این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  نبرد ملازگرد مطالعات هشتم

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  نبرد ملازگرد مطالعات هشتم را از این سایت دریافت کنید.

  نمونه سوال درس 13 مطالعات هشتم

  سوال‌های درس 13 1. غزنويان چرا به اين نام مشهور شدند؟ غزنويان دودمانی ترک تبار بودند كه چون حكومت خود را از شهر غزنين (غزنه) آغاز كردند به اين نام مشهور

  نمونه سوال درس 13 مطالعات هشتم

  سوال‌های درس 131. غزنويان چرا به اين نام مشهور شدند؟

  غزنويان دودمانی ترک تبار بودند كه چون حكومت خود را از شهر غزنين (غزنه) آغاز كردند به اين نام مشهور شدند.

  2. محمود غزنوی چگونه به حكومت رسيد؟

  هنگامی كه حكومت سامانيان به نهايت ضعف و ناتوانی رسيد، محمود غزنوی كه حاكم غزنه بود، خراسان را تصرف كرد. خليفه عباسی نيز حكومت او را به رسميت شناخت.

  3. چرا سلطان محمو غزنوی در اغلب جنگ هايش پيروز می شد؟

  سلطان محمود غزنوی به پشتوانه‌ی سپاه نيرومند خود در اغلب جنگ ها، پيروزی هايی به دست آورد و قلمرو خود را تا رِی در مركز ايران گسترش داد.

  4. سلطان محمود به چه جهت در تاريخ شهرت يافت؟

  چندين بار به هندوستان لشكركشی كردو به همين سبب در تاريخ شهرت يافت.

  5. بهانه محمود غزنوی از لشكر كشی هايش به هند چه بود؟

  اگر چه اين لشكركشی ها به بهانه‌ی رواج اسلام صورت می‌گرفت اما در اصل به طمع ثروت هنگفتی بود كه در اين كشور وجود داشت.

  6. نتيجه‌ی لشكركشی های محود غزنوی به هند چه بود؟

  وی در اين لشكركشی ها مناطقی از هندوستان را تصرف نمود و معبد سومنات را خراب كرد. او اسيران زيادی را با خود به سرزمين های ديگر برد و ثروت ها و غنائم زيادی به دست آورد كه بخشی را به خليفه پيشكش كرد.

  7. پس از سلطان محمود چه كسی به حكومت رسيد و سرانجامش چه شد؟

  پسرش سلطان مسعود حكومت را به دست گرفت. اگر چه سلطان مسعود فرمانروايی بی باك و جسور بود اما تدبير پدر را نداشت. او از سلجوقيان شكست خورد و مدتی بعد توسط سپاهيان شورشی خود به قتل رسيد.

  8. رابطه‌ی حكومت غزنويان با خلفای عباسی چگونه بود؟

  رابطه دوستانه بود و سلاطين غزنوی به ويژه سلطان محمود، خود را مطيع و

  تابع خلافت عباسی می‌دانستند.

  9. سلجوقيان چه كسانی بودند؟

  طايفه ای از تركان بودندكه پس از پذيرش اسلام به ماوراء النهر مهاجرت كردند.

  10. طُغرل كه بود؟

  يكی از نوادگان سلجوق (جدسلجوقيان ) به نام طُغرل پس از شكست سلطان مسعود غزنوي، در نيشابور بر تخت نشست

  11. طُغرل پس از رسيدن به حكومت چه كرد؟

  او پس از تسخير مناطق مختلف ايران به بغدادرفت و حكومت شيعه مذهب آل بويه را برانداخت و سپس خطری را كه از جانب خلافت فاطمی مصر متوجه خلافت عباسی بود از ميان برداشت.

  12. چرا خليفه به طُغرِل لقب سلطان ركن الدين داد؟

  به دليل اقدامات طُغرل (از ميان برداشتن خلافت فاطمی مصر- برانداختن حكومت آل بويه) به او اين لقب را داد و حكومت او را بر ايران و عراق تأييد كرد.

  13. اقدامات آلب ارسلان را بنويسيد.

  او برادرزاده و جانشين طُغرل بود و توانست با راهنمایی خواجه نظام الملك وزير، رقيبان داخلی را سركوب كند و بر قدرت و استحكام حكومت سلجوقی بيفزايد. آلب ارسلان همچنين به ارمنستان و گرجستان لشكركشی كرد.

  14. آلب ارسلان در نبرد ملازگرد چه كرد؟

  او در نبرد ملازگرد روميان را شكست سختی داد و امپراتور روم شرقی را به اسارت گرفت.

  در نتيجه‌ی اين پيروزي، بخش های وسيعی از آسيای صغير به تصرف سپاهيان سلجوقی در آمد.

  15. ملكشاه كه بود و چه كرد؟

  پسر آلب ارسلان از ديگر پادشاهان مشهور سلجوقی بود. وی مناطقی از ماوراءالنهر و شام را فتح كرد و حكومت سلجوقيان در دوره او به اوج قدرت رسيد. به طوری كه در آن دوره، محدوده جغرافيايی ايران با زمان ساسانيان برابری می كرد و از ماوراءالنهر در شرق تا دريای مديترانه در غرب گسترش يافته بود.

  16. تجزيه و فروپاشی سلجوقيان چگونه صورت گرفت؟

  پس از مرگ ملكشاه، شاهزادگان و فرماندهان نظامی برای رسيدن به تاج و تخت به جان يكديگر افتادند و اين اختلافات تا سقوط سلجوقيان ادامه پيدا كرد.

  17. سرزمين خوارزم در كجا بود و به پادشاهان آن چه می گفتند؟

  خوارزم ناحيه ای حاصلخيز و آباد در جنوب درياچه خوارزم (آرال) بود و از عهد باستان به شاهان آنجا، خوارزمشاه می گفتند.

  18. خوارزمشاهيان چگونه توانستند بر بخش های زيادی از ايران پيروز شوند؟

  خوارزمشاهيان نخست دست نشانده‌ی سلجوقيان بودند اما وقتی حكومت سلجوقی ضعيف شد، آنها از فرمانبری سرپيچی كردند و سرانجام يكی از فرمانروايان خوارزم آخرين سلطان سلجوقی را شكست داد و بر بخش های زيادی از ايران چيره شد.

  19. چرا پايه های حكومت خوارزمشاهيان چندان محكم نبود؟

  زيرا از يک سو خليفه ی عباسی فرمانروايی آنها را به رسميت می شناخت و از سوی ديگر، تسلطی بر فرمانروايان محلی نداشتند.

  20. چرا در بين سه سلسله ی ترک تبار، سلجوقيان اهميت بيشتری در تاريخ ايران داشتند؟

  زيرا محدوده ی جغرافيايی ايران با زمان ساسانيان برابری می كرد و از ماوراءالنهر در شرق تا دريای مديترانه در غرب گسترش يافته بود.

  *- قدرت و حكومت غزنويان بر ............... استوار بود. (نيروی نظامی)

  *- برادرزاده و جانشين طغرِل ............... بود. (آلب ارسلان)

  *- در زمان ملكشاه پايتخت شهر ............... بود. (اصفهان)

  منبع : motavaseteh12.blogfa.com

  نمونه سوال درس سیزدهم مطالعات :: نمونه سوال امتحانی

  1. غزنویان چرا به این نام مشهور شدند؟ غزنویان دودمانی ترک تبار بودند که چون حکومت خود را از شهر غزنین (غزنه) آغاز کردند به این نام مشهور شدند. 2. محمود غزنوی چگونه به حکومت رسید؟ ...

  نمونه سوال امتحانی

  نمونه سوال امتحانی هفتم.هشتم.نهم

  خانه درباره من تماس با من

  تبلیغات

  خلاصه آمار

  مجموع بازدیدکننده‌ها ۱۷۸۱۱۹

  بازدیدکننده‌‌های امروز ۱

  بازدیدکننده‌‌های دیروز ۱۱

  مجموع نظرات ۱۵ عمر سایت ۸۹۶ روز حاضرین در سایت ۱

  بایگانی

  تیر ۱۳۹۹  (۱۲) خرداد ۱۳۹۹  (۲۸) فروردين ۱۳۹۹  (۲) اسفند ۱۳۹۸  (۱۸) بهمن ۱۳۹۸  (۲)

  پیوندهای روزانه

  پاسخ به سوالات وبلاگ نویسان

  آخرین وبلاگ های به روز شده

  زندگی به سبک بیان!

  پیوندها

  معلم مطالعات

  اداره آموزش و پرورش زابل

  گاج مارکت - هشتم پادرس هشتم کانون قلم چی - هشتم

  سامانه همگام - وزارت آموزش و پرورش

  وزارت آموزش و پرورش

  طبقه بندی موضوعی

  مطالعات هشتم

  (۲۵)

  قرآن نهم

  (۳)

  ریاضی هفتم

  (۳)

  ریاضی نهم

  (۹)

  مطالعات نهم

  (۱)

  پیام های آسمان نهم

  (۳)

  عربی نهم

  (۴)

  فارسی نهم

  (۲)

  انگلیسی نهم

  (۳)

  انشا نهم

  (۱)

  آمادگی دفاعی نهم

  (۲)

  علوم نهم

  (۸)

  ریاضی هشتم

  (۲)

  هدیه های آسمان هشتم

  (۲)

  کلمات کلیدی

  سوالات مطالعات هشتم

  نمونه سوال مطالعات هشتم

  نمونه سوال نوبت دوم علوم نهم

  نمونه سوال ریاضی نهم نوبت دوم

  سوالات درس دوم مطالعات هشتم

  سوالات درس مطالعات

  نمونه سوال نوبت دوم ریاضی نهم

  نمونه سوال مطالعات

  کلاس هشتمی ها

  نوجوانان

  نمونه سوال

  جمحوری اسلامی ایران

  شرکتهای تعاونی

  سوالات مطالعات درس اول هشتم

  نمونه آزمون نوبت دوم هدیه نهم

  نمونه سوال آمادگی دفاعی نهم نوبت دوم

  نمونه سوال آمادگی دفاعی نهم

  نوبت دوم نهم

  نمونه آزمون ریاضی نوبت دوم

  ریاضی نوبت دوم

  قرآن نهم

  نمونه سوال ریاضی هفتم

  نمونه سوال درس نوزدهم مطالعات هشتم

  نمونه سوال درس هجدهم مطالعات هشتم

  نمونه سوال درس هفدهم مطالعات هشتم

  نمونه سوال درس شانزدهم مطالعات هشتم

  نمونه سوال درس پانزدهم مطالعات

  درس پانزدهم مطالعات

  پاورپوینت درس سوم مطالعات هشتم

  پاورپوینت درس دوم مطالعات هشتم

  آخرین مطالب

  آزمون نوبت اول مطالعات اجتماعی هشتم مجتمع آموزشی سلاله - دی 98

  آزمون نوبت اول مطالعات اجتماعی هشتم دبیرستان سرای دانش شوش - دی 98

  آزمون نوبت اول مطالعات اجتماعی پایه هشتم دبیرستان سرای دانش واحد مرزداران - دی 98

  آزمون جامع پایه نهم دوره اول متوسطه مدرسه روشنگران سال- 95

  آزمون نوبت اول علوم تجربی پایه نهم مدرسه البرز ماندگار - دی 98

  آزمون نوبت دوم علوم تجربی (فیزیک) پایه نهم دبیرستان دخترانه سرای دانش واحد انقلاب

  آزمون نوبت اول پیام های آسمانی پایه هشتم دبیرستان پسرانه سرای دانش - دی 98

  آزمون نوبت اول پیام های آسمانی پایه هشتم دبیرستان سرای دانش واحد مرزداران -دی 98

  پیک نوروز پایه هفتم دبیرستان شهید اژه ای 3

  آزمون جامع پیمایش علمی پایه هفتم متوسطه استان اصفهان -95

  پربیننده ترین مطالب

  نمونه سوال درس چهارم مطالعات

  نمونه سوال مطالعات درس شانزدهم مطالعات

  نمونه سوال درس هجدهم مطالعات

  نمونه سوال درس هفدهم مطالعات

  نمونه سوال درس سیزدهم مطالعات

  نمونه سوال درس هشتم مطالعات

  نمونه سوال درس نوزدهم مطالعات

  نمونه سوال درس دوازدهم مطالعات

  نمونه سوال درس پنجم مطالعات

  نمونه سوال درس چهاردهم مطالعات

  محبوب ترین مطالب

  نمونه سوال درس هجدهم مطالعات

  آزمون نوبت دوم علوم تجربی (فیزیک) پایه نهم دبیرستان دخترانه سرای دانش واحد انقلاب

  آزمون نوبت اول ریاضی هشتم دبیرستان دانش پژوهان - دی 98

  نمونه سوال امتحانی انشا نوبت اول نهم

  نمونه سوال درس نهم مطالعات

  نمونه سوال درس پنجم مطالعات

  نمونه سوال درس هفدهم مطالعات

  نمونه سوال نوبت اول پیام های آسمان نهم

  آزمون هماهنگ نوبت دوم ریاضی پایه نهم استان مرکزی خرداد-98

  آزمون نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم خراسان رضوی - نوبت صبح خرداد 95

  مطالب پربحث‌تر

  نمونه سوال مطالعات درس شانزدهم مطالعات

  نمونه سوال درس دوازدهم مطالعات

  نمونه سوال درس چهارم مطالعات

  نمونه سوال درس پنجم مطالعات

  آزمون هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان قزوین خرداد-98

  نمونه سوال درس اول مطالعات

  پاورپوینت درس اول

  نمونه سوال درس نوزدهم مطالعات

  نمونه سوال درس هشتم مطالعات

  نمونه سوال فارسی نهم نوبت اول

  نمونه سوال درس سیزدهم مطالعات

  1. غزنویان چرا به این نام مشهور شدند؟

  غزنویان دودمانی ترک تبار بودند که چون حکومت خود را از شهر غزنین (غزنه) آغاز کردند به این نام مشهور شدند.2. محمود غزنوی چگونه به حکومت رسید؟

  هنگامی که حکومت سامانیان به نهایت ضعف و ناتوانی رسید، محمود غزنوی که حاکم غزنه بود، خراسان را تصرف کرد. خلیفه عباسی نیز حکومت او را به رسمیت شناخت.3. چرا سلطان محمو غزنوی در اغلب جنگ هایش پیروز می شد؟

  سلطان محمود غزنوی به پشتوانه‌ی سپاه نیرومند خود در اغلب جنگ ها، پیروزی هایی به دست آورد و قلمرو خود را تا رِی در مرکز ایران گسترش داد.

  4. سلطان محمود به چه جهت در تاریخ شهرت یافت؟

  چندین بار به هندوستان لشکرکشی کردو به همین سبب در تاریخ شهرت یافت.

  5. بهانه محمود غزنوی از لشکر کشی هایش به هند چه بود؟

  نمونه سوال درس سیزدهم مطالعات 1. غزنویان چرا به این نام مشهور شدند؟ غزنویان دودمانی ترک تبار بودند که چون حکومت خود را از شهر غزنین (غزنه) آغاز کردند به این نام مشهور شدند.2. محمود غزنوی چگونه به حکومت رسید؟ هنگامی که حکومت سامانیان به نهایت ضعف و ناتوانی رسید، محمود غزنوی که حاکم غزنه بود، خراسان را تصرف کرد. خلیفه عباسی نیز حکومت او را به رسمیت شناخت.3. چرا سلطان محمو غزنوی در اغلب جنگ هایش پیروز می شد؟ سلطان محمود غزنوی به پشتوانه‌ی سپاه نیرومند خود در اغلب جنگ ها، پیروزی هایی به دست آورد و قلمرو خود را تا رِی در مرکز ایران گسترش داد. 4. سلطان محمود به چه جهت در تاریخ شهرت یافت؟ چندین بار به هندوستان لشکرکشی کردو به همین سبب در تاریخ شهرت یافت. 5. بهانه محمود غزنوی از لشکر کشی هایش به هند چه بود؟ اگر چه این لشکرکشی ها به بهانه‌ی رواج اسلام صورت می‌گرفت اما در اصل به طمع ثروت هنگفتی بود که در این کشور وجود داشت.

  منبع : nemoone-soal.blog.ir

  درسنامه آموزشی مطالعات اجتماعی کلاس هشتم درس 13: غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان با پاسخ

  غزنویان | سلجوقیان | خوارزمشاهیان | فعّالیت (صفحهٔ 82 کتاب درسی) | فعّالیت (صفحهٔ 83 کتاب درسی)

  در قرن‌های سوم و چهارم هجری، خاندان‌های ایرانی در گوشه و کنار ایران، فرمان می‌راندند. اما پس از آن به تدریج دودمان‌های ترک‌تبار در ایران به قدرت رسیدند و سلسله‌های غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان را تأسیس کردند. با روی کار آمدن این سلسله‌ها، دورهٔ جدیدی در تاریخ ایران آغاز شد که تا هجوم چنگیزخان ادامه داشت.

  شما با آموختن این فصل و انجام فعّالیت‌های آن، پی می‌برید:

  1- اوضاع ایران در زمان غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان، چگونه بود؟

  2- چرا سلسله سلجوقیان اهمیت زیادی در تاریخ ایران دارد؟

  3- اوضاع اروپا در قرون وسطا چگونه بود؟

  4- علل و پیامدهای جنگ‌های صلیبی چه بود؟

  5- میراث فرهنگی هنری سلجوقیان چه بود؟

  - از اواخر قرن چهارم تا اوایل قرن هفتم هجری، سه سلسلهٔ ترک‌تبار در ایران حکومت کردند. به نمودار خط زمان توجه کنید و روی نمودار این سلسله‌ها و محدودهٔ زمانی آنها را نشان دهید.

  غزنویان

  غزنویان دودمانی ترک‌تبار بودند که چون حکومت خود را از شهر غزنین (غزنه) آغاز کردند به این نام مشهور شدند. هنگامی که حکومت سامانیان به نهایت ضعف و ناتوانی رسید، محمود غزنوی که حاکم غزنه بود، خراسان را تصرف کرد. خلیفهٔ عباسی نیز حکومت او را به رسمیت شناخت. سلطان محمود غزنوی به پشتوانهٔ سپاه نیرومند خود در اغلب جنگ‌ها، پیروزی‌هایی به دست آورد و قلمرو غزنویان را تا رِی در مرکز ایران گسترش داد.

  تصویر فردوسی در دربار سلطان محمود غزنوی که توسط سورنیانس نقاشی از کشور ارمنستان کشیده شده است.

  سلطان محمود غزنوی چندین بار به هندوستان لشکرکشی کرد و به همین سبب در تاریخ شهرت یافت. اگر چه این لشکرکشی‌ها به بهانهٔ رواج اسلام صورت می‌گرفت اما در اصل به طمع ثروت هنگفتی بود که در این کشور وجود داشت. وی در این لشکرکشی‌ها مناطقی از هندوستان را تصرف نمود و معبد سومَنات را خراب کرد. او اسیران زیادی را با خود به سرزمین‌های دیگر برد و ثروت‌ها و غنائم زیادی به‌دست آورد که بخشی را به خلیفهٔ عباسی پیشکش کرد.

  پس از سلطان محمود، پسرش سلطان مسعود حکومت را به دست گرفت. اگر چه، سلطان مسعود فرمانروایی بی‌باک و جسور بود اما تدبیر پدر را نداشت. او از سلجوقیان شکست خورد و مدتی بعد توسط سپاهیان شورشی خود به قتل رسید.

  قدرت و حکومت غزنویان بر نیروی نظامی استوار بود و آنها از محبوبیت و مقبولیتی که صفاریان و سامانیان و آل بویه در بین تودهٔ مردم داشتند، بی‌بهره بودند.

  رابطهٔ حکومت غزنویان با خلفای عباسی دوستانه بود و سلاطین غزنوی به ویژه سلطان محمود، خود را مطیع و تابع خلافت عباسی می‌دانستند.

  سلجوقیان

  دستیابی به قدرت: سلجوقیان نیز طایفه‌ای از ترکان بودند که پس از پذیرش اسلام به ماوراءالنهر مهاجرت کردند. یکی از نوادگان سلجوق (جدّ سلجوقیان) به نام طُغِرل پس از شکست سلطان مسعود غزنوی، در نیشابور بر تخت نشست. او پس از تسخیر مناطق مختلف ایران به بغداد رفت و نخست حکومت شیعه مذهب آل بویه را برانداخت و سپس خطری را که از جانب خلافت فاطمی٭ مصر متوجه خلافت عباسی بود، از میان برداشت.

  خلیفهٔ عباسی نیز به دلیل این اقدامات طغرل، به او لقب «سلطان رکن‌الدین» داد و حکومت او را بر ایران و عراق تأیید کرد.

  اوج قدرت: آلب ارسلان، برادرزاده و جانشین طُغِرل بود و توانست با راهنمایی خواجه نظام الملک وزیر، رقیبان داخلی را سرکوب کند و بر قدرت و استحکام حکومت سلجوقی بیفزاید. آلب ارسلان همچنین به ارمنستان و گرجستان لشکرکشی کرد.

  برج سرخ از آثار دورۀ سلجوقیان در شهر آلانیا، ترکیه

  او در نبرد مَلازگِرد در سال 463 ق رومیان را شکست سختی داد و امپراتور روم شرقی را به اسارت گرفت.

  در نتیجهٔ این پیروزی، بخش‌های وسیعی از آسیای صغیر٭ به تصرف سپاهیان سلجوقی درآمد.

  ملکشاه، پسر آلب ارسلان، از دیگر پادشاهان مشهور سلجوقی بود. وی مناطقی از ماوراءالنهر و شام را فتح کرد و حکومت سلجوقیان در دورهٔ او به اوج قدرت رسید. به طوری که در آن دوره، محدودهٔ جغرافیایی ایران با زمان ساسانیان برابری می‌کرد و از ماوراء النهر در شرق تا دریای مدیترانه در غرب گسترش یافته بود.

  در آن زمان اصفهان که پایتخت سلجوقیان بود به شهری بزرگ و آباد تبدیل شد.

  تجزیه و فروپاشی: پس از مرگ ملکشاه، شاهزادگان و فرماندهان نظامی برای رسیدن به تاج و تخت به جان یکدیگر افتادند و این اختلافات تا سقوط سلجوقیان، ادامه پیدا کرد.

  بیشتر بدانیم: قلعهٔ الموت کجاست؟

  قلعهٔ الموت در بلندی‌های رشته کوه البرز، در مجاورت روستای گازرخان در استان قزوین قرار دارد.

  این قلعه به «دژ حسن صباح» معروف است و از شاهکارهای معماری بوده است زیرا اهمیت نظامی داشته و بناها و دیوار آن طوری ساخته شده

  که نفوذ به داخل آن بسیار مشکل بود.

  در دورهٔ سلجوقیان، مذهب اسماعیلیه در ایران رواج یافت. اسماعیلیان از فرقه‌های شیعه بودند که بعد از امام جعفر صادق (ع) به امامت پسرش اسماعیل اعتقاد داشتند. در آن دوره اسماعیلیان به رهبری «حسن صباح» در قلعه‌های کوهستانی مانند قلعه اَلَموت مستقر بودند و با حکومت سلجوقی که آن را حکومتی ظالم می‌دانستند، مبارزه می‌کردند. سلجوقیان بارها علیه آنها لشکرکشی کردند اما نتوانستند تمامی قلعه‌های آنها را فتح کنند.

  این قلعه بعدها در زمان هلاکوخان مغول به آتش کشیده شد.

  قلعهٔ الموت

  منبع : gama.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 12 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید