این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  هرچه مقاومت الکتریکی در یک مدار کمتر شود جریان الکتریکی در مدار چه می شود علوم هشتم

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  هرچه مقاومت الکتریکی در یک مدار کمتر شود جریان الکتریکی در مدار چه می شود علوم هشتم را از این سایت دریافت کنید.

  علوم کلاس هشتم

  مقاومت الکتریکی از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد برای تأییدپذیری کامل این مقاله به منابع بیشتری نیاز است.

  علوم کلاس هشتم

  نکات مهم علوم هشتم

  علوم کلاس هشتم نکات مهم علوم هشتم مقاومت الکتریکی

  از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

  برای تأییدپذیری کامل این مقاله به منابع بیشتری نیاز است. لطفاً با توجه به شیوهٔ ویکی‌پدیا برای ارجاع به منابع با ارایهٔ منابع معتبر این مقاله را بهبود بخشید. مطالب بی‌منبع را می‌توان بهچالش کشید و حذف کرد.

  مقاومت با کدهای رنگی

  برای دیگر کاربردها، مقاومت را ببینید.

  مقاومت یک عنصر الکتریکی دو پایه است که مطابق قانون اهم هنگامی که جریان الکتریکی از آن عبور کند بین پایه‌هایش اختلاف ولتاژ ایجاد میشود. شدت جریان عبوری از یک مقاومت رابطه مستقیمی با ولتا‍‍‍‍ژعبوری از دو سر مقاومت دارد. این رابطه توسط قانون اهم نمایش داده می شود:

  در این معادله

  R:مقاومت شی در واحد اهم.

  V:اختلاف پتانسیل دو سر شی در واحد ولت.

  I:جریان الکتریکی عبوری از شی در واحد آمپر

  است. نسبت ولتاژی عبوری از دو سر مقاومت به شدت جریان مدار، میزان مقاومت نامیده می شود و این میزان در مقاومت های معمولی که با درجه هایشان کار می کنند می تواند ثابت (مستقل از ولتاژ) در نظر گرفته شود.

  مقاومت ها اجزای عمده مدارهای الکترونیکی، و بسیار کاربردی در تجهیزات الکترونیکی هستند. مقاومت های کاربردی می تواند از ترکیبات و لایه های متفاوت وهمچنین از سیم مقاومتی (سیمی که از جنس آلیاژی با مقاومت بالا مانند آلیاژ نیکل و کروم باشد) ساخته شوند. مقاومت ها در داخل تراشه ها هم عمل می کنند. به خصوص در دستگاه های آنالوگ، که مقاومت ها می توانند با مدار چاپی و مدار ترکیبیمتحد شوند.

  کارکرد پذیری الکتریکی یک مقاومت توسط میزان مقاومت آن مشخص می شود: مقاومت های عادی و تجاری تا بیش از نه برابر بزرگتر قابل ساخت هستند. هرگاه میزان مقاومت در یک طراحی الکترونیکی در نظر گرفته شود، درستی میزان مقاومت ممکن است برای دقت وبررسی تلرانس ساخت و تولید مقاومت های درنظر گرفته شده، مطابق با کاربرد ویژه آن، مورد نیاز باشد. ضریب دمایی میزان مقاومت هم ممکن است در برخی برنامه های کاربردی دقیق از دغدغه ها باشد. مقاومت های کاربردی همچنین برای داشتن میزان توان ماکزیممی تخصیص می یابند که در آن از اتلاف بیش از حد توان قابل پیش بینی مقاومت در یک مدارخاص جلوگیری شود:

  که این نگرانی عمده در میزان توان برنامه های کاربردی الکترونیکی است. مقاومت هایی با میزان توان بالا از لحاظ فیزیکی بزرگتر هستند و ممکن است به گرماخور نیاز پیدا کنند. در مداری با ولتاژ بالا، دقت و بررسی باید بعضی اوقات با حداکثر ولتاژی که از مقاومت می توان به کار گرفت در نظر گرفته شود.

  مقاومت های کاربردی یک القاوری سری و یک ظرفیت خازنی موازی کوچک دارند. این خصوصیات می تواند در کاربردهای آن با فرکانس بالا نقش مهمی را ایفا کند. در یک تقویت کننده یا یک پیش تقویت کننده با نویز پایین، مشخصات نویز یک مقاومت ممکن است مسئله ساز باشند. القاوری ناخواسته، نویز بیش از حد، و ضریب دمایی، بسیار وابسته به فناوری استفاده شده در ساخت و تولید مقاومت هستند. در حالت عادی این عوامل برای خانواده خاصی از مقاومت های تولید شده جهت استفاده در یک فناوری خاص اختصاص می یابند. خانواده ای از مقاومت های مجزا هم طبق فاکتور فرمش، که اندازه دستگاه و موقعیت رساناها ( یا دو سر) آن را متناسب با ساخت و تولید کاربردی مدارها در نظر می گیرد، قابل تشخیص می شود.

  محتویات

  [نهفتن] ۱واحدها

  ۲عوامل موثر بر مقاومت

  ۲.۱تاثیر جنس طول و مساحت سطح مقطع

  ۲.۲اثر دما بر مقاومت

  ۳به هم بستن مقاومتها

  ۳.۱مقاومت به صورت موازی

  ۳.۲مقاومت به صورت سری

  ۳.۳ترکیب مقاومتهای سری و موازی

  ۴نمادسازی و نشانه های الکترونیکی

  ۵نظریه عملکرد ۶قانون اهم ۷اتلاف توان ۸ساختار ۸.۱ترکیب رساناها ۸.۲ترکیب کربنی ۸.۳پیل کربنی ۸.۴نوار کربنی

  ۸.۵مقاومت کربنی چاپی

  ۹تلف مقاومتی ۱۰جستارهای وابسته ۱۱نگارخانه ۱۲پانویس

  واحدها[ویرایش]

  اهم (نشان:Ω) واحد SI میزان مقاومت الکتریکی است که به پاس خدمات جرج سیمون اهم این نام بر آن نهاده شد. یک اهم معادل یکولت بر آمپر است. چون مقاومت ها، در محدوده مقادیر بسیار زیادی، تولید می شوند، واحدهای مشتق شده میلی اهم (1 mΩ = 10−3 Ω)، کیلواهم (1 kΩ = 103 Ω)، و مگا اهم (1 MΩ = 106 Ω) هم در حالت کلی برای اندازگیری میزان مقاومت، استفاده می شوند.

  میزان تقابل مقاومت R را رسانایی الکتریکی نامیده و با G = 1/R نشان می دهیم. واحد اندازگیری آن زیمنس (یکا) ( در واحدSI) است ولی گاهی اوقات از واحد قبلی آن یعنیmho استفاده می شود. زیمنس در تقابل با یک اهم است.

  اگرچه مفهوم ضریب هدایت اغلب در تحلیل مدار استفاده می شود، مقاومت های کاربردی همیشه در حیطه میزان مقاومت آنها (اهم) نسبت به ضریب هدایت ارزیابی می شوند.

  عوامل موثر بر مقاومت[ویرایش]

  تاثیر جنس طول و مساحت سطح مقطع[ویرایش]

  مقاومت به اختلاف پتانسیل و جریان عبوری وابسته نیست بلکه جنس و شکل ماده بستگی دارد. مثلاً برای محاسبهٔ مقاومت یک سیم از رابطهٔ زیر استفاده می‌شود:[۱]

  که در آن

  R: مقاومت بر حسب اهم (Ω)

  ρ: مقاومت مخصوص سیم بر حسب اهم در متر (Ω.m)

  l: درازای سیم بر حسب m

  A: سطح مقطع سیم برحسب متر مربع (m^2)

  اثر دما بر مقاومت[ویرایش]

  افزایش دما در اجسام رسانا باعث افزیش مقاومت می شود ولی افزایش دما در اجسام نیم رسانا باعث کاهش مقاومت می گردد.

  به هم بستن مقاومتها[ویرایش]

  مقاومت به صورت موازی[ویرایش]

  وقتی مقاومت هارا به صورت موازی قرار می دهیم رفتار میکنند متفاوت از سری به طور کلی اگر یک مقاومت دارید که مقدار مشخصی دارد و مقاومت های دیگر را به صورت موازی قرار دهیم مقاومت کل کمتر می شود.مقاومت ها در یک ساختاربندی موازی دارای اختلاف پتانسیل (ولتاژ) یکسان هستند و جریانی که از آنها عبور می کند با هم جمع می شوند. رسانایی الکتریکی مقاومت ها برای تعیین میزان رسانایی شبکه با هم جمع می شوند. بنابراین مقاومت معادل (Req) موجود در شبکه، قابل محاسبه است:

  تعدادی مقاومت که بصورت موازی بسته شده‌اند.

  منبع : oloom8-3-4.blogfa.com

  کدام عبارت در مورد مقاومت الکتریکی در مدار صحیح نیست؟

  کدام عبارت در مورد مقاومت الکتریکی در مدار صحیح نیست؟

  ثبت نام   ورود

  پربازدیدها: #نمونه_دولتی_نهم#مدرسه_یاب#آزمون‌ساز

  فصل 9: الکتریسیته علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه درسنامه آموزشی این مبحث

  کدام عبارت در مورد مقاومت الکتریکی در مدار صحیح نیست؟

  1 )

  مقاومت الکتریکی رساناهای مختلف با یکدیگر یکسان نیست.

  2 )

  نماد مقاومت الکتریکی R بوده و واحد آن اهم است وسیله اندازه‌گیری مقاومت، اهم‌سنج است.

  3 )

  هر چه مقاومت الکتریکی یک مدار الکتریکی زیاد شود، جریان الکتریکی در آن مدار کم می‌شود.

  4 )

  هر چه ولتاژ دو سر یک مدار الکتریکی زیاد شود، جریان الکتریکی در آن مدار کم می‌شود.

  گزارش خطا یک تست دیگه بزن یک آزمون کامل بده

  تحلیل ویدئویی تست

  1401/01/3 محمدرضا غفارزاده

  ویدیو دوره کامل آموزشی، علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه

  مدرس: اکبر رحیمی

  مدت دوره: 4 ساعت (7 فایل)

  ریاضی

  2668 تست 186,760 تومان

  عربی

  1230 تست 86,100 تومان

  علوم تجربی

  3858 تست 270,060 تومان

  فارسی

  1949 تست 136,430 تومان

  پیام‌های آسمان

  759 تست 53,130 تومان

  مطالعات اجتماعی

  2148 تست 150,360 تومان

  کار و فناوری

  184 تست 12,880 تومان

  تفکر و سبک زندگی

  149 تست 10,430 تومان

  انگلیسی

  1621 تست 113,470 تومان

  قرآن

  485 تست 33,950 تومان

  نمونه سوالات مرتبط

  آزمون آنلاین

  12 تست

  آزمون آنلاین علوم هشتم | فصل 1: مخلوط و جداسازی مواد

  تیم مدیریت گاما

  آزمون آنلاین

  20 تست

  آزمون فصل پنجم علوم تجربی پایه هشتم دبیرستان حاج دیدار شول دارستان (آزمون…

  تیم مدیریت گاما

  آزمون آنلاین

  29 تست

  آزمون مجازی علوم تجربی پایه هشتم | زمین شناسی (فصل 11 تا 13)

  تیم مدیریت گاما

  رایـــــگان

  2 صفحه

  پاسخ تست های درس علوم آزمون بهبود عملکرد تحصیلی پایه هشتم |مرحلۀ دوم استان یزد

  سید عارف مشکات

  رایـــــگان

  15 صفحه

  سوالات و پاسخ امتحانات نوبت اول علوم تجربی (زیست شناسی) هشتم مدارس سرای دانش - دی…

  سرای دانش

  2 صفحه

  آزمون میان نوبت دوم علوم تجربی پایه هشتم مدرسه نمونه دولتی عبدالحسین زمانی | فصل…

  مرتضی شکری

  3 صفحه

  ارزشیابی مستمر علوم تجربی هشتم مدرسه شاهد قائمشهر | فصل 1 تا 3 + جواب

  حسین شریف نیا

  3 صفحه

  آزمون نوبت اول علوم تجربی پایه هشتم مدرسه شهید غفاری | دی 1395

  محمد حسین سازندگی

  4 صفحه

  امتحان فصل 5 و 6 علوم تجربی هشتم مدرسه امام حسین نهبندان

  مصیب هاشم پور

  رایـــــگان

  1 صفحه

  آزمونک علوم تجربی هشتم | فصل دهم: مغناطيس

  حسن فیض اللهی

  رایـــــگان

  1 صفحه

  آزمون تستی علوم تجربی هشتم | فصل دهم: مغناطیس

  احسان حسن زاده

  رایـــــگان

  منبع : gama.ir

  فصل 9 : جریان الکتریکی

  علوم تجربی

  علوم تجربی

  علوم تجربی فصل 9 : جریان الکتریکی

  جریان الکتریکی

  جریان الکتریکی در واقع همان حرکت بارهای الکتریکی است.

  انرژی الکتریکی نسبت به سایر انرژی های دیگر مزایای دارد:

  1- این انرژی به آسانی به انرژی های دیگر مانند گرما، انرژی مکانیکی، صوت و نور تبدیل می شود.

  2- انرژی الکتریکی را به سهولت می توان قطع یا برقرار کرد.

  انواع جریان الکتریسیته:

  در وسایل برقی دو نوع جریان الکتریسیته مورد استفاده قرار می گیرد.

  1- جریان مستقیم (D.C):

  جریان مستقیم همیشه در یک جهت حرکت می کند.

  2-جریان متناوب(A.C):

  جهت جریان متناوب در هر ثانیه بارها تغییر می کند.

  برای آنکه جریان الکتریکی برقرار بماند، باربه یک مسیر بسته نیاز دارد، تا در آن شارش کند. مسیری که بارها در آن حرکت می کنند. «مدار الکتریکی» نامیده می شود.

  توجه: برای نمایش قطعه های متداولی که در مدارهای الکتریکی به کار می روند، از نمادهای ویژه ای استفاده می شود.

  هر مدار الکتریکی ساده، شامل یک مولد،لامپ، کلید و سیم های رابط است. هرگاه در مدار کلید بسته شود جریان الکتریکی برقرار می شود و لامپ روشن می شود.

  سیم های مخصوص سیم پیچی از دو قسمت درست شده اند. یک قسمت، رشته های باریکی هستند که در داخل قرار دارند و قسمت دیگر روکش آن است قسمت مرکزی از یک نوع فلز(معمولا مس) تشکیل شده است و قسمت خارجی آن پلاستیکی است.

  به موادی که جریان برق را از خود عبور می دهند رسانا می گویند. تمام فلزات از جمله مس رسانا هستند.

  در مواد رسانا تعداد بی شماری الکترون آزاد وجود دارد. این الکترونها با جابه جا شدن در داخل رسانا، باعث جابه جایی بارالکتریکی از داخل رسانا می شوند.

  به موادی که جریان برق را از خود عبور نمی دهند، نارسانا می گویند. روکش پلاستیکی سیم وبیش تر غیر فلزات نارسانا هستند، در اجسام نارسانا به تعدادی کافی الکترون آزاد برای جابه جایی وجود ندارد، در نتیجه وقتی به یک جسم نارسانا الکترون اضافه یا کاسته می شود جسم دارای بارالکتریکی می شود و بارالکتریکی در همان محل، ساکن باقی می ماند و جابه جا نمی شود.

  اختلاف پتانسیل الکتریکی:

  در یک مدار الکتریکی، در صورتی که مدار به درستی بسته شده باشد؛ جریان الکتریکی به وجود می آید و لامپ روشن می شود. برای به وجود آمدن جریان الکتریکی وجود قوه یا باتری ضروری است.

  به قوه و باتری مولد جریان الکتریکی گفته می شود. در یک مولد صورتی از انرژی به انرژی الکتریکی تبدیل می شود. مولدها انواع متفاوتی دارند:

  1- پیل شیمیایی:

  در پیل های شیمیایی، انرژی حاصل از یک واکنش شیمیایی به انرژی الکتریکی تبدیل می شود. هر پیل ساده از دو میله غیر هم جنس رسانا تشکیل یافته که در محدوده ای از اسید یا باز یا نمک که به آن الکترولیت می گویند فرو برده شده است.

  یک پیل ساده از دو تیغه رسانا (الکترودهای) متفاوت مس و روی ساخته شده است که در درون آن محلول رقیق سولفوریک اسید قرار دارد. وقتی دو تیغه بایک رشته سیم به هم متصل شوند روی در اسید حل می شود و جریان الکترون ها در سیم از روی به طرف سیم برقرار می شود.

  تیغه ی روی را که دارای بار منفی است قطب منفی یا الکترود منفی و تیغه مس را که بارالکتریکی مثبت است قطب مثبت یا الکترود مثبت می نامند.

  2- پیل خشک:

  پیل هایی که در چراغ قوه مورد استفاده قرار می گیرند، پیل خشک می نامند.

  ظرف محتوی الکترولیت از روی ساخته شده است که خود قطب منفی پیل را تشکیل می دهد. قطب مثبت آن میله ای از جنس کربن است. الکترولیت آن خمیری از آمونیوم کلرید (نشادر) و یک ماده ژلاتینی است. برای جلوگیری از خشک شدن خمیر قسمت بالای پیل را با یک ورقه فیبر توسط قیر کاملا مسدود می کنند.

  هر مولد جریان الکتریکی دارای یک مشخصه به نام ولتاژ یا اختلاف پتانسیل الکتریی است.

  اختلاف پتانسیل الکتریکی، عامل ایجاد جریان الکتریکی در مدار است. یعنی برای ایجاد جریان در یک مدار، باید توسط یک مولد، بین دو سر مدار، اختلاف پتانسیل برقرار کنیم، جریان الکتریکی همواره از جسمی که پتانسیل الکتریکی بیش تری دارد به جسمی که پتانسیل کمتری دارد می باشد.

  اختلاف پتانسیل الکتریکی را با علامت V نشان می دهند و واحد آن ولت (V) است.

  اختلاف پتانسیل الکتریکی بین دو نقطه را با وسیله ای به نام "ولت سنج" اندازه می گیریم.

  ولت سنج همواره در مدار به شکل موازی با بقیه اجزای مدار قرار می گیرد.

  نکته: اختلاف پتانسیل بین پایانه های قوه ی معمولی برابر 5/1 ولت, باتری ماشین های معمولی 12 ولت و کامیون ها 24 ولت یا بیش تر است.

  شدت جریان الکتریکی:

  هنگامی که دوسر رسانا را به باتری وصل می کنیم، بین دو سر آن اختلاف پتانسیل الکتریکی اعمال می شود، مولد با صرف انرژی الکترونهای آزاد را وادار به حرکت می کند و می گوییم جریان الکتریکی برقرار است.

  توجه: در مایعات و گازها یونهای مثبت و منفی و الکترونها اما در رساناهای فلزی تنها الکترونهای آزاد    می توانند شارش کنند.

  نکته: نسبت بار الکتریکی شارش شده از هر مقطع مدار به زمان شارش بار، یعنی آهنگ شارش بارالکتریکی را شدت جریان الکتریکی می گویند.

  شدت جریان الکتریکی را با نماد I نشان می دهند و یکای آن آمپر است.

  q= مقدار بار الکتریکی عبوری از مدار بر حسب کولن (C)

  t = مدت زمان شارش بار الکتریکی برحسب ثانیه (S)

  = I شدت جریان برحسب آمپر

  توجه: تجربه نشان می دهد که اگر ولتاژ مولد جریان الکتریکی در یک مدار افزایش یابد، مقدار جریان الکتریکی در مدار به همان نسبت افزایش می یابد.نکته1: شدت جریان هر مدار با وسیله ای به نام آمپرسنج بر حسب یکای آمپر اندازه گیری می شود.نکته2: آمپر سنج همیشه در مدار به شکل سری (متوالی) با بقیه اجزای مدار قرار می گیرد.

  منبع : tajrobi.blogsky.com

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 10 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید