این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  معنی کلمات درس 4 زبان نهم

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  معنی کلمات درس 4 زبان نهم را از این سایت دریافت کنید.

  معنی کلمات زبان انگلیسی نهم

  معنی کلمات زبان انگلیسی نهم ترجمه لغات درس به درس فرمت PDF + لینک دانلود مستقیم قرار گرفت نام درس : زبان انگیسی | موضوع : معنی کلمات | نویسنده : علیرضا

  معنی کلمات زبان انگلیسی نهم - نمره برتر

  معنی کلمات زبان انگلیسی نهم - نمره برتر دانلود گام به گام , جزوه و نمونه سوالات امتحانی

  صفحه نخست » پایه نهم » جزوه های نهم » معنی کلمات زبان انگلیسی نهم

  معنی کلمات زبان انگلیسی نهم

  دسته بندی : جزوه های نهم , پایه نهم

  معنی کلمات زبان انگلیسی نهم

  ترجمه لغات درس به درس

  فرمت PDF + لینک دانلود مستقیم قرار گرفت

  نام درس : زبان انگیسی | موضوع : معنی کلمات | نویسنده : علیرضا

  منتشر شده در نمره برتر | پایه و رشته : پایه نهم

  معنی کلمات زبان انگلیسی نهم : امروز هم برای شما تمام کلمات زبان انگلیسی نهم را برای شما آماده کرده ایم . در لیست زیر معنی کلمات درس اول و درس دوم و درس سوم و درس چهارم و درس پنجم و درس ششم آماده شده است .

  معنی لغات درس اول زبان نهم

  📝 لغات درس اول

  📖 کتاب زبان انگلیسی پایه نهم

  📗 PROSPECT 3

  |▪️ Personality • • • شخصیت

  |▫️ school • • • مدرسه

  |▪️ best friend • • • بهترین دوست

  |▫️ great • • • عالی

  |▪️ clever • • • باهوش

  |▫️ kind • • • مهربان

  |▪️ helpful • • • مفید

  |▫️ How • • • چطور

  |▪️ hard-working • • • سخت کوش

  |▫️ between • • • بین

  |▪️ bit • • • ذره

  |▫️ serious • • • جدی

  |▪️ angry • • • عصبی

  |▫️ brave • • • شجاع

  |▪️ careless • • • بی دقت

  |▫️ cruel • • • بی رحم

  |▪️ rude • • • بی ادب

  |▫️ below • • • در زیر

  |▪️ nervous • • • عصبی

  |▫️ quiet • • • ساکت

  |▪️ funny • • • بامزه

  |▫️ neat • • • مرتب ،تمیز

  |▪️ selfish • • • خودخواه

  |▫️ sentence • • • جمله

  |▪️ patient • • • صبور

  |▫️ careful • • • بادقت

  |▪️ talkative • • • پرحرف

  |▫️ shy • • • خجالتی

  |▪️ eraser • • • پاک کن

  |▫️ polite • • • مودب

  |▪️ forget • • • فراموش کردن

  |▫️ important • • • مهم

  |▪️ members • • • اعضا

  |▫️ relatives • • • بستگان

  دانلود جزوه و معنی کلمات درس اول

  معنی لغات درس دوم زبان نهم

  📝 لغات درس دوم

  📖 کتاب زبان انگلیسی پایه نهم

  📗 PROSPECT 3

  |▪️ Travel • • • مسافرت رفتن

  |▫️ Germany • • • آلمان

  |▪️ reservation • • • رزرو

  |▫️ Receptionist• • • پذیرشگر

  |▪️ enjoy • • • لذت بردن

  |▫️ Hope • • • امیدوار بودن

  |▪️ gift shop • • • فروشگاه هدیه

  |▫️ map • • • نقشه

  |▪️ guide book • • • کتاب راهنما

  |▫️ filling out • • • پر کردن

  |▪️ Airport • • • فرودگاه

  |▫️ ticket • • • بلیط

  |▪️ buy • • • خریدن

  |▫️ check the passport• • • بررسی گذرنامه

  |▪️ check in • • • ببررسی کردن

  |▫️ take off • • • بلند شدن هواپیما

  |▪️ land • • • فرود

  |▫️ • • • جدول زمانی

  |▪️ money • • • پول

  |▫️ exchange • • • تبدیل

  |▪️ book a hotel • • • رزرو کردن یک هتل

  |▫️ trip • • • سفر

  |▪️ possible • • • ممکن

  |▫️ of course • • • البته

  |▪️ short storie • • • داستان کوتاه

  |▫️ letter • • • نامه

  |▪️ poem • • • شعر

  |▫️ novel • • • رمان

  |▪️ wheels • • • چرخ ها

  |▫️ scarf • • • روسری

  |▪️ guess • • • حدس زدن

  |▫️ shopkeeper • • • مغازه دار

  |▪️ suitable • • • مناسب

  |▫️ wife • • • همسر

  دانلود جزوه و معنی کلمات درس دوم

  معنی لغات درس سوم زبان نهم

  📝 لغات درس سوم

  📖 کتاب زبان انگلیسی پایه نهم

  📗 PROSPECT 3

  |▪️ Festival • • • فستیوال

  |▫️ Ceremonie • • • مراسم

  |▪️ New Year • • • سال جدید

  |▫️ holidays • • • تعطیلات

  |▪️ grandparent • • • پدربزرگ و مادربزرگ

  |▫️ house • • • خانه

  |▪️ children • • • بچه ها

  |▫️ gold fish • • • ماهی قرمز

  |▪️ young • • • جوان

  |▫️ special • • • مخصوص

  |▪️ bake a cake • • • کیک پختن

  |▫️ make lunch • • • ناهارپختن

  |▪️ dinner • • • شام

  |▫️ set the table • • • چیدن میز

  |▪️ hold a ceremony • • • برگزاری مراسم

  |▫️ sing the national anthem • • • سرود ملی خواندن

  |▪️ clear • • • تمیز کردن

  |▫️ Nature Day • • • روز طبیعت

  |▪️ go out • • • بیرون رفتن

  |▫️ weather • • • آب و هوا

  |▪️ rainy • • • بارانی

  |▫️ spring • • • بهار

  |▪️ nut • • • آجیل

  |▫️ clothes • • • لباس ها

  |▪️ dishes • • • ظرف ها

  |▫️ milk • • • شیر |▪️ paint • • • رنگ |▫️ wash • • • شستن

  |▪️ religious • • • مذهبی

  |▫️ drink • • • نوشیدن

  دانلود جزوه و معنی کلمات درس سوم

  معنی لغات درس چهارم زبان نهم

  📝 لغات درس چهارم

  📖 کتاب زبان انگلیسی پایه نهم

  📗 PROSPECT 3

  |▪️ Services • • • خدمات

  |▫️ postcard • • • کارت پستال

  |▪️ envelope • • • پاکت نامه

  |▫️ near • • • نزدیک

  |▪️ Actually • • • در واقع

  |▫️ employee • • • کارمند

  |▪️ take out • • • بیرون بردن

  |▫️ get on • • • سوار شدن

  |▪️ get off • • • پیاده شدن

  |▫️ send • • • ارسال کردن

  |▪️ put out fire • • • خاموش کردن آتش

  |▫️ recharge • • • دوباره شارژکردن

  |▪️ open a account • • • باز کردن حساب

  |▫️ hire a taxi • • • گرفتن تاکسی

  |▪️ Police officer • • • افسر پلیس

  |▫️ live • • • زندگی کردن

  |▪️ wake up • • • بیدار شدن

  |▫️ children • • • بچه ها

  |▪️ help • • • کمک کردن

  |▫️ best friend • • • بهترین دوست

  |▪️ sometimes • • • بعضی مواقع

  |▫️ often • • • اغلب اوقات

  |▪️ usually • • • معمولا

  |▫️ always • • • همیشه

  |▪️ never • • • هرگز

  |▫️ outside • • • بیرون

  |▪️ firefighter • • • آتش نشان

  منبع : nomrebartar.com

  درس چهارم زبان نهم با جواب

  درس چهارم زبان نهم با جواب معنی و حل تمرینات درس 4 زبان انگلیسی نهم نام درس : درس چهارم | موضوع : گام به گام | پایه نهم معنی و حل تمرینات درس 4 زبان

  درس چهارم زبان نهم با جواب

  نوشته : HamGamDars تعداد نظرات : 60

  درس چهارم زبان نهم با جواب

  معنی و حل تمرینات درس 4 زبان انگلیسی نهم

  نام درس : درس چهارم | موضوع : گام به گام | پایه نهم

  معنی و حل تمرینات درس 4 زبان انگلیسی نهم

  انتخاب سریع صفحه :

  گام به گام زبان نهم / درس چهارم – در این بخش شما میتوانید جواب تمرینات درس چهارم انگلیسی نهم را مشاهده و دریافت نمایید. جواب فعالیت های صفحه 63 – 64 – 65 – 66 – 67 – 68 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 درس 4 انگلیسی نهم قرار داده ایم

  درس چهارم

  معنی مکالمه صفحه 64 درس 4 زبان نهم

  ببخشید آقا! میتوانید لطفا مرا کمک کنید؟ Tourist: Excuse me sir! Can you help me please?

  چه کاری میتوانم برایتان بکنم؟ Pedram: What can I do for you?

  من یک کارت پستال، یک پاکت نامه و یک تمبر میخواهم. Tourist: I want a postcard, an envelope and a stamp.

  اووووم … شما میتوانید آن ها را از اداره پست بخرید. Pedram: Umm…, you can get them from a post office.

  اداره پست کجاست؟ Tourist: Where is the post office?

  در واقع، نزدیک اینجاست . اون دقیقا سر نبش است Pedram: Actually it’s near here. It’s just round the corner.

  خوب است متشکرم . چه ساعتی باز میکند؟ Tourist: Good! Thank you. What time does it open?

  ساعت هشت باز میکند Pedram: It opens at 8.

  بسیار متشکرم Tourist: Thanks a lot!

  معنی صفحه 65 درس 4 زبان نهم

  به مثال ها گوش دهید سپس با یک دوست پرسش و پاسخ کنید.

  او کارمند است. آن جا است. او پستچی است.

  ساعت نه و نیم. شغل او چیست؟

  اداره پست کجاست؟ آن مرد کیست؟

  زنگ تفریح چه موقع است؟

  به مثال ها گوش دهید سپس با یک دوست پرسش و پاسخ کنید.

  ساعت 8 صبح باز میکند.

  آنها از شنبه تا چهارشنبه کار میکنند.

  پلیس به آنها کمک میکند.

  از اداره پست آنها را میخرد.

  چون سریع و ارزان است.

  من اتوبوس سوار می شوم. چه ساعتی باز میکند؟

  آنها چه زمانی کار میکنند؟

  چه کسی به کودکان گم شده کمک میکند؟

  او از کجا تمبر میخرد؟

  چرا با اتوبوس به سر کار می رود؟

  شما چه طور به مدرسه می آیید؟

  معنی کلمات صفحه 66 و 67 درس چهارم زبان نهم

  جواب Language Melody صفحه 68 درس چهارم زبان نهم

  به این مکالمه گوش کنید و به آهنگ صدای افتادن جملات سوالی wh دقت کنید.

  کلارا : ببخشید آقا ! من گم شده ام.افسر پلیس : نگران نباشید! نام شما چیست؟کلارا : اسم من کلارا است.افسر پلیس :شما کجا زندگی میکنید؟کلارا : در خیابان اصلی کنار پمپ بنزینافسر پلیس :نگران نباشید من شما را به خانه می برم.کلارا : ممنونم آقا

  به سوالات زیر گوش کنید سپس تمرین کنید.

  معنی صفحه 71 درس 4 زبان نهم

  در مکالمات زیر ، سوالات Wh را پیدا کیند و زیر آن ها خط بکشید.

  1-پارسا: شغل مطلوب شما چیست؟

  حمید: دوست دارم آتش نشان شوم.

  پارسا: یک آتش نشان چه کار میکند؟

  حمید: او آتش را خاموش میکند و زندگی افراد را نجات میدهد.

  5-پارسا: و آیا شغل راحتی است؟!

  حمید: نه، واقعاً خیلی سخت است.

  پارسا: چه موقع یک آتش نشان به سر کار میرود؟

  حمید: فکر میکنم او شیفتی به سر کار میرود.

  پارسا: او کجا کار می کند؟

  10-حمید: در یک ایستگاه آتش نشانی.

  پارسا: آیا یک ایستگاه آتش نشانی نزدیک اینجا وجود دارد؟

  حمید: بله، یکی آنجا هست.

  جواب تمرین صفحه 72 زبان انگلیسی نهم

  به هم کلاسی هایتان 5 چیز در مورد خدمات بگویید.

  مثال: من هر هفته بلیط الکترونیکی ام را شارژ میکنم.

  ۱-ما هر روز ایمیل ارسال میکنیم.

  ۲-پلیس به افراد گمشده کمک میکند.

  ۳-ما میتوانیم از اداره پست تمبر بخریم.

  ۴-یک ایستگاه آتش نشانی در این حوالی وجود دارد.

  ۵-ما می خواهیم یک تاکسی کرایه کنیم. 1 We send e-mails every day.

  2. The police help lost people.

  3. You can buy stamps from a post office.

  4. There is a gas station near here.

  5. We never hire a taxi.

  به این مکالمه گوش کنید و به سوالات زیر پاسخ دهید.

  او چه شغلی دارد؟ او نانوا است او کجا کار میکند؟

  او در یک نانوایی کار میکند

  چه زمانی کار او شروع میشود؟

  صبح زود شروع میشود.

  جواب تمرین صفحه 73 زبان انگلیسی نهم

  جواب تمرین صفحه 74 زبان انگلیسی نهم

  Card B Card A

  My name is Alireza. What’s your name?

  منبع : hamgamdars.com

  درس 4

  در این بخش، واژگان کتاب زبان انگلیسی پایه نهم ((9th grade English book (Prospect 3) در 6 درس قابل دسترسی است.

  درس 4 - کتاب زبان انگلیسی پایه نهم

  lesson 4

  1. recharge the e-ticket /riˈʧɑrʤ ði i-ˈtɪkət /

  شارژ مجدد بلیت الکترونیک

  2. gas station /ˈgæsˌsteɪ.ʃən /

  جایگاه سوخت

  3. He often plays outside. /hi ˈɔfən pleɪz ˈaʊtˈsaɪd. /

  او اغلب بیرون (از خانه) بازی می کند.

  4. What does a firefighter do? /wʌt dʌz ə ˈfaɪrˌfaɪtər du? /

  یک آتش نشان چه کار می کند؟

  5. never /ˈnev.ər / هرگز

  6. Is there a fire station near here? /ɪz ðɛr ə ˈfaɪər ˈsteɪʃən nɪr hir? /

  آیا در نزدیکی اینجا اداره آتش نشانی هست؟

  7. What is her job? /wʌt ɪz hɜr ʤɑb? /

  شغل او چیست؟

  8. Thanks a lot! /θæŋks ə lɑt! /

  خیلی ممنون! 9. fast /fæst / سریع

  10. When is the break? /wɛn ɪz ðə breɪk? /

  زنگ تفریح کی است؟

  11. When does a firefighter go to work? /wɛn dʌz ə ˈfaɪrˌfaɪtər goʊ tu wɜrk? /

  یک آتش نشان چه زمانی به سرکار می رود؟

  12. How do you come to school? /haʊ du ju kʌm tu skul? /

  شما چطور به مدرسه می آیید؟

  13. firefighter /ˈfaɪrˌfaɪtər /

  آتش‌نشان

  14. fire station /ˈfɑɪrˌsteɪ.ʃən /

  ایستگاه آتش‌نشانی 15. cheap /tʃiːp / ارزان 16. stamp /stæmp / تمبر

  17. send an e-mail /sɛnd ən i-meɪl /

  ایمیل فرستادن

  18. open an account /ˈoʊpən ən əˈkaʊnt /

  حساب (بانکی) باز کردن

  19. Because it’s fast and cheap. /bɪˈkɔz ɪts fæst ænd ʧip. /

  چون سریع و ارزان است.

  20. I’m lost. /aɪm lɔst. /

  من گم شده ام.

  21. get off a bus /gɛt ɔf ə bʌs /

  از اتوبوس پیاده شدن

  22. envelope /ˈen.vəˌloʊp /

  پاکت (نامه)

  23. help charity /hɛlp ˈʧɛrɪti /

  به (موسسه) خیریه کمک کردن

  24. donate blood /ˈdoʊˌneɪt blʌd /

  خون اهدا کردن

  25. take out money /teɪk aʊt ˈmʌni /

  پول برداشت کردن 26. break /breɪk / وقت استراحت

  27. What can I do for you? /wʌt kæn aɪ du fɔr ju? /

  چه کاری از دست من بر می آید؟

  28. Who helps lost children? /hu hɛlps lɔst ˈʧɪldrən? /

  چه کسی به کودکان گمشده کمک می کند؟

  29. They never come late. /ðeɪ ˈnɛvər kʌm leɪt. /

  آنها هیچوقت دیر نمی آیند.

  30. hire a taxi /ˈhaɪər ə ˈtæksi /

  تاکسی گرفتن

  31. because /bɪˈkɒz /

  چون

  32. wake up /weɪk ʌp /

  از خواب بیدار شدن

  33. Actually it’s near here. /ˈækʧuəli ɪts nɪr hir. /

  درواقع آن نزدیک به اینجاست.

  34. service /ˈsɜrvəs /

  خدمت

  35. What time does it open? /wʌt taɪm dʌz ɪt ˈoʊpən? /

  چه ساعتی باز می شود؟

  36. I can take you home. /aɪ kæn teɪk ju hoʊm. /

  من میتوانم تو را به خانه برسانم.

  37. often /ˈɔː.fən /

  اغلب

  38. He puts out fire and saves people’s lives. /hi pʊts aʊt ˈfaɪər ænd seɪvz ˈpipəlz laɪvz. /

  او آتش را خاموش می کند و جان مردم را نجات می دهد.

  39. Mandarin /ˈmændərən /

  زبان ماندارین

  40. corner /ˈkɔːr.nər /

  گوشه

  41. And is it an easy job?! /ænd ɪz ɪt ən ˈizi ʤɑb?! /

  و آیا آن شغل آسانی است؟!

  42. keep the city clean /kip ðə ˈsɪti klin /

  شهر را تمیز نگه داشتن

  43. What’s your favorite job? /wʌts jʊər ˈfeɪvərɪt ʤɑb? /

  شغل مورد علاقه ی شما چیست؟

  44. post office /ˈpoʊstˌɔː.fəs /

  اداره پست

  45. I like to be a firefighter. /aɪ laɪk tu bi ə ˈfaɪrˌfaɪtər. /

  من دوست دارم آتش نشان شوم.

  46. I think he goes to work on shifts. /aɪ θɪŋk hi goʊz tu wɜrk ɑn ʃɪfts. /

  من فکر می کنم او شیفتی کار می کند.

  47. I take a bus. /aɪ teɪk ə bʌs. /

  من سوار اتوبوس می شوم.

  48. She always studies hard. /ʃi ˈɔlˌweɪz ˈstʌdiz hɑrd. /

  او همیشه بسیار درس می خواند.

  49. bring to the ER /brɪŋ tu ði i ɑr /

  به اورژانس آوردن

  50. postcard /ˈpoʊst.kɑrd /

  کارت پستال

  51. do voluntary work /du ˈvɑləntɛri wɜrk /

  کار داوطلبانه انجام دادن

  52. shift /ʃɪft / شیفت

  53. Where does he work? /wɛr dʌz hi wɜrk? /

  او کجا کار می کند؟

  54. get on a bus /gɛt ɑn ə bʌs /

  سوار اتوبوس شدن

  55. call the emergency /kɔl ði ɪˈmɜrʤənsi /

  به اورژانس زنگ زدن

  56. It’s just round the corner. /ɪts ʤʌst raʊnd ðə ˈkɔrnər. /

  آن درست سر پیچ است.

  57. Why does he go to work by bus? /waɪ dʌz hi goʊ tu wɜrk baɪ bʌs? /

  چرا او با اتوبوس به سر کار می رود؟

  58. You can get them from a post office. /ju kæn gɛt ðɛm frʌm ə poʊst ˈɔfəs. /

  می توانید آنها را از اداره پست بخرید.

  59. put out fire /pʊt aʊt ˈfaɪər /

  آتش خاموش کردن

  60. ask the information desk /æsk ði ˌɪnfərˈmeɪʃən dɛsk /

  از باجه اطلاعات پرسیدن

  منبع : lang.b-amooz.com

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 11 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید