این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  نهاد و گزاره در شعر ای مادر عزیز

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  محمد

  شما باید گزاره و فعلش روهم بنویسید

  آیدا

  خیلی خیلی خیلی ممنون ❤💋😘

  هانیه

  عالی بود واقعا مرسی منکه به خوبی یاد گرفتم خیلی عالی بود😍❤👏👏

  M

  ممنون از سایت خوبتون

  نـگـار

  عالــــــــــــــــــــــی

  نهاد و گزاره در شعر ای مادر عزیز را از سایت پشتوک دریافت کنید.

  معنی و تحلیل شعر «ای مادر عزیز» فارسی ششم

  قالب شعر: غزل

  ❇️ای مادر عزیز که جانم فدای تو (باشد) 
  قربان مهربانی و لطف و صفای تو (باشد) ( 3 سه جمله)
  معنی: (خطاب به تو هستم) ای مادر عزیزم که جانم را فدایت می کنم، جانم را فدای مهربانی و محبت و صفای تو می کنم.
  حرف ندا: ای 
  منادا: مادر
  ردیف: تو/ تو 
  قافیه: فدای/ صفای
  آرایه: تناسب (مهربانی، لطف، صفا)
  ترکیب وصفی: مادر عزیز 
  ترکیب اضافی: جانم / فدای تو / قربان مهربانی / صفای تو

  ❇️هرگز نشد محبت یاران و دوستان
  هم پایه ی محبت و مهر و وفای تو (1 جمله)
  معنی: هرگز محبت و صفای دوستان به پای محبت و مهر و وفای تو نمی رسد.
  نهاد: محبت یاران و دوستان
  آرایه: مراعات نظیر (مهر، محبت، وفا) هم پایه: برابر، مساوی

  ❇️مهرت برون نمی رود از سینه ام که هست
  این خانه، خانه ی تو و این دل، سرای تو (است) (3 جمله)
  معنی: مهربانی تو از سینه ام بیرون نمی رود، زیرا خانه و سرای دل من همیشه جایگاه تو است.
  برون: مخفف بیرون، قید 
  سرا: خانه 
  مهر: دوستی، مهربانی
  ترکیب اضافی: مهرت / سینه ام / خانه ی تو / سرای تو 
  ترکیب وصفی: این خانه / این دل
  نهاد: مهر / این خانه / این دل

  ❇️ای مادر عزیز که جان داده ای مرا
  سهل است اگر که جان دهم اکنون برای تو (4 جمله)
  معنی: ای مادر عزیزم که به من جان بخشیده ای، حالا اگر جانم را فدای تو کنم آسان است و ارزشی ندارد.
  سهل: آسان، راحت
  منادا: مادر
  ترکیب وصفی: مادر عزیز مفعول: جان 
  قید: اکنون 
  نهاد: تو (برای فعل داده ای)
  آرایه: جان دهم کنایه از فدا شوم

  ❇️خشنودی تو مایه ی خشنودی من است 
  زیرا بود رضای خدا در رضای تو (2 جمله)
  معنی: اگر تو راضی و خشنود باشی من هم راضی و خشنودم، زیرا رضایت تو باعث خشنودی خداوند می شود.
  مایه: سبب، باعث
  نهاد: خشنودی تو / رضای خدا
  ترکیب اضافی: خشنودی تو / مایه ی خشنودی / خشنودی من / رضای خدا / رضای تو

  ❇️گر بود اختیار جهانی به دست من
  می ریختم تمام جهان را به پای تو (2 جمله)
  معنی: (مادرم) اگر اختیار جهان در دستانم بود، تمام دنیا را برای قدرشناسی به پای تو می ریختم.
  نهاد: اختیار جهانی / من
  ترکیب اضافی: اختیار جهانی / دست من / پای تو 
  ترکیب وصفی: تمام جهان
  مفعول: تمام جهان
  آرایه: می ریختم تمام جهان را به پای تو کنایه از هدیه کردن و بخشیدن تمام جهان

  ┄┅┄┅✶🌸✶┄┅┄

  منبع مطلب : teachnajafi.blogfa.com

  مدیر محترم سایت teachnajafi.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  تحلیل شعر ای مادر

  تحلیل شعر ای مادر

  قالب شعر: غزل

  ای مادر عزیز که جانم فدای تو (باشد)                          
   قربان مهربانی و لطف و صفای تو (باشد)  ( 3 سه جمله) (جانم )نهاد
  معنی: (خطاب به تو هستم) ای مادر عزیزم که جانم را فدایت می کنم، جانم را فدای مهربانی و محبت و صفای تو می کنم.
  حرف ندا: ای               منادا: مادر
  ردیف: تو/ تو                قافیه: فدای/ صفای
  آرایه: تناسب (مهربانی، لطف، صفا)
  ترکیب وصفی: مادر عزیز             
   ترکیب اضافی: جانم / فدای تو / قربان مهربانی / صفای تو

  هرگز نشد محبت یاران و دوستان                       
    هم پایه ی محبت و مهر و وفای تو (1 جمله)
  معنی: هرگز محبت و صفای دوستان به پای محبت و مهر و وفای تو نمی رسد.
  نهاد: محبت یاران و دوستان
  آرایه: مراعات نظیر (مهر، محبت، وفا)                    هم پایه: برابر، مساوی

  مهرت برون نمی رود از سینه ام که هست                   این خانه، خانه ی تو و این دل، سرای تو (است) (3 جمله)
  معنی: مهربانی تو از سینه ام بیرون نمی رود، زیرا خانه و سرای دل من همیشه جایگاه تو است.
  برون: مخفف بیرون، قید                سرا: خانه                   مهر: دوستی، مهربانی
  ترکیب اضافی: مهرت / سینه ام / خانه ی تو / سرای تو                     ترکیب وصفی: این خانه / این دل
  نهاد: مهر / این خانه / این دل

  ای مادر عزیز که جان داده ای مرا                            سهل است اگر که جان دهم اکنون برای تو (4 جمله)
  معنی: ای مادر عزیزم که به من جان بخشیده ای، حالا اگر جانم را فدای تو کنم آسان است و ارزشی ندارد.
  سهل: آسان، راحت
  منادا: مادر
  ترکیب وصفی: مادر عزیز                       مفعول: جان                       قید: اکنون                          نهاد: تو (برای فعل داده ای)
  آرایه: جان دهم کنایه از فدا شوم

  خشنودی تو مایه ی خشنودی من است                    زیرا بود رضای خدا در رضای تو (2 جمله)
  معنی: اگر تو راضی و خشنود باشی من هم راضی و خشنودم، زیرا رضایت تو باعث خشنودی خداوند می شود.
  مایه: سبب، باعث
  نهاد: خشنودی تو / رضای خدا
  ترکیب اضافی: خشنودی تو / مایه ی خشنودی / خشنودی من / رضای خدا / رضای تو

  گر بود اختیار جهانی به دست من                   می ریختم تمام جهان را به پای تو (2 جمله)
  معنی: (مادرم) اگر اختیار جهان در دستانم بود، تمام دنیا را برای قدرشناسی به پای تو می ریختم.
  نهاد: اختیار جهانی / من
  ترکیب اضافی: اختیار جهانی / دست من / پای تو                          ترکیب وصفی: تمام جهان
  مفعول: تمام جهان
  آرایه: می ریختم تمام جهان را به پای تو کنایه از هدیه کردن و بخشیدن تمام جهان
  توجه (بُودزمان مضارع است و با بود فرق دارد)

  ترکیب وصفی و ترکیب اضافی

  شباهت و تفاوت های اعداد زوج و فرد

  تحلیل شعر ای مادر

  منبع مطلب : panjom90.arvandblog.ir

  مدیر محترم سایت panjom90.arvandblog.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  تحلیل شعر ای مادر عزیز

  قالب شعر: غزل.       شعر ای مادر عزیز.      شاعر ابوالقاسم حالت
  1⃣بیت اول
  ای مادر عزیز که جانم فدای تو (باشد)                           قربان مهربانی و لطف و صفای تو (باشد)  ( 3 سه جمله)
  ✅معنی: (خطاب به تو هستم) ای مادر عزیزم که جانم را فدایت می کنم، جانم را فدای مهربانی و محبت و صفای تو می کنم.
  1⃣تحلیل بیت اول
  حرف ندا: ای               منادا: مادر
  ردیف: تو/ تو                قافیه: فدای/ صفای
  آرایه: تناسب (مهربانی، لطف، صفا)
  ترکیب وصفی: مادر عزیز              ترکیب اضافی: جانم / فدای تو / قربان مهربانی / صفای تو
  2⃣بیت دوم
  هرگز نشد محبت یاران و دوستان                         هم پایه ی محبت و مهر و وفای تو (1 جمله)
  ✅معنی: هرگز محبت و صفای دوستان به پای محبت و مهر و وفای تو نمی رسد.
  2⃣تحلیل بیت دوم
  نهاد: محبت یاران و دوستان
  آرایه: مراعات نظیر (مهر، محبت، وفا)                    هم پایه: برابر، مساوی

  3⃣مهرت برون نمی رود از سینه ام که هست                   این خانه، خانه ی تو و این دل، سرای تو (است) (3 جمله)
  ✅معنی: مهربانی تو از سینه ام بیرون نمی رود، زیرا خانه و سرای دل من همیشه جایگاه تو است.
  3⃣تحلیل بیت سوم
  برون: مخفف بیرون، قید                سرا: خانه                   مهر: دوستی، مهربانی
  ترکیب اضافی: مهرت / سینه ام / خانه ی تو / سرای تو                     ترکیب وصفی: این خانه / این دل
  نهاد: مهر / این خانه / این دل

  4⃣ای مادر عزیز که جان داده ای مرا                            سهل است اگر که جان دهم اکنون برای تو (4 جمله)
  ✅معنی: ای مادر عزیزم که به من جان بخشیده ای، حالا اگر جانم را فدای تو کنم آسان است و ارزشی ندارد.
  3⃣تحلیل بیت
  سهل: آسان، راحت.      منادا:مادر
  ترکیب وصفی: مادر عزیز                       مفعول: جان                       قید: اکنون                          نهاد: تو (برای فعل داده ای)
  آرایه: جان دهم کنایه از فدا شوم
  5⃣خشنودی تو مایه ی خشنودی من است                    زیرا بود رضای خدا در رضای تو (2 جمله)
  ✅معنی: اگر تو راضی و خشنود باشی من هم راضی و خشنودم، زیرا رضایت تو باعث خشنودی خداوند می شود.
  5⃣تحلیل بیت پنجم
  مایه: سبب، باعث
  نهاد: خشنودی تو / رضای خدا
  ترکیب اضافی: خشنودی تو / مایه ی خشنودی / خشنودی من / رضای خدا / رضای تو

  گر بود اختیار جهانی به دست من                   می ریختم تمام جهان را به پای تو (2 جمله)
  معنی: (مادرم) اگر اختیار جهان در دستانم بود، تمام دنیا را برای قدرشناسی به پای تو می ریختم.
  تحلیل بیت شش
  نهاد: اختیار جهانی / من
  ترکیب اضافی: اختیار جهانی / دست من / پای تو                          ترکیب وصفی: تمام جهان
  مفعول: تمام جهان
  آرایه: می ریختم تمام جهان را به پای تو کنایه از هدیه کردن و بخشیدن تمام جهان

  تحلیل شعر ای مادر عزیز

  بخوان و بیندیش :
  هدهد :
  بر گرفته از کتاب سند باد نامه یا هفت وزیر اثر محمدبن ظهیر سمرقندی

  سند باد نامه یا هفت وزیر یا حکیم سند باد داستانی قدیمی است .
  که این داستان رااز موضوعات سند باد حکیم هندی می دانسته اند

  پیام درس این است که باید به حرف بزرگترها گوش کرد از غرور داشتن پرهیز کرد

  تست_های_منتخب 1
  #فارسی_ششم

  #مبحث : #مخفف

  1. در کدام گزینه هیچ کلمه ای مخفّف نشده است؟

  الف. مهرت برون نمی رود از سینه ام که هست / این خانه خانه تو و این دل سرای تو
  ب. یک دسته گلِ دماغ پرور / از خرمنِ صد گیاه بهتر
  ج. خرد را نیست تابِ نورِ آن روی / برو از بهرِ او چشمِ دگر جوی
  د. ز فضلش هر دو عالم گشت روشن / ز فیضش خاکِ آدم گشت گلشن

  2. در بیت پایانی شعری که با بیت زیر آغاز می شود، کدام کلمه مخفف شده است؟

  ای مادر عزیز که جانم فدای تو / قربان مهربانی و لطف و صفای تو

  الف. دیگر
  ب. از
  ج. اگر
  د. نیکو

  3. کدام گزینه دارای دو کلمه مخفف شده است؟

  الف. بزد تیغ و بنداخت از بر سرش / فروریخت چون رود، خون از برش
  ب. ز بهر نیایش سر و تن بشست / یکی پاک جایِ پرستش بجست
  ج. ز هر بد تویی بندگان را پناه / تو دادی مرا گردی و دستگاه
  د. خروشید و جوشید و برکند خاک / ز سمّش زمین شد همه چاک چاک

  مراحل چندگانه درک
  قرابت معنایی : 🔽🔽🔽🔽

  ۱-درست خواندن

  ۲-مرتب کردن ساختار دستوری

  ۳-ترجمه به فارسی روان

  ۴-درک اصطلاحات خاص

  ۵-تبدیل معنی به مفهوم.

  ۶-کلی کردن مفهوم

  ۷-ترجیح مفهوم محوری بر سایر مفاهیم.

  منبع مطلب : www.panjom90.blogfa.com

  مدیر محترم سایت www.panjom90.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  عسل 18 روز قبل
  0

  گزاره و ردیف و متمم و جمع درس ای مادر را بگویید

  ارغوان 1 ماه قبل
  1

  عالییییی مرسی ازشما

  ناشناس 1 ماه قبل
  1

  خیلی خوب بود مرسی

  ناشناس 1 ماه قبل
  1

  خییییلیییی عالیهه

  ناشناس 1 ماه قبل
  1

  نهاد جمله ی هرگز نشد محبت یاران و دوستا

  شیدا 7 ماه قبل
  2

  خیلی کم بود اگر میشه لطف کنین فعلش و گزارش هم بزارین ممنون میشم

  1
  شیدا 7 ماه قبل

  ممنون میشم

  zahra 12 ماه قبل
  3

  خیلی ممنون🥰

  پسرک غمگین :/ 1 سال قبل
  3

  خشم نیومد اصن دنبال ی چی دیگه بودن این امد🚶🏻‍♂️😐

  p 1 سال قبل
  1

  مصراع 2 نهاد میشه ^تو^

  اسما روزگرد 1 سال قبل
  1

  در مورد این متلب سپاس گذارم بسیار اموزنده و عالی بود از شما ممنونم

  قخخ 1 سال قبل
  0

  اااتنن

  ترانه 1 سال قبل
  0

  خیلی بد بود تمام جهان ترکیب وصفی نیست

  kiana 1 سال قبل
  0

  عالی بود مرسی💖💜❤

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  شودسهل پیش تودشوارها

  3
  مبینا 1 سال قبل

  هم خوانده و کلمه اخلاق در کدام است

  مینا 1 سال قبل
  1

  ممنون از کار خوبتون

  زهرا 1 سال قبل
  0

  ممنون

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  کمی خوب بود

  M 2 سال قبل
  4

  ممنون از سایت خوبتون

  0
  Aida 1 سال قبل

  آره خوبه

  🍕🍕 2 سال قبل
  0

  بد نبود

  1
  M 2 سال قبل

  🍕🍕

  آیدا 2 سال قبل
  7

  خیلی خیلی خیلی ممنون ❤💋😘

  نـگـار 2 سال قبل
  3

  عالــــــــــــــــــــــی

  1
  ویانا 2 سال قبل

  اصلا هم خوب نبود من یه چیز دیگه نوشتم این یه چیز دیگه آورده متاسفم

  محدثه 2 سال قبل
  2

  هرگر نشد محبت یاران دوستان دوستان فعل هم پایه ی محبت و مهر و فاوی تو وفای فعل

  هانیه 2 سال قبل
  4

  عالی بود واقعا مرسی منکه به خوبی یاد گرفتم خیلی عالی بود😍❤👏👏

  یکتا 2 سال قبل
  0

  عالی بود خیلی خیلی ممنون❤️❤️❤️💛

  ناشناس 2 سال قبل
  0

  خوب بود

  ناشناس 2 سال قبل
  -1

  سپاسگزارم ❤️خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی ممنون 😘 واقعا عالی بود 🌹

  ناشناس 2 سال قبل
  0

  عالی بود

  محمد 2 سال قبل
  11

  شما باید گزاره و فعلش روهم بنویسید

  محمد 2 سال قبل
  0

  اصلا راضی نبودم خیلی بد توضیح داده بود

  0
  اگر میدونید لطفا بگید خواهش 1 ماه قبل

  اره

  برای پاسخ کلیک کنید