این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  معنی کلمات بخوان و بیندیش فردوسی فرزند ایران فارسی پنجم

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  معنی کلمات بخوان و بیندیش فردوسی فرزند ایران فارسی پنجم را از این سایت دریافت کنید.

  Account Suspended

  Account Suspended

  This Account has been suspended.

  Contact your hosting provider for more information.

  منبع : word.helpkade.com

  معنی کلمات و هم خانواده درس یازدهم نقش خردمندان فارسی پنجم

  معنی کلمات سخت درس یازدهم فارسی پنجم 🧐، معنی لغات و کلمه های جدید ، هم خانواده ، متضاد - مترادف و مخالف درس 11 یازدهم نقش خردمندان فارسی پنجم

  سبک زندگی

  معنی کلمات و هم خانواده درس یازدهم نقش خردمندان فارسی پنجم

  معنی کلمات و هم خانواده درس یازدهم نقش خردمندان فارسی پنجم معنی متن درسی ، شعر ، هم خانواده ، متضاد مخالف ، لغات ، کلمات سخت و کلمه های جدید درس یازدهم 11 نقش خردمندان صفحه 83 کتاب فارسی پایه ششم ابتدایی

  معنی کلمات سخت و هم خانواده درس یازدهم نقش خردمندان فارسی پنجم ؛ امروز قصد داریم تا در این مقاله از بخش آموزش و پرورش ماگرتا به معنی متن درسی ، شعر ، لغات ، کلمات سخت و کلمه های جدید و متضاد – مخالف و هم خانواده های درس یازدهم – 11 نقش خردمندان صفحه 83 و بخوان و بیندیش فردوسی فرزند ایران صفحه 91 کتاب ادبیات فارسی پایه پنجم ابتدایی بپردازیم. در ادامه با ما همراه باشید.همچنین بخوانید: معنی آفتاب تازه تاریکی شب را کنار زده بود درس هشتم فارسی پنجم

  معنی کلمات سخت و جدید درس 11 یازدهم نقش خردمندان فارسی پنجم

  معنی لغات و کلمه های سخت و جدید درس یازدهم ، 11 فارسی پنجم

  در زیر به معنی کلمات ، لغات و کلمه های سخت و جدید ، کلمات هم خانواده ، متضاد و مخالف درس یازدهم ، 11 نقش خردمندان و بخوان و بیندیش فردوسی فرزند ایران کتاب فارسی پایه پنجم ابتدایی پرداخته ایم:

  خانمان سوز : ویرانگر ، از بین برنده خانه و کاشانههراس انگیز : ترسناک ، وحشتناک ، ترس آورقتل عام : کشتار گروهی ، دسته جمعی به قتل رساندنآشوب : فتنه ، فساد ، تباهیهلاکو : از نوادگان چنگیز که بر ایران سلطنت می کرددر هم فشردن : یکی کردن ، در هم کردندینار : سکه طلامشاور : راهنما ، کسی که با او در کارها مشورت کنندزیرکانه : هوشمندانه ، از روی هوش و خردمهیب : ترسناک ، وحشتناکفرو افتادن : پایین افتادنکارساز : مفید و اثرگذار ، کارکشارصدخانه : مکانی که در آن ستاره شناسان به کمک ابزاری ستاره ها را مشاهده و بررسی می کنندنسخه برداری : رونویسی کردن ، بازنویسی کردنهمت : قصد ، اراده ، کوششولایت : در این درس به معنی شهر و سرزمیننظامیه : مدارس یا دانشگاه هایی که خواجه نظام الملک بنا کرده بودپر فروغ : بسیار درخشان ، پر نورچیرگی : برتری ، تسلطتاسیس کرد : بنا کردشبانگاه : موقع شبدشوار : سختمی گریختند : فرار می کردندشمار : تعدادلطف : مهربانیعظمت : بزرگیمغولان : اقوامی زرد پوشت با چند طایفه که در قسمت آسیای شرقی بودندسایه وحشت : اثر ترس ، نشانه ی بیم و هراسقلب مردم را در هم فشرد : به کنایه مردم ایران را ناراحت کردایجاد کند : به وجود آورد ، بسازدعجیبی : شگفت آورتشت : ظرف های بزرگ و پهنمامور کرد : کسی را به انجام کاری گذاشتنقلعه : ساختمان محکم و بلند برای دفاع از دشمن ساخته می شدگمان می کردند : تصور می کردنداز میان می رفت : نابود می شدتدبیر : اندیشیدن به منظور پیدا کردن راه حلتحصیل کرده است : درس خوانده استتحقیق : مطالعهآثار : جمع اثر ، نشانه هابه کار گیرد : استفاده کندشمار کتاب : تعدادجذب : چیزی را به سوی خود کشیدن ، کششامکانات : ابزارها و شرایط مناسبپیش بینی : غیب گویی ، عاقبت اندیشی

  معنی کلمه های سخت بخوان و بیندیش فردوسی فرزند ایران صفحه 91 فارسی پنجم

  معنی کلمات بخوان و بیندیش فردوسی فرزند ایران صفحه 91 فارسی پنجم

  سام نریمان : نام پهلوان مشهور ایرانی ، پدر زال و جد رستمنریمان : نام پهلوان مشهور ایرانی ، پسر سامبر سان شید : به مانند خورشیدشید : خورشیدولیکن : ولیدایه : پرستارشیردل : شجاعمژده : خبر خوششرمسار : خجالت زده ، شرمندهگردنکشان : سرکشانمهان : بزرگانسیمرغ : پرنده افسانه ای در شاهنامهمهر بریدن : ترک عشق و علاقه کردن، دل کندنجفا کرد : ستم کرددر میان گرفتن : دور چیزی را گرفتن، محاصره کردندهان به دهان گشتن : کنایه از پخش شدنبی درنگ : بدون توقفموبد : روحانی زرتشتی

  حوادث : رویدادها ، اتفاق ها

  حادثه ی ناگوار : پیش آمد ناپسند

  کلمات و کلمه های هم معنی ، مترادف و هم خانواده درس یازدهم نقش خردمندان فارسی پنجم

  قتل : قاتل ، مقتولجامعه : جمع ، جوامعحکومت : حاکمعجیب : عجب ، عجایبحادثه : حوادثمدارس : مدرسه ، درستحصیل : حاصل ، محصوللطف : لطیفعظمت : عظیم ، معظم

  کلمات و کلمه های متضاد و مخالف درس یازدهم نقش خردمندان فارسی پنجم

  سایه : آفتابپاک : آلودهبرخاست : نشستاندوه : شادیدشمن : دوستنیازمند : بی نیازخواب : بیدارمعروف : گمنامپر فروغ : کم فروغهمچنین بخوانید: جواب کاربرگ شماره ۹ مطالعات اجتماعی پنجم

  در انتها امیدواریم که مقاله معنی متن درسی ، کلمات سخت و کلمه های جدید درس یازدهم – ۱۱ نقش خردمندان و بخوان و بیندیش فردوسی فرزند ایران کتاب فارسی پایه پنجم ابتدایی ، برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد و توانسته باشید تا از آن استفاده و بهره برده باشید.

  منبع : magerta.ir

  معنی لغات درس فردوسی فرزند ایران پنجم ابتدایی

  معنی لغات درس فردوسی فرزند ایران پنجم ابتدایی

  معنی لغات درس فردوسی فرزند ایران پنجم ابتدایی

  کيونما دانلود ویدئو

  ویدئو های زیر مرتبط با کلمات جستجو شده در سایت آپــارات ( جستجو اتوماتیک توسط ربــات )

  ( معنی لغات درس فردوسی فرزند ایران پنجم ابتدایی ) [ معنی لغات درس فردوسی فرزند ایران پنجم ابتدایی ]

  منبع : qnama.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 1 ماه قبل
  0

  جواب فارسی درس فردوسی فرزند ایران

  نهال 1 ماه قبل
  1

  سلام می خوستم بگم اینجا اصلا خوب نیست تنها چیزی که داره معنی صفحه ی ۹۱

  مهدی 4 ماه قبل
  5

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید