 13 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید