این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  نیم خطی که زاویه را نصف میکند چه نام دارد ریاضی پنجم

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  نیم خطی که زاویه را نصف میکند چه نام دارد ریاضی پنجم را از این سایت دریافت کنید.

  مروری بر ریاضی پنجم ابتدایی

  باسمه تعالي Ø اندازه طول كلاس را با متر اندازه مي گيريم . Ø اندازه فاصله دو شهر را با كيلومتر اندازه گيري ميکنيم .

  مروری بر ریاضی پنجم ابتدایی

  باسمه تعالي

  Ø     اندازه طول كلاس را با متر اندازه مي گيريم .

  Ø     اندازه فاصله دو شهر را با كيلومتر اندازه گيري ميکنيم .                                                

  Ø     در مستطيل به ضلع بزرگ (درازا يعني طول) مي گوييم .                  

  Ø     در مستطيل به ضلع كوچك (درازا يعني عرض) مي گوييم .         

  Ø     هرجين برابر با 6 دست

  Ø     هر دو جين برابر 12 است

  Ø     از لوله شدن يك مقوا  استوانه درست مي كنيم.                                             

  Ø     به خطي كه شكل را به دو قسمت تقسيم مي كند خط تقارن مي گوييم .           

  Ø     نيم خطي كه زاويه را به دو قسمت مساوي تقسيم مي كند نيم ساز مي گوييم.

  Ø     حاصل ضرب هر عدد در يك برابر است با همان عدد ( 4 = 1× 4)

  Ø     حاصل ضرب يك در هر عدد  برابر است با همان عدد ( 6 = 1× 6)

  Ø     حاصل ضرب هر عدد در صفر برابراست با صفر ( 0 = 0× 6)

  Ø     به جواب هر تقسيم خارج قسمت آن تقسيم مي گوييم.

  Ø     خارج قسمت تقسيم هر عدد كه بر يك برابر است با همان عدد( 6 = 1÷ 6)

  Ø     خارج قسمت هر عدد بر خود عدد برابر است با يك ( 1 = 6÷۶                                       

  Ø     حاصل تقسيم صفر بر هر عددي برابر است با صفر ( 0 = 4× 0)

  Ø     وقتي دو پاره خط يكديگر را در يك نقطه قطع كنند به آن نقطه تقاطع يا نقطه مشترك مي گويند .

  Ø     به دو خطي كه هرچه قدر آن را ادامه بدهيم به هم نرسند (يكديگر را قطع نكنند) دو خط موازي مي گويند .

  Ø     يك كيلومتر =1000متر          1متر =100سانتي متر          1 سانتي متر=10ميلي متر                                         هر هكتار =10000متر مربع             1 كيلوگرم=1000گرم        5/0كيلوگرم=500گرم

  Ø     به اعدادي كه بر دو 2 قابل قسمت نباشد فرد و به اعدادي كه بر 2 قابل قسمت باشند زوج مي گوييم.

  ·        6-4-2(زوج)            7-5-3(فرد)         

  Ø     اگر يك تقسيم باقي مانده داشته باشد مي گوييم عدد اول  بر عدد دوم قابل تقسيم نيست.

  Ø     هر 15 دقيقه يك ربع ساعت است

  Ø     هر 30دقيقه نيم ساعت است

  Ø    به   :  نصف  Ø     به

  :  ثلث   

  Ø    به     : ربع                     

  Ø  به    :  خمس

  Ø     مكعب مستطيل از 6 مستطيل تشكيل شده است 

  Ø     مكعب از 6 مربع تشكيل شده است.

  Ø     شكل هندسي كه ضلع ندارد دايره است

  Ø     شكل هندسي  كه سه قطر مساوي دارد مثلث  متساوي الاضلاع است.

  Ø     هار ضلعي  ها 2 قطر و پنج ضلعي ها 5 قطر دارند.

  Ø999و 1 مي شود1000

  Ø     9999و 1 مي شود10000

  Ø     يك كيلوگرم=1000گرم   نيم كيلوگرم=500گرم

  Ø     براي اندازه گرفتن جرم يك جسم از وزنه 1 كيلو گرمي استفاده مي شود .

  Ø     براي اندازه گرفتن جرم يك جسم  كوچك از وزنه ي گرمي استفاده مي شود .

  Ø     بزرگترين عدد يك رقمي 9 است.

  Ø     بزرگترين عدد دو رقمي 99 است.

  Ø     بزرگترين عدد سه رقمي 999 است.

  Ø     بزرگترين عدد چها رقمي 9999 است.

  Ø     بزرگترين عدد پنج رقمي 99999 است.

  Ø     كوچكترين عدد دو رقمي 10 است.

  Ø     كوچكترين عدد سه رقمي 100 است.

  Ø     كوچكترين عدد چهار رقمي 1000 است.

  Ø     كوچكترين عدد پنج رقمي 10000 است.

  Ø     به قسمتي از خط راست كه ابتدا و انتها دارد و دو طرف باز است خط راست مي گويند

  .Ø به قسمتي از خط راست كه دوطرف آن بسته است. پاره خط مي گويند               

  Ø     به قسمتي از خط راست كه ابتدا دارد، ولي انتها ندارد. نيم خط مي گويند

  Ø     يك ساعت =60دقيقه

  Ø     يك ساعت= 3600 ثانيه

  Ø     يك دقيقه = 60ثانيه

  Ø     فاصله هر دو عدد در ساعت 5 دقيقه است.

  Ø     به مثلثي كه دو ضلع مساوي داشته باشد ‹‹متساوي الساقين›› مي گويند .

  Ø     به مثلثي كه سه ضلع مساوي داشته باشد‹‹ متوازي الاضلاع›› گفته مي شود.

  Ø     به مثلثي كه اصلاً ضلع مساوي نداشته باشد ‹‹مختلف اضلاع›› مي گويند

  Ø     اندازه گيري دور هر شكل را  محيط آن شكل گفته مي شود.

  Ø     اندازه گيري سطح هر شكل را مساحت آن شكل مي گويند.

  Ø     بين چند ضلعي ها مثلث متوازي الاضلاع ، مربع ، لوزي ضلع هاي هم اندازه دارند

  Ø     براي رسم كردن گوشه راست ، از گونيا استفاده مي كنيم.

  Ø     بهترين وسيله براي رسم قرينه هر شكل گونيا است.

  Ø      سه ضلعي 3 گوشه ، چهار ضلعي ها 4 گوشه ، پنج ضلعي ها 5 گوشه دارند.

  منبع : 5edu.blogfa.com

  نیم خطی که زاویه را به دوقسمت مساوی تقسیم میکند چه نام دارد

  نیم خطی که زاویه را به دوقسمت مساوی تقسیم میکند چه نام دارد را از این سایت دریافت کنید.

  نیم خطی که زاویه را به دوقسمت مساوی تقسیم میکند چه نام دارد

  دسته بندی : نکس لود مطالب سایت

  نویسنده

  نیم ساز زاویه

  نویسنده

  جواب میشه نیمساز

  نویسنده

  نیم ساز هست

  دانیال

  نیم ساز زاویه

  نویسنده

  نیم خطی که زاویه را به دو زاویه ی مساوی تقسیم میکند چیست=نیمساز است. اگر درست است به منم بگین درسته یا غلط

  نیم خطی که زاویه را به دوقسمت مساوی تقسیم میکند چه نام دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

  جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

  مهدی : اینو بلد نیستم کاش بقیه هم فکر کنن جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟

  بله خیر ناشناس 18 روز قبل 0

  نیم خطی که مسا وی تقسیم

  زهرا 2 ماه قبل 0 نیمساز M 2 ماه قبل 0 نیمساز z 2 ماه قبل 1 نیمساز ناشناس 2 ماه قبل 0

  نیمسال زاویه خوب معلومه

  sam 2 ماه قبل 0 نیمساز مریم 2 ماه قبل 0 جواب نیمساز⁦ʕ´• ᴥ•̥`ʔ⁩ ناشناس 2 ماه قبل 0 آره درست پریسا 2 ماه قبل 0 نیم ساز سعدی 2 ماه قبل 0

  بلی آن خطی که شما میگویید نیمساز نام دارد

  ناشناس 2 ماه قبل 0

  بله بهش میگن نیمساز 🙂

  ناشناس 2 ماه قبل 1 نیم ساز قطر 2 ماه قبل 0 قطر نویسنده 2 ماه قبل 0 نیمساز زاویه هستش زهرا 2 ماه قبل 1

  راس زاویه می‌گویند درست درست همس برید حال کنید

  ناشناس 2 ماه قبل -1 تقارن ناشناس 2 ماه قبل -1 بله ناشناس 2 ماه قبل 0 نیمساز ناشناس 3 ماه قبل -2 نیم ساز 1 ممنون 2 ماه قبل ممنون ناشناس 3 ماه قبل 4 نیمساز ناشناس 3 ماه قبل 2 نیمساز ناشناس 3 ماه قبل 2 نیم ساز دوست خوب 3 ماه قبل 0 نیمساز 0 پریسا 2 ماه قبل یس ناشناس 3 ماه قبل 0 نیم ساز ناشناس 3 ماه قبل 1 نیمساز ساتیار 3 ماه قبل 4 نیمساز اسماء 3 ماه قبل 4 نیمساز 2 نمیساز 3 ماه قبل نمیساز ناشناس 3 ماه قبل 0 نیمساز گفته میشود ناشناس 3 ماه قبل 1 نیمساز 1 پریا 3 ماه قبل به نظرمن نیمساز هست هستی 3 ماه قبل 0 نیمساز ناشناس 4 ماه قبل 0 جواب می خوام 0 ناشناس 3 ماه قبل نیمساز سينا امیری رسکتی 4 ماه قبل -1 ج ناشناس 4 ماه قبل 0 من جواب میخوام ناشناس 4 ماه قبل -1 درسته فورا 4 ماه قبل 2

  نیم خطی که زاویه را به دو قسمت مساوی تقسیم میکند نیمساز است🟣🐥

  چ 4 ماه قبل 1 نیمساز نیراب 4 ماه قبل 1 بله نیمساز است ناشناس 4 ماه قبل 0 لطفا جواب درست بگید 0 مریم 2 ماه قبل نیمساز ‌میشه 🖤 4 ماه قبل 1 ) نیم ساز ( ژاله 4 ماه قبل 0 نیمساز نویسنده 4 ماه قبل 0 نیمساز b 4 ماه قبل 2 نیمساز 1 نیمساز 4 ماه قبل نیمساز 1 🌷سلن🌷 4 ماه قبل 🌷نیمساز🌷 ارغوان 5 ماه قبل 0 نیمسار درسته -1 ناشناس 5 ماه قبل

  درستی یا نادرستی عبارت زیر را مشخص کنید

  1. در دو زاویه متقابل به راس مجموعه دو زاویه کناری ۱۸۰ است.

  2. مربع چهار زاویه نامساوی دارد.

  3. اگر در مثلث زاویه ۹۰ شود باقی زاویه ها بیشتر از ۹۰ هستند.

  4. اگر متمم زاویه برابر باشند آن دو زاویه نیز با یکدیگر برابر هستند؟

  ششم نیمساز 5 ماه قبل 0 نیمساز -1 نخیر 4 ماه قبل من نمیدونم ا 5 ماه قبل 5 نیمساز ناشناس 5 ماه قبل 3 سلام جواب،👈 نیمساز محمد حسین 5 ماه قبل 2 نیم ساز زاویه -1 ناشناس ❤️تنها 5 ماه قبل نیمساز هست درسته مرینت توپن چنگ 5 ماه قبل 4 نیمساز♥️ ناشناس 5 ماه قبل 4 نیم ساز ناشناس 5 ماه قبل 4 نیم ساز ناشناس 5 ماه قبل 2 نیمساز ناشناس 5 ماه قبل 1 نیمساز نام دارد ارمیتا 5 ماه قبل 3 نیمساز ناشناس 6 ماه قبل 1 نیمساز ناشناس 6 ماه قبل -2 نتااا ناشناس 6 ماه قبل -2 سکس زهرا تقوی 6 ماه قبل -2 زهرا ناشناس 6 ماه قبل -2 ادرینا جواب بدین کلاس پنجم ناشناس 6 ماه قبل 7 نیم ساز ناشناس 6 ماه قبل 9 نیم ساز ناشناس 6 ماه قبل 4 نیم ساز ناشناس 6 ماه قبل 9 نمیسار ناشناس 6 ماه قبل 8 نیمساز ناشناس 6 ماه قبل 13 نیمساز ناشناس 6 ماه قبل 9 نیمساز میثاق 6 ماه قبل 10 نیم ساز محدثه 6 ماه قبل 12 نیمساز maral 6 ماه قبل 8 نیـــــــمساز 8 نا شناس 6 ماه قبل نیمساز نام دارد ناشناس 6 ماه قبل 4

  نیم خطی که زاویه به دو قسمت مساوی تقسیم می کند چه نام دارد= نیم ساز

  ناشناس 6 ماه قبل 3 میشه نیم ساز ناشناس

  منبع : nexload.ir

  نیم ساز زاویه – GeoGebra

  نیم ساز زاویه

  نیم ساز زاویه

  :نویسنده setareh noorbakhsh هدف:

  آشنایی با خواص نیمساز

  تساوی فاصله نقاط روی نیم خط با اضلاع زاویه

  شرح فعالیت:

  همان طور که می دانید، نیمساز نیم خطی است که زاویه را نصف می کند.

  اگر نقطه ای روی نیمساز قرار داشته باشد و از آن نقطه یک پاره خط عمود بر هر یک از ضلع های زاویه رسم کنید، اندازه این دو پاره خط عمود بر اضلاع زاویه، با هم برابر هستند.

  نیم خط زاویه، با اضلاع سیاه را در شکل می بینید که نقطه ب روی آن قرار دارد.

  نقطه الف را جا به جا کنید، دو زاویه آبی با هم چه رابطه ای دارند؟

  آیا می توان به این نتیجه رسید که خط چین سبز رنگ نیمساز زاویه با اضلاع سیاه رنگ است؟

  حال در این مرحله نقطه ب را که روی نیمساز زاویه قرار دارد، جا به جا کنید.

  با تغییر مکان نقطه ب روی نیمساز، اندازه پاره خط های عمود بر اضلاع را چک کنید. چه رابطه ای بین اندازه طول این پاره خط ها وجود دارد؟

  منبع : www.geogebra.org

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 8 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید